Prihlásiť
 

EU Programy

Okrem programov spravovaných na úrovni SR je možné získať finančné zdroje aj z niekoľkých stoviek európskych programov a grantov, ktoré sú riadené priamo inštitúciami EÚ.

Informácie o finančných zdrojoch nájdete priebežne aktualizované na stránkach NSK pod odkazom „EÚ programy“, a taktiež aj v našom pravidelnom mesačníku „Správy z Bruselu“. Ak máte záujem o zasielanie informácií o európskych grantov aj formou e-mailu, zašlite e-mail s uvedením vašej adresy a oblasti záujmu na adresu info@rranovozamocko.sk

Prehľad jednotlivých programov a grantov nájdete na adrese: http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_sk.htm

Jednotlivé programy nájdete tu:

Poľnohospodárstvo, rybolov a potraviny

Podnikanie

Kultúra, vzdelávanie a mládež

Hospodárstvo, financie a dane

Zamestnanosť a sociálne práva

Energetika a prírodné zdroje

Životné prostredie, spotrebitelia a zdravie

Vonkajšie vzťahy a zahraničné veci

Spravodlivosť, vnútorné záležitosti a práva občanov

Regióny a miestny rozvoj

Veda a technológie

Doprava a cestovanie

Iné