Prihlásiť
 

Investičné možnosti v okrese Nové Zámky

Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť o obciach z okresu Nové Zámky rôzne informácie, napríklad aj o voľných pozemkoch a budovách na podnikateľské účely: http://rozvojovypotencial.unsk.sk/index.php?lg=sk&a=lokalita&b=nove-zamky

Portál je určený:

  1. potenciálnym investorom, ktorí chcú v kraji realizovať svoje investičné zámery a využiť pritom jeho potenciál;
  2. mestám, obciam a verejnej správe, ktoré ich priamo využívajú pri svojej práci a aktivitách v prospech rozvoja regiónu v jednotlivých oblastiach života;
  3. tento portál slúži aj pre informovanosť širokej verejnosti o zámeroch obcí a miest ako aj podnikateľského sektora;