Prihlásiť
 

Operačný program Životné prostredie

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Viac informácií o progame

Kontakt

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava

Tel.: +421-2-5956-1111