Prihlásiť
 

Výzva: Výzvy pre MNO z OP EVS zverejnené

V súvislosti s komunikovanými infoseminármi Vás s radosťou odkazujeme na zverejnené výzvy riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa.
 
Výzvy sú rozdelené na dve základné témy:
Tvorba lepšej verejnej politiky
Občianska informovanosť a participácia
 
Zároveň sa delia podľa miesta realizácie na:
Celé územie SR
Rozvinutejšie regióny
Menej rozvinuté regióny
 
Veríme, že si predmetné výzvy pozriete a prídete na naše infosemináre hľadať priestor pre realizáciu Vašich projektov.
 

Viac informácií o výzve: