Prihlásiť
 

Výzva: . Výzvy na predkladanie žiadostí k septembrovej uzávierke sú otvorené (Európa pre občanov)

Výzvy septembrovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami sú od 31.5.2017 otvorené.

 

Viac na: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

 

alebo v programovej príručke v slovenskom jazyku: http://bit.ly/2s7M7pO

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rAMxC2

Viac informácií o výzve: