Prihlásiť
 

Výzva: Financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín

Kód výzvy:IROP-PO5-SC511-2019-51

 

Podporované oblasti:

Výzva podporuje financovanie prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín. Môže ísť o personálne a administratívne náklady, vzdelávanie zamestnancov, náklady na publicitu a ďalšie.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva

 

Viac informácií o výzve: