Prihlásiť
 

Výzva: Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry - "Dotácia na účasť na výstave"

Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a na základe schémy štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 4, č. SA.34601 (2012/XA) vyzýva žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na rok 2014 na podporné opatrenie podľa § 3 ods.1 písm. b) a c) nariadenia vlády "Dotácia na účasť na výstave".

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Viac informácií o výzve: