Prihlásiť
 

Výzva: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.

Výzva je zameraná na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v systéme zdravotníctva v špecializačných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

Kód výzvy: OPV- 2014/2.2/01

Viac informácií o výzve: www.minedu.sk/01042014-vyzva-opv-20142201-doplnenie-systemu-zdravotnictva-o-kvalifikovanych-odbornikov/