Prihlásiť
 

Výzva: ERC: Nová výzva ERC - Synergy granty

ERC zverejnila výzvu na predkladanie návrhov projektov Synergy Grants (SyG 2013). Uzávierka pre predkladanie návrhov je 10. januára 2013, rozpočet výzvy je 150 mil €. Podmienkou pre Synergy Granty je účasť 2 - 4 excelentných hlavných riešiteľov (tzv. Principal investigators, PiS) a vysoká interdisciplinarity projektu. Príspevok na jeden grant môže dosiahnuť maximálnu výšku 15 mil €.

Viac informácií nájdete na stránkach Participant Portal tu: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas;efp7_SESSION_ID=xg6RQDQXbnTgWP5vQnw70hdnn0XD8gD1h4y9pxj9lPVnbzBTb0L3!-1464761185?callIdentifier=ERC-2013-SyG

Na stiahnutie

 

Viac informácií o výzve: http://eurofondy.webnode.sk/news/erc-nova-vyzva-erc-synergy-granty/