Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

16. 5. 2024

Nová éra transformácie hornej Nitry: Minister Raši predstavil aktualizáciu Akčného plánu, ktorá pomôže naplno naštartovať premenu regiónu

Na hornej Nitre, v okrese Prievidza, sa dnes uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády SR. Hlavnou témou bola sociálno-ekonomická situácia okresov Prievidza a Partizánske a návrhy na jej zlepšenie. Témou zasadnutia vlády bola tiež aktualizácia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, ktorú predložil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Po 114 rokoch sa koncom minulého roka na hornej Nitre ukončila ťažba hnedého uhlia, ktorá bola kostrou tunajšieho života a hospodárstva. Prinášala regiónu prosperitu, pracovné miesta, istotu, ale vyberala si aj daň v podobe obrovského znečistenia životného prostredia. Región teda čakajú veľké výzvy a hľadá si nové cesty, ako sa rozvíjať.
Zobraziť
3. 11. 2023

Výzva na odborných hodnotiteľov pre Interreg VI-A NEXT HU-SK-RO-UA

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska si Vás dovoľuje upozorniť na otvorenie výzvy na odborných hodnotiteľov pre program cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A NEXT Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina 2021-2027. Do oprávneného programového územia za Slovenskú republiku patrí Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.

Priority, ktorých sa výzva týka sú:

  • Priorita 1: odolný a zelený pohraničný región
  • Priorita 2: zdravý a atraktívny pohraničný región
  • Priorita 3: spolupracujúci pohraničný región

Žiadosti je možné zasielať v termíne do 30. novembra 2023, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve.

Viac informácií ohľadom podmienok výzvy na odborných hodnotiteľov nájdete na webovej stránke.

Zdroj: MIRRI SR

Zobraziť
13. 10. 2023

Ochranu prírody aj rozvoj vzdelávania v slovensko – českom pohraničí podporia najnovšie výzvy z programu Interreg SK-CZ

Vyhlásili sme ďalšie výzvy na podporu slovensko-českého pohraničia. Ochranu prírody, ale aj rozvoj vzdelávania podporia eurofondy z najnovších výziev programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko.

„Program Interreg s Českou republikou je osvedčeným nástrojom, vďaka ktorému pomáhame zlepšovať kvalitu života v pohraničí a spoločne reagovať na aktuálne problémy, ktoré trápia ľudí na oboch stranách hranice. Vďaka najnovším výzvam tak z eurofondov podporíme projekty zamerané na ochranu a rozvoj lesoparkov, chránených území, ale aj zelených oddychových zón v mestách a obciach. Z výzvy venovanej vzdelávaniu zasa podporíme mobilitu učiteľov, žiakov a študentov medzi školami a tiež rozvoj digitálnych zručností,“ uviedol minister investícií Peter Balík.

Po prvom, jarnom kole výziev venovaným ochrane prírody a boju s klimatickou zmenou, rozvoju turizmu a inštitucionálnej spolupráci, vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) teraz ďalšie kolo výziev so zameraním na:

  • ochranu biodiverzity, posilnenie zelenej infraštruktúry a zníženie znečistenia v mestách a obciach (spolu 9,6 mil. eur)
  • zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám vzdelávania, vrátane podpory online vzdelávania (spolu 4,3 mil. eur)

Samosprávy a ich organizácie, organizácie zo štátnej správy aj z neziskového sektora, školy a školské zariadenia, verejné vysoké školy a výskumné organizácie sa môžu v nových výzvach uchádzať o podporu svojich projektov do 31. januára 2024. Záujemcom o podporu MIRRI SR pomôže s prípravou projektov. Na osobných alebo online konzultáciách sa môžu dohodnúť cez email: infoservis@mirri.gov.sk.

K výzvam sa plánujú aj školenia, o ktorých bude MIRRI vopred informovať. Viac podrobností možno nájsť na webe Interreg SK – CZ.

K územiam, na ktoré sa vzťahuje podpora z cezhraničného programu Interreg SK-CZ, patria na slovenskej strane Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj, v Českej republike sú to Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.

V končiacom sa programovom období sme z programu Interreg SK-CZ podporili 170 projektov, vrátane obnovy 115 pamiatok a 140 km cyklociest.

Vďaka podpore z programu Interrreg vznikla napríklad turistická trasa medzi Púchovom a Uherským Hradišťom. Projekt Park Rochus a lesopark Lachovec – spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo propaguje zaujímavé prírodné lokality a kultúrne podujatia na tejto spojnici. Jeho súčasťou je aj rekonštrukcia amfiteátra v Lesoparku Lachovec v Púchove a vybudovanie nového amfiteátra v Uherském Hradišti.

Podporu získal i projekt TreBuChET, ktorý prepojil Trenčín a juhomoravské Bučovice. Vďaka nemu sa verejnosti sprístupnilo južné opevnenie Trenčianskeho hradu a na hrad vznikla nová cesta cez lesopark Brezina a Čerešňový sad. Na českej strane, v Bučoviciach, sa revitalizoval lesopark Hradisko a Kalvária.

Lepšie cykloprepojenie pre obec Staškov v severozápadnom kúte Slovenska s najvýchodnejším mestom Česka, s Jablunkovom, priniesol projekt Cyklocesta cez hranice dedičstva. Okrem krás prírody kopaníc zavedie cyklistov v Staškove k rodnému domu Jozefa Kronera a na hranici medzi Českom a Poľskom k rozhľadni Velká Čantoryje.

Zdroj: MIRRI SR

Zobraziť
13. 10. 2023

Pomáhame seniorom nestratiť sa v digitálnom svete – projekt Digitálni seniori pokračuje

Po úspešnej pilotnej fáze Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ďalej pokračuje v projekte Digitálni seniori. Počas októbra organizuje Dni seniorov vo svojich Regionálnych centrách v krajských mestách po celom Slovensku, na ktorých popularizuje školenia digitálnych zručností a pomáha seniorom zaregistrovať sa. Deň seniorov sa dnes uskutočnil aj v bratislavskom Regionálnom centre MIRRI SR.

„Na kvalite života seniorov nám záleží. Preto im pomáhame zlepšovať ich digitálne zručnosti a plnohodnotne využívať všetky výdobytky moderných technológií. Teší ma, že rozbiehame ďalšiu fázu nášho projektu Digitálni seniori symbolicky práve tento mesiac. Október je mesiacom úcty k starším a my si uvedomujeme, že pre našich seniorov musíme toho ako spoločnosť spraviť ešte veľa. Za naše ministerstvo verím, že sa nám podarí naplniť ciele projektu – vyškoliť v digitálnych zručnostiach do polovice roka 2026 viac ako 100-tisíc seniorov,“ konštatoval minister informatizácie Peter Balík.

Vzdelávací projekt Digitálni seniori je určený pre seniorov vo veku od 65 rokov a znevýhodnené skupiny občanov. Na školeniach sa môžu zúčastniť záujemcovia, ktorí v deň vyplnenia registračného formuláru dovŕšia 65 rokov. Prihlasovať sa môžu cez registračný formulár na webe www.digitalniseniori.gov.sk. V prípade potreby môžu kontaktovať call centrum – 02/35 80 30 80 alebo navštíviť niektoré z Regionálnych centier MIRRI SR, ktoré nájdu v každom krajskom meste. Po pridelení konkrétneho školenia dostanú informáciu o presnom termíne a mieste školenia SMS správou a tiež emailom.

„Seniori sú neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti a chceme, aby aj oni využívali elektronické služby rôznych úradov a inštitúcií, ktoré im uľahčia život, ale bez základných digitálnych znalostí sú im nedostupné. Vďaka našim školeniam získajú prístup k výhodám digitalizácie. Naučíme ich digitálne zariadenia nielen používať, ale najmä využívať na komunikáciu s úradmi či lekárom alebo na vyhľadávanie potrebných informácií v rôznych životných situáciách,“ uviedol Balík.

Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti a jeho cieľom je vyškoliť do konca prvého polroka 2026 spolu vyše 105-tisíc účastníkov po celom Slovensku.

Školenia digitálnych zručností prebiehajú kontinuálne vo všetkých regiónoch. Každé školenie trvá päť týždňov a seniori po jeho absolvovaní dostanú tablet. Počas osobných stretnutí s lektormi, ktoré sa uskutočnia raz do týždňa, získajú poznatky z piatich hlavných oblastí:

  • používanie digitálnych technológií,
  • bezpečnosť pri práci s digitálnymi technológiami, ochrana digitálnych technológií,
  • hľadanie a vyhodnocovanie informácií,
  • komunikácia online,
  • praktické tipy a triky k využívaniu tabletu, dátové balíky a aplikácie.

„Na Slovensku seniori zaostávajú za strednou generáciou v digitálnych zručnostiach viac než v iných krajinách Európy. Potvrdzujú to údaje zo Štatistického úradu Európskej únie z roku 2020. Podľa Eurostatu až 19 % Slovákov vo veku 55 až 74 rokov nikdy v živote nepoužilo internet. Pritom v Nemecku to bolo 11 % seniorov a vo Fínsku a Švédsku iba 4 %. Túto nepriaznivú štatistiku chceme zmeniť a priniesť výhody digitálneho sveta všetkým, bez rozdielu veku,“ doplnil štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Martin Bezek.

Prínosy, ale aj hrozby digitálneho sveta priblížilo MIRRI SR seniorom počas dnešného Dňa seniorov vo svojom bratislavskom Regionálnom centre. Na programe boli prednášky odborníkov o dezinformáciách, bezpečnosti na internete či o internetbankingu. Návštevníci sa tiež počas celého doobedia mohli zaregistrovať na školenia v rámci projektu Digitálni Seniori a informovať sa o projekte priamo od členov projektového tímu a školiteľov.

Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším pripravili pre seniorov špeciálne akcie aj Regionálne centrá MIRRI SR v ďalších krajských mestách. Po tohtotýždňových akciách v Trnave a Bratislave sa uskutočnia ďalšie v Trenčíne (11.10.2023), Žiline (13.10.2023), Košiciach (19.10.2023), Prešove (20. 10.2023), Nitre (26.10.2023) a v Banskej Bystrici (30.10.2023). Viac informácií nájdete na webe Regionálnych centier.

Zdroj: MIRRI SR

Zobraziť
13. 10. 2023

ZMOS na rokovaní tripartity jednoznačne odmietol navrhovaný rozpočet

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) jednoznačne odmieta navrhovaný návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026. Po mimoriadnom plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky to uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

„Pokiaľ ide o slovenské mestá a obce, navrhovaný rozpočet hovorí o výpadku ďalšej pol miliardy eur. Ak zoberieme do úvahy, že bývalá vláda nám zobrala trištvrte miliardy, z ktorej nám bolo vykompenzovaných zhruba štvrť miliardy, tak sa dostávame do absolútne červených čísiel. Obce a mestá pri takomto rozpočte nevedia zostaviť rozpočet pre budúci kalendárny rok tak, aby bol vyrovnaný, nie to prebytkový. Hrozí kolaps samospráv,“ upozornil predseda ZMOS Jozef Božik.

 

Obsah sa nezobrazuje, pretože nesúhlasíte s ukladaním cookies. Ak chcete zobraziť blokovaný obsah, zmeňte Nastavenie cookies.

 

Verí, že nová vláda príde s takou konsolidáciou, ktorá nebude likvidovať samosprávy. „Uvedomujeme si, že je potrebné šetriť, ale nie v samospráve, ktorá šetrí permanentne. Ak si zoberiete do úvahy vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorá bola do vlani jediným príjmom z hľadiska podielových daní, momentálne táto daň stagnuje, pričom máme úlohy dvakrát v tomto roku zvyšovať mzdy. Ak treba konsolidovať, tak na strane štátu. V súvislosti s bielou knihou sme jasne povedali, že presadzujeme model, ktorý bude znamenať komplexný audit kompetencií, ktoré máme v štáte. Aby bolo jasné, je duplicita alebo triplicita je zbytočná. 70 percent činností, ktoré občan potrebuje pre svoj život, vykonávajú práve obce a mestá. V tomto kontexte je dôležité zachovať stabilitu samospráv, ktoré v ostatných troch rokoch dokázali zachrániť štát pred kolapsom – či išlo o pandémiu, alebo o utečeneckú krízu,“ dodal predseda ZMOS Jozef Božik.

Na mimoriadnom plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa v pondelok 9. októbra 2023 uskutočnilo na Úrade vlády SR, ZMOS zastupoval aj jeho prvý podpredseda Martin Červenka a ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.

Zdroj: ZMOS

Zobraziť
13. 10. 2023

Vyhlásenie predsedu ZMOS k zverejneniu medializovaných informácií ku krízovému plánu rezortu školstva pre Plán obnovy

Združenie miest a obcí Slovenska zásadne odmieta prijatie krízového plánu rezortu školstva pre Plán obnovy vládou SR,  ktorá nemá v súčasnosti žiadnu politickú podporu a je na odchode a argumentáciu prepadnutia verejných zdrojov v dôsledku ich nenaplnenia, namiesto dokončenia vecného a odborného nastavenia zmien v oblasti predprimárneho vzdelávania. Plán obnovy hovorí o číslach v krajine, ale nehovorí o tom, že nám majú zobrať kompetenciu. 

Od začiatku zavádzania zmien plynúcich z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti školstva Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje rezort, že viaceré jeho míľniky sú nepremyslené, neodkonzuktované zo zriaďovateľmi, ktorými sú zväčša mestá a obce a v stanovených termínoch nerealizovateľné. Už pri prijímaní novely školského zákona ZMOS tvrdo reagoval na jeho znenie a zvlášť pri zavádzaní povinnosti pre zriaďovateľov zabezpečiť miesta v materských školách pre deti od troch rokov apeloval na rezort školstva, že je to pre mnohé samosprávy nerealizovateľný záväzok. Rezort školstva bez dostatočnej diskusie so samosprávami, aj tak zákon prijal. Druhou fázou bolo prehodnotenie financovania materských škôl. Aj tu od samého začiatku ZMOS upozorňuje, že ide o hrubý zásah do originálnych kompetencií samospráv. 

Začiatkom augusta tohto roka sa predseda ZMOS Jozef Božik a predseda sekcie školstva pri Rade ZMOS stretli na pôde rezortu školstva s povereným ministrom školstva Bútorom, kde rokovali práve o danej téme. 

Na stretnutí hovorili práve o prechode kompetencií v oblasti materských škôl a prechodu do režimu preneseného výkonu štátnej správy. Aj  vtedy predseda ZMOS vyjadril jasný postoj keď  konštatoval, že: „To by znamenalo aj zníženie financovania z hľadiska objemu peňazí viazaných na materské školy. Názory ZMOS a ministerstva sú odlišné, zobrali sme na vedomie pripravované aktivity. Predpokladám, že po nadchádzajúcich parlamentných voľbách máme relatívne dosť času na to, aby sa v priebehu konca tohto roka a v prvej polovici budúceho roka prebrali s novou politickou reprezentáciou záležitosti týkajúce sa prechodu kompetencií v oblasti materských škôl s tým, že istotne to bude predmetom aj rokovaní odborných skupín, kde ZMOS prisľúbil zapojenie jednotlivých sekcií v rámci Rady ZMOS.“ 

Dnes, krátko po parlamentných voľbách, keď sa kreuje nová vláda vnímame urýchlené prijímanie Krízového plánu pre rezort školstva len z dôvodu, aby sa stihli termíny, za extrémne nezodpovedné a z ohľadom na uvedené stretnutia za „úder pod pás“ samosprávam a to aj s ohľadom na to, že prisľúbené pracovné skupiny, ktoré sa mali zaoberať týmito témami neboli rezortom ani vytvorené, nie že by začali zasadať a rokovať. Poistiť sa teraz krízovým plánom, ktorý ponúka rýchle riešenia vo forme centralizovania kompetencie na úseku regionálneho školstva. Zobrať si ďalšiu kompetenciu, po kompetenciách v stavebnej legislatíve, aj na úseku školstva, je cesta k zrušeniu decentralizácie.

ZMOS teda dôrazne žiada odchádzajúcu vládu SR na čele s Ľudovítom Ódorom, aby už neprijímala žiadne záväzné rozhodnutia, aby nezaväzovala budúcich predstaviteľov tohto  štátu a nechala im priestor na vlastné rozhodnutia. Rešpektujeme potrebu reformy školstva, chápeme dôležitosť prijímania zmien, ktoré pomôžu k skvalitneniu vzdelávania, avšak skúsenosti posledných rokov samosprávy poznačili mnohými nepremyslenými legislatívnymi  zmenami, ktoré boli prijímané len z dôvodu plania termínov Plánu obnovy a odolnosti bez toho, aby sa niekto zamyslel nad tým, či to, ako sú niektoré jeho míľniky nastavené je skutočne v praxi realizovateľné. Preto s dôrazom na platnosť parlamentných volieb a vierou, že nová vláda bude zostavená v relatívne krátkom čase žiadame, neprijímať tak záväzné rozhodnutie, akým Krízový plán pre rezort školstva je.

Zdroj: ZMOS

Zobraziť
6. 10. 2023

Zverejnili bilanciu štátneho rozpočtu k 30. septembru 2023

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 30. septembru 2023.

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra 2023 schodok vo výške 3 916,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 261,3 mil. eur (+16,7 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 4 857,9 mil. eur (+32,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 596,6 mil. eur (+196,8 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 016,8 mil. eur (+8,9 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 570,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 72,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 34,9 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 7,9 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 4,4 mil. eur.  Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 22,8 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 389,7 mil. eur.

Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 54,0 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 35,2 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 701,0 mil. eur (+61,6 %).

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z Plánu obnovy a odolnosti, kde došlo k medziročnému rastu o 245,7 mil. eur (+1 153,6 %).

Ďalšie informácie sa dočítate TU.

 

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Zobraziť
6. 10. 2023

Novela vyhlášky o Environmentálnom fonde: Dostupnejšie dotácie aj pre menšie obce

Od októbra 2023 je platná novela vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom nového znenia vyhlášky je zjednodušenie podmienok pre žiadateľov, sprístupnenie dotačnej podpory aj menším obciam znížením podielu spolufinancovania projektov. Nová vyhláška platí od 1. októbra 2023.

Cieľom vyhlášky je upraviť rozsah minimálnej úrovne spolufinancovania účelu dotácie od 1%, a to z dôvodu sprístupnenia dotácie najmä pre najmenšie obce a iné verejné subjekty akými sú napr. školy a školské zariadenia, ktoré nie sú schopné z vlastných zdrojov zabezpečiť spolufinancovanie projektov na doteraz požadovanej úrovni minimálne 5%.

U menších obcí je bežnou prekážkou úspešného uchádzania sa o podporu formou dotácie, práve ekonomická a rozpočtová náročnosť disponovať vlastnými (resp. inými) zdrojmi v rozsahu 5% z ceny projektu, ktorý sa môže pohybovať v rozsahu niekoľko stotisíc EUR až niekoľko miliónov EUR.

Práve pre rozšírenie okruhu možných žiadateľov o podporu formou dotácie sa znižuje rozsah minimálnej spoluúčasti od 1% rozsahu spolufinancovania. 


Aktuálne znenie vyhlášky nájdete TU.


 

Zdroj: Envirofond

Zobraziť
6. 10. 2023

Nová výzva z plánu obnovy má posilniť kyberbezpečnosť verejnej správy

Pomáhame zvyšovať kybernetickú bezpečnosť štátu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v reakcii na aktuálne hrozby v kybernetickej bezpečnosti vyhlásilo výzvu za 21,6 miliónov eur pre projekty zamerané na Podporu budovania a rozvoja bezpečnostných dohľadových centier v prostredí verejnej správy.

Cieľom výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu kybernetickej bezpečnosti je zvýšiť počet subjektov verejnej správy so zriadeným bezpečnostným monitoringom a dohľadom nad ich kybernetickou bezpečnosťou. Vďaka tomu budú orgány verejnej správy môcť posilňovať svoju proaktívnu činnosť formou včasnej identifikácie kybernetických incidentov. Dohľadové centrá (tzv. SOC pracoviská) budú tvoriť súčasť plánovaného systému včasného varovania pre verejnú správu v prevádzke vládnej jednotky CSIRT.

Zámerom je napĺňanie dlhodobého konceptu zvyšovania úrovne kyberbezpečnosti, ktorého súčasťou  je budovanie kapacít na úrovni sektorov a tzv. SOC pracovísk. Tieto pracoviská by mali pokrývať nie len bezpečnostný monitoring svojej vlastnej infraštruktúry, ale aj ich podriadených úradov alebo organizácií. Výzva podporuje napĺňanie cieľov Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 2021 a reaguje na nevyhovujúcu úroveň kyberbezpečnosti vo verejnej správe, ktorú pravidelne potvrdzujú aj výsledky auditov.

Kybernetické incidenty každoročne podľa medzinárodných štúdií spôsobujú značné hospodárske škody na celom svete, pričom verejná správa patrí medzi najzraniteľnejšie sektory. Na základe údajov SK-CERT a vládnej jednotky CSIRT sa počet bezpečnostnýchincidentov každý rok zvyšuje. Za hlavné faktory vzniku incidentov možno označiť dlhodobé nedostatky, ako sú napríklad nedostatočné včasné odhaľovanie zraniteľností a nasadzovanie opravných aktualizácií, nedostatočný, resp. niekedy chýbajúci bezpečnostný monitoring alebo zanedbané vzdelávanie a tréning zamestnancov.

Nová výzva je určená najmä pre ústredné orgány štátnej správy, v ktorých pôsobnosti je prevádzka kriticky dôležitých informačných systémov alebo nadrezortných systémov, a ktoré tvoria kritickú infraštruktúru štátu. Zámerom výzvy je aj posilnenie vlastných kapacít štátu, a preto okrem tzv. investičných a bežných výdavkov patria medzi oprávnené aj výdavky na školenia, tréningy a budovanie interných bezpečnostných tímov. Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je možné predkladať do 04. decembra 2023.

Zdroj: MIRRI SR

 

Zobraziť
6. 10. 2023

Eurofondy znamenajú pre Slovensko aj dostupné moderné školy a kvalitné vzdelávanie

Na kvalitnom školstve a vzdelávaní nám záleží. Dnes otvorili svoje brány aj desiatky základných a stredných škôl, ktoré v uplynulom období dostali podporu z eurofondov na svoju modernizáciu, rozšírenie kapacít či odborné vzdelávanie. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík a štátna tajomníčka Barbora Lukáčová symbolicky otvorili nový školský rok 2023/2024 vo Veľkom Krtíši a v Bratislave.  

„Slovensko potrebuje vzdelaných a šikovných ľudí, preto musia mať deti vo všetkých regiónoch prístup ku kvalitnému vzdelaniu, musia mať moderné a dobre vybavené školy. Rovnako aj učitelia potrebujú pracovať v dôstojnom prostredí. Podpora školstva a vzdelávania má patriť medzi priority každej vlády. A hoci naša úradnícka vláda má len obmedzený čas pôsobenia, darí sa nám túto prioritu napĺňať. Dôkazom sú prvé výzvy z nových eurofondov, ktoré sme vyhlásili v uplynulých týždňoch na podporu odborného vzdelávania na stredných školách a na komplexnú modernizáciu základných škôl,“ povedal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na otvorení školského roka vo Veľkom Krtíši, kde navštívil Základnú školu na Poľnej ulici a Gymnázium A. H. Škultétyho.

Minister Balík zdôraznil, že eurofondy prispeli k modernizácii slovenského školstva aj v dobiehajúcom programovom období. „Z regionálneho programu IROP, ktorý riadi naše ministerstvo, sme podporili lepšie študijné podmienky pre žiakov aj pre pedagogických zamestnancov na takmer 590 základných školách po celom Slovensku. Školy dostali nové odborné učebne, knižnice či laboratóriá, energeticky zefektívnili svoje budovy, zrekonštruovali a rozšírili kuchyne, jedálne, vnútorné a vonkajšie športoviská. Tiež sme podporili stredné odborné vzdelávanie vo všetkých krajoch, vďaka čomu sme jednoznačne prepojili potreby vzdelávania a praxe,“ doplnil minister Balík.

„Pre Bratislavský kraj, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom miest pre deti v školách, bola vyhlásená výzva aj na rozšírenie kapacít. Podporu z programu IROP získalo v kraji celkovo 26 základných škôl, ktoré nielen zmodernizovali a debarierizovali svoje budovy, vystavali či zmodernizovali telocvične, jedálne a kuchyne, ale hlavne rozšírili svoje kapacity spolu zhruba o 5 000 nových miest pre žiakov. Na viacerých školách sme tak zabránili dvojzmennému vyučovaniu, ktoré tam pre nedostatok kapacít reálne hrozilo. Podporené školy navyše zaviedli do života SMART koncept – to znamená, že škola je otvorená, zelená, digitálna, partnerská a inkluzívna. Tento SMART koncept, ktorý predstavuje pridanú hodnotu, bude prostredníctvom podporovaných aktivít zavádzaný do všetkých škôl, ktoré získajú podporu z nových eurofondov,“ povedala štátna tajomníčka MIRRI SR Barbora Lukáčová, ktorá otvárala školský rok na Základnej škole Plickova v Bratislave-Rači.

Táto škola bola v roku 2007 vyradená zo zoznamu škôl a budova chátrala. Aj vďaka podpore takmer 3 milióny z eurofondového programu IROP dnes otvorila svoje brány pre prvých 200 žiakov.

ZŠ Plickova prešla kompletnou rekonštrukciou, má 25 kmeňových tried, 9 odborných učební, disponuje kuchyňou s jedálňou a dvoma telocvičňami. Čiastočnou revitalizáciou zároveň prešiel aj areál školy. V školskom roku 2023/2024 sa v nej otvorí 10 tried prvého stupňa, v nasledujúcich rokoch aj druhý stupeň. Celková kapacita školy je 600 žiakov.

V dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 sa z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý riadi MIRRI SR, podporili lepšie študijné podmienky pre žiakov takmer 590 základných škôl po celom Slovensku.

Z nových eurofondov v rámci Programu Slovensko je na lepšie a moderné vzdelávanie vyčlenená suma 609 miliónov eur.

Zdroj: MIRRI SR

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality