Prihlásiť
 

Výzva: Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia (Raiffeisen banka).

aiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto rada pomôže projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste svoj projekt online na www.gestopremesto.sk a banka podporí projekty s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 eur.

 

Prihlasovanie projektov:

od 2. 1. do 15. 2. 2017

 

Hlasovanie:

od 1. 3. do 31. 3. 2017

 

Vyhlásenie vybraného projektu:

- 3. 4. 2017

 

Ako môžete požiadať o finančný príspevok?

- Prihláste svoj projekt do programu Gesto pre mesto online na www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberie banka v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.

 

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

- materské, základné a stredné školy,

- mimovládne neziskové organizácie,

- mesto alebo obec,

- verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

Raiffeisen banka podporí:

- aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,

- iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,

- obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole).

 

Kto môže hlasovať za projekt?

- Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, budú zverejnené nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2iC1H5E

 

Viac informácií o výzve: