Prihlásiť
 

Výzva: Ukáž sa!

Nadácia Slovenského olympijského výboru spúšťa nový grantový program UKÁŽ SA! ktorého cieľom je podporiť mladých talentovaných športovcov s prihliadnutím na ich športové výsledky a elimináciu sociálnych rozdielov.

 

V rámci grantu nadácia prerozdelí na tento účel až 30 tisíc eur.  Do programu sa môžu zapojiť mladé športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

 

Podmienky grantového programu

·         Grantový program UKÁŽ SA! je určený pre mladých talentovaných športovcov vo veku od 12 do 18 rokov. 

·         Žiadosti môžu predkladať mladí talentovaní športovci, prostredníctvom svojich zákonných zástupcov.

·         Žiadosť o finančný príspevok môžu zaslať aj rodičia, tréneri, školy, kluby, zväzy, alebo ďalšie subjekty športového hnutia.

·         Nadácia príjma len elektronicky podané žiadosti, prostredníctvom registračného formulára 

·         V žiadosti je potrebné okrem iného uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku. 

·         Súčasťou žiadosti je aj motivačné max. 2 min. video, ktoré slúži ako osobná prezentácia športovca.

·         V rámci videa môže žiadateľ poukázať na športové úspechy a zdôvodniť, prečo by mala byť práve jeho žiadosť podporená.

·         Kompletné podmienky získania grantu nájdete TU.

Registračný formulár je dostupný TU.

 

Harmonogram grantového programu 

·         Termín na predkladanie žiadostí je od 9. mája do 23. júna 2017.

·         Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a športovcov vyberie najneskôr do 1. júla 2017 TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV.

·         Hlasovanie bude prebiehať na stránkach Nadácie SOV do skončenia XIII. európskeho olympijského festivalu v maďarskom Győri, do 29. júla 2017.  

·         Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra 2017. 

Viac info TU.

Viac informácií o výzve: