Prihlásiť
 

Výzva: Číslo výzvy: 38/PRV/2019

pre opatrenie:                       2 - Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky 

podopatrenie:                       2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov                              

Schéma pomoci:                   Schéma minimálnej pomoci na podporu vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (podopatrenie 2.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020), DM – 5/2018 v znení dodatku č. 1

 

Typ výzvy: uzavretá

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 14. 2. 2019      Dátum uzavretia výzvy: 29. 3. 2019

 

  1. Výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt:

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:  

Agroinštitút Nitra, štátny podnik                    130 000,00 EUR 

 

Národné lesnícke centrum                               70 000,00 EUR

 

 

Viac informácií o výzve: http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-38-prv-2019-pre-podopatrenie-2-3/9033