Prihlásiť
 

Výzva: NOVÁ VÝZVA V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020, august 2014

Výzva je zverejnená na web stránke IUVENTY (www.iuventa.sk), v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 / Výzvy a formuláre, alebo kliknite tu.

Viac informácií o výzve: