Prihlásiť
 

Výzva: Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014 z Úradu vlády SR

Pre pripomenutie, ešte stále je aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2014 zo 16.júla 2014.

 

Viac informácií o výzve: