Prihlásiť
 

Výzva: Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia

Od 10. novembra 2014 do 13. februára 2015 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-02.

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-I-02 v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia:

  • Príloha č. 1 Formulár žiadosti v SJ (NEVYPĹŇA sa, slúži len ako VZOR - informácie sa zadávajú do ON-LINE formulára)

a) Prípravná návšteva - VŠ
b) Prípravná návšteva - SŠ
c) Prípravné stretnutie - VŠ
d) Prípravné stretnutie - SŠ

Stiahnuť Výzvu a jej prílohy v .ZIP formáte


Prílohy Formuláru žiadosti:

Stiahnuť všetky prílohy formuláru žiadosti pre Prípravnú návštevu v .ZIP formáte

Stiahnuť všetky prílohy formuláru žiadosti pre organizáciu Prípravného stretnutia v .ZIP formáte


Žiadosť o projekt je potrebné preložiť cez on-line systém na podávanie žiadostí do 13. februára 2015.

Ak je žiadateľom organizácia so sídlom na Slovensku, podáva žiadosť cez on-line systém v slovenčine.

Podporné dokumenty a informácie nájdete v časti Dokumenty a FAQ.

 

 

Viac informácií o výzve: