Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie

Generálne  riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov Európskej komisie vyhlásilo výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií. Projekty by sa mali týkať nasledovných oblastí:

- podpora integrácie Rómov,

- podpora práv podozrivých alebo obvinených osôb zo spáchania trestného činu,

- podpora kvality národných justičných systémov,

- podpora projektov v oblasti sexuálneho násilia voči ženám a dievčatám.

Bližšie informácie o aktuálnych výzvach sú k dispozícii na tejto internetovej linke: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm

Viac informácií o výzve: