Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu inovácií - Inovačné vouchery

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje dňa 1. októbra 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom tzv. inovačných voucherov. Zameriavajú sa na podporu priamej spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk. »»

Viac informácií o výzve: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-5286/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotacie-na-podporu-inovacii-inovacne-vouchery/