Prihlásiť
 

Aktuality

04. 04. 2019 

Poľnohospodári sa môžu uchádzať o priame podpory na rok 2019

Poľnohospodári sa môžu uchádzať o priame podpory na rok 2019

Agrorezort dnes spustil možnosť podávania žiadosti o priame platby na rok 2019. Už druhý rok sa grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe. Agrorezort vyzýva farmárov, aby si podanie žiadosti nenechávali na poslednú chvíľu.

 • Už druhý rok sa grafické prílohy k žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe
 • Digitalizácia minulý rok pokryla 99,66 percenta plochy obhospodarovanej pôdy
 • Systém zjednodušuje podávanie žiadostí farmárom a pomáha odstraňovať nezrovnalosti

„Slovensko zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) dostáva z Európskej únie stovky miliónov eur ročne. Je to významná suma určená našim poľnohospodárom, ktorí obhospodarujú približne 1,9 milióna hektárov pôdy. Na to, aby sa mohli farmári uchádzať o finančné prostriedky, je potrebné každoročne podať jednotnú žiadosť,“ vysvetlila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) Gabriela Matečná. Poľnohospodári môžu žiadať platbu na plochu od Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, ekologické poľnohospodárstvo, viazané priame platby, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a platby v rámci sústavy NATURA 2000.

Agrorezort minulý rok kompletne zdigitalizoval všetky plochy. Elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 percent plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku. „Vďaka digitalizácii tomu sme nielen zvýšili efektívnosť celého systému, ale aj zlepšili možnosť kontroly,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná.

Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je dostupná na stránke https://gsaa.mpsr.sk pre registrovaných používateľov, ale aj pre verejnosť. Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynie 15. mája. Pre farmárov je najvýhodnejšie, ak si žiadosti nebudú podávať na poslednú chvíľu. Vyhnú sa tak stresovým situáciám, podobne ako pri podávaní daňových priznaní.

Aplikácia GSAA zjednodušuje podávanie žiadostí aj samotným farmárom. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Systém obsahuje funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekryvy sami, čo prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou je, že poľnohospodár v ďalšom roku žiadateľ už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.

Agrorezort tiež pripomína, že okrem zaznačenia hraníc užívania v online prostredí GSAA, je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Bližšie podrobnosti o predkladaní žiadostí vrátane formulárov sú zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2019/9076

04. 04. 2019 

Európska komisia pozastavuje „Odvod z reťazcov“

Európska komisia (EK) dnes vydala predbežné opatrenie na pozastavenie Zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Ide o neštandardné opatrenie, ktoré bolo aplikované v histórii EÚ menej ako 10-krát. O presnom termíne pozastavenia informovali lobisti reťazcov už mesiac a pol dozadu. SR však od EK až doteraz nedisponovalo žiadnym rozhodnutím a jeho odôvodnenia zostali bez odpovede.

 • EK pozastavuje „Odvod z reťazcov“ presne v termíne, o ktorom hovorili zástupcovia reťazcov už mesiac a pol dozadu
 • Agrorezort považuje únik informácií a podliehanie tlaku nadnárodných lobistov úradníkov Európskej komisie za neakceptovateľný
 • Ministerka Matečná porovná ceny potravín z dneška a o mesiac, aby sa ukázala demagógia o zdražovaní kvôli odvodu, ktorý nikto nikdy nezaplatil

„Dnes sme dostali informáciu, že na Osobitný odvod z reťazcov uvaľuje EK predbežné opatrenie a začne ho preskúmavať. Účinnosť zákona o osobitnom odvode pre reťazce tak bude pozastavená. Reťazce nezaplatia slovenským poľnohospodárom a potravinárom žiadne prostriedky. Rýchlosť rozhodovania EK pri problémoch ako dvojaká kvalita potravín, či nekalé praktiky reťazcov trvá roky. Pri odvode, kde EK bráni veľkých, bohatých a silných, bola komisia schopná poslať reakciu Slovensku za neuveriteľné tri pracovné dni. Od EK sme nedisponovali žiadnym odôvodnením, prečo tak koná. Ak ide o spotrebiteľov, dáva si EK na čas, ak ide o bohaté firmy, je veľmi promptná,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS).

Podľa vicepremiérky je neakceptovateľné, že zástupcovia obchodníkov a reťazcov  vedeli o predbežnom opatrení, o presnom dátume a zverejnili ho už mesiac a pol dopredu. Posledná odpoveď SR EK k odvodu pritom zostala bez reakcie. „Budem takéto chovanie veľmi striktne namietať a požiadame EK, aby začala vyšetrovanie, ktorí úradníci rozhodovali a s akými lobistami sa stretávali. Tieto informácie následne zverejníme,“ povedala Gabriela Matečná.

Agrorezort a SNS vyrokovali do rozpočtu MPRV SR plus 50 miliónov eur pre poľnohospodárov a potravinárov. Spolu so Zelenou naftou v objeme 30 miliónov eur pôjde o najvyššiu sumu pre agropotravinársky sektor v histórii. Škody, ktoré spôsobila EK tak slovenskí poľnohospodári a potravinári nepocítia.

„Som pobúrená, že EK použila voči suverénnemu štátu takýto nástroj, ktorý bol v EÚ využitý len niekoľkokrát a to ešte proti členským štátom na východe EÚ. Som zhrozená, že EK si dovolí ponížiť Národnú radu Slovenskej republiky a pod tlakom lobistov takto zasiahne do národnej legislatívy. Je neakceptovateľné, že EK nadnárodným lobistickým skupinám poskytuje informácie mesiac a pol pred členskými štátmi. Je nehorázne, že jej kráľovsky platení úradníci dávajú takéto informácie nadnárodným reťazcom, ktoré si robia zo slovenským spotrebiteľov, farmárov a potravinárov klondajk. Budeme žiadať prešetrenie celého prípadu a potrestanie vinníkov. Odvod, ktorý ani nezačal platiť nezvýšil ceny. Ceny potravín u nás rastú desiatky rokov práve kvôli nadnárodným reťazcom, ktoré zničili nezávislé obchody, našich potravinárov a zaplavujú nás zahraničným tovarom,“ uviedla Eva Antošová, poslankyňa NR SR za SNS a členka Výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

„Chcem dnes zároveň informovať verejnosť, že od pondelka sa znižujú ceny potravín. Keďže média, opozícia i analytici informovali, že odvod, ktorý ešte ani nikto nezaplatil, vraj zvýšil ceny potravín, verejne vyzývam všetky reťazce, aby ceny potravín o toto navýšenie okamžite znížili. Koncom marca som preto nakúpila potraviny. Takto o mesiac predstúpime pred médiá a predstavíme, za aké ceny sme v marci a o mesiac tieto výrobky nakúpili. Aby všetci spotrebitelia videli, aká je pravda. Ak sa ceny neznížia, médiá, opozícia i analytici budú usvedčení zo zavádzania verejnosti a šírenia poplašnej správy,“ uviedla G. Matečná.

04. 04. 2019 

Ministerstvo spúšťa pozemkové úpravy

Agrorezort štartuje pozemkové úpravy po celom Slovensku v 168 katastroch na západnom, strednom a východnom Slovensku.

 • Rada Úradu pre verejné obstarávanie potvrdila správnosť postupu verejného obstarávania na pozemkové úpravy
 • Agrorezort spúšťa pozemkové úpravy za takmer 45 miliónov eur
 • Zrealizované budú pozemkové úpravy v 168 katastroch na západnom, strednom a východnom Slovensku

„Takmer rok po vyhlásení súťaže môžeme ohlásiť, že začíname s pozemkovými úpravami. Ešte v priebehu tohto roka odštartuje realizácia projektov pozemkových úprav v katastroch na západnom, strednom i východnom Slovensku. Celkovo pôjde o 168 katastrálnych území za 44,6 milióna eur bez DPH. Ide o prelomový okamih. Pôjde od roku 2010 o prvé realizovanie pozemkových úprav štátom. Moji predchodcovia Zsolt Simon z Mostu-Híd ani Ľubomír Jahnátek za SMER-SD ich totiž nedokázali zrealizovať. Podarilo sa to až Slovenskej národnej strane,“ povedala Gabriela Matečná (SNS), vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Územia, v ktorých budú realizované projekty pozemkových úprav museli spĺňať niekoľko kritérií. Museli mať hotové prípravné konanie, čo je podmienka zo zákona. Obce museli s pozemkovými úpravami súhlasiť a musel byť preukázaný aj záujem vlastníkov o pozemkové úpravy.             Aby bolo možné projekty ukončiť počas obdobia oprávneného čerpania Programu rozvoja vidieka 2014-2020, muselo sa jednať o katastrálne územia s rozlohou do 2 000 ha,“ vysvetlil Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR.

Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení. „Mrzí ma dlhý čas procesu kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý bol na škodu predovšetkým občanom dotknutých území, zdôraznila Gabriela Matečná.

Rozdrobenosť vlastníctva pôdy a komplikácie v užívateľských vzťahov majú na Slovensku korene v dedičskom uhorskom práve a neskôr v kolektivizácii. Dôsledkom toho vznikajú nevyjasnené a nevyvážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. Vlastníci majú problém dostať sa k užívaniu svojich pozemkov. Na Slovensku je v súčasnosti 8,4 miliónov vlastníckych parciel, 4,4 milióna evidovaných vlastníkov pozemkov a 100,7 milióna spoluvlastníckych vzťahov. Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu je 11,93 a jeden vlastník v priemer vlastní 22,74 parciel.

Zoznam katastrálnych území, v ktorých budú realizované pozemkové úpravy:

Západné Slovensko

 1. DUCOVÉ
 2. HORNÉ TRHOVIŠTE
 3. KLČOVANY
 4. KRAKOVANY
 5. LOPÁŠOV
 6. MALÁ MAČA
 7. MOKRÝ HÁJ
 8. ORESKÉ
 9. OSUSKÉ
 10. PAVLICE
 11. POPUDINY, MOČIDĽANY
 12. STRÁŽE
 13. ŠORIAKOŠ
 14. TRNOVEC
 15. VRBOVÉ
 16. BAJTAVA
 17. BELEK
 18. DOLNÉ TUROVCE
 19. DOLNÝ VINODOL
 20. DULOVCE
 21. HORNÝ VINODOL
 22. CHOČA
 23. KAMENIČNÁ
 24. KRÁTKE KESY
 25. LULA
 26. MALÁ MAŇA
 27. MALÝ PESEK
 28. NEVERICE
 29. PODHRADIE
 30. PRAŠICE
 31. STREDNÉ TUROVCE
 32. RADAVA
 33. SOLČANY
 34. TEKOVSKÉ LUŽIANKY
 35. TESÁRE
 36. VESELÁ
 37. VRBOVÁ NAD VÁHOM
 38. BRIESTENNÉ
 39. BRODZANY
 40. ČATKOVCE
 41. DOHŇANY
 42. DOLNÉ ŠÚTOVCE
 43. HORŇANY
 44. HORNÉ ŠÚTOVCE
 45. HôRKA NAD VÁHOM
 46. HRAŠNÉ
 47. KOSTOLNÉ
 48. LÚKA
 49. MALÁ HRADNÁ
 50. MIEZGOVCE
 51. MIKUŠOVCE PRI PRUSKOM
 52. NITRIANSKE PRAVNO
 53. PREČÍN
 54. OPATOVCE NAD NITROU
 55. POČSROVÁ
 56. PORUBA
 57. RADOBICA
 58. SOBLAHOV
 59. VISOLAJE
 60. VYSOČANY

Stredné Slovensko

 1. BEŇAĎOVO
 2. BEŠEŇOVÁ
 3. BLATNICA
 4. HLADOVKA
 5. KŇAŽIA
 6. KONSKÉ
 7. KRMEŠ, VLACHY, VLAŠKY
 8. KYSUCKÝ LIESKOVEC
 9. LIPTOVSKÝ JÁN
 10. PODBIEL
 11. PODVYSOKÁ
 12. PORÚBKA
 13. RABČA
 14. RADOĽA
 15. RAKŠA
 16. SKLABIŇA
 17. SVRČINOVEC
 18. TURČIANSKE KĽAČANY
 19. VALASKÁ DUBOVÁ
 20. ZÁBORIE
 21. ZÁSTRANIE
 22. BARTOŠOVÁ LEHôTKA
 23. BISKUPICE
 24. BRAVäCOVO
 25. BREZNIČKA
 26. ČAČÍN
 27. ČERÍN
 28. DOLNÉ PRÍBELCE
 29. FIĽAKOVSKÉ KOVÁČE
 30. GEMERSKÝ MILHOSŤ
 31. HORNĚ PRÍBELCE
 32. HRONSKÝ BEŇADIK
 33. JELŠAVSKÁ TEPLICA
 34. KLASTAVA
 35. KOCIHA
 36. KOPERNICA
 37. KYNCEĽOVÁ
 38. MIKOLČANY
 39. MUĽKA
 40. NOVÁČANY
 41. PRADJNÁ
 42. PRÍBOJ
 43. PSIARE
 44. RIMAVSKÉ ZÁLUŽANY
 45. TEPLÝ VRCH
 46. TREBEĽOVCE
 47. VEĽKÉ ZLIEVCE
 48. VLKYŇA
 49. ZÁHORCE
 50. ŽELEZNÁ BREZNICA

Východné Slovensko

 1. BENKOVCE
 2. DUBINNÉ
 3. DUBOVICA
 4. GERLACHOV
 5. GRIBOV
 6. HAŽÍN NAD CIROCHOU
 7. HRABSKÉ
 8. CHOTČA
 9. LIPANY
 10. MALÁ DOMAŠA
 11. ŇAGOV
 12. NIŽNÝ HRABOVEC
 13. PARIHUZOVCE
 14. ROZTOKY
 15. SNAKOV
 16. STAKČÍNSKA ROZTOKA
 17. TISINEC
 18. VECHEC
 19. VOJTOVCE
 20. VOLICA
 21. VYŠNÁ JEDĽOVÁ
 22. ZLATÉ
 23. ARNUTOVCE
 24. BETLANOVCE
 25. BRETKA
 26. ČAKANOVCE
 27. ČEČEHOV
 28. ČERHOV
 29. ČERNOCHOV
 30. DANIŠOVCE
 31. ĎURKOV
 32. GOČOVO
 33. JABLONOV NAD TURŇOU
 34. JAKLOVCE
 35. KEČOVO
 36. KRISTY
 37. LIESKOVANY
 38. LIPOVNÍK
 39. MALÁ BARA
 40. MALÁ TŔŇA
 41. MATEJOVCE NAD HORNÁDOM
 42. MOLDAVA NAD BODVOU
 43. NIŽNÉ SLOVINKY
 44. NIŽNÝ ŽIPOV
 45. OBORÍN
 46. OSTROV
 47. PAČA
 48. PAŇOVCE
 49. PLOSKÉ
 50. SEJKOV
 51. SLAVEC
 52. SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO
 53. SMIŽANY
 54. TRHOVIŠTE
 55. VEĽKÁ BARA
 56. VEĽKÁ TŔŇA
 57. VINIČKY
 58. VYŠNÉ SLOVINKY
04. 04. 2019 

Ďalšie rokovania ministra Richtera o podpore pre Slovensko

Podporu slovenskej kandidatúry na sídlo Európskeho orgánu práce v Bratislave prezentoval minister Ján Richter už aj kolegyniam v Írsku a vo Švédsku. Urobil tak ako prvý z uchádzačov o túto novú európsku agentúru.
 

Dôvody našej kandidatúry na sídlo novej európskej inštitúcie na Slovensku priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ministerke pre záležitosti zamestnávania a sociálnu ochranu Írska Regine Doherty na rokovaní v Dubline. Následne absolvoval obdobné stretnutie v Štokholme s ministerkou zamestnanosti Švédskeho kráľovstva Ylvou Johansson. „Som presvedčený, že spĺňame všetky rámcové kritériá, či už je to geografická rovnováha, prístupnosť budovy a jej poloha, prístup na trh práce alebo vzdelávanie či sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov,“ informoval na rokovaniach minister Ján Richter. Zdôraznil, že Bratislava sa radí k najzelenším a k najbezpečnejším mestám v Európe. Je to multikultúrne mesto so širokou paletou služieb na vysokej úrovni. 

Na stretnutiach vyzdvihol aj odborný profil, pre ktorý sa Slovensko rozhodlo o sídlo Európskeho orgánu práce zabojovať. „V posledných rokoch sme zaznamenali rôzne podoby porušovania legislatívy najmä pri najímaní pracovníkov z tretích krajín. Táto situácia ma primala konať, a pred dvomi rokmi som v Bratislave zorganizoval regionálny samit ministrov V4, Rumunska a Srbska, na ktorom sme dohodli užšiu spoluprácu inšpektorátov práce pri odhaľovaní prípadov nelegálnej práce. A práve takáto spolupráca medzi krajinami je jednou z náplní novej európskej agentúry,“ priblížil Ján Richter. 

Obe ministerky vysoko hodnotili pripravenosť Slovenska na kandidatúru. Našu ponuku považujú za komplexnú, navyše so silnými argumentmi v náš prospech. Podotkli, že sme prvá krajina, ktorá sa uchádza o ich podporu. 

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

04. 04. 2019 

Dávky v hmotnej núdzi sa po 10 rokoch zvýšili

Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa sa po desiatich rokoch zvýšili. Vďaka novele zákona o hmotnej núdzi vzrástli o 5%. Zaviedol sa aj valorizačný mechanizmus, ktorý dávky a príspevky každoročne upraví. Súčasťou právnej normy sú aj motivačné opatrenia, aby si sociálne odkázaní hľadali prácu, čo i len za minimálnu mzdu.
 

Obsah novely zákona o hmotnej núdzi sa dá zhrnúť do troch najdôležitejších oblastí. Tou prvou je zvýšenie dávok a príspevkov v hmotnej núdzi. Naposledy sa totiž upravovali v roku 2009. Úplnou novinkou je ich valorizácia. „Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na vývoj spoločnosti a hlavne ten sociálno-ekonomický,“ konštatuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Druhou prioritou novely je motivovať k získaniu riadne platenej práce. Dôležitou zmenou je napríklad poskytovanie aktivačného príspevku na dvoch úrovniach. Člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a pracuje aspoň za minimálnu mzdu získa nárok na aktivačný príspevok vo vyššej sume, a to viac ako 132 € mesačne. „Od začiatku môjho fungovania na rezorte som si dal jednu z priorít - urobiť všetko preto, aby ľudia, ktorí majú záujem na Slovensku pracovať, prácu našli. Dať ľuďom prácu, samozrejme ak o ňu záujem majú, je totiž stále najlepšia sociálna politika. Robím všetko preto, aby sa prehlboval rozdiel medzi sociálnymi dávkami a minimálnou mzdou, aby bolo motivačné na Slovensku pracovať,“ akcentuje minister. Ďalším posilnením motivácie nájsť si zamestnanie a pracovať je aj predĺženie obdobia poskytovania osobitného príspevku na 18 mesiacov, pričom vo vyššej sume sa bude poskytovať 12 mesiacov a v nižšej sume ďalších 6 mesiacov. 

Treťou prioritou je, že sa upravujú právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi. Ide okrem iného o ústretové kroky smerom k rodinám so študujúcimi deťmi na Slovensku, ale aj v zahraničí, ale napr. aj k rodinám, ktoré žijú v spoločných domácnostiach s dospelými pracujúcimi deťmi do 25 rokov, a o ďalšie významné pozitívne zmeny. 

Novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2019, obsahuje rad ďalších opatrení. Prispejú k tomu, aby sa odkázaní ľudia buď vymanili z hmotnej núdze alebo sa zvýšil životný štandard tých, ktorí v hmotnej núdzi zostanú. 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi

04. 04. 2019 

Po prvýkrát zasadla rada vlády pre eurofondy po roku 2020

Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorej predsedom je vicepremiér Richard Raši, dnes prvýkrát zasadla v Bratislave. Témou zasadnutia bola Správa o Slovensku 2019, v ktorej Európska komisia (EK) identifikovala investičné priority k financovaniu politiky súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027. Správu prezentovali zástupcovia EK. 
 
„Zasadnutie priblížilo pohľad Európskej komisie na ekonomickú situáciu a vývoj na Slovensku, na stav jednotlivých štrukturálnych politík, ale najmä odporúčania komisie, kam by sme mali smerovať budúce investície z politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027,“ povedal vicepremiér Richard Raši.
 
Správa hodnotí našu krajinu vo viacerých oblastiach pozitívne. Podľa analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí. Slovensko je v rámci makroekonomických výsledkov na popredných pozíciách v Európskej únii  a EK vyzdvihuje vysoký hospodársky rast, či nízku nezamestnanosť. Výzvami pre Slovensko však zostávajú napríklad regionálne rozdiely, kvalita verejných inštitúcií, kvalita životného prostredia, vzdelávanie, či veda a výskum.
 
Aktuálny návrh EK uvádza, že celková suma pre Slovensko na politiku súdržnosti na obdobie 2021 - 2027 by mala predstavovať 13,234 miliardy eur. „Slovensko tak zostáva po Estónsku krajinou s druhou najvyššou intenzitou pomoci na obyvateľa v Európskej únii, čo vychádza 310 eur na obyvateľa na rok,“ spomenul podpredseda vlády s tým, že politika súdržnosti má značný vplyv na ekonomický rast Slovenska. „V roku 2003 dosiahol HDP na obyvateľa 55 percent, zatiaľ čo dnes je to okolo 77 percent priemeru EÚ. Investície z fondov EÚ prispeli k zmierneniu regionálnych rozdielov na Slovensku,“ poznamenal vicepremiér Richard Raši. „Pre Slovensko je dôležité, aby legislatíva k politike súdržnosti na roky 2021 - 2027 bola schválená včas, aby sme sa vyhli možnému omeškaniu začiatku implementácie a čerpania eurofondov,“ dodal.
 
„Verím, že s EK dokážeme vyrokovať dobré podmienky, aby eurofondy naďalej pomáhali pri zvyšovaní kvality života občanov.  Pri financovaní špecifických potrieb našich regiónov chceme čo najviac flexibility,“ uzavrel Richard Raši.
 
Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 zriadila vláda SR ako svoj koordinačný, poradný a iniciatívny orgán pre proces prípravy a implementáciu politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027. Úlohou rady bude spolupracovať na príprave i na implementácii podpory z eurofondov v novom programovom období.

04. 04. 2019 

Komunikácia Pamiatkového úradu SR bude na vyššej úrovn

Fungovanie Pamiatkové úradu SR bude modernejšie. Elektronizácia procesov Pamiatkového úradu zavedie plnohodnotnú elektronickú komunikáciu medzi úradom a jeho krajskými pobočkami. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvanie na projekt s názvom „Pamiatkový informačný systém (PAMIS)“.
 
 
Cieľom projektu je elektronizácia procesov Pamiatkového úradu SR, národný projekt má tiež skrátiť dĺžku trvania procesov zo strany Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov. Ďalším cieľom je aj efektívnejšie využiť ľudský potenciál na Pamiatkovom úrade SR. Zaviesť to má elektronizácia procesov prostredníctvom Pamiatkového informačného systému. Prínosom je tiež zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde.  
 
Prostredníctvom projektu sa plánuje skrátenie dĺžky procesov a zlepšenie informovanosti o správe a ochrane pamiatkového fondu. Digitalizácia dát prinesie aj zníženie administratívnej záťaže pracovníkov úradu, ale najmä občanov a podnikateľov pri vybavovaní agendy súvisiacej s pamiatkovým fondom.
 
Projekt v hodnote 12 497 915 eur pripravil Pamiatkový úrad SR. Na svojom februárovom zasadnutí projekt schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7.
Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 2. júl 2019.
 
04. 04. 2019 

Nový projekt pomôže predchádzať poškodzovaniu životného prostredia

 
Zlepšenie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia a rozšírenie možností informovania verejnosti sú prínosy národného projektu Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvanie na projekt s názvom „Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie“.

Projekt vytvorí Komplexný systém environmentálneho dohľadu, ktorý bude pokrývať kľúčové procesy, ako sú inšpekčná, povoľovacia a sankčná činnosť, vrátane online zberu údajov a integrácie na Centrálnu správu referenčných údajov. Vďaka mobilnej aplikácii, prostredníctvom ktorej bude možné súbežne zaslať fotodokumentáciu, časovú známku a GPS súradnice, sa nielen uľahčí podávanie podnetov, ale aj zefektívni analýza podnetov a počet výjazdov na miesto. Prínosom bude najmä skrátenie času, zvýšenie počtu kontrol a rozšírenie možností informovania verejnosti, čo prispeje k prevencii a predchádzaniu poškodzovania životného prostredia.

Projekt v hodnote 8 733 367 eur pripravila Slovenská inšpekcia životného prostredia a nasadenie systému tohto projektu v hodnote je plánované na rok 2022. Vyzvanie na národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.informatizacia.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 2. júl 2019.

 

04. 04. 2019 

V zvyšovaní transparentnosti eurofondov zaznamenal ÚPVII významné úspechy

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII)  pokračuje v zvyšovaní transparentnosti pri čerpaní eurofondov pomocou otvoreného dialógu s medzinárodnými expertmi. Úrad dnes zorganizoval seminár o hospodárnosti výdavkov pri implementácii fondov EÚ.
 
Náš úrad dlhodobo zvyšuje transparentnosť pri čerpaní eurofondov a v tejto oblasti sme zaznamenali viaceré  významné úspechy. Prijali sme napríklad Akčný plán s 38 konkrétnymi opatreniami. Tiež participujeme na veľmi úspešnom ročnom projekte s OECD v oblasti boja proti korupcii a podvodom v eurofondoch, ktorý samotná OECD považuje za ukážkový príklad spolupráce aj pre iné krajiny,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.
 
Slovenskí odborníci sa spolu s medzinárodnými expertmi zhodli, že  kvalita čerpania eurofondov sa odvíja predovšetkým od transparentného nakladania s verejnými  finančnými zdrojmi.
 
„Overovanie hospodárnosti výdavkov je kľúčovým nástrojom na preukázanie správneho použitia eurofondov. To bol hlavný dôvod pre zorganizovanie dnešného medzinárodného semináru Hospodárnosť výdavkov – problematické oblasti,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Denisa Žiláková.
 
Odborníci sa tiež zhodli, že hospodárnosť výdavkov sa týka všetkých aktérov zapojených do implementácie, či už pri výkone, metodickej podpore alebo kontrole priebehu čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
 
Seminár Hospodárnosť výdavkov – problematické oblasti sa konal v rámci siete TAIEX, ktorá predstavuje komunikačnú platformu Európskej komisie na zdieľanie skúseností a najlepších postupov medzi členskými krajinami EÚ.
 
04. 04. 2019 

Európska iniciatíva tzv. dobiehajúcich regiónov sa rozšírila o Banskobystrický kraj

Zoznam tzv. catching-up regiónov, a teda dobiehajúcich regiónov, sa rozšíril o Banskobystrický kraj. Catching-up regions je iniciatívou Európskej komisie (EK), ktorá je dôležitým nástrojom na podporu a pomoc členským štátom v naštartovaní rastu, ekonomického a sociálneho rozvoja. Zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spolu s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Lunterom a zástupcom generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku EK Andreasom von Buschom podpísali memorandum o spolupráci. Banskobystrický kraj sa pridal k Prešovskému, ktorý na zozname už je.
 
Na čele Banskobystrického kraja stál štyri roky Marian Kotleba. Jeho pôsobenie a nelegálne zamestnávanie zapríčinilo, že kraj nemohol čerpať eurofondy, čo sa veľmi negatívne podpísalo na rozvoji celého regiónu. „Spôsob, akým Marian Kotleba viedol kraj a paralyzoval možnosť rozvíjať sa s pomocou eurofondov, považujem za fatálne zlyhanie. Rozvoj kraja úplne zastal. O to viac ma teší, že sa nám podarilo dostať banskobystrickú župu na zoznam dobiehajúcich regiónov. Je to krok správnym smerom, pretože to kraju pomôže vykročiť vpred,“ povedal podpredseda vlády SR Richard Raši.
 
Zapojením sa do iniciatívy pre zaostávajúce regióny sa aj v Banskobystrickom kraji vytvorí predpoklad pre významné zmeny, ktoré prispejú k tvorbe pracovných miest a zabezpečia kvalitnejší život obyvateľom kraja. „Tiež sa tu vytvoria výhodnejšie podmienky pre investičné stimuly a zvýši sa podpora pre malé a stredné podniky. Očakávame i to, že z kraja bude odchádzať menej mladých vzdelaných a rovnako sa zvýši potenciál pre rozvoj cestovného ruchu,“ vysvetlil vicepremiér R. Raši.
 
Podpisom memoranda o spolupráci všetky sa strany zaviazali, že sa vytvorí riadiaci výbor, ktorý bude dohliadať na pokrok v implementácii akčného plánu a keď to bude potrebné, navrhne riešenia. Za ÚPVII memorandum podpísala generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán (CKO) Denisa Žiláková. „Ďakujem zástupcom Európskej komisie, Svetovej banky, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja za to, že svojou prácou, expertízami a analýzami každý deň prispievajú k zmene v spravovaní regiónu. Podporujú tým tvorbu podmienok pre udržateľný rast jeho hospodárstva, príjmov, zamestnanosti a čo je kľúčové, zvyšujú kvalitu života jeho obyvateľov,“ povedala Denisa Žiláková.
04. 04. 2019 

Zvýšenie kapacity MŠ Starý Tekov

Krátky popis:
Predmetom predkladaného projektu sú stavebné úpravy objektu materskej školy Starý Tekov za účelom zvýšenia kapacity materskej školy o 10 miest, čím sa zvýši kapacita MŠ Starý Tekov na 52 detí a pokryjú sa potreby miestnych obyvateľov v oblasti výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie atraktivity obce Starý Tekov pre prisťahovanie mladých ľudí, ktorí si plánujú založiť rodinu a vyriešenie problému s umiestnením detí do MŠ, spojené s kvalitnou technickou infraštruktúrou a intenzívnou bytovou výstavbou, príp. blízkosťou okresného mesta, zvyšuje atraktivitu obce Starý Tekov pre bývanie, život a prisťahovanie sa do obce. Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že realizácia projektu prispeje k zvýšeniu kvality života v obci Starý Tekov.
Hlavné aktivity projektu:

1. Rozšírenie kapacity MŠ Starý Tekov (rekonštrukcia, stavebná úprava)
2. Úprava areálu MŠ Starý Tekov
3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia MŠ Starý Tekov
 
Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu bude zvýšenie zaškolenosti detí v materskej škole Starý Tekov a prispievanie k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu. Kapacita MŠ sa zvýši zo 42 na 52 detí s výhľadom ďalšieho rozšírenia.

Popis realizácie aktivít projektu:

Cieľom predkladaného projektu je zrekonštruovať všetky tri triedy, tri herne, tri spálne, jednu šatňu a jedno sociálne zariadenie, aby prostredie, v ktorom sa realizuje výchovno-vzdelávací proces, bolo pre deti bezpečné, hygienické a estetické. Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie je aj kuchyňa v priestoroch MŠ.
Areál MŠ Starý Tekov prejde čiastočnou obnovou. Do areálu bude umiestnený nový prvok detského ihriska tzv. veža so šmykľavkou.
V rámci obstarania materiálno–technického vybavenia MŠ Starý Tekov budú upravené priestory kuchyne a doplnené vybavenie o konvektomat s príslušenstvom.

Prijímateľ:  Obec Starý Tekov

Celkové oprávnené náklady projektu:  172 000 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 163 400 € 
Vlastné zdroje:  8 600 € 
Operačný program: IROP 

Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: máj 2018
Ukončenie realizácie aktivít projektu: august 2019

04. 04. 2019 

Nevyhovujúca betónová cesta v Turci je minulosťou, obchvaty miest pribudnú aj v ďalších regiónoch

Nevyhovujúca betónová cesta v Turci je už minulosťou. Stavbári finišujú s asfaltovaním posledných metrov pätnásťkilometrového úseku cesty medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami. Stav prác bol dnes skontrolovať minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek v rámci svojich kontrolných dní na stavbách.
 
„Pred dvoma rokmi sme začali s rekonštrukciou tejto cesty. Jej nevyhovujúci stav nás trápil veľmi dlho. Podarilo sa nám zabezpečiť financovanie z eurofondov a dotiahnuť aj zdĺhavý proces prípravy projektu. Ide o  dôležitú časť severojužnej trasy Slovenska, tak pre turčiansky región ako aj pre tranzitnú dopravu. Teší ma najmä to, že stavba ide podľa harmonogramu a nemešká,“ povedal minister A. Érsek.
Nová kvalitná cesta I/65 bude kompletne hotová v máji. Celková obnova úseku v sebe zahŕňala aj rekonštrukciu piatich mostov, šiestich križovatiek a vybudovanie chodníkov pre chodcov.
„Som veľmi rád, že na tomto mieste môžem oznámiť, že v najbližších rokoch pribudnú ďalšie desiatky kilometrov moderných ciest I.triedy. Získali sme dodatočné zdroje z eurofondov, ktoré investujeme do regionálnych ciest. Okrem opravy ďalšej betónky, konkrétne pri Mníchovej Lehote, pripravujeme najmä obchvaty miest, ako je napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica, Strážske,“ dodal minister A. Érsek.
Vláda SR na svojom rokovaní minulý týždeň schválila materiál z dielne Ministerstva dopravy a výstavby  SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý hovorí o presune časti výkonnostnej rezervy európskych fondov. Do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa presunie 250,12 miliónov eur. Tieto zmeny musí ešte schváliť Európska komisia (EK).
Európske peniaze budú prostredníctvom tzv. realokácií presunuté do OPII a jeho prioritnej osi 6, ktorá je zameraná na budovanie cestnej infraštruktúru v regiónoch. Podpora bude smerovať do regiónov Horná Nitra, Banskobystrický a Prešovský kraj.
Indikatívny zoznam pripravovaných projektov je možné nájsť na stránke Úradu vlády SR:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23662/1 , príloha 2

04. 04. 2019 

Trenčianska univerzita aj za európske peniaze vybuduje špičkové výskumné centrum

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie dnes ministerstvo školstva podpísalo zmluvu s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne na prvý teamingový projekt Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass). Tento projekt je jediným slovenským projektom schváleným priamo Európskou komisiou vo výzve Horizont 2020. 

„Ukazuje sa, že aj menšia univerzita, ak si definuje svoje poslanie a kráča trpezlivo za svojím cieľom, môže byť excelentná a môže dosahovať medzinárodne akceptovateľné výsledky“, uviedol na tlačovej konferencii rektor TU Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

Projekt trenčianskej univerzity ako jediný projekt zo Slovenska získal z výzvy Horizont 2020 podporu 15 miliónov eur. Z Operačného programu Výskum a inovácie dostane ďalších takmer 10 miliónov eur. Výsledkom realizácie oboch projektov bude medzinárodné teamingové výskumné centrum s modernou výskumnou infraštruktúrou a mimoriadne kvalitnou personálnou základňou.

Úloha teamingových centier spočíva v prepájaní kvalitných európskych univerzít a výskumných organizácií.

04. 04. 2019 

Brusel spúšťa novú výzvu WiFi4EU, mestá a obce môžu získať bezplatný internet

Európska komisia (EK) opäť podporí obce pri zavádzaní bezplatného internetu na verejných miestach. Štvrtok 4. apríla 2019 o 13:00 hod. vyhlási jedenapoldňovú výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť aj slovenské mestá a obce. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII)  spustil už dve podobné výzvy pod názvom WiFi pre Teba.
 
Druhá výzva z dielne EK WiFi4EU bude trvať deň a pol, pričom sa končí 5. apríla 2019 o 17:00 hod. Všetkým registrovaným obciam, s výnimkou tých, ktoré dostali dotáciu v prvej výzve,  bol doručený e-mail s podrobnými informáciami.
 
EK rozdelí dokopy 51 miliónov eur, pričom každá krajina získa minimálne 15 dotácií vo forme tzv. poukážok. Hodnota jednej poukážky je 15 000 eur. Komisia vyberie príjemcov podľa zásady „kto prvý príde, ten prvý berie“, pričom sa bude riadiť princípom geografickej vyváženosti. Je preto potrebné zareagovať na túto výzvu čím skôr. Aby obce a mestá mohli požiadať o online poukážku vo výške 15 000 eur, musia byť pred začatím výzvy zaregistrované na portáli WiFi4EU www.wifi4eu.eu. V súčasnosti sa tam nachádza už viac ako 22 000 obcí.
ÚPVII spustil minulý rok vlastný obdobný projekt WiFi pre teba, na základe ktorého môžu obce získať peniaze na zriadenie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách, ako sú napríklad námestia, úrady, parky či knižnice. „Našim cieľom je, aby mal aj slovenský vidiek prístup k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu. Ten ocenia miestni obyvatelia i turisti,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.
Momentálne prebieha tretie kolo výzvy WiFi pre teba, do ktorého sa mestá a obce môžu zapojiť do 13. 5. 2019 (https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e866b765-d7e8-449f-9291-613938905d5b).
ÚPVII  už podpísalo viac ako 40 zmlúv s mestami a obcami. Obec, s ktorou podpísal ÚPVII zmluvu o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako s úplne prvým úspešným žiadateľom, je podtatranský Lendak. Nasledovali obce Strekov, Makov, Majcichov, Rejdová, Pokryváč, Pucov, Veľké Orvište a Hladovka. 

 
 

04. 04. 2019 

Dobré fondy EÚ – ochrana kultúrneho dedičstva v slovensko-poľskom pohranič

Boli ste sa už niekedy pozrieť na drevené kostolíky v slovensko - poľskom pohraničí?

Možno už viete, že tieto unikátne pamiatky sú súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Vďaka podpore z európskych prostriedkov vo výške 428-tisíc eur sa podarilo zrekonštruovať tieto drevené kostolíky na poľskej i na slovenskej strane pohraničia. I takto Európska únia prispieva k zachovaniu kultúrneho dedičstva tohto regiónu. 

Krátkou návštevou jedného z rekonštruovaných drevených kostolíkov v dedinke Hunkovce vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie Ladislav Miko.

 

04. 04. 2019 

V Šali sa začala revitalizácia vnútroblokov z eurofondov

Šaľa začala s revitalizáciou vnútroblokov, na ktoré získala peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Investície v mestskej časti Veča zahŕňajú výstavbu troch nových ihrísk, športoviska, výsadbu zelene a nový mobiliár. Premenou prejdú súčasné asfaltové plochy na Cintorínskej a Slnečnej ulici. Ako informovala v tlačovej správe Erika Kollerová zo šalianskej radnice, obyvatelia sa dočkajú multifunkčného ihriska na Cintorínskej, ďalšieho ihriska a plochy s fit prvkami na Slnečnej a nového detského ihriska tiež na Slnečnej ulici. „Stromy a kríky budú neodmysliteľnou súčasťou všetkých vynovených ihrísk. V rámci projektu sa zrealizuje aj vodozádržné opatrenie,“ doplnila Kollerová. Práce plánujú ukončiť tak, aby deti mohli ihriská využívať počas letných prázdnin.

Primátor Šale Jozef Belický informoval, že projekt získal podporu z eurofondov takmer pol milióna eur. "Výsledok prác prinesie nielen výmenu ihrísk, ale celkové skultúrnenie prostredia vďaka novému mobiliáru,“ uviedol.

V súčasnosti mesto uskutočňuje niekoľko ďalších významných investícií - rekonštrukciu cesty na Hornej ulici, výstavbu nájomných bytov, rekonštrukciu kultúrneho domu vo Veči a nedávno dokončilo obnovu hasičskej zbrojnice vo Veči. Po kolaudácii, teda približne od mája, bude k dispozícii aj 3,5-kilometrová cyklotrasa medzi mestskou časťou Veča a závodom Duslo.

04. 04. 2019 

Prvé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ v Banskej Bystrici

Úrad vlády SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR a Združením miest a obcí Slovenska pozývajú na prvé zo série podujatí určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, ktoré sa pod názvom Tour de ERA uskutoční vo štvrtok 4. apríla od 09.00 h v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na podujatiach budú prezentované komplexné informácie o programoch, ako sú: Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Granty EHP a Nórska, ERASMUS+, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact, Creative Europe a ďalšie. Budú tiež predstavené úspešné projekty ako inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov.

Prítomnosť médií na podujatiach je voľná. Hostia a prezentujúci budú médiám k dispozícii počas prestávok v programe.
Kontakt: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, +421 915 984 227. 

24. 03. 2019 

EÚ sa potrebuje odpútať od brexitu a riešiť aj ďalšie prioritné témy

Európska únia už neponúkne Británii žiadne ústupky v súvislosti s brexitom a do 12. apríla čaká jasnú odpoveď z Londýna, ako ďalej - aj preto, že EÚ sa potrebuje sústrediť na ďalšie prioritné témy. V rámci prebiehajúceho summitu EÚ v Bruseli to v piatok uviedol slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Šéf slovenskej vlády sedí za rokovacím stolom po boku britskej premiérky Theresy Mayovej. Tá je podľa jeho slov "bojovníčka, ktorá sa snaží riešiť svoje záležitosti". Odmietol prezradiť detaily ohľadom búrlivej atmosféry, ktorá nastala počas rokovaní už bez prítomnosti Mayovej, ale spresnil, že debaty sa týkali európskych záujmov, pričom lídri chceli vyhovieť požiadavke o odklad brexitu. "Prijali sme kompromisné riešenie s návrhom dvoch možných dátumov. Ak na budúci týždeň bude kladný výsledok hlasovania o dohode o odstúpení, tento dátum by nastal 22. mája. Tým sme vytvorili čas pre Britániu, aby urobila potrebné legislatívne kroky a pripravila sa na odchod. V prípade negatívneho hlasovania sme posunuli termín z 29. marca na 12. apríl," vysvetlil situáciu.
     
Premiér spresnil, že 12. apríl je hraničným termínom z hľadiska procedúr o zapojení sa do volieb do Európskeho parlamentu a pre zvyšok EÚ je dôležité, aby dovtedy mali jasné, či Briti chcú, alebo nechcú ísť do eurovolieb. "Do 12. apríla musíme vedieť definitívne, ako si to Británia predstavuje. Jasný odkaz je, že tvrdý brexit nenastane 29. marca, prvým reálnym dátumom je až 12. apríl," opísal situáciu. To podľa jeho slov poskytuje viac časového priestoru nielen pre Britov a pre britských poslancov v Dolnej komore, ale aj pre tie členské štáty, ktoré sa ešte nestihli pripraviť na tvrdý brexit.

Dodal, že Slovensko sa na túto možnosť tiež pripravuje, a vyjadril nádej, že na budúci týždeň prejde v Národnej rade špeciálny zákon týkajúci sa brexitu. Ak k tvrdému brexitu nedôjde, jeho ustanovenia nebudú platiť. "Toto bol ten posledný ústupok. Dvanásteho apríla čakáme na odpoveď, či Británia chce zostať, či chce nové referendum, či sa chce zúčastniť eurovolieb, alebo čo vlastne chce," upozornil premiér. Dodal, že je optimista a verí, že rozvodovú dohodu britský parlament schváli, hoci najlepšie by bolo, keby sa krajina rozhodla zotrvať v EÚ.

Dva dátumy zo summitu EÚ sú podľa neho jasným signálom aj pre britských poslancov, že Únia nebude čakať na nejaké "piate, ôsme, desiate" hlasovanie, lebo to k ničomu nevedie. "Odpútava nás to od riešenia ďalších prioritných oblastí. EÚ sa musí zaoberať vzťahmi s Čínou, so Spojenými štátmi, miernym spomalením ekonomického rastu - a my tu míňame obrovské množstvo času na diskusie o brexite," skonštatoval Pellegrini. 

24. 03. 2019 

OECD ocenilo spoluprácu s ÚPVII v boji proti korupcii a zneužívaniu eurofondov

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ocenila ročnú spoluprácu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorej cieľom je bojovať proti korupcii a podvodom v európskych štrukturálnych a investičných fondoch na Slovensku. 

 Generálna riaditeľka Centrálneho koordinačného orgánu Denisa Žiláková prijala pozvanie OECD prezentovať dnes v Paríži spoločný projekt ako príklad dobrej praxe pre všetky ostatne členské štáty OECD.

„Projekt s OECD je dôkazom zlepšovania systémového prístupu v tak spoločensky sledovanej téme, akou bezpochyby korupcia je, prostredníctvom odbornej spolupráce s prestížnou medzinárodnou organizáciou,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Denisa Žiláková.

ÚPVII v priebehu roka zorganizovali tri expertné stretnutia, na ktorých sa odborníci z OECD oboznámili s procesmi pri implementácii eurofondov. Cieľom projektu s OECD je zlepšenie procesov riadenia rizík, ktoré v budúcnosti napomôžu zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodných indexoch vnímania korupcie.

„Výsledky našej spolupráce s OECD sú veľmi pozitívne. Samotná OECD pokladá náš spoločný projekt za príklad úspešnej spolupráce, ktorý môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie krajiny,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Ten odštartoval projekt minulý rok v máji, kedy podpísal so zástupkyňou generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi Deklaráciu o spolupráci v boji proti korupcii a podvodom.

 Závery projektu budú súčasťou národnej stratégie, ktorá bude obsahovať aj akčný plán s konkrétnymi opatreniami pre budúce programové obdobie po roku 2020.

24. 03. 2019 

S OECD pripravujeme lepšiu budúcnosť pre regióny

Budovanie lepšej budúcnosti pre regióny, mestá a vidiecke oblasti v kontexte svetových trendov je téma ministeriálu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) k regionálnemu rozvoju, ktorý sa v týchto dňoch koná v gréckych Aténach. Na podujatí zastupuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) jeho vedúci Patrik Krauspe. Výbor OECD pre politiky regionálneho rozvoja zasadá na úrovni ministrov raz za päť rokov a tento rok oslavuje svoje 20. výročie. 

Hlavnými témami ministerského zasadnutia Výboru OECD pre politiky regionálneho rozvoja sú tento rok trendy ako globalizácia, digitalizácia, technologické inovácie, meniaci sa charakter práce, demografické zmeny, ale aj zmeny v životnom prostredí a na nich nadväzujúce politiky a opatrenia, ktoré sa podieľajú na rozvoji regiónov, miest a vidieckych oblastí.

„Veľa z týchto zmien prináša príležitosti, ako zvýšiť produktivitu, zamestnanosť a celkovo zlepšiť blahobyt. Súčasne však môžeme očakávať zvýšený dopyt po investíciách do infraštruktúry,” uviedol vedúci ÚPVII Patrik Krauspe.

Jedným z hlavných výstupov celého zasadnutia bude prijatie tzv. Outcome dokumentu – ministerského vyhlásenia. V ňom sa krajiny OECD zaviažu, že budú podporovať zlepšovanie podmienok pre život všetkých ľudí v regiónoch, mestách a vidieckych oblastiach, digitalizáciu hospodárstva a zavedenie inovácií vo verejnej správe, ktoré pomôžu riešeniu globálnych výziev súčasnosti.

Počas rokovania budú schvaľované aj dva ďalšie dokumenty, a to Princípy OECD pre mestské politiky a Princípy OECD pre vidiecke politiky. Cieľom oboch dokumentov je posilňovať spoluprácu medzi mestským a vidieckym prostredím, ako aj nastaviť víziu národných politík tak, aby boli vhodné pre budúcnosť.

„Politika regionálneho rozvoja je kľúčová pre zvládanie demografických zmien,” zdôraznil Krauspe a uviedol, že sa preto musíme zamerať na dlhodobé stratégie a aktivity, ktoré popíšu regionálny rozmer v súvislosti s demografickými zmenami, environmentálnymi výzvami, klimatickými zmenami či inými aktuálnymi trendami. Držať sa musíme tiež cieľov trvalo udržateľného rozvoja a prepájať mestá a vidiek zdieľaním skúseností, vedomostí, inovácií a zdrojov, a tým zvyšovať blahobyt všetkých obyvateľov. „Aj na tomto fóre sa potvrdilo, že Agenda 2030 je tým správnym rámcom pre smerovanie rozvojových politík a plánovanie regionálnych priorít,” doplnil Patrik Krauspe.

Vlády jednotlivých členských krajín OECD budú pokračovať v spolupráci pri hľadaní odpovedí na problémy regionálneho rozvoja tak, aby využili všetky príležitosti vyplývajúce z prichádzajúcich zmien. Regionálny rozvoj sa stáva čoraz dôležitejším. Stretnutie ministrov Výboru OECD je ideálny priestor na zdieľanie informácií, ako aj na zadefinovanie kľúčového postavenia tejto problematiky.

Pozn.

Regionálna politika vrátane podpory najmenej rozvinutých okresov patrí na Slovensku od januára 2019 pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Cieľom ich podpory je znižovanie rozdielov medzi regiónmi, zvyšovanie konkurencieschopnosti a tým aj zvyšovanie kvality života ich obyvateľov. V prvom rade je však hlavným cieľom tvorba pracovných miest. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR vedie Zoznam najmenej rozvinutých okresov, aktuálne je ich v ňom 20. Každý okres má vypracovaný svoj Akčný plán rozvoja, ktorý je zameraný na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania a na znižovanie vysokej miery nezamestnanosti. Po jeho schválení vládou SR sa môžu okresy uchádzať o regionálny príspevok, ktorý je poskytovaný v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami.

 

24. 03. 2019 

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“

Štúdia uskutočniteľnosti „Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“ vznikla, aby navrhla rámec pre rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR, zdôvodnila potrebu, opodstatnenosť a prínosy realizácie projektu. Štúdia uskutočniteľnosti nadväzuje na EVS projekt, ktorý sa venuje posilneniu personálnych kapacít a ich kompetencií v oblasti otvorených údajov.

Dôvodom pre vykonanie štúdie a následnú realizáciu projektu sú zároveň úlohy a opatrenia definované vo viacerých koncepčných a strategických dokumentoch:

 • Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), kapitola 7.3.2
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kapitola  2.7.4.1,
 • Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy, kap. 5,
 • Programové vyhlásenie vlády SR, kap. 1 a kap. 5,
 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky,
 • Dokument Strategickej priority Manažment údajov,
 • Dokument Strategickej priority Otvorené údaje.

Dôvodom pre vykonanie štúdie uskutočniteľnosti a realizáciu projektu je potreba ďalšieho rozvoja centrálnej infraštruktúry pre sprístupnenie otvorených údajov pre naplnenie národných cieľov v tejto oblasti. Projekt eDemokracia a otvorená vláda vytvoril základné prostredie pre zverejňovanie otvorených údajov.  Avšak rovnako, ako ide vývoj v tejto oblasti dopredu, musí aj UPVII ako správca existujúcich centrálnych komponentov, reagovať na najnovšie trendy a požiadavky komunity využívajúcej otvorené údaje, čo si vyžaduje investície do  ďalšieho rozvoja centrálnej infraštruktúry.

Dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú na adrese:

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/635b50c2-c482-049f-c6a3-1f5eca675621?tab=documents

Pripomienky zasielajte do 27.3.2019 e-mailom na adresu:  milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk

Verejná konzultácia sa bude konať 28.3.2019 o 12:00 hod. na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, Bratislava v zasadačke Londýn. Vašu účasť z kapacitných dôvodov prosíme vopred nahlásiť na e-mailovú adresu milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk

24. 03. 2019 

Pre okres Sabinov rozdelila vláda 1,1 milióna eur, v Gelnici sa zamerala na zníženie nezamestnanosti

Vláda počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania v Lipanoch rozdelila medzi obce Sabinovského okresu a mestá Lipany a Sabinov sumu 1,1 milióna eur, ktorá má byť uvoľnená do 30. apríla. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Sabinov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.

„Finančné prostriedky idú na rekonštrukciu miestnych komunikácií, rekonštrukciu materských škôl, vybavenie parkovísk, ale napríklad aj na vybavenie kuchyne v materskej škole, výstavbu viacúčelového ihriska, rekonštrukciu sociálnych zariadení, napríklad, na vybudovanie studní, spolufinancovanie výstavby domu smútku či na výstavbu oplotenia cintorína. Potom sú to pri Rožkovianskom potoku protipovodňové opatrenia,“ uviedol po rokovaní podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Najviac financií, a to po 150.000 eur, ide na dofinancovanie verejného parkoviska v rekreačnej zóne v Lipanoch. Mesto získalo aj 90.000 eur na revitalizáciu parku na Námestí sv. Martina, 50.000 eur na rekonštrukciu mestskej galérie či 25.000 eur na obnovu tribúny futbalového štadióna.
Vláda vyčlenila aj 130.000 eur na modernizáciu športového areálu v Sabinove. Ďalších 55.000 eur smeruje na obstaranie a nainštalovanie novej vzduchotechniky a klimatizácie v miestnom kine.

„Okrem obcí a občianskych združení, ktorým bol rozdelený milión eur na úrovni okresu Sabinov, bolo ešte vyčlenených 100.000 eur na takzvané južné parkovisko, ktoré sa nachádza pri poliklinike v Lipanoch. Nadstavbu budovy robí mesto z vlastných peňazí, plus bude čerpať finančné prostriedky na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti. Lipany sú špecifické tým, že táto poliklinika slúži možno až 25 spádovým obciam,“ vysvetlil Raši.

Vláda na utorkovom zasadnutí v Gelnici konštatovala, že od jej posledného zasadnutia v Prakovciach pred rokom bolo s podporou financií z akčného plánu vytvorených 238 nových pracovných miest. Najviac ich vzniklo v lesnom hospodárstve, kde pribudlo 82 miest. Nezamestnanosť sa tak podarilo znížiť z 11,4 percenta na 9,72 percenta. Cieľom do roku 2022 je dosiahnuť hranicu 4,8 percenta.

Hlavným cieľom akčného plánu rozvoja okresu Gelnica je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese vytvorením 931 pracovných miest do roku 2022. Predpokladaný rozpočet schválený v rámci akčného plánu bol 55,7 milióna eur. Z toho 32,7 milióna eur tvoria prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ďalších 20,95 milióna je plánovaných z ostatných zdrojov a 2,105 mil. eur predstavoval regionálny príspevok. „Napriek tomu, že prvý rok je nábehový, v tomto okrese sa uchytili dobre a z dvoch miliónov určených na roky 2018 – 2022 sú už schválené žiadosti v objeme 706-tisíc eur, čiže tretina. Čo sa týka eurofondových peňazí, z 32 miliónov je ku koncu januára zazmluvnených 4,6 milióna eur. Pokiaľ sa plán bude plniť takýmto tempom, je predpoklad, že sa naplní v plnej miere a vyčerpajú sa všetky prostriedky určené pre tento okres,“ povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

24. 03. 2019 

Rašiho rok vo funkcii: Začali sme boj s byrokraciou a vidieku ponúkli bezplatný internet

Dnes je to presne rok, čo sa podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu stal Richard Raši. Za dvanásť mesiacov svojho pôsobenia stál pri zrode viacerých zákonov, opatrení a výziev a absolvoval desiatky pracovných ciest na Slovensku aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy vicepremiér radí prijaté opatrenia pri odstraňovaní byrokracie či budovanie bezplatného internetu v slovenských regiónoch.

„Môj rok vo funkcii podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hodnotím pozitívne. V oblastiach, ktoré spadajú pod úrad podpredsedu vlády, ako sú eurofondy, stratégia rozvoja Slovenska alebo agenda trvalo udržateľného rozvoja, digitalizácia verejnej správy, rozvoj regiónov či kyberbezpečnosť sme toho dokázali a vybojovali veľa, ale máme pred sebou ďalšie výzvy. Každé naše rozhodnutie smerujeme k tomu, aby sa ľuďom na celom Slovensku lepšie a ľahšie žilo,“ uviedol vicepremiér Richard Raši s tým, že jedným z takýchto opatrení je zákon proti byrokracii. Ten vstúpil do platnosti 1. septembra 2018 a zrušil dokladovanie výpisov zo živnostenského a obchodného registra, výpisu z registra trestov a listu vlastníctva. Občania tak ušetria veľa času, ktorý by inak strávili na úradoch a tiež peniaze za poplatky.

„V našom ťažení proti byrokracii a papierovým výpisom pokračujeme. Pracujeme na zrušení ďalších jedenástich výpisov, medzi ktorými bude potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom, zdravotnom poistení a daniach a tiež potvrdenie o návšteve školy, ktorých sa ročne vydá až okolo 1,2 milióna. Takto ľuďom šetríme čas a peniaze, ktoré môžu stráviť inak, ako behaním po úradoch,“ povedal R. Raši. Navyše, do roku 2020 predpokladáme celkovú úsporu na poplatkoch za jednotlivé výpisy až 30 miliónov eur. To sú peniaze, ktoré zostanú v peňaženkách občanov a podnikateľov.

Za ďalší míľnik vo svojom ročnom pôsobení, ktorý sa pozitívne odrazí v živote Slovákov, považuje  Richard Raši projekt WiFi pre Teba, na základe ktorého môžu slovenské obce získať finančný príspevok na vybudovanie bezplatných internetových pripojení na verejných priestranstvách. Prvým úspešným žiadateľom je podtatranská obec Lendak, v ktorej bude vytvorených dvanásť takýchto WiFi zón. Nachádzať sa budú na obecnom úrade, v miestnom zdravotnom stredisku aj na autobusovej zastávke.

„Musíme dbať na to, aby rozvoj slovenského vidieka a miest nestagnoval, ale práve naopak, išiel porovnateľnou rýchlosťou, s akou napredujú regióny v štátoch západnej Európy. Existuje mnoho inteligentných riešení v oblastiach dopravy či životného prostredia, vďaka ktorým je možné zvýšiť kvalitu života občanov v slovenských mestách a obciach,“ zdôraznil R. Raši. Pre podporu Smart Cities na Slovensku spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície  informatizáciu (ÚPVII) web https://www.smartcity.gov.sk, na ktorom sa nachádzajú dostupné výzvy a komplexné informácie vrátane inšpiratívnych projektov a linkov na expertov-poradcov, ktoré môžu samosprávy využiť pri financovaní a zavádzaní smart riešení.

Jedným z nosných pilierov agendy ÚPVII je aj koordinácia eurofondov. Svoju ročnú prácu Richard Raši delí na dve sféry pôsobenia – smerom k Európskej únii a smerom k občanom SR. „Od leta vedieme s Európskou komisiou rokovania o podobe eurofondov na nové programové obdobie po roku 2020. Ako predsednícka krajina Vyšehradskej skupiny reprezentujeme v Bruseli okrem našich záujmov aj Česko, Poľsko a Maďarsko. Snažíme sa vyjednať čo najlepšie podmienky a budúce rozpočty, ako aj výhodné pravidlá pre ich implementáciu,“ vysvetľuje R. Raši. Čo sa týka ešte prebiehajúceho programového obdobia, v tom sa ÚPVII snaží občanom, podnikateľom, mestám a obciam čo najviac pomáhať pri čerpaní eurofondov. „Vytvorili sme sieť Informačno-poradenských centier, ktoré poskytujú bezplatné poradenstvo, ako žiadať o eurofondy a ako pripraviť čo najlepšie projekty. Veľmi ma teší, že až dva z troch projektov, na ktorých IPC so žiadateľmi spolupracovali, boli úspešné,“ doplnil  R. Raši.

Medzi kľúčové momenty svojho pôsobenia vo funkcii podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu radí Richard Raši aj prezentáciu slovenských národných priorít vychádzajúcich z cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na pôde OSN či vytvorenie jedinečného hybridného modelu financovania, na základe ktorého ÚPVII pomáha slovenským firmám zdokonaliť svoje riešenia v špičkových podmienkach zahraničných akcelerátorov a uplatniť sa na svetových trhoch.

24. 03. 2019 

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest.

Otvorená výzva Európa pre Občanov – program: Sieť partnerských miest. 

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť európskym občanom informácie o ich právach a povinnostiach, o európskych udalostiach s veľkým významom pre EÚ a o možnostiach, ktoré EÚ ponúka prostredníctvom osobných a komunitných programov s cieľom prispieť k pochopeniu občanov Únie, jej históriu a rozmanitosť a zlepšiť podmienky pre občiansku a demokratickú účasť na úrovni Únie.

Špecifické ciele s európskym rozmerom:

1. Zvyšovať povedomie o blahobyte svojich obyvateľov stimulovaním diskusie, úvahami a rozvojom sietí v rôznych európskych mestách, aby sa ich Európa stala známymi;

2. Podporovať demokratickú a občiansku účasť občanov na úrovni Únie prostredníctvom rozvíjania znalostí občanov o procese tvorby politík Únie a podporovaní príležitostí pre spoločenskú a medzi-kultúrnu angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

iEurope

iEurope je projekt, ktorý rozvíja otvorenú európsku sieť partnerských miest s cieľom lepšie porozumieť európskym hodnotám, politikám atď. Cieľom projektu je podporiť občianske iniciatívy vo svojom regióne, aby boli lepšie informovaní o procesoch v EÚ, o politikách EÚ, ktoré majú miestny vplyv, sociálne iniciatívy a dôležité udalosti. iEurope je sieť / konzorcium v ​​rôznych sektoroch, ako je digitalizácia a využívanie online služieb a zdrojov na európskej, regionálnej a miestnej úrovni v oblasti občianskej informovanosti, vzdelávania, kultúry a dobrovoľníckej pomoci.

Vytvorením siete iEurope online a na mieste prostredníctvom centier udalostí sa tento projekt hlavne zameriava na aktiváciu diskusie o budúcnosti Európy s cieľom osloviť občanov, ktorí odmietajú alebo spochybňujú Európsku úniu a jej úspechy, alebo zostávajú ľahostajní. Naša myšlienka sa usiluje o to, aby sa kritika EÚ stala užitočnou, konštruktívnou a pozitívnou hnacou silou európskej integrácie z dlhodobého hľadiska a aby pomohla EÚ priblížiť sa k jej občanom.

Cieľom je vytvoriť webovú platformu, ktorá sa bude používať predovšetkým na vytvorenie siete iEurope, a za druhé, európske mestá a obce sa môžu prostredníctvom tejto platformy prepojiť na spoločnú výmenu osvedčených postupov, organizovať spoločné informačné kampane, kultúrne podujatia, dobrovoľnícke a ekologické iniciatívy a iných podujatí a pracovať na spoločných projektoch. Môžu si vymieňať inovatívne myšlienky na vytvorenie nových skúseností pre svoje prostredie, kultúru atď.

Hlavnými úlohami bude;

- uľahčiť inovačné procesy vo vzťahu spoločnosti s európskymi a miestnymi orgánmi;

- zdieľať osvedčené postupy v oblasti správy mesta;

- vytvoriť priestor a podporiť spoluprácu a vzájomnú podporu medzi partnerskými samosprávami v tomto projekte, medzi združeniami, dobrovoľníkmi a iniciatívami občanov, medzi subjektmi a miestnymi podnikmi;

- podporovať solidaritu (medzi svojimi občanmi, cezhranične medzi členskými štátmi a prostredníctvom podporných akcií v rámci Únie aj mimo nej) ako základnú zásadu európskej integrácie;

- poskytnúť obciam nové nástroje na prístup k občanom inovatívnym spôsobom;

- prostredníctvom organizovania on-line akcií a podujatí na mieste s cieľom podporiť medzi-kultúrny dialóg a vzájomné porozumenie a bojovať proti stigmatizácii migrantov a menšinových skupín;

 

Odhadovaný rozpočet 135 000 EUR, trvanie projektu je stanovené na 22 mesiacov.

Typ organizácie, ktoré sa môžu prihlásiť sú: Mestá / obce

- Počet partnerov: Projekt musí zahŕňať obce z najmenej štyroch oprávnených krajín, z ktorých najmenej dva sú členské štáty EÚ.

Oprávnené krajiny v rámci programu sú:

- členské štáty Európskej únie: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia. - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko.

Momentálne žiadosti predkladá Talianska organizácia a hľadá partnera do tohto projektu.

24. 03. 2019 

Vyhlásenie jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 10. ročník národnej súťaže Dedina roka. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2019 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Záštitu nad súťažou Dedina roka 2019 prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, ktoré poskytne oceneným obciam finančné prostriedky viazané na realizáciu projektov pre podporu rozvoja a obnovy obce.

Vidiek tvorí významnú časť územia Slovenska. Svojou rozmanitosťou v tradíciách, kultúre či vďaka svojmu prírodnému rázu sa výraznou mierou podieľa na dotváraní celkového obrazu našej krajiny. Pôsobenie v malých či väčších dedinách je pre našu maloobchodnú sieť prirodzené, aj preto sa rôznymi formami snažíme podieľať na ich zveľaďovaní. Súťaž Dedina roka predstavuje pre obce výbornú príležitosť zviditeľniť sa a získať finančný grant určený na ďalší rozvoj“, uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Zároveň má povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Súťaž umožňuje zúčastneným obciam prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú a upozorniť na to, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou územia Slovenska. Zúčastniť sa jej môže každá obec SR bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle princípov udržateľného rozvoja vidieka. Okrem titulu Dedina roka, 2. a 3. miesta môžu byť v súťaži udelené ocenenia podľa oblastí hodnotenia: Dedina ako partner, Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2019 môže zvážiť udelenie mimoriadneho ocenenia za pozoruhodné výsledky.

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2019 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2019.

Viac informácií môžte nájsť na http://www.sazp.sk/novinky/sazp-vyhlasila-s-partnermi-jubilejny-10-rocnik-sutaze-dedina-roka.html

24. 03. 2019 

Podpora múzejníctva na Slovensku

Zástupcovia Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) sa stretli s ministerkou kultúry, aby prerokovali možnosti podpory slovenského múzejníctva. Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom svojej Sekcie kultúrneho dedičstva urobí rázny krok vpred, aby zlepšilo dlhodobo nepriaznivé podmienky v legislatíve, aj v samotnej praxi fungovania múzeí a galérií na Slovensku.  

 

Ministerka Ľubica Laššáková v utorok 12. marca rokovala s predstaviteľmi Zväzu múzeí na Slovensku o problémoch, ktoré prirodzene vznikajú zmenami v spoločnosti a ostro zasahujú do prevádzky  a existencie týchto záujmovo-vzdelávacích inštitúcií. Predsedníčka ZMS Iveta Kaczarová otvorila stretnutie slovami, že stav múzeí na Slovensku je kritický, a preto dúfa, že sa nájde podpora zo strany Ministerstva kultúry SR. I. Kaczarová zároveň dodala: „Dovoľte mi oceniť Vašu podporu prostredníctvom dotácií z Fondu na podporu umenia a tiež otvorenej možnosti zápisu prvkov do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sa postupne oživujú v regiónoch naprieč celým Slovenskom a odhaľujeme tak dávno zabudnuté kultúrne vzácnosti."                                                                              

Zúčastnení sa zhodli na spoločnom stanovisku, že existujúci Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty by si zaslúžil komplexnú revíziu. Generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Radoslav Ragač hovoril o vytvorení dočasných pracovných skupín na Ministerstve kultúry, ktoré sa zaoberajú nie len otázkami zmien v zákone o múzeách, ale aj o navrhovaných zmenách v zákone upravujúcom archeologické nálezy, zákone o strelných zbraniach a tiež vzniknuté problémy plynúce z dohovoru CITES s umiestnením preparátov chránených zvierat v múzeách a galériách. „Múzejníci nemajú do dnešného dňa poradný orgán MK SR, preto by sme chceli takýto inštitút zriadiť čo najskôr", dodal R. Ragač. Ministerka Ľ. Laššáková spresnila, že vytvorenie takejto múzejnej a galerijnej rady ako poradného orgánu MK SR prispeje k tvorbe nového znenia zákona o múzeách, ktorý bude na svete ešte v tomto volebnom období. „Máme ambíciu pripraviť taký zákon, ktorý má šancu prežiť najbližšiu dekádu rokov," doplnil ministerku R. Ragač.    

Ďalšou diskutovanou témou bola potreba zriadenia akéhosi metodického centra, ktoré by slúžilo na vzdelávanie pracovníkov múzeí. Predsedníčka ZMS uviedla za dobrý príklad susednú Českú republiku, kde takéto metodické centrá fungujú a slovenskí múzejníci by mohli ísť podľa českého vzoru.           

24. 03. 2019 

Expozícia slovenskej literatúry bude počas nasledujúcich štyroch dní čestným hosťom na jednom z najvýznamnejších knižných veľtrhov Livre Paris vo francúzskej metropole Paríž. Ide o najvýznamnejšiu literárnu udalosť v ére slovenskej samostatnosti.

 

 

Od 15. do 18. marca 2019 sa v Paríži koná jeden z najvýznamnejších knižných veľtrhov. Pozornosť návštevníkov i odbornej verejnosti z celého sveta bude upriamená práve na Slovensko v rámci čestnej expozície „Bratislava, pozvané mesto". Bratislava je počas veľtrhu Livre Paris hlavným európskym mestom literatúry. Veľtrh privíta okolo dvestotisíc návštevníkov. Všetky médiá vo Francúzsku, a to nielen zamerané na kultúru, žijú týmto knižným sviatkom. Naša expozícia je tak jedinečnou možnosťou prezentácie nášho hlavného mesta a slovenskej literatúry. Pre celé Slovensko je to obrovský úspech.

Dnes na otváracom dni veľtrhu vstupujú naši autori na francúzsky knižný trh, ktorý otvára dvere do celého sveta. Ich diela sa dostali do edičných plánov tých najvýznamnejších francúzskych vydavateľských domov, ktorých zaujíma hlavne bezprostredná súčasnosť. Zaujala ich originalita výrazu, odraz „osmičkových rokov" a najmä téma našej identity v stredoeurópskom priestore. Svoje knihy prídu na parížsky veľtrh osobne predstaviť takmer všetci autori, ktorým práve vychádzajú preklady s výnimkou už zosnulého Dominika Tatarku či historika Ľubomíra Liptáka. Za poéziu napríklad Ivan ŠtrpkaMila Haugová a Mária Ferenčuhová, za prózu Jana JuráňováIrena BrežnáPavel VilikovskýPavol Rankov a ďalší. 

V našom národnom stánku v Paríži slovenská expozícia predstaví návštevníkom 37 kníh slovenských autorov, z toho 27 úplne nových prekladov, ktoré významné francúzske vydavateľstvá vydali práve pri príležitosti veľtrhu. Ide o mimoriadne číslo, dvojnásobne presahujúce počet slovenských titulov, ktoré vo Francúzsku vyšli po roku 1989. Pre návštevníkov bude jedným z ťahákov interaktívna kniha LookBook Jána Šicka, či animácie od Ové Pictures, predstavujúce Bratislavu a okolie. O Bratislave ponúkneme množstvo kníh, výpravných fotografických publikácií, detských kníh i turistických príručiek, ale aj špeciality ako napríklad titul Bratislava METROPOLISfilozofa Miroslava Marcelliho a architekta Michala Bogára o viedensko-bratislavskom metropolitnom regióne, alebo antológiu Kataríny Bednárovej Un Kaleidoscope Litteraire, ktorú pripravila z kníh francúzskych autorov od čias klasicizmu, reflektujúcich Slovensko a špeciálne Bratislavu. Okrem literatúry v sprievodných programoch uvedie Slovensko niekoľko súčasných hraných i dokumentárnych filmov, priestor bude aj pre divadlo, tanec a hudbu.

Slovenská expozícia, ktorú pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, je zastrešená sloganom „Na okraji, v strede". Symbolizuje naše postavenie – geograficky v strede Európy, ale zároveň v knižnom svete doteraz na okraji svetového záujmu. Výtvarne odvážny koncept stánku s využitím motívov Dunaja má na starosti ateliér Pavla Chomu, ktorý na ňom spolupracoval s poprednými grafickými dizajnérmi.          

Veľtrhu sa osobne zúčastní aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, ktorá plánuje túto príležitosť využiť na intenzívne rokovania s predstaviteľmi francúzskej vlády a umeleckej obce o budúcich slovensko-francúzskych kultúrnych projektoch.

24. 03. 2019 

Ministerka prehĺbila slovensko-francúzsku kultúrnu spoluprácu

Expozícia slovenskej literatúry bola v uplynulých štyroch dňoch čestným hosťom na medzinárodnom knižnom veľtrhu Livre Paris. Ministerka kultúry pri tejto príležitosti absolvovala bohatý pracovný program zameraný na podporu slovenskej kultúry vo frankofónnom svete a na intenzifikáciu vzájomných kultúrnych vzťahov.  

 

 

Od 15. do 18. marca 2019 sa v Paríži konal jeden z najvýznamnejších knižných veľtrhov Livre Paris. Slovenská expozícia s názvom „Bratislava, pozvané mesto", ktorú pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, bola ako čestný hosť stredobodom pozornosti návštevníkov. Za osobnej prítomnosti 22 autorov predstavila celkovo 37 slovenských kníh rôznych žánrov, z toho 27 vo francúzštine. Výstava bola jedinečnou možnosťou prezentácie slovenskej literatúry a hlavne skvelou vizitkou pre slovenskú kultúru. Naši autori slávnostne vstúpili na francúzsky knižný trh, ktorý otvára dvere do celého sveta.

K zvýšeniu povedomia Francúzov o našej krajine prispela svojou účasťou na podujatí ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Šéfka rezortu kultúry participovala na prezentácii troch francúzskych prekladov diel Pavla Vilikovského, o ktorých vyšlo viacero pochvalných recenzií vo francúzskych  novinách.  Zúčastnila sa aj na vernisáži výstavy fotografa Petra Župnika s názvom „Niekoľko pohľadov na Bratislavu". Návštevu veľtrhu využila aj na stretnutia s predstaviteľmi slovenskej a francúzskej umeleckej obce, kde rokovala o možnostiach budúcich kultúrnych projektov.

Ťažiskovým bodom pracovného programu ministerky bolo stretnutie s ministrom kultúry Francúzskej republiky Franckom Riesterom. Ústrednou témou ich rozhovoru bol zvyšujúci sa potenciál vzájomnej kultúrnej výmeny s dôrazom na oslavy Roka M. R. Štefánika. Slovenské veľvyslanectvo a Slovenský inštitút v Paríži pri tejto príležitosti pripravujú viaceré kultúrne aktivity a odborné konferencie. S literárno-hudobnou kompozíciou „Našiel som si v šírom poli" sa v Paríži predvedie zoskupenie Danubius Octet Singers a viacerými koncertmi tu vystúpi aj Štátny komorný orchester Žilina. Slovensko zároveň prispeje čiastkou 350 tisíc eur na vybudovanie pamätnej izby M. R. Štefánika v meudonskom observatóriu pri Paríži. Pani ministerka zároveň požiadala svojho francúzskeho kolegu o vypožičanie z francúzskych archívov viacerých originálnych dokumentov z pôsobenia Štefánika vo Francúzsku pre účely Slovenského národného múzea.  Riester informoval, že  francúzsky prezident Emmanuel Macron zvažuje svoju účasť na oslavách 100. výročia úmrtia Štefánika.  

Medzištátna spolupráca bude dlhodobo pokrývať viacero oblastí: divadelné umenie, tanec, hudbu, ale aj literatúru a film. Prehlbovanie partnerstva sa vzťahuje napríklad na Slovenské národné divadlo,   ktoré bude spolupracovať s významným choreografom Pierrom Lacottom a bude vo Francúzsku hosťovať s baletnými inscenáciami. V máji tohto roku sa parížskemu publiku predstaví aj Orchester Slovenskej filharmónie v nadväznosti na predsedníctvo SR v OBSE. V roku 2020vystúpi na festivale v Compiegne Slovenský komorný orchester Slovenské centrum dizajnu chystá výstavu v Marseille. Kultúrnu výmenu s francúzskymi partnermi budú prehlbovať ajSlovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Slovenský filmový ústav či Univerzitná knižnica v Bratislave. 

Pracovný program zaviedol ministerku aj do mestečka Meudon. Položením venca pri soche M. R. Štefánika pod miestnym observatóriom si šéfka rezortu kultúry uctila pamiatku nášho velikána na mieste, kde Štefánik začiatkom 20. storočia pôsobil ako astronóm.

24. 03. 2019 

Obnova audiovizuálneho dedičstva pokračuje

Z iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej dnes vláda schválila návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021. Hlavným cieľom projektu je systematická ochrana a postupná obnova fondu audiovizuálneho dedičstva, ako aj jeho následné sprístupňovanie verejnosti. 

 

Slovenská republika sa ratifikáciou Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva a jeho Protokolu o ochrane televíznej produkcie v roku 2006 prihlásila k zodpovednosti za ochranu slovenského audiovizuálneho dedičstva. V ten istý rok bol v gescii rezortu kultúry spustený Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky zameraný na záchranu, obnovu a sprístupňovanie slovenských kinematografických a audiovizuálnych diel.  Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti audiovízie a potrebu finančného zabezpečenia súvisiacich činností sa projekt periodicky aktualizuje a dopĺňa o konkrétne úlohy. Obnova audiovizuálneho dedičstva prechádza základnými siedmimi fázami - od diagnostiky, ošetrovania, obnovy, deponovania, evidencie, katalogizácie a sprístupňovania po záverečnú digitalizáciu. Technologicky najzložitejším procesom je deponovanie, čiže uschovávanie materiálu, ktoré sa riadi dodržiavaním prísnych pravidiel upravujúcich nakladanie s nebezpečnými horľavými a výbušnými materiálmi.

K najaktuálnejším úlohám projektu v nasledujúcom dvojročnom období patrí riešenie priestorov pre deponovanie filmových materiálov a zabezpečenie dodávateľa laboratórneho spracovania filmových materiálov. V rokoch 2019 – 2021 plánuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) obnoviť 300 tisíc metrov čiernobieleho a farebného filmového materiálu ku krátkometrážnym, stredometrážnym a dlhometrážnym slovenským audiovizuálnym dielam. Z celkového objemu existujúcej metráže filmového materiálu takmer 3,8 milióna metrov v zbierkach SFÚ je potrebné obnoviť ešte 1,5 milióna metrov filmového materiálu pri súčasnom objeme existujúcich filmových materiálov v zbierkach SFÚ.

Projekt sa v tomto období dostáva do svojej druhej polovice a jeho priebežné plnenie je vo vládou schválenom materiáli definované ako nanajvýš uspokojujúce. Aktualizácia projektu je tak z hľadiska predpokladanej dĺžky jeho trvania do roku 2033 pozitívnym medzníkom a tvorí základ pre úspešné plnenie úloh v nasledujúcom období.

24. 03. 2019 

Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

operačný program v mesiaci marec 2019 vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2019-47.

Výzva je zameraná na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok stredných odborných škôl, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy a s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Výzva je určená pre zriaďovateľov stredných odborných škôl, odborných učilíšť, stredné odborné školy, odborné učilištia.

Aktivity, ktoré je možné prostredníctvom výzvy realizovať sú nasledovné:

 1. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre
  • praktické vyučovanie,
  • odborný výcvik, odbornú prax,
  • celoživotné vzdelávanie,
  • jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,
  • knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,

  na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,

 2. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • školského hospodárstva,

  súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy[1],

 4. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
  • stredných odborných škôl,
  • centier odborného vzdelávania a prípravy,
  • stredísk odbornej praxe,
  • školských hospodárstiev a internátov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 17 954 025 EUR s nasledovným rozdelením na jednotlivé územia:

[1] Informácia o inkluzívnom vzdelávaní je uvedená v prílohe 8 výzvy
[2] mestská funkčná oblasť, resp. UMR – príloha č.10 výzvy

24. 03. 2019 

Obchodníci vyhnali ceny potravín do rekordných výšin

V raste cien potravín za rok 2018 obsadilo Slovensko druhé miesto v celej Európskej únii. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) upozorňuje, že na takéto zdražovanie nebol žiadny relevantný dôvod a považuje to za zneužívanie dominantnej sily obchodných reťazcov, ktoré profitujú na úkor spotrebiteľov a dodávateľov.

 • V raste cien potravín obsadilo Slovensko v roku 2018 druhé miesto v EÚ, dôvod na to nebol
 • Zneužívanie dominantného postavenia obchodníkov na úkor spotrebiteľov a dodávateľov
 • Nepreukázalo sa, že januárový rast cien potravín spôsobil mimoriadny odvod pre reťazce

„Ceny potravín rástli na Slovensku v minulom roku v porovnaní s priemerom EÚ viac ako dvojnásobne rýchlejšie a obsadili sme neslávne druhé miesto. Na takýto dramatický nárast cien pritom nevidíme žiaden relevantný dôvod. Treba otvorene povedať, že na zdražovaní sa najväčšou mierou podieľajú obchodníci, ktorí zneužívajú svoju dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov. Pritom toto zdražovanie nepremietajú do dodávateľských cien, kvôli čomu farmári a potravinári doslova živoria,“ upozornila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Priemerný nárast cien potravín v Európskej únii dosiahol minulý rok 1,9 % (v eurozóne 1,7 %), zatiaľ čo na Slovensku to bolo až 4,2%. „Obchodníci, analytici, ale aj niektorí politici sa snažia toto zdražovanie pripísať vládnym opatreniam, ale opak je pravdou. Najrýchlejšie rástli ceny v januári 2018, keď medziročný nárast dosiahol v našej krajine rekordných 7,3 %, kým v eurozóne to bolo len 1,7 %. V tomto období nebol zavedený žiadny mimoriadny odvod, žiadne dodatočné dane, žiadne nové príplatky za prácu. Napriek tomu rástli ceny potravín výrazne rýchlejšie ako ceny potravín v rámci  Únie,“ vysvetľuje Gabriela Matečná.

Agrorezort analyzoval aj januárový nárast cien potravín. „V médiách sme si mohli prečítať palcové titulky o tom, že za rekordným nárastom cien potravín je mimoriadny odvod pre obchodné reťazce, ale toto tvrdenie nebolo preukázané žiadnou relevantnou analýzou,“ vyhlásil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR. „Nárast cien potravín začiatkom roka je každoročným javom, ktorého príčinou sú najmä koncoročné zľavy. V januári sa ceny dostávajú opätovne na pôvodnú úroveň, čo sa môže javiť ako nadmerné zdražovanie. Pravdou nie je ani tvrdenie, že január 2019 bol historicky rekordný. V minulosti nájdeme aj také príklady, kedy ceny v januári rástli aj o 4 percentá.“ V januári 2019 rástli najmä ceny ovocia z dovozu ako banány (25,5%), stolového hrozna (16,8%), mandarínok (12,4%). Veľký nárast nastal aj u zeleniny vrátane zemiakov (5,4%), i chleba a obilnín (4,2%).

Podľa Lapšanského sa mimoriadny odvod pre obchodné reťazce ešte ani nemohol naplno prejaviť, pretože najsilnejší hráči na trhu majú účtovné obdobie až od marca, teda zatiaľ odvod neplatia. Ani to však podľa neho nebude znamenať automatické zdražovanie potravín, pretože viaceré reťazce už avizovali zmrazovanie, resp. znižovanie cien. „Kľúčové obchodné reťazce majú na Slovensku dostatočne veľký profit na to, aby mimoriadny odvod nemuseli premietať do spotrebiteľských cien. Skôr naopak, nastal čas, aby sa spravodlivo podelili aj s poľnohospodármi a potravinármi,“ uzavrel Lapšanský.

24. 03. 2019 

Minister Richter pokračoval v lobingu za sídlo ELA na Rade EPSCO

Popri zasadnutí Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti absolvoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v Bruseli viacero bilaterálnych rokovaní. So svojimi kolegami hovoril najmä o našej kandidatúre na sídlo Európskeho orgánu práce.
 

Ešte pred piatkovou Radou, 14. 3. 2019, zorganizovalo Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli stretnutie veľvyslancov krajín EÚ, ktorí pôsobia v Bruseli. Prišlo naň okolo 60 diplomatov a zamestnancov inštitúcií Európskej únie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter im prezentoval ponuku Slovenska, ktoré sa uchádza o sídlo novej európskej inštitúcie v Bratislave. „Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Považujeme za dôležité hovoriť so všetkými a vysvetľovať, prečo Slovensko prejavilo záujem o sídlo. Som presvedčený, že spĺňame všetky rámcové kritériá na sídlo Európskeho orgánu práce. Vieme ponúknuť budovu s výbornou dostupnosťou na diaľnicu, letisko, či iné dôležité dopravné uzly, bývanie, vzdelávanie, prístup na trh práce a sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov zamestnancov a mnoho iného,“ uviedol na úvod minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Poukázal aj na odborný profil, ktorý má naša krajina v oblasti pracovnej mobility. Veľvyslanci a diplomati členských štátov ocenili mimoriadne aktívny prístup ministerstva k propagácii kandidatúry. 

Ponuku Slovenska v boji o sídlo ELA v Bratislave prezentoval minister Richter aj viacerým kolegom na bilaterálnych rokovaniach. Spolu so štátnym tajomníkom MPSVR SR Branislavom Ondrušom sa stretli s partnermi z Poľska, Maďarska, Estónska, Dánska, Francúzska, ale aj s našimi protikandidátmi z Bulharska a z Lotyšska. 

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi. 

Zasadnutie Rady ministrov práce sa nieslo najmä v znamení diskusie o prioritných opatreniach v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky v tomto roku. Zástupcovia Európskej komisie na nej prezentovali Správy o krajinách na rok 2019. Ministri sa zhodli, že napriek pozitívnemu vývoju hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch je potrebné inovovať systémy sociálnej ochrany a vytvárať kvalitné pracovné miesta s dôstojnými pracovnými podmienkami. Dynamiku pracovných trhov musí sprevádzať adekvátne investovanie do zvyšovania zručností pracovníkov, ktoré by im umožnili bezproblémovú adaptáciu na rýchlo meniacom sa trhu práce. 

Diskutovali aj o budúcej podobe sociálneho modelu EÚ, ktorý musí odpovedať na vážne sociálne výzvy ako demografické zmeny, digitalizácia spoločnosti či dopyt po nových zručnostiach. Zhodli sa, že je potrebné posilňovať sociálnu dimenziu Európskej únie a zintenzívniť úsilie o vzájomné približovanie sa jednotlivých krajín. „Príliš veľké rozdiely v odmeňovaní a v dávkach medzi členskými štátmi, ale aj v rámci jednotlivých krajín, podkopávajú dôveru v európsky projekt ako taký. Práve preto dlhodobo presadzujem európske snahy o konvergenciu v sociálnej oblasti v rámci Únie. Európsky pilier sociálnych práv je naším spoločným záväzkom pracovať smerom k vyrovnávaniu existujúcich sociálnych nerovností naprieč Úniou,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Z legislatívnych návrhov prerokovali ministri napr. nariadenie o zriadení Európskeho orgánu práce, smernicu o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb, smernicu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a smernicu o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach. Dotkli sa aj revízie nariadení o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia.

24. 03. 2019 

Február priniesol pokles nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku vo februári tohto roka klesla o 0,10 percentuálneho bodu na 5,16 %. Znížila sa aj celková miera, a to na 6,35 %. Z evidencie ubudli najmä dlhodobo nezamestnaní a ľudia starší ako 50 rokov. Pozitívom je, že pribudli aj ďalšie tisícky voľných pracovných miest.
 

Vo februári 2019 evidovali úrady práce celkom 174 028 ľudí bez práce. Z nich bolo do zamestnania pripravených ihneď nastúpiť 141 432. „Po istej stagnácii v januári 2019 bol mesiac február už tradičný. Zaznamenali sme pokles nezamestnanosti a naopak stúpla zamestnanosť. Očakávam, že do konca roka bude nezamestnanosť ešte klesať, aj keď už nie tak razantne ako v minulom roku. V niektorých okresoch, kde je nezamestnanosť okolo 2 %, bude veľmi ťažké zabezpečovať požiadavky zamestnávateľov. Na druhej strane bude potrebné, najmä v menej rozvinutých okresoch, popasovať sa s dlhodobou nezamestnanosťou," hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Aj napriek tomu, že počty ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok každý mesiac klesajú, stále tvoria najpočetnejšiu skupinu evidovaných. „Medziročne sa nám počet nezamestnaných v tejto kategórii znížil o takmer 18-tisíc, za štyri roky až o viac ako 151-tisíc, čo je pokles o takmer 70 %. Je to výsledok aj našich opatrení, ktoré robíme, aby sme im pomohli, ale aj motivovali prijať prácu. Budeme v tom pokračovať i v tomto roku,“ informuje minister. 

Pri hodnotení druhého mesiaca v roku sme sa pozreli aj na úspešnosť uplatňovania sa čerstvých absolventov na trhu práce. Kým z vysokoškolákov si našlo prácu v priebehu ôsmich mesiacov takmer 85 % z evidovaných, u stredoškolákov to bolo za posledný polrok iba 36 %. V septembri 2018 sa na úradoch nahlásilo 5 888 absolventov stredného vzdelania, po pol roku ich je v evidencii stále 3 763. Najviac dominujú odbory ekonomika a organizácia, obchod a služby a gymnazisti. „Za pol roka je to nízky pokles. Na úradoch práce máme v evidencii stále viac ako 85- tisíc voľných pracovných miest, mnohí však ponuky práce neakceptujú. Sťažujú sa na nízke platové ohodnotenie, na náročnosť práce a podobne. Naopak, zamestnávatelia im vyčítajú nedostatok praxe, ale aj záujmu vykonávať prácu, ktorú vyštudovali,“ opisuje situáciu minister Ján Richter. Vyzýva preto aj rodičov, aby podporovali svoje deti pri hľadaní práce čo najskôr po skončení štúdia a nevytvárali im podmienky, aby neboli motivovaní ísť pracovať. Napríklad preto, že na to nie sú odkázaní.

24. 03. 2019 

Minister Arpád Érsek odovzdal do užívania stovku nájomných bytov v Dobšinej

Vyše sto nájomných bytov nižšieho štandardu pribudlo v meste Dobšiná vďaka finančnej podpore z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Svoj nový domov v nich zatiaľ našlo 101 rodín. Mestu v okrese Rožňava, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté, to pomôže čiastočne vyriešiť bytovú otázku svojich obyvateľov a tiež zabrániť odchodu mladých ľudí.

„Naše ministerstvo prispelo dotáciou vo výške takmer 2 300 tis. eur, čo predstavovalo 85 % z oprávnených nákladov stavby a podiel dotácie bol zvýšený o 10% oproti dotáciám pre mestá a obce v rozvinutejších oblastiach. Ďalších 405 tis. eur na dofinancovanie celých nákladov stavby prispel úverom Štátny fond rozvoja bývania. Som rád, že mesto bolo aktívne pri zabezpečovaní bývania svojim obyvateľom. Dal by som ho za príklad aj ostatným samosprávam ,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. 

Mesto Dobšiná realizovalo výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu od roku 2017. Prví obyvatelia sa do týchto bytov začali sťahovať v novembri minulého roka. Dnes obývajú dva bytové domy vyše štyri stovky obyvateľov a ich počet sa ešte zvýši. ,,Výber nájomcov sme presne špecifikovali vo VZN mesta na základe viacerých kritérií. Rozhodoval napríklad počet členov v domácnosti, schopnosť nájomcov platiť nájomné, či naliehavosť riešenia bývania,“ priblížil primátor mesta Ján Slovák a dodal, že z ďalšej dotácie rezortu dopravy vo výške 42 330 eur pripojili bytové domy na vodovod a kanalizáciu. Táto dotácia predstavovala 62% z celkovej investície, zvyšných  26 415 eur doplatili z mestského rozpočtu.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude aj v roku 2019 poskytovať dotácie na obstarávanie nájomných bytov mestám a obciam.

V kapitole rezortu je na rok 2019 vyčlenená čiastka 40 mil. eur na poskytovanie dotácií a príspevkov.

24. 03. 2019 

Oznámenie o zmene č. 1 výzvy na bývanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že došlo k predĺženiu uzavretia dátumu 1. hodnotiaceho kola na 3. apríla 2019.

24. 03. 2019 

Rokovanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici

Okrem informačnej a poradenskej činnosti spolupracujú informačno-poradenské centrá aj v oblasti znižovania administratívnej záťaže pri implementácii eurofondov. V priestoroch informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj sa dňa 8. februára 2019 konalo rokovanie zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a zástupcov miest a obcí v rámci kraja. Predmetom rokovania bolo spoločne hľadať opatrenia na zníženia administratívnej záťaže a byrokracie v procese implementácie eurofondov.
Stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na závery kontrolného dňa vicepremiéra Richarda Rašiho na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa vicepremiér a ministerka Matečná zhodli na potrebe organizovania spoločných „okrúhlych stolov“ so zástupcami samospráv, aby sme spoločnými silami hľadali nové opatrenia ako zjednodušiť existujúci systém implementácie. Obce a mestá sú totiž kľúčovými partnermi v procese implementácie eurofondov a zo strany štátnych orgánov je preto nevyhnutné vytvoriť čo najjednoduchšie prostredie na prístup obcí a miest k týmto finančným prostriedkom.
Sme radi, že na túto iniciatívu pozitívne reagovali viacerí zástupcovia samospráv Banskobystrického kraja. Na predmetnom rokovaní sa zúčastnili zástupcovia šiestich samosprávnych subjektov s bohatými skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Rokovanie viedli zástupcovia odboru metodiky a koordinácie subjektov, ktorí sú zodpovední za tvorbu a aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020.
Išlo o prvé stretnutie a Centrálny koordinačný orgán bude v spolupráci s informačno-poradenskými centrami iniciovať ďalšie expertné pracovné skupiny aj v ďalších krajoch Slovenska, ktoré budú zložené zo zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy, s cieľom hľadať a zavádzať  nové opatrenia na zjednodušenie implementácie a uľahčenie prístupu k eurofondom.
24. 03. 2019 

EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ dosiahlo k 28. februáru 22,57 percenta

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 28. februára tohto roka vo všetkých dvanástich programoch spolu 3,490 mld. eur. Predstavuje to 22,57 % z celkovej alokácie 15,466 mld. eur. Oproti koncu januára čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 69,53 mil. eur a miera o 0,45 percentuálneho bodu (p. b.). V porovnaní s koncom roka 2018 využívanie zdrojov EÚ stúplo o 139 mil. eur a podiel o 0,9 p. b. 

Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom februára 688,22 mil. eur, čo je 26,45 % z alokácie 2,602 mld. eur. Medzimesačne je to viac o 15,56 mil. eur, resp. o 0,6 p. b. Oproti záveru minulého roka národné spolufinancovanie vzrástlo o 27,69 mil. eur, alebo o 1,07 p. b. Objem 489 platných výziev, resp. vyzvaní ku koncu februára dosiahol v prípade zdrojov EÚ 15,020 mld. eur (97,36 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 8,626 mld. eur (55,78 % z alokácie).

Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 28. februáru je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 718,,87 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2019 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.

Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu februára 39,47 % (615,62 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 37,44 % (59,56 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 31,84 % (1,258 mld. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 30,62 % (12,06 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 25,23 % (559,38 mil. eur z 2,217 mld. eur).

OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 16,46 % (516,5 mil. eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 14,59 % (40,62 mil. eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 12,12 % (210,82 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 9,67 % (213,22 mil. eur z 2,204 mld. eur), OP Rybné hospodárstvo 4,24 % (669,34 tis. eur z 15,79 mil. eur), program Interreg SR - Rakúsko 2,65 % (2 mil. eur zo 75,89 mil.) eur a Interreg SR - ČR 2,53 % (2,28 mil. eur z 90,14 mil. eur).

24. 03. 2019 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond
rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019 s termínom 
doručenia žiadostí do 16. 4. 2019 v oblasti L. ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA o činnosť :

L5AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov),

L5: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov mimo najmenej rozvinutých okresov).

Zároveň zverejňujeme rozšírenie špecifikácie, príručku a formulár žiadosti. Bližšie 
informácie a uvedené dokumenty nájdete v sekcii Podpora/Dotácie tu...

24. 03. 2019 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1)

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Enviromentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019 s termínom doručenia žiadostí do 16. 4. 2019 v oblasti J. ELEKTROMOBILITA o činnosť:

J1: Podpora elektromobility.

Zároveň zverejňujeme rozšírenie špecifikácie, príručku a formulár žiadosti. Bližšie informácie a uvedené dokumenty nájdete v sekcii Podpora/Dotácie tu...

14. 03. 2019 

26. 02. 2019 

Zverejnili nový rebríček najbohatších regiónov EÚ. Kde skončila Bratislava?

Región Bratislavy je podľa výšky hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa ôsmy najbohatší spomedzi 281 oblastí v rámci Európskej únie. Vyplýva to z dnes zverejneného tlačového vyhlásenia Eurostatu.

Kým Bratislavský kraj dosiahol v novom rebríčku 179 percent unijného priemeru, Praha vyšla z porovnania lepšie – výška HDP na obyvateľa tam mala 187 percent priemeru EÚ. V o rok staršom rebríčku bola pritom Bratislava ešte pred Prahou.

V prvej päťke sa umiestnili výhradne najrozvinutejšie regióny – Vnútorný Londýn (západ), Luxemburg, Southern (Írsko), Hamburg a Brusel. Vnútorný Londýn je vo výraznom predstihu za zvyšnými časťami Únie.

 

 

 

Aj Viedeň skončila za Bratislavou

Za povšimnutie stojí, že za Bratislavou skončilo Horné Bavorsko, parížska aglomerácia, Štokholm i susedná Viedeň. Najnovšia štatistika vychádza z prepočtu HDP podľa parity kúpnej sily. Zohľadňuje miestne ceny tovarov a služieb.

Eurostat zároveň upozornil, že v niektorých prípadoch čísla výrazne ovplyvňujú ľudia, ktorý do daného mesta dochádzajú za prácou. Na opačnom konci rebríčka ako Londýn či Luxemburg sa umiestnili viaceré regióny Rumunska a Bulharska. Bulharský severozápad nedosahuje ani tretinu unijného priemeru HDP na obyvateľa.

26. 02. 2019 

Školstvo: Diplomy doktora vied udelili v Bratislave 23 osobnostiam vedy

Bratislava 26. februára (TASR) – Titul doktora vied, ktorý je na Slovensku najvyššou vedeckou hodnosťou, udelili v utorok v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave 23 osobnostiam vedy. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) vo svojom príhovore uviedol, že okrem základného výskumu netreba zabúdať na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie. 

Predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti Peter Moczo poznamenal, že medzi vedcami, ktorí si prevzali najvyššiu vedeckú hodnosť, sú siedmi biológovia, traja matematici, traja chemici, dvaja fyzici, dvaja historici, ale aj materiálový vedec, elektrotechnik, veterinár, lekár, ekológ a právnik. Podľa neho máme predimenzovanú sieť vysokých škôl a nedostatočný rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania. "Úroveň vzdelávania celkovo v priemere klesá, vysoké školy sa nerozvíjajú tak, ako by sa mali," povedal Moczo. Poukázal aj na nedostatočné financovanie vedy zo strany štátu. Podľa neho je potrebné nezávislé zhodnotenie slovenského výskumu, ale aj nový zákon o štátnej vednej politike či reštrukturalizácia vysokých škôl.

Podľa Pellegriniho vo vyspelom svete sa veda, výskum a inovácie stali často skloňovaním spojením. "Zámery EÚ smerujú k posilneniu úlohy výskumu s cieľom zjednocovať európsky výskumný priestor, a tak dosahovať žiaducu synergiu pri vytváraní konkurencieschopnosti celého európskeho spoločenstva," povedal premiér. 

"Európske princípy a hodnoty nesmú byť cudzie ani Slovensku. Musíme si plniť svoje záväzky, držať krok s vyspelými krajinami, myslieť na budúcnosť a v rámci existujúcich možností hľadať zdroje a prostriedky na napredovanie vo vede, výskume a inováciách," uviedol Pellegrini. Poukázal aj na nedôslednosti pri čerpaní európskych štrukturálnych fondov či doteraz neúspešnú transformáciu Slovenskej akadémie vied. "Očakávam, že ministerstvo školstva urýchli skvalitnenie čerpania európskych štrukturálnych fondov. Ešte stále máme nevyčerpané značné prostriedky a je škoda každého jedného eura, ktoré nebude putovať do našej vedy, ale bude sa vracať späť do EÚ," povedal. Ako doplnil, podľa neho je potrebné, aby "sme prilákali viac investícii do výskumu a vývoja".

Podľa Pellegriniho vláda "bude pripravená podporiť všetky aktivity smerujúce k zvýšeniu úrovne nášho hospodárstva a skvalitňovaniu života Slovenska". Ako doplnil, štát by mal zadefinovať, čo očakáva od výskumníkov a akým konkrétnym oblastiam by sa mali venovať. Podľa jeho slov by nemali by skúmať všetko a všade.

Prezident SR Andrej Kiska poznamenal, že by sme mali stále hovoriť o vede, výskume a školstve. "Mali by sme uvažovať o tom, čo sa stalo, že sme stratili úctu k vzdelaniu, že si nevážime a nerozumieme, ako dôležité je nielen školstvo, ale aj veda a výskum pre našu krajinu," povedal Kiska. Ocenil, že to najcennejšie, čo Slovensko má, sú práve ľudia. Rovnako ako Pellegrini vyzdvihol aplikovaný výskum, o ktorom by sa malo podľa neho viac hovoriť.

Vedeckú hodnosť doktor vied získala Marie Černá, Juraj Černák, Mária Dušinská, Eva Frimmová, Miroslav Glasa, Roman Holec, Ján Ivančo, Robert Jajcay, Ján Jásik, Anna Jenčová, Norbert Kučerka, Lucie Kučerová, Eva Kutejová, Kristian Mathis, Michal Mego, Pavol Prokop, Frederik Raiskup, Vladimír Smejkal, Viola Strompfová, Daniel Ševčovič, Milan Valachovič, Dušan Velič a Martin Weis. Diplomy si prevzali noví doktori vied z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Nositeľmi titulu doktora vied sa môžu stať len významné osobnosti, ktoré obohatili vedu doma a v zahraničí. 
26. 02. 2019 

Cestujúci na trati Bratislava - Komárno sa odvezú pohodlnejšie, pribudnú desiatky miest na sedenie

Od pondelka, 18. februára sa na trati Bratislava – Komárno postupne navýši kapacita vlakov RegioJet. V najfrekventovanejšej rannej špičke pribudnú desiatky miest na sedenie, ktoré cestujúcim zabezpečia komfortnejšie každodenné dochádzanie do hlavného mesta. Je to výsledok rokovaní ministerstva dopravy so súkromným dopravcom RegioJet. Ide tak o prvú fázu navyšovania kapacity na tejto trati, pričom sa obe strany dohodli na ďalších krokoch, ktorých cieľom je nasadenie poschodových vlakov.  

 „Teší ma, že ľudia pocítia zvýšenie kapacity, keďže v rannej špičke pribudnú desiatky miest na sedenie. Konkrétne hovoríme o navýšení v priemere o 100 miest v najvyťaženejších vlakoch. Hlavné je, že sme dosiahli výsledok, ako sme sľúbili, a v našej snahe zabezpečiť ľuďom komfort a bezpečné cestovanie budeme pokračovať aj naďalej,“ uviedol minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

„RegioJet sa snažil prísť s riešením, ktoré umožní čo najrýchlejšie navýšiť kapacity spojov v špičke. Trať Bratislava – Komárno predstavuje z hľadiska nárastu počtu cestujúcich európsky unikát a prevádzka na tejto trati je hustotou spojenia – cez výrazné kapacitné limity – už teraz obdobná, ako na mestských železniciach typu S-Bahn v Nemecku či Rakúsku,“ dodáva Aleš Ondrůj, tlačový hovorca RegioJet.

Súkromný dopravca po dohode s rezortom dopravy nasadí do zrýchleného vlaku REX1770 na trati z Komárna, resp. Dunajskej Stredy do Bratislavy súpravu z rýchlikových vozňov a navýši aj kapacitu ďalších osobných vlakov v špičke.

Avizované poschodové vlaky budú nasadzované postupne v ďalšom kroku, hneď ako dôjde k uzatvoreniu zmluvy o ich odkúpení od nemeckých železníc a vozne získajú technickú licenciu na prevádzku na Slovensku. Celkovo obidve strany našli riešenie, ktoré umožní postupne v konečnej fáze zvýšiť v najvyťaženejších vlakoch počet miest na sedenie o 100 až 150, čím sa výrazne zlepší kvalita cestovania.

Ministerstvo dopravy intenzívne rieši situáciu na frekventovanej železničnej trati Bratislava – Komárno. Za posledných päť rokov sa počet cestujúcich na trati Bratislava - Komárno takmer zdvojnásobil a v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástol iba v roku 2018 počet cestujúcich o 1 milión. Situáciu na trati však komplikuje fakt, že ide o jednokoľajnú trať, kde treba zabezpečiť priepustnosť všetkých už existujúcich vlakových súprav. Preto ministerstvo dopravy pracuje na ďalších, finančne aj časovo rýchlo vykonateľných opatreniach, ktoré by zlepšili priepustnosť na trati a znamenali tak viac odvezených ľudí. 

 

 

26. 02. 2019 

Minister dopravy a jeho ukrajinský kolega rokovali o rozvoji leteckej a železničnej dopravy medzi krajinami

Slovenský minister dopravy Arpád Érsek a ukrajinský minister infraštruktúry Volodymyr Omelyan rokovali o obnovení osobnej železničnej dopravy na trase Mukačevo - Košice a o zvýšených cenách za nákladné vozne z Ukrajiny. Témou stretnutia zástupcov rezortov dopravy Slovenska a Ukrajiny okrem toho bolo aj obnovenie obchodnej leteckej dopravy z letiska Užhorod, čo by pomohlo aj východnému Slovensku.

,,Nové železničné spojenie medzi Mukačevom a Košicami pomôže zlepšiť dopravu a zatraktívni tento región pre turistov. To samozrejme prinesie aj viac a lepších pracovných miest,” reagoval minister dopravy Arpád Érsek po spoločnom rokovaní. 

Zámerom je k súčasným dvom osobným vlakom ponúknuť a zriadiť dva páry nových rýchlych vlakových spojení cez Čiernu nad Tisou a Čop s prípojmi z Prahy a Bratislavy a v opačnom smere z Ľvova a Kyjeva. Aktuálne sa hľadajú riešenia na skrátenie hraničných kontrol cestujúcich pri zachovaní všetkých podmienok Schengenského priestoru. Obidve strany sa snažia doladiť všetky podmienky zavedenia týchto vlakov tak, aby mohli začať svoju prevádzku od letnej zmeny cestovného poriadku.

Projektom na dlhšie obdobie je aj obnovenie obchodnej leteckej dopravy z a na letisko v Užhorode. Špecifická poloha letiska Užhorod si vyžaduje úzku spoluprácu obidvoch krajín pri zabezpečení poskytovania letových prevádzkových služieb lietadlám, ktoré prilietajú a odlietajú z letiska.

 

 

26. 02. 2019 

V roku 2018 sa domov zo zahraničia vrátilo najviac odborníkov, na projekt sa vyčerpal takmer 1 milión eur

 V roku 2018 sa v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničiavrátilo celkovo 13 jednotlivcov, z toho 9 expertov a 4 mladí odborníci. Vďaka tomu sa tak mohla posilniť odborná kapacita ministerstva financií, viacerých univerzít či Fyzikálneho ústavu SAV. Podporené boli aj tri žiadosti o inštitucionálnu podporu, ktorá sa poskytuje na základe konkrétneho predloženého projektu danej inštitúcie.
     Tieto čísla dnes zobrala na vedomie vláda SR, keď bola Správa o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za rok 2018 predložená na jej rokovanie ako informatívny materiál. Išlo o najúspešnejší rok implementácie schémy nielen z hľadiska počtu vrátených jednotlivcov, ale aj podporených projektov inštitucionálnej podpory smerujúcich do akademického sektora.
     Na zabezpečenie schémy bol v spolupráci s rezortom financií vyčlenený v uplynulom roku jeden milión eur, z ktorého sa vyčerpalo 969 785 eur. Štát takýmto spôsobom motivoval absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobili v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Jednotlivec mohol získať najviac 10 000 eur, ak išlo o mladého odborníka, 50 000 eur v prípade experta. Príspevky pre jednotlivcov sú na základe pravidiel schémy vyplácané v dvoch častiach – jedna pri obsadení pozície a druhá po jednom roku zotrvania na danej pozícii.
     Na základe výrazného záujmu o schému, nielen zo strany potenciálnych uchádzačov, ale aj inštitúcií, má ministerstvo školstva záujem o jej ďalšie fungovanie. V súčasnosti preto pripravuje návrh jej nového pokračovania na obdobie rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2026, ktoré by mohlo byť po jeho schválení vládou SR uvedené do realizácie ešte v priebehu tohto roka.

     Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia bola po prvýkrát vyhlásená na obdobie rokov 2015 - 2018 a podmienky jej fungovania boli stanovené v príslušnom uznesení vlády č. 368/2015, ktorým bola schéma schválená. Program je zameraný na návrat mladých odborníkov a expertov, ktorí môžu nájsť svoje uplatnenie v rámci ponúknutých pozícií z verejného sektora, pričom pracovné pozície majú dlhodobý charakter. Ide o občanov SR, ktorí vyštudovali prestížnu zahraničnú univerzitu alebo dlhodobo pracujú na vedúcej pozícii v cudzine.

26. 02. 2019 

Usmernenie č. 2 k 31 výzve na predkladanie ŽoNFP

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v medziach splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom vydalo dňa 15.02.2019 Usmernenie č. 2 (PDF, 372 kB) k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni.

26. 02. 2019 

Oznam o uzavretí výzvy na mentoring a tútoring

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO5-2017-2 zameraná na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ sa z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu uzatvára dňom 18. marca 2019.

26. 02. 2019 

Oznam o zmene č. 1 výzvy na škôlky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmenách výzvy č. 1 zameranej na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK s kódom výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1. Zmeny výzvy na škôlky sa týkajú hlavne príloh výzvy a taktiež informáciu o uzavretí 2. hodnotiaceho kola ku dňu 6. marca 2019 a 3. hodnotiaceho kola ku dňu 14. júna 2019.

26. 02. 2019 

Náklady na prípravu a priebeh májových volieb do Európskeho parlamentu sú 10,2 milióna eur

Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne pôjde 8 687 175 eur, z rozpočtu Štatistického úradu SR 1 494 750 eur. Vyplýva to z predloženého  Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019,ktorý vláda schválila v stredu 20. februára 2019.

Prostriedky rezortu vnútra pôjdu najmä na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív.

Okrem iného sú určené aj na zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností či na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb.

Štatistický úrad prostriedky použije na spracovanie výsledkov volieb.

Voľby do europarlamentu

Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája 2019 , obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

26. 02. 2019 

Splnomocnenec pre rómske komunity varuje: treba zastaviť šírenie toluénu v osadách

Čoraz viac obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít prepadáva drogám. Rómovia pritom siahajú po relatívne lacnom, dostupnom, no nebezpečnom toluéne, resp. po syntetickej náhrade marihuany, zvanej herba. Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je potrebné tento trend zastaviť.

Stovky ľudských príbehov sa skončili tragicky vďaka dostupnému, no nebezpečnému toluénu. Už malé deti sa vedia dostať k tejto chemikálii, ktorá pri vdychovaní pôsobí ako droga. Má veľa nebezpečných vedľajších účinkov. „Napriek tomu, že predaj toluénu by mal byť regulovaný, vidíme, že je ľahko dostupný v osadách, kde si ho kupujú priamo konzumenti, alebo im ho predávajú miestni priekupníci, ktorí sa priživujú na ich závislosti," upozorňuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Podľa neho by sa mal predaj toluénu riadiť špeciálnymi pravidlami, ktoré dovoľujú predaj tejto látky iba tým, ktorí ju potrebujú pre výkon svojho povolania. Pričom obchodníkovi hrozí pokuta od 1000 do 99 500 eur, ak toto nariadenie poruší. „Je to extrémne ťažko kontrolovateľné, pretože obchodníci, ktorí toto nariadenie obchádzajú, si našli cestičky, ako toluén dostať ku dílerom. Ministerstvo zriadilo aj e-mailovú adresu, kam môžu obyvatelia posielať svoje tipy, ak takéhoto obchodníka poznajú. Podnety prijímame na adrese toluen@minv.sk," hovorí Ábel Ravasz.

V rámci boja proti zneužívaniu toluénu, ktorá už od prvej dávky postupne poškodzuje mozog a srdce, je však podľa Ravasza dôležitá aj prevencia. „Je naivné si myslieť, že díleri si nenájdu svoje cestičky, dôležité je preto robiť osvetu a snažiť sa vysvetľovať, že toluén je skutočnou hrozbou. Musíme hľadať cestu, ako varovať všetkých, že užívanie toluénu môže podstatne zhoršiť ich zdravie, ako aj vyhliadku do budúcnosti," upozorňuje Ravasz.

Úrad splnomocnenca sa preto podieľal aj na príprave edukačného materiálu, určeného v prvom rade pre Rómov, ktorý v podobe jednoduchého komiksu upozorňuje na riziká tejto dostupnej drogy. Informačný leták obsahuje aj užitočné informácie, ktoré môžu pri svojej práci využiť terénni pracovníci.

V rómskych komunitách najmä na juhu Slovenska sa však objavila aj nová nebezpečná látka, hovorovo označovaná ako herba. Herba je vlastne akákoľvek usušená rastlina, postriekaná syntetickou náhradou THC - psychoaktívnou látkou, ktorú obsahuje marihuana. Táto náhrada bola ešte v novembri minulého roka na Slovensku legálna a jej predajcovia nemohli byť trestne stíhaní. 

Vďaka tomu, že sme o probléme informovali, sa podarilo túto látku, ktorá je používaná na postrek rastlín, dostať na zoznam zakázaných látok a polícia tak môže predajcov drogy stíhať ako dílerov. Podľa mňa však ide iba o krátkodobé riešenie. Výrobcovia drog môžu čoskoro vyvinúť novú syntetickú látku, ktorá na zozname nebude. Namiesto represie by sme sa naozaj mali sústrediť hlavne na osvetu a prevenciu," uviedol poslanec Národnej rady Štefan Vavrek.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity preto chce aj do budúcnosti pokračovať vo vzdelávaní a informovaní o rizikách spojených s užívaním drog. „Najlepšou prevenciou je však to, ak budú mať ľudia z vylúčených komunít lepší život naplnený prácou a štandardným rodinným životom. Vtedy prirodzene klesá dopyt po úniku zo šedej  reality," uzatvára Ábel Ravasz.

26. 02. 2019 

Voľby prezidenta: 25. február je posledný deň na doručenie žiadosti o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou

Ministerstvo vnútra SR upozorňuje všetkých občanov, ktorí chcú dať hlas svojmu kandidátovi v prezidentských voľbách, že 25. február 2019 je posledný deň na doručenie žiadosti  o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou. Aj potom však možno o preukaz  požiadať obec osobne,  najneskôr však v posledný pracovný deň pred volebným dňom /t. j. najneskôr 15. marca/. 

 

Voľby sa konajú v sobotu 16. marca 2019. O post prezidenta Slovenskej republiky sa uchádza 14 kandidátov. Bližšie informácie nájdete na týchto stránkach.

 Dôležité termíny:

 • 2. marec -  zákaz  zverejňovania prieskumov verejnej mienky
 • 14. marca -  zákaz vedenia volebnej kampane
 • 14. marca -  od 7.00 hod. zákaz zverejňovať informácie o kandidátoch
 • 14. marca - do 7.00 hod. koniec lehoty na vzdanie sa kandidatúry na prezidenta

Pred prípadným druhým kolom:

 • 23. marec - zákaz zverejňovania prieskumov verejnej mienky
 • 28. marca - zákaz vedenia volebnej kampane
 • 28. marca -  od 7.00 hod. zákaz zverejňovať informácie o kandidátoch
26. 02. 2019 

Richard Raši: Vybojovali sme pre Bratislavu a Košice desiatky miliónov eur

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši  dotiahol rokovania s Európskou komisiou (EK) o vrátení miliónov eur pri projektoch mestskej verejnej dopravy za DPH do úspešného konca. Eurokomisárka Corina Crețu podpísala rozhodnutie, ktoré ušetrí z rozpočtu Bratislavy a Košíc viac ako 40 miliónov eur. 
 
Keď tento problém vznikol, bol som ešte primátorom Košíc. Ihneď som začal rokovania s vládou a tá s Európskou komisiou. Potom som sa stal vicepremiérom a tieto rokovania sa ocitli v mojej kompetencii. Na Košiciach mi stále záleží, sú mojou srdcovkou a aj toto je výsledok toho, že keď sa chce, dá sa vyrokovať všetko – aj pred necelými troma rokmi zdanlivo nemožné vrátenie DPH,“ povedal vicepremiér Richard Raši a dodal, že nielen pre Košice, ale aj pre Bratislavu je to veľmi dobrá správa. „Teší ma, že dnes už nič nebráni tomu, aby bola zo strany Európskej komisie táto DPH preplatená, a to vo výške viac ako 15 miliónov eur pre Košice a v budúcnosti, keď sa rozbehnú bratislavské dopravné projekty, viac ako 25 miliónov eur ušetrí na DPH naše hlavné mesto,“ uviedol Raši.
 
Niekoľkoročné intenzívne rokovania boli zakončené úspechom na stretnutí vicepremiéra Richarda Rašiho s komisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Crețu a jej kabinetom. Rozhodnutie o návratnosti DPH podpísala komisárka v stredu.
 
Vďaka vicepremiérovi a jeho tímu z Centrálneho koordinačného orgánu, ale aj ministerstvu dopravy a magistrátom dvoch najväčších slovenských miest tak tieto neprídu o desiatky miliónov eur. Hlavné mesto napríklad pri stavbe električkovej trate v Petržalke ušetrí minimálne 25 miliónov eur. Podpísanie rozhodnutia poteší aj Košice, ktorým sa vráti viac ako 15 miliónov pri projektoch mestskej verejnej dopravy za DPH. Podpisom o návratnosti peňazí sa vyriešil problém, ktorý vznikol koncom roka 2016 pri projekte rekonštrukcie električkových tratí v Košiciach.
 
„Po dlhých mesiacoch Európska komisia uznala argumentáciu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, vlády aj mesta a peniaze za dopravné projekty sa vrátia,“ dodal podpredseda vlády s tým, že do rokovaní bolo zapojené aj Stále zastúpenie Slovenska pri EK, rezort dopravy a magistráty oboch slovenských miest.
 
Rozhodnutie EK o oprávnenosti DPH pri nenávratných finančných príspevkoch sa týka programového obdobia 2014-2020. Rovnako sa bude postupovať aj pri iných projektoch. „Ak sa bude pokračovať v ďalších projektoch, budú to ďalšie desiatky miliónov,“ uzavrel vicepremiér Richard Raši.
 

26. 02. 2019 

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Trnave

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2019 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

26. 02. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" v Trnave

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre úspešných prijímateľov výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“.

Termín a miesto konania: 6. marec 2019 (streda), Trnava o 09:30 hod., Trnavský samosprávny kraj (kongresová sála), Starohájska 10, 917 01 Trnava

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 3. marca 2019  prostredníctvom online prihlasovacieho formulára. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

26. 02. 2019 

Informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Informačné semináre sa budú konať: 

6.marca 2019 v Trnave – prihlasovanie na seminár TU
(kongresová sála Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava)
 
14.marca 2019 v Banskej Bystrici – prihlasovanie na seminár TU
(Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica)
 
15. marca 2019 v Košiciach – prihlasovanie na seminár TU
(budova Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice)
 
Informačné semináre sú len pre prihlásených účastníkov!
 
Všetky potrebné informácie o informačných seminároch spolu s pozvánkami nájdete na: https://www.minedu.sk/informacne-seminare-pre-prijimatelov-k-vyzve-na-podporu-citatelskej-matematickej-a-prirodovednej-gramotnosti-v-zakladnej-skole/

26. 02. 2019 

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ v Banskej Bystrici

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj, Vás pozýva na informačný seminár pre úspešných prijímateľovvýzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“.

Termín konania: 14.marec 2019

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie 

Prihlasovanie na seminár je možné v termíne do 11.marca 2019 elektronicky prostredníctvom elektronického formulára po kliknutí na tento odkaz.

Pozvánka a program

26. 02. 2019 

Rokovanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici

Okrem informačnej a poradenskej činnosti spolupracujú informačno-poradenské centrá aj v oblasti znižovania administratívnej záťaže pri implementácii eurofondov. V priestoroch informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj sa dňa 8. februára 2019 konalo rokovanie zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a zástupcov miest a obcí v rámci kraja. Predmetom rokovania bolo spoločne hľadať opatrenia na zníženia administratívnej záťaže a byrokracie v procese implementácie eurofondov.

Stretnutie sa uskutočnilo v nadväznosti na závery kontrolného dňa vicepremiéra Richarda Rašiho na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa vicepremiér a ministerka Matečná zhodli na potrebe organizovania spoločných „okrúhlych stolov“ so zástupcami samospráv, aby sme spoločnými silami hľadali nové opatrenia ako zjednodušiť existujúci systém implementácie. Obce a mestá sú totiž kľúčovými partnermi v procese implementácie eurofondov a zo strany štátnych orgánov je preto nevyhnutné vytvoriť čo najjednoduchšie prostredie na prístup obcí a miest k týmto finančným prostriedkom.

Sme radi, že na túto iniciatívu pozitívne reagovali viacerí zástupcovia samospráv Banskobystrického kraja. Na predmetnom rokovaní sa zúčastnili zástupcovia šiestich samosprávnych subjektov s bohatými skúsenosťami s implementáciou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Rokovanie viedli zástupcovia odboru metodiky a koordinácie subjektov, ktorí sú zodpovední za tvorbu a aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020.

Išlo o prvé stretnutie a Centrálny koordinačný orgán bude v spolupráci s informačno-poradenskými centrami iniciovať ďalšie expertné pracovné skupiny aj v ďalších krajoch Slovenska, ktoré budú zložené zo zástupcov štátnej správy a územnej samosprávy, s cieľom hľadať a zavádzať  nové opatrenia na zjednodušenie implementácie a uľahčenie prístupu k eurofondom.

26. 02. 2019 

Budovanie eGovernmentu podporí ďalších 6 projektov

Menej času stráveného na úradoch, adresnejšie nahlasovanie podnetov a jednoznačné certifikáty o digitálnych zručnostiach, aj to sú prínosy projektov, ktoré na dnešnom zasadnutí schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7). Ten vedie Úrad podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). 
 
 „Na prvom zasadnutí riadiaceho výboru v tomto roku pokračujeme v zabehnutej línii a dávame zelenú projektom, ktorých cieľom je elektronizácia a zjednodušovanie procesov vo verejnej správe, znižovanie byrokracie, a ktoré budú mať jasné prínosy a pocítia ich najmä občania a podnikatelia, uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.
 
Členovia Riadiaceho výboru OP II – PO 7 dnes schválili tieto projekty:
 
Centrálna API Manažment Platforma (7 467 922,82 €) – Projekt predložil ÚPVII a jeho hlavným cieľom je otvoriť služby štátu tretím stranám a zvýšiť počet komunikačných kanálov v rámci ich poskytovania. Na platforme budú môcť vyvíjať a ponúkať vlastné aplikácie na poskytovanie elektronických služieb štátu aj záujemcovia z komerčného sektora. To uľahčí budovanie nových, lepších a inovatívnych služieb pre občanov a podnikateľov za účasti súkromného sektora, čo je jedným z dôležitých predpokladov úspešnej digitálnej transformácie. Do roku 2022 sa predpokladá publikovanie až 50 elektronických služieb cez otvorené aplikačné rozhranie.
 
Digitálny ekosystém inklúzie  (8 441 935,48 €) – Zmyslom projektu (taktiež z dielne ÚPVII) je vytvorenie jednotného systému pre hodnotenie a certifikáciu digitálnych zručností. Cieľovou skupinou sú ľudia nad 15 rokov a znevýhodnení občania, ako napríklad seniori, občania s nízkym vzdelaním alebo neaktívni na trhu práce.  Digitálny Ekosystém Inklúzie bude vyhodnocovať úroveň digitálnych kompetencií občanov. V súčasnosti existuje široká ponuka certifikátov pre overenie jednotlivých zručností, ale žiadny, ktorý by komplexne určil všeobecné úrovne digitálnychkompetencií. Vďaka realizácii projektu budú zamestnávatelia schopní presne definovať, aké
digitálne zručnosti požadujú od svojich zamestnancov. Partnermi projektu sú Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tí budú zabezpečovať samotnú certifikáciu.  
 
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie  (8 733 367 €) – Projekt pripravila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) a jeho podstatou je vytvorenie informačného systému Komplexný systém environmentálneho dohľadu, ktorý bude pokrývať kľúčové procesy, ako sú inšpekčná, povoľovacia a sankčná činnosť, vrátane online zberu údajov a integrácie na Centrálnu správu referenčných údajov. Vďaka mobilnej aplikácii, prostredníctvom ktorej bude možné súbežne zaslať fotodokumentáciu, časovú známku a GPS súradnice, sa nielen uľahčí podávanie podnetov, ale aj zefektívni analýza podnetov a počet výjazdov na miesto. Prínosom bude najmä skrátenie času, zvýšenie počtu kontrol a rozšírenie možností informovania verejnosti, čo prispeje k prevencii a predchádzaniu poškodzovania životného prostredia. 
 
Pamiatkový informačný systém (PAMIS) (12 497 915 €) – Elektronizácia procesov Pamiatkového úradu zavedie plnohodnotnú elektronickú komunikáciu medzi úradom a jeho krajskými pobočkami. Prostredníctvom projektu sa plánuje skrátenie dĺžky procesov a zlepšenie informovanosti o správe a ochrane pamiatkového fondu. Digitalizácia dát prinesie aj zníženie administratívnej záťaže pracovníkov úradu, ale najmä občanov a podnikateľov pri vybavovaní agendy súvisiacej s pamiatkovým fondom. 
 
Systém verejného obstarávania  (19 750 824eur) – Verejné obstarávanie je na Slovensku riešené elektronicky už viac ako 10 rokov. Cieľom nového systému je podpora elektronizácie všetkých fáz verejného obstarávania, konsolidácia dát a služieb a hlavne odstránenie „papierového sveta“ vo verejnom obstarávaní. Projekt ráta aj so skrátením procesov a znížením počtu prerušených konaní (napr. kvôli nedoručeným dokumentom). Znížením administratívnej a byrokratickej záťaže a zjednodušením postupov bude možné do praxe zaviesť princíp Jedenkrát a dosť. 
 
Register zbraní a streliva (7 248 114 eur) – Úspešnou realizáciou projektu z dielne Ministerstva vnútra SR, ktorý plánuje kompletne zelektronizovať procesy a skonsolidovať  dáta na úseku Zbraní a streliva, sa zabezpečí zrušenie miestnej príslušnosti, zlepšenie kvality informácií a úspory času pri vybavovaní agendy. Občania budú môcť svoje požiadavky vyriešiť prostredníctvom elektronickej služby alebo osobnou návštevou ktoréhokoľvek policajného útvaru. Výnimkou budú len prípady, ktoré vyžadujú fyzické predloženie zbrane. Časová úspora vznikne na strane občanov, ale aj na strane úradníkov.
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Riadiaci výbor Prioritnej Osi 7 je zložený zo zástupcov ÚPVII, ministerstiev financií, dopravy, vnútra, ZMOS-u, ako aj organizácií ITAS, Partnerstvá pre prosperitu, a i.
  

26. 02. 2019 

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo druhé kolo výzvy na žiadosti o peniaze na integrované centrá

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo druhé kolo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Zámerom opatrenia je aj modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná starostlivosť by sa mala sprístupniť aj na miestach, kde bolo doteraz náročnejšie dostať sa k lekárovi. "Centrá budú na jednom mieste združovať všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov, čím sa vytvoria podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššej úrovni," uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská .

Oprávnenými žiadateľmi o tento príspevok sú obce, vyššie územné celky alebo nimi zriadené neziskové organizácie v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým bola vydaná hodnotiaca správa k projektovému zámeru v rámci prvého kola výzvy. 

Na túto výzvu je vyčlenených 28,4 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt je 900.000 eur. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné predkladať do 21. mája 2019. Výzva sa realizuje v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom MZ SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.
      V rámci 1. kola tejto výzvy bolo predložených celkovo 18 projektových zámerov, pričom 1. kolo MZ SR uzavrelo 13. februára 2019. 

Ministerstvo predpokladá, že v rámci opatrenia bude podporených celkovo 134 centier. Každé musí mať vybudovaný minimálny štandard, v rámci ktorého budú pôsobiť dvaja všeobecní lekári pre dospelých, jeden všeobecný lekár pre deti a dorast a gynekológ. V centre budú pôsobiť aj ďalší špecialisti, a to najmä podľa výskytu chorôb v danom území.​
MZ SR vyhlásilo druhé kolo výzvy na žiadosti o peniaze na integrované centrá 

21. 02. 2019 

REGIOSTARS 2019

Od včerajšieho dňa je možné prihlásiť svoje projekty do súťaže Európskej komisie RegioStars za rok 2019. Žiadosti sa môžu podávať do  9. mája


REGIOSTARS 2019 majú 5 kategórií:

1. Inteligentný rast - Podpora digitálnej transformácie
2. Udržateľný rast - Spájaniee zelenej, modrej a šedej
3. Inkluzívny rast - boj proti nerovnostiam a chudobe
4. Rozvoj miest - budovanie miest odolných voči klimatickým zmenám
5. Téma roka 2019 - Modernizácia zdravotníckych služieb

Podmienky účasti :

• Maximálne päť projektov na jeden program (ERDF, CF, ESF, IPA, ENI)  
  z programových období 2007-2013 a 2014-2020
• Schvaľovací list príslušného riadiaceho orgánu
• Odkaz na jednu z piatich kategórií
• Mala by sa zabezpečiť úroveň zrelosti a výsledkov

Kritériá udelenia ceny :

• Inovatívny charakter projektu vo vybranej kategórii ocenení.
• Dobré výsledky a vplyv projektu vo vzťahu k jeho pôvodným cieľom a dopadom.
• Finančná udržateľnosť projektu
• Možnosť prenosu a možnosť replikácie projektu v iných regiónoch

Sprievodca pre žiadateľov a komunikačné materiály sú k dispozícii na tejto  webovej stránke

21. 02. 2019 

Aktualizácia č. 2 výzvy 22/PRV/2017

 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA  výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, číslo výzvy 22/PRV/2017.

Aktualizáciou výzvy sa na základe súhlasného stanoviska riadiaceho orgánu upravila indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.

21. 02. 2019 

Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 15. februára 2019  Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti.

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

21. 02. 2019 

Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) – preuk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP, týmto v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) informujú žiadateľov a prijímateľov, že v rámci konaní o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) ako aj počas realizácie a udržateľnosti projektov (počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP) menia spôsob overovaniasplnenia podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k preukazovaniu bezúhonnosti.

Pod „podmienkou bezúhonnosti žiadateľa resp. prijímateľa“ sa rozumie podmienka poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) stanovená vo výzve na predkladanie ŽoNFP pod názvom: „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP (ďalej len „relevantné osoby“)  neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“. Spôsob preukazovania splnenia uvedenej PPP zo strany žiadateľa je vo výzve stanovený prostredníctvom dokumentu Výpis z registra trestov.

V nadväznosti na ustanovenia § 1 ods. 1 a ods. 3 písm. c) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) je poskytovateľ povinný pri overovaní splnenia predmetnej PPP získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, pričom informačným systémom verejnej správy je na účely tohto zákona s účinnosťou od 1.1.2019 aj register trestov.

Pri overovaní splnenia podmienky bezúhonnosti musí Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP KŽP postupovať v súlade s platnou legislatívou. Vyššie uvedenou legislatívnou zmenou nedochádza k zmene PPP, mení sa iba spôsob overovania PPP zo strany poskytovateľa. Cieľom tohto oznámenia je upovedomiť žiadateľov a prijímateľov o postupe, ktorý bude poskytovateľ aplikovať pri overovaní splnenia predmetnej PPP v konaní o ŽoNFP ako aj počas realizácie projektu (v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP).

1. Postup poskytovateľa vprípade, že relevantné osoby sú štátnymi občanmi SR, občanmi EÚ alebo občanmi krajín Európskeho hospodárskeho priestoru

 • Žiadateľ/prijímateľ predkladá dokument Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (pre všetky relevantné osoby) alebo samotný sken Výpisu z registra trestov.
 • Udelený súhlas pre poskytnutie výpisu z registra trestov bude využitý poskytovateľom na overenie splnenia PPP prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+ alebo prostredníctvom informačného systému verejnej správy (https://oversi.gov.sk).
 • V prípade neposkytnutia informácií potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo neudelenia súhlasu všetkých relevantných osôb pre poskytnutie výpisu z registra trestov resp. v prípade, ak z technických dôvodov nebude možné bezodkladne získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov, bude žiadateľ resp. prijímateľ povinný predložiť sken výpisu z registra trestov za relevantné osoby v termíne stanovenom poskytovateľom.

 2. Postup poskytovateľa v prípade, ak relevantná osoba nedisponuje rodným číslom generovaným v SR (zahraničná osoba)

 • Žiadateľ/prijímateľ predkladá sken výpisu z registra trestov za relevantné osoby v termíne stanovenom poskytovateľom nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia  ŽoNFP, resp. dokumentu poskytovateľovi.

Riadiaci orgán pre OP KŽP súčasne upozorňuje prijímateľov, že uvedený spôsob preukazovania PPP platí aj pri uzavretých výzvach.

21. 02. 2019 

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Dňa 18.2.2019 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačný seminár k Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Prezentácia k výzve č.46

21. 02. 2019 

Prezentácia k výzve OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Dňa 18.2.2019 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačný seminár k Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Prezentácia k výzve č.46

21. 02. 2019 

R. Raši: Dosahovať ciele Agendy 2030 musí celý svet spoločne

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši vystúpil v Spojených arabských emirátoch (SAE) na Svetovom samite o vládnutí. V jednom z panelov sa venoval Agende 2030. Tá je podľa neho najambicióznejšou agendou, na ktorej panuje medzinárodná zhoda. Trvalo udržateľný rozvoj, o ktorom Agenda 2030 hovorí, je totiž v dnešnom svete mimoriadne dôležitý. 

 „Spojili sme sa, aby sme riešili globálne výzvy, ktoré sa týkajú nás všetkých, spoločne, pretože nikto z nás to nie je schopný urobiť sám. Posun môžeme dosiahnuť len vtedy, keď budeme spolupracovať,“ povedal vicepremiér Richard Raši v paneli. Slovenská republika Agendu 2030 implementuje vo všetkých dôležitých oblastiach – ekonomickej, sociálnej aj environmentálnej.

Pri implementovaní Agendy 2030 si Slovensko určilo tri princípy, ktorými ciele trvalo udržateľného rozvoja dosahuje. Prvým je integrácia, ktorá znamená, že udržateľný rozvoj musí byť súčasťou všetkých verejných politík, od národnej, cez regionálnu, lokálnu až po zahraničnú. Aby Slovensko tento cieľ dosiahlo, urobilo nevyhnutné kroky na to, aby sa Agenda 2030 stala základom celého vládneho strategického rámca. Druhým pilierom je participácia, pretože implementovať agendu nie je možné bez toho, aby bola do nej zapojená celá spoločnosť. Vláda je síce odhodlaná trvalo udržateľný rozvoj dosiahnuť, no o tento cieľ sa musia snažiť všetci – ženy, muži, skupiny, jednotlivci, mládež i staršia časť obyvateľstva. Posledným princípom je partnerstvo, pričom práve jeho budovanie s rôznymi kľúčovými hráčmi je podstatné pri hľadaní udržateľných riešení mnohých problémov. Štát, akademická obec, tretí a súkromný sektor, samosprávy či iní partneri – každý jeden z nich prináša svoje postrehy a poznatky, ako dosahovať trvalo udržateľný rozvoj.

Pre Slovensko sú podľa vicepremiéra v rámci Agendy 2030 podstatné priority ako vzdelanie, klimatické zmeny či všeobecne lepšie životné prostredie. „Zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja sme si vybrali tie, ktoré sa týkajú problémov Slovenska. Podporujeme však aj fondy, ktoré napomáhajú plneniu ostatných cieľov, napríklad aj v afrických krajinách,“ vysvetlil Richard Raši.

Slovensko aktuálne pripravuje návrh dlhodobej Stratégie rozvoja do roku 2030, ktorá bude základom pre implementáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Vláda nedávno schválila svoj pilotný Národný investičný plán do roku 2030, ktorý spája investičné projekty a ciele udržateľného rozvoja. „Dôležité je však aj financovanie. Verím, že prepojenie agendy  trvalo udržateľného rozvoja so strategickými investíciami nám pomôže ju systematicky implementovať. Prioritou by mala byť aj pri príprave rozpočtov,“ doplnil podpredseda vlády SR Richard Raši. Ako pokračoval, „pred nami je stále veľa výziev, a tak musíme zmeniť nastavenie našej mysle“.

Vlády na celom svete musia však musia neustále brať do úvahy potreby svojich obyvateľov, a to nielen dnes, ale aj v budúcnosti a tiež prinášať inovatívne riešenia vytvorené v spolupráci s vedeckou i podnikateľskou obcou. Zároveň však musia pri vytváraní miestnych politík vidieť aj globálny rozmer. „Slovensko je pripravené byť súčasťou partnerstiev, ktoré, verím, pomôžu v dosahovaní cieľov Agendy 2030,“ dodal na záver vicepremiér.

Pozn. Svetový samit o vládnutí v SAE je globálna platforma, ktorá bola založená v roku 2013. Napomáha inštitúciám a tvorcom politík vytvárať lepšiu budúcnosť formou výmeny dobrých skúseností a smart riešení. Tvorí ju sieť vedúcich predstaviteľov verejného a súkromného sektora. Je to platforma, ktorá je zameraná na využívanie inovácií a technológií na riešenie aktuálnych svetových výziev.

 

21. 02. 2019 

Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií

Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale predovšetkým na to, čo je potrebné podľa podnikateľov v týchto  oblastiach zmeniť. Prax totiž ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Jedným z výstupov prieskumu by mala byť aj informácia o tom, koľko investujú firmy na Slovensku do inovácií. 

 Zapojiť sa do prieskumu je možné do 11. marca 2019. 

Prieskum sa rozhodla uskutočniť Pracovná skupina pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR, ktorá je poradným orgánom Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Z doterajších analýz a výskumov vyplýva, že jednou z hlavných príčin nízkej exportnej výkonnosti slovenských  firiem je nedostatočná miera inovácií ako základ pre tvorbu konkurencieschopnej ponuky tovaru a služieb.

„Práve výsledky tohto prieskumu by mali slúžiť ako podklad na predkladanie návrhov na zlepšenie exportných podmienok pre podnikateľov, ale aj podmienok na rýchlejšie a výraznejšie zavádzanie inovácií, vysvetlila predsedníčka skupiny a generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Zároveň verí, že „do prieskumu sa zapojí čo najväčší počet podnikateľov, aby jeho výsledky boli čo najobjektívnejšie a najrelevantnejšie.“ 

Prieskum je zverejnený na https://inovujme.checkboxonline.com/export.aspx

21. 02. 2019 

Digitálna koalícia na výročnom zasadnutí ocenila najaktívnejších členov za rok 2018

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa dnes stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave. Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov a odovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2018.

Výročného zasadnutia sa zúčastnili predseda vlády SR a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský a zástupcovia členských subjektov. Hostiteľom podujatia bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Digitálna koalícia má k dnešnému dňu 67 členov, ktorí spolu deklarovali 208 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska. Novými členmi koalície sa stali a svoje záväzky deklarovali spoločnosti Tatrabanka, TREXIMA, itStep, Súkromné banskobystrické gymnázium, SOŠ Ostrovského v Košiciach, SOŠ Stará Turá, SOŠ technická Vráble, SPŠ Murgaša v B. Bystrici, SPŠE N. Zámky, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, RTVS a Digitálna inteligencia o.z.

V uplynulom roku sa členom Digitálnej koalície podarilo zrealizovať niekoľko dôležitých aktivít a projektov, podieľali sa napríklad na príprave, finalizácii a schválení Akčného plánu inteligentného priemyslu SR v úzkej spolupráci Ministerstvom hospodárstva SR.

Nemenej dôležitou je aj spolupráca viacerých členov koalície na príprave Stratégie digitálnej transformácie Slovenska z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Členovia Digitálnej koalície podporili vybudovanie centra excelencie pre umelú inteligenciu, ktoré vzniká na pôde Slovenskej technickej univerzity pod záštitou Fakulty informatiky a informačných technológií STU a IT Asociácie Slovenska. Zámerom je vytvorenie atraktívneho vedeckého prostredia, ktoré priláka expertov z tejto oblasti a umožní transfer poznatkov
do praxe.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu so zamestnávateľmi  pripravilo projekt nového systému overovania a certifikácie digitálnych zručností, ktorý by mal byť aplikovaný v priebehu troch rokov.

Príkladom kvalitnej spolupráce medzi IT firmami, Centrom zdieľaných služieb pri Americkej obchodnej komore, úradom R. Rašiho a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je organizácia úspešného podujatia Work in Slovakia – Good Idea! na slovenskom zastupiteľstve v Londýne, počas ktorého vládni predstavitelia spoločne so zástupcami významných IT spoločností Slovenkám a Slovákom žijúcim v Spojenom kráľovstve prezentovali desiatky pracovných pozícií v sektore informačno-komunikačných služieb a motivovali ich k návratu na Slovensko.

Aktivitou Digitálnej koalície s podporou Republikovej únie zamestnávateľov je tiež komplexná analýza a návrh opatrení pre zlepšenie stavu výučby matematiky na slovenských základných a stredných školách.

Digitálna koalícia zaznamenala odozvu aj v zahraničí. Predstavitelia Európskej komisie a Riadiacej rady digitálnych koalícií Európy potvrdili na decembrovej konferencii vo Viedni nevyhnutnosť ďalšieho rozvoja národných digitálnych koalícií a pochválili slovenskú Digitálnu koalíciu za jej iniciatívu vedúcu k vytvoreniu komunikačného prostredia a kooperácie medzi koalíciami naprieč celou Európou.

„Digitálna koalícia je silnou a etablovanou značkou a považujem ju za jedinečnú platformu. Zároveň oceňujem otvorený dialóg medzi štátom a odbornou i laickou verejnosťou, ktorej leží na srdci ďalší rozvoj Slovenska v oblasti digitálnej a dátovej ekonomiky. Musíme si uvedomiť, že digitálna transformácia sa týka všetkých sektorov našej spoločnosti a podľa štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sme jednou z ekonomík, ktoré budú najviac  ovplyvnené automatizáciou, keďže viac ako 40% pracovných miest je dnes možné automatizovať,“ vyhlásil podpredseda vlády Richard Raši. Podľa neho to však nie je dôvod na obavy, ale skôr príležitosť na transformáciu slovenskej ekonomiky a budovanie silného a konkurencieschopného digitálneho hospodárstva.

„Dnes žijeme v dobe instantného spravodajstva, rýchleho rozhodovania a technickej náročnosti. A týmto požiadavkám sa musíme prispôsobiť. Tak, aby sme dokázali využívať potenciál a limitovať negatívne externality,“ zdôraznil počas svojho príhovoru minister Miroslav Lajčák.

 „Som presvedčený, že Digitálna koalícia potvrdila, že je životaschopným a perspektívnym projektom. Teší ma, že zaznamenávame kontinuálny nárast členskej základne, v r. 2017 sme začínali s 21 členmi, dnes je v Digitálnej koalícii už 67 subjektov. Spätne hodnotím založenie koalície ako veľmi prospešný krok a aj vďaka jej vzniku a rozvoju spoločných aktivít sa nám podarilo posunúť digitálnu transformáciu na Slovensku vpred,“ uviedol prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Mário Lelovský.

 

Pozn.

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení. Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné. Viac informácií nájdete na webe www.digitalnakoalicia.sk.

21. 02. 2019 

V Rimavskej Sobote vzniklo vďaka regionálnemu príspevku Centrum rozvoja podnikania

V rámci Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota bolo z regionálneho príspevku podporené Centrum rozvoja podnikania.

Centrum vzniklo koncom roka 2018 s cieľom vytvorenia podnikateľského inkubátora, coworkingového centra a akadémie podnikania. Činnosť centra sa orientuje predovšetkým na podporu začínajúcich podnikateľov, inovatívnych nápadov a rozširovanie podnikateľských zručností študentov stredných škôl v rámci okresu.

Zriaďovateľom centra je občianske združenie Naša Sobota. Hlavnou ideou projektu je zvýšenie šance mladých ľudí na úspešné podnikanie v domovskom regióne a zamedzenie ich odchodu z regiónu po ukončení štúdia.

Na materiálno-technické vybavenie a prevádzku Centra bol poskytnutý regionálny príspevok vo výške 194 176 eur.

21. 02. 2019 

Firmy môžu predkladať svoje súťažné projekty až do 25. februára!

Uzávierku troch výziev pre malé podniky, mikropodniky a start-upy pôsobiace v oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie v celkovej výške 660 000 eur predlžil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) do 25. februára.

ÚPVII eviduje zvýšený záujem žiadateľov o výzvy, tiež chce záujemcom ešte dopriať čas, kedy môžu využiť túto jedinečnú šancu a zapojiť sa do jednotlivých výziev.

Úspešné podniky získajú finančnú podporu a absolvujú pobyt v izraelskom akcelerátore SIT 4, ktorý ponúka tréningový program Innovation Leaders Open Gate. Akcelerátor pomôže firmám rýchlejšie preklenúť ranné štádium podnikania, optimalizovať ich riešenia a technológie a zlepšiť podnikateľský plán.

Vzhľadom na to, že kritéria na výber úspešného žiadateľa zo strany izraelského akcelerátora SIT 4 sú náročné, súčasťou hodnotiaceho procesu je aj osobný pohovor. V prvej fáze výberu medzinárodní odborní hodnotitelia vypracujú nezávislé posudky na jednotlivé žiadosti. Do druhej fázy postúpia iba tie žiadosti, ktoré v prvej fáze získajú minimálne 75% bodov. Druhá fáza pozostáva z pohovoru pred medzinárodnou hodnotiacou komisiou s cieľom posúdenia odborných schopností žiadateľa. Šesť najlepšie hodnotených žiadostí získa finančný príspevok a absolvuje pobyt v Izraeli.

Do výziev sa môžu zapojiť start-upy, mikropodniky a malé podniky, ktoré majú do 50 zamestnancov a ich ročný obrat nepresahuje 10 mil. eur. ÚPVII zafinancuje vybraným subjektom režijné náklady a poplatky súvisiace s akceleračným pobytom vo výške 110 000 eur na jedného úspešného uchádzača a partner sa zaviazal dať vybraným záujemcom nielen tréning a know-how, ale aj ich potenciálnych investorov z Izraela a získať pre nich ďalšie financie.

Výzvy pre oblasť priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie sa uzatvárajú 25. februára 2019 o 14:00 hodine. Kompletné znenie vyhlásených výziev je dostupné TU: https://vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/.

21. 02. 2019 

ÚPVII zverejnil výzvu, ďalších Slovákov pošle na výskumný pobyt do Berkeley

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zverejnil výzvu, na základe ktorej pošle troch úspešných kandidátov na výskumný pobyt na kalifornskú univerzitu v Berkeley (UC Berkeley). Tá patrí medzi najlepšie verejné vysoké školy na svete. Vyberať sa bude z projektov zameraných na inteligentné dopravné systémy, informatizáciu v doprave a automobilový výskum. 

„Univerzita v Berkeley patrí medzi verejnými vysokými školami do celosvetovej top päťky. Verím, že semester na tejto škole bude pre slovenských výskumníkov prínosom a inovatívne riešenia, ktoré tu vyvinú, prenesú na Slovensku do praxe. Navyše, skúsenosťami a podnetmi, ktoré v Berkeley zozbierajú, obohatia a budú inšpirovať svojich domácich kolegov,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Do výzvy musí nominovať kandidáta vysoká škola, ktorá tak môže umožniť svojim doktorandom či zamestnancom absolvovať semester na prestížnej Technickej fakulte kalifornskej univerzity, kde môžu urýchliť a zdokonaliť svoj výskum v špičkových laboratóriách.

Verejné vysoké školy nominujú svojho zamestnanca na základe vlastného interného výberového procesu. Konečným prijímateľom dotácie, ktorá môže byť v maximálnej výške 93-tisíc eur, je úspešný kandidát. Táto suma je určená na školné na UC Berkeley, ktoré predstavuje sumu 50-tisíc dolárov a na  mesačné náklady súvisiace s pobytom. Pobyt na americkej univerzite je hradený na dobu maximálne sedem mesiacov.

Vyslanie troch mladých výskumníkov do Berkeley je pokračovaním úspešného príbehu z minulého roku. ÚPVII v septembri 2017 podpísal spolu so Žilinskou univerzitou a univerzitou v Berkeley Memorandum o porozumení, na základe ktorého absolvovali v USA výskumný pobyt  dvaja slovenskí vedci.

Nominovaný kandidát na výskumný pobyt musí byť občanom Slovenskej republiky a musí vypracovať projekt, ktorý sa bude týkať oblasti inteligentných dopravných systémov, informatizácie v doprave alebo automobilového výskumu.

 Posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí vykonáva komisia, ktorá je zriadená vedúcim Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Posudzovať sa bude najmä dôležitosť predloženého projektu v rámci konkrétnej akademickej oblasti, jeho pozitívny prínos pre žiadateľa, pre konkrétnu verejnú vysokú školu i celkový prínos pre Slovenskú republiku, napríklad kompatibilita projektu so strategickými plánmi Slovenska v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Výzva je otvorená do 19.4. 2019 do 13:00 hod. Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na webovom sídle ÚPVII na adrese: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/dotacie/

21. 02. 2019 

Richard Raši: Vybojovali sme pre Bratislavu a Košice desiatky miliónov eur

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dotiahol rokovania s Európskou komisiou (EK) o vrátení miliónov eur pri projektoch mestskej verejnej dopravy za DPH do úspešného konca. Eurokomisárka Corina Crețu podpísala rozhodnutie, ktoré ušetrí z rozpočtu Bratislavy a Košíc viac ako 40 miliónov eur. 

Keď tento problém vznikol, bol som ešte primátorom Košíc. Ihneď som začal rokovania s vládou a tá s Európskou komisiou. Potom som sa stal vicepremiérom a tieto rokovania sa ocitli v mojej kompetencii. Na Košiciach mi stále záleží, sú mojou srdcovkou a aj toto je výsledok toho, že keď sa chce, dá sa vyrokovať všetko – aj pred necelými troma rokmi zdanlivo nemožné vrátenie DPH,“ povedal vicepremiér Richard Raši a dodal, že nielen pre Košice, ale aj pre Bratislavu je to veľmi dobrá správa. „Teší ma, že dnes už nič nebráni tomu, aby bola zo strany Európskej komisie táto DPH preplatená, a to vo výške viac ako 15 miliónov eur pre Košice a v budúcnosti, keď sa rozbehnú bratislavské dopravné projekty, viac ako 25 miliónov eur ušetrí na DPH naše hlavné mesto,“ uviedol Raši.

Niekoľkoročné intenzívne rokovania boli zakončené úspechom na stretnutí vicepremiéra Richarda Rašiho s komisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Crețu a jej kabinetom. Rozhodnutie o návratnosti DPH podpísala komisárka v stredu.

Vďaka vicepremiérovi a jeho tímu z Centrálneho koordinačného orgánu, ale aj ministerstvu dopravy a magistrátom dvoch najväčších slovenských miest tak tieto neprídu o desiatky miliónov eur. Hlavné mesto napríklad pri stavbe električkovej trate v Petržalke ušetrí minimálne 25 miliónov eur. Podpísanie rozhodnutia poteší aj Košice, ktorým sa vráti viac ako 15 miliónov pri projektoch mestskej verejnej dopravy za DPH. Podpisom o návratnosti peňazí sa vyriešil problém, ktorý vznikol koncom roka 2016 pri projekte rekonštrukcie električkových tratí v Košiciach.

„Po dlhých mesiacoch Európska komisia uznala argumentáciu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, vlády aj mesta a peniaze za dopravné projekty sa vrátia,“ dodal podpredseda vlády s tým, že do rokovaní bolo zapojené aj Stále zastúpenie Slovenska pri EK, rezort dopravy a magistráty oboch slovenských miest.

Rozhodnutie EK o oprávnenosti DPH pri nenávratných finančných príspevkoch sa týka programového obdobia 2014-2020. Rovnako sa bude postupovať aj pri iných projektoch. „Ak sa bude pokračovať v ďalších projektoch, budú to ďalšie desiatky miliónov,“ uzavrel vicepremiér Richard Raši.

05. 02. 2019 

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Trnave

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2019 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

05. 02. 2019 

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21). 

 

Termín a miesto konania:

14. februára 2019 / Banská Bystrica

15. februára 2019 / Košice

21. februára 2019 / Trnava

05. 02. 2019 

Informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Banskej Bystrici

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Termín a miesto konania: 14. februára 2019 (štvrtok) / Banská Bystrica Mestský úrad Banská Bystrica, veľká sieň, 1. poschodie Československej armády 26, Banská Bystrica.

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná. 

Pozvánka a program

05. 02. 2019 

Informačný seminár k výzve z OP KŹP zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) v Trnave

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom:

 • OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín a miesto konania:

 1. február 2019 (štvrtok), Trnava o 9:30 hod.

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, kongresová sála

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr do 12. februára 2019  prostredníctvom online prihlasovacieho formulára. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

05. 02. 2019 

Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC141-2018-45; OPKZP-PO1-SC111-2016-15; OPKZP-PO1-SC111-2016-16; OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 v Banskej Bystrici

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja si Vás dovoľujú pozvať  INFORMAČNÝ SEMINÁR  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2017-32 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín konania: 13. február 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Miesto konania: Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, Veľká sieň (1. poschodie)

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 11. februára 2019 a to prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Pozvánka a program

05. 02. 2019 

Mesto Skalica získalo NFP na Základnú školu Strážnická vo výške 167.000 eu

Mesto Skalica získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 167.083,10 eura, ktorý je určený pre Základnú školu (ZŠ) Strážnická. TASR o tom informoval Miroslav Minďáš zo sekretariátu primátora, viceprimátora a prednostu mesta Skalica.

Za mesto podpísal zmluvu ešte bývalý primátor Ľudovít Barát. "Predpokladané spolufinancovanie mesta je vo výške 8793,85 eura, celkové predpokladané náklady projektu sú 175.876,95 eura. Ide o predpokladané výdavky zo žiadosti, projekt ešte nebol vysúťažený," uviedol zamestnanec mesta.

Podľa projektu mesto získané financie využije na obnovu odborných učební fyziky, biochémie, informatiky a polytechnickej učebne. Okrem toho sa z NFP nakúpi interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, obnovia sa podlahy a vybavenie knižnice vrátane obnovy knižničného fondu. Termín realizácie projektu je naplánovaný v mesiacoch máj až august 2019.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili odkúpenie budovy ZŠ Strážnická za približne 1,1 milióna eur od leasingovej spoločnosti, ktorá v súčasnosti budovu s pozemkami vlastní. Hlavným dôvodom snahy získať budovu školy do vlastníctva bol fakt, že si na školu mesto nemôže žiadať dotácie. Napriek tomu bola škola s týmto projektom úspešná. "Ide o projekt týkajúci sa interiérového vybavenia, nie obnovy budovy," vysvetlil pre TASR Minďáš.

05. 02. 2019 

V roku 2019 pribudnú nové cesty a nové vlaky za eurofondy

V tomto roku sa rozbehnú viaceré veľké eurofondové projekty v oblasti verejnej osobnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na nové vlaky a zmodernizované cesty z eurofondov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR tak chce nadviazať na mimoriadne úspešný rok 2018, kedy podpísalo zmluvy na dopravné projekty za takmer 1,5 miliardy eur. Ku koncu roka sa z eurofondov na dopravu podarilo vyčerpať prakticky tretinu peňazí. 
 
Pridelené eurofondy čerpáme nadpriemerne
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) splnil v roku 2018 svoje  záväzky voči Európskej komisii už na rok 2019 v oblasti čerpania fondov EÚ. Ministerstvo dopravy tak zaistilo, že pridelené financie na slovenské dopravné projekty neprepadnú. Celkové čerpanie OPII dosiahlo úroveň viac ako 1,2 miliardy eur, čo je približne 30 % všetkých prostriedkov, ktoré je potrebné vyčerpať do konca roka 2023.
Len v roku 2018 sa podpísali eurofondové zmluvy za 1,47 miliardy eur.
Máme nadpriemere dobré výsledky v čerpaní európskych financií aj v zazmluvňovaní projektov. Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v najslabších regiónoch Slovenska. Veríme, že na ne získame financie aj z prípadnej realokácie z menej úspešných operačných programov, ktoré pridelené eurofondy nestihnú vyčerpať,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
K koncu minulého roka bolo v OPII zazmluvnených celkovo 105 projektov  v  hodnote takmer 2,6 miliardy eur.
 
V roku 2019 pribudnú aj nové diaľnice
Na letné mesiace je plánovaná dostavba 11,3 km dlhého diaľničného úseku pri Žiline: D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Úsek je naviazaný na diaľničný privádzač Žilina, ktorý je tiež vo výstavbe a bude sprístupnený až po jeho dokončení. Na novú diaľnicu sa môžu tešiť motoristi aj na východe. V decembri má byť odovzdaný úseku D1 Budimír – Bidovce, ktorý spolu s budúcim úsekom R2 Košice Šaca – Košické Oľšany vytvoria juhovýchodný obchvat mesta Košice. Všetky úseky sú financované s príspevkom z OPII.
Okrem diaľnic eurofondy pomôžu k dostavbe dlho očakávanej cesty medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami, ktorú vodiči začnú plne využívať na prelome apríla a mája. V tomto roku sa dokončí aj modernizácia 32 mostov v Košickom, Prešovskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji.
V prvom polroku 2019 budú vyhlásené súťaže na 2. etapu obchvatu Brezna, obchvatu mesta Šaľa a modernizáciu viacerých ciest I. triedy v banskobystrickom, košickom a prešovskom regióne. Tiež sa začne s ďalšou modernizáciou mostov v Trnavskom a Nitrianskom kraji.
 
Nové vlaky na Strednom Slovensku
V máji začne jazdiť po železniciach medzi Zvolenom a Vrútkami nový dieselový vlak. Je to prvý z 21 vlakov, ktoré budú postupne nasadzované v priebehu dvoch rokov na trate od Vrútok cez Banskú Bystricu, do Zvolena, Brezna aj Prievidze.
 
Projekty pre hlavné mesto
Aj Bratislavu čakajú viaceré míľniky. V marci bude ukončená Štúdia realizovateľnosti – dopravný uzol Bratislava, ktorá navrhne optimálne riešenia na modernizáciu železničnej dopravy na území mesta až po hranicu s Maďarskom a Rakúskom. Jej výsledky budú rozhodujúce pre plánovanie a realizáciu viacerých dopravných projektov. V lete sa podpíše zmluva a začne sa s modernizáciou električkovej trate v Karlovej Vsi. V tomto roku bude tiež odštartovaná výstavba záchytných parkovísk Pezinok a Ivanka pri Dunaji. Parkovisko v Pezinku s kapacitou 291 parkovacích miest by malo byť otvorené do konca roka.
Vo februári sa dokončí štúdia uskutočniteľnosti, ktorá preverí  opodstatnenosť zavedenia pravidelnej osobnej lodnej dopravy medzi obcami pozdĺž rieky Dunaj do Bratislavy – Dunajbus. Vodnú dopravu podporia aj projekty na zlepšenie plavebných podmienok na Dunaji alebo modernizácia plavebných komôr v Gabčíkove, ktorú financujeme s využitím Nástroja na prepájanie Európy.

 
  

05. 02. 2019 

Výzvy DSV – plánované predĺženie uzávierky

Výskumná agentúra pripravuje usmernenia z dôvodu predĺženia uzávierky výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3.
 
Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania posudkov od zahraničných expertov a vyhodnotenia, či zapracovania odporúčaní zahraničných expertov do žiadostí o NFP a ich následného predloženia do Výskumnej agentúry. Najvyššou prioritou je zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu pre všetkých žiadateľov v rámci týchto výziev.
 
Presný termín uzávierok výziev bude uvedený v samotných usmerneniach.
 
Odporúčame sledovať webové sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk, kde budú informácie a usmernenia zverejnené.

 

05. 02. 2019 

Najúspešnejšou školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR je Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi

 
IT akadémia pre seniorov, úpravy verejného priestranstva či PR agentúra na škole – to všetko sú témy projektov víťazných tímov zo stredných škôl Slovenska, ktoré ich do konca decembra minulého roku zaslali na Úrad vlády SR, a tým sa zapojili do už tradičnej súťaže Roadshow 2018. Súťaž dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä prakticky uplatniť znalosti o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektového zámeru. 

Odborná komisia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov určila včera, v pondelok 4.2.2019, konečné výsledky súťaže Roadshow 2018, pričom pri svojom hodnotení prihliadala najmä na význam projektu pre ten ktorý región, kreativitu, inovatívnosť, ale aj na jeho formálnu správnosť. Predsedníčka odbornej komisie, Ingrid Šrámková z Úradu vlády SR: „Sme radi, že študenti pristúpili k tvorbe projektov zodpovedne a sme radi, že ceny dostanú schopné tímy študentov.“

Víťazom súťaže so 170 bodmi sa stal projekt: Senior IT academy – Senior IT akadémia od tímu „Senioráci “ z Technickej akadémie Spišská Nová Ves zložení: Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko. Cieľom projektu je zrealizovanie „školy“ pre seniorov (záujemcovia nad 50 rokov) v oblasti informačných technológií, v ktorej by učili žiaci – stredoškoláci. SITA by fungovala v rámci Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.


Druhé miesto získal projekt Úprava verejného priestranstva obce zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine . Tím „SPACE TEAM“ tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková. Ich projekt získal 160 bodov. Cieľom projektu je vytvoriť estetické, funkčné, oddychové a bezpečné verejné priestranstvo v centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť ako oddychová zóna aj pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne a kultúrne pamiatky (Čabraď, Trúbiaci kameň, a pod.).

Na treťom mieste sa umiestnil projekt so 157 bodmi a opäť z Technickej akadémie Spišská Nová Ves. Tím „Piáristi“ v zložení: Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš je autorom projektu Student PR agency – Študentská PR agentúra. Jeho cieľom je vytvoriť na škole aktívne fungujúcu, žiakmi (dobrovoľníkmi) riadenú PR agentúru, ktorá by zabezpečovala prevádzkovanie školskej televízie, elektronickej školskej nástenky, žiackej web stránky, mediálnu publicitu, organizovanie rôznych podujatí, ako aj ďalšie, moderné formy propagácie školy.

Odborná komisia skonštatovala, že tímy Technickej akadémie Spišská Nová Ves, ktorá prihlásila až tri projekty a získala dve umiestnenia, mali mimoriadnu podporu celej školy a boli príkladom toho, ako by sa projekty podobného charakteru mali spracovať. Súťažilo sa o zaujímavé a hodnotné ceny: tovar podľa potrieb školy v hodnote desať, osem a šesť tisíc eur a každý člen víťazných tímov získa podľa umiestnenia televízor, notebook s balíkom Microsoft Office 2016 alebo tablet. Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca 2019. O presnom termíne budeme médiá aj verejnosť informovať.
 
Kompletné výsledky súťaže  „Roadshow 2018“
 
 1. Senior IT academy - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -170 bodov. Tím „Senioráci “ tvorili Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko.
 2. Úprava verejného priestranstva obce - Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina – 160 bodov. Tím „SPACE TEAM“  tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková.
 3. Student PR agency - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -157 bodov.Tím „ Piáristi“ tvorili Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš.
 4. PAVEGEN - chodník budúcnosti - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -147 bodov.
 5. Mesto Rožňava – mesto s rozhľadňou pri Opičej skale - Obchodná akadémia Rožňava -143 bodov.
 6. Revitalizácia areálu závodu Bučina Zvolen - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -130 bodov.
 7. EKO – INFORMAČNÁ ZÓNA - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici -129 bodov.
 8. Zmodernizovanie Centra popularizácie fyziky a Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika - Gymnázium V. P. Tótha Martin -125 bodov.
 9. Revitalizácia Borovej Hory Zvolen, Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -124 bodov
 10. Výstavba záchytného parkoviska v Banskej Bystrici -Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. – 120 bodov.
 11. Modernizácia školskej jedálne - Gymnázium V. P. Tótha Martin -105 bodov
 12. Rekonštrukcia a revitalizácia múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina - 104 bodov.
 13. Vybudovanie učebne cvičnej firmy, Obchodná akadémia Sereď - 103 bodov
 14. Vytvorenie duálneho vzdelávania v regióne Spiš, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves - 98 bodov.
 15. Výmenný pobyt pre profesorov – 12 dní - Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen - 88 bodov.
 16. Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny Švedlár- Gymnázium Krompachy - 83 bodov.

 

05. 02. 2019 

V Kecerovciach pribudne nová materská škola pre 140 detí

 
S prácami na výstavbe novej materskej školy (MŠ) pre 140 detí v obci Kecerovce v okrese Košice-okolie by sa malo začať koncom februára. Predpokladá to starosta  Miroslav Galas-Zaufal. Súčasťou projektu približne za 900.000 eur bude tiež jedáleň, kuchyňa aj detské ihrisko.

Podľa informácií o výsledku verejného obstarávania bude budova stáť v lokalite pri základnej škole - medzi murovanou budovou a triedami kontajnerového typu. Objekt je navrhovaný ako dvojpodlažný s valbovou strechou. "Je to také tiché prostredie, dá sa povedať aj bezpečné. Myslím, že sme vybrali dobré miesto," povedal starosta.

V Kecerovciach s počtom obyvateľov približne 3640 je aktuálne jedna MŠ, jej kapacita je 24 detí, čo pre obec nie je postačujúce. Ako Galas-Zaufal spresnil, niektoré deti v predškolskom veku navštevujú MŠ v okolitých obciach, prípadne žiadnu. "Zatiaľ nemáme dopyt z iných obcí, ani sme to nerozširovali - nechceli sme predbiehať. Čakali sme, či sa to všetko schváli. Ale podľa mňa z okolitých obcí nebudeme môcť brať deti, lebo v Kecerovciach máme veľmi veľa detí, ktoré čakajú na nástup do škôlky," dodal.

Stavebné práce majú byť ukončené do konca tohto kalendárneho roka. Podľa starostu by ich dodávateľ chcel mať hotové v auguste, respektíve do začiatku nového školského roka. Prostredníctvom novej MŠ vznikne v Kecerovciach aj niekoľko pracovných miest. Okrem zhruba 14 učiteliek a niekoľkých asistentov budú potrebné pracovné sily aj na pozície kuchárky či upratovačky.

Projekt je realizovaný s podporou zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Spolufinancovanie zo strany obce predstavuje päť percent a poskytovateľom je Ministerstvo vnútra SR.
05. 02. 2019 

Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2018

s termínom doručenia žiadostí do 26. 04. 2019 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu...

05. 02. 2019 

http://www.vlada.gov.sk/angela-merkelova-bude-v-bratislave-rokovat-s-premiermi-v4/

Vo štvrtok 7. februára 2019 navštívi Bratislavu nemecká kancelárka Angela Merkelová. Na pozvanie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho sa zúčastní na summite krajín Vyšehradskej štvorky.
 
Na úvod svojej návštevy sa Angela Merkelová stretne s premiérom Petrom Pellegrinim na Bratislavskom hrade. Hovoriť budú o vzájomných slovensko-nemeckých vzťahoch, ale aj o aktuálnej situácii v Európskej únii.
 
Následne sa nemecká kancelárka Angela Merkelová zúčastní na summite predsedov vlád krajín V4. Hlavnou témou tohto rozšíreného formátu bude predovšetkým príprava nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 - 2027, nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu či budúcnosť EÚ.  Premiéri V4 si spolu s Angelou Merkelovou pripomenú 30. výročie politických zmien v strednej Európe.  
 

 

30. 01. 2019 

Slovenské potraviny ochutnajú v Berlíne stovky tisíc ľudí

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pod vedením Gabriely Matečnej preťalo minulý rok dlhú 11-ročnú šnúru, počas ktorej nemalo Slovensko na tak prestížnom veľtrhu, ako je Internationale Grüne Woche, žiadne zastúpenie. Národný stánok Slovenska nechýba ani na aktuálnom 84. ročníku, ktorý očakáva 400-tisícovú návštevnosť. Národnú expozíciu zrealizovalo v rámci podpory exportnej politiky slovenských potravinárov MPRV SR.

 • Slovensko má opäť zastúpenie na prestížnom medzinárodnom veľtrhu
 • Národný stánok prezentuje slovenské potraviny a naše kultúrne bohatstvo
 • MPRV SR podporuje exportné aktivity slovenských výrobcov potravín

„Medzinárodný veľtrh Grüne Woche je sviatkom potravinárov z celého sveta. O pozornosť 400-tisíc návštevníkov súperí v Berlíne viac ako 100-tisíc produktov. Vlani sme sa presvedčili, že vrátiť národný stánok Slovenska na tento veľtrh po dlhej 11-ročnej pauze malo zmysel. Tento rok prichádzame s prepracovanejšou národnou expozíciou, pod ktorou sa budú prezentovať štyria špičkoví slovenskí výrobcovia. Zelený týždeň je pre nich jedinečnou príležitosťou ukázať svoje kvality a nazbierať obchodné kontakty,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Národný stánok sa rozprestiera na ploche 126 m2. Okrem slovenských potravín prezentuje aj krásy Slovenska a naše kultúrne bohatstvo. Stánok zastrešuje renomovaných slovenských výrobcov - spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s., ktorý je ako jediný na Slovensku držiteľom ocenenia – zlatá Európska pivná hviezda,  HO&PE FAMILY, s.r.o., ktorý vyrába a distribuuje mrazený, chladený a suchý tovar, spoločnosť MILSY, a.s., ktorá vyrába mliečne produkty (čerstvé mliečne výrobky, parené neúdené a údené syry, nátierky rôznych príchutí) a Minit Slovakia, s.r.o., ktorý produkuje mrazené pekárenské výrobky, zamestnáva 300 ľudí a spravuje 550 franchise predajní na Slovensku a v Česku.

„Slovensko exportuje do Nemecka výrazne menej agropotravinárskych výrobkov v porovnaní s objemom, ktorý sa k nám dováža z nemeckého trhu. Podľa zatiaľ dostupných štatistických údajov sme za január až október 2018 dosiahli s Nemeckom pasívne saldo agrárneho obchodu v hodnote 339 miliónov eur. Nemecký trh je napriek tomu pre našu krajinu zaujímavý. Je tu priestor na uplatnenie surovín, polotovarov a najmä výrobkov s vyššou pridanou hodnotu, ako sú syry, čokoláda, cukrovinky, sladový výťažok, pekárenské výrobky či nápoje. Prítomní slovenskí výrobcovia majú teda veľký potenciál osloviť svojím sortimentom,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Svetový veľtrh poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva Internationale Grüne Woche sa koná od roku 1926. Podujatie je prístupné nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, pričom ročne priťahuje približne 400-tisíc návštevníkov. Na výstavnej ploche 115 000 m2 sústreďuje viac ako 1700 vystavovateľov – národné expozície, výrobcov, dodávateľov a obchodníkov z celého sveta. Veľtrh je nielen príležitosťou nadviazať medzinárodné kontakty, ale aj kulinárskym zážitkom sprostredkovaným cez ochutnávky národných a regionálnych špecialít.

Veľtrh pokrýva široké spektrum produktov od čerstvých potravín cez mliečne, mrazené, pekárenské, cukrárenské výrobky, nápoje, koreniny, bylinky či čaje. Súčasťou sú aj prehliadky chovov poľnohospodárskych zvierat, poľovníctva, rybárstva a prezentácia poľnohospodárskej, záhradnej a potravinárskej techniky.

Sprievodným podujatím je kongres Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), na ktorom sa každoročne zúčastňujú ministri pôdohospodárstva z celého sveta. Veľtrh potrvá od 18. do 27.  januára 2019.

 

 •  
30. 01. 2019 

Matečná: Dvojaká kvalita je znova zaradená ako nekalá obchodná praktika

Dvojaká kvalita, ktorú ako nekalú obchodnú praktiku koncom minulého roka vypustilo Rakúske predsedníctvo z pripravovanej európskej legislatívy, je vďaka iniciatíve slovenskej agroministerky Gabriely Matečnej (SNS) znova späť v návrhu. G. Matečná v pondelok v Bruseli o probléme dvojakej kvality rokovala aj s eurokomisárkou pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov Věrou Jourovou.

 • Dvojaká kvalita je vďaka aktivite SNS znova zaradená medzi nekalé obchodné praktiky
 • Výsledky testov komisie a metodika testovania by mali byť hotové do konca štvrťroka
 • Matečná: Voľte v eurovoľbách ochranu slovenských spotrebiteľov a nie biznis lobistov z SaS a KDH

„Slovenská národná strana nedopustí, aby sa niektorá z krajín EÚ snažila tento problém zamiesť pod koberec. Proti takýmto snahám budeme bojovať a nedovolíme ich. Vďaka komunikácii s ministrom poľnohospodárstva Rumunska, ktoré je od januára predsedníckou krajinou Rady EÚ, našej iniciatíve zaradiť tento bod na včerajšie rokovanie agroministrov a úzkej komunikácii s pani eurokomisárkou Jourovou, sa nám podarilo vrátiť dvojakú kvalitu medzi nekalé obchodné praktiky,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na pondelkovom rokovaní s eurokomisárkou Věrou Jourovou diskutovala podpredsedníčka vlády o stave prípravy legislatívy týkajúcej sa postihovania dvojakej kvality aj o postupe komisie. Testovanie a doladenie metodiky na testovanie produktov dvojakej kvality by malo byť pripravené už čoskoro. Prvé oficiálne výsledky testov Spoločného výskumného centra Európskej komisie by mali byť známe do konca tohto štvrťroku. Následne budú môcť začať vykonávať testy všetky členské krajiny. Slovenský agrorezort proti výrobcom dvojakej kvality tvrdo zakročí.

„SNS bude, na rozdiel od iných strán, bojovať v Európskom parlamente v prvom rade a predovšetkým za práva Slovákov. Tvrdo odmietame, aby bolo Slovensko potravinovým smetiskom únie, aby si tu z nás robili nadnárodné koncerny klondajk a predávali tu nekvalitnejšie produkty dokonca za vyššie ceny ako na Západe. Slovenský spotrebiteľ má rovnaké práva na spoločnom európskom trhu ako nemecký či rakúsky,“ uviedol Jaroslav Paška, podpredseda SNS a líder eurokandidátky strany.

Nie všetky strany však zastupujú záujmy slovenského spotrebiteľa. To, že dvojaká kvalita neexistuje, tvrdí napríklad strana SaS, ktorá najprv obvinila slovenské orgány zo zmanipulovania testov dvojakej kvality. Potom označila angažovanie sa Slovenska v boji proti dvojakej kvalite za „nevhodné“ a nakoniec pomenovala boj SNS proti dvojakej kvalite za „poškodzujúci tržby obchodníkov“. „Apelujem na všetkých Slovákov, aby prišli v eurovoľbách voliť. Ak totiž nechajú hájiť záujmy slovenských spotrebiteľov lobistami obchodníkov a nadnárodných koncernov z SaS či KDH, Slováci sa nedomôžu rovnakých práv, ktoré nám právom patria,“ zdôraznila G. Matečná.

30. 01. 2019 

Európska únia i Slovensko trpia nedostatkom rastlinných bielkovín

Ministri poľnohospodárstva členských štátov Európskej únie (EÚ) tento týždeň rokovali o riešení nedostatku rastlinných bielkovín v EÚ. Únia ich musí pre zabezpečenie dopytu po potravinách dovážať z tretích krajín. Agroministri diskutovali aj o africkom more ošípaných.

 • EÚ je sebestačná v vo výrobe bielkovín pre krmovinárske účely len na 5 %
 • Matečná: Chceme viac slovenskej sóje, ktorá je bez GMO
 • Pri boji proti africkému moru ošípaných je dôležitá spolupráca veterinárov, farmárov a poľovníkov

„Posilnenie pestovania bielkovinovo bohatých plodín, najmä strukovín, na Slovensku i v EÚ je dôležité pre potravinovú sebestačnosť našej krajiny. Sú totiž významnou súčasťou výživy hospodárskych zvierat a zadržiavajú dusík v pôde. Zvýšením ich pestovania je možné znížiť nielen emisie, ale zároveň zabezpečiť sebestačnosť Slovenska i EÚ od dovozu bielkovín z tretích krajín. Chceme viac slovenskej sóje, ktorá je bez GMO,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Takzvaná dobrovoľná viazaná podpora pre poľnohospodárov bude jednou z hlavných priorít Slovenska v rámci budúcej SPP. Práve u týchto plodín je totiž veľký predpoklad zvyšovania spotreby v súvislosti so snahou Slovenska podporiť živočíšnu výrobu a zvyšovanie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Bielkovinové plodiny, ktoré môžu byť potenciálne predmetom podpory prostredníctvom viazaných priamych platieb, sa dnes v SR pestujú na ploche 48 569 ha.

EÚ spotrebuje zhruba 45 miliónov ton bielkovín pre krmivo, z čoho tretinu tvoria proteíny zo sóje. Sebestačnosť EÚ tak dosahuje v tejto oblasti len 5 percent. EÚ potrebuje ročne importovať 17 miliónov surových proteínov, z čoho 13 miliónov predstavuje sója. Tú do EÚ vyvážajú predovšetkým USA, Brazília a Argentína.

Európska komisia (EK) informovala agroministrov o stave rozširovania sa afrického moru ošípaných (AMO), ktorý je vážnou hrozbou pre európske poľnohospodárstvo. V rokoch 2013 - 2018 investovala EÚ a jej členské štáty do boja s touto nákazou približne 100 miliónov eur vrátane pomoci poskytnutej krajinám susediacim s EÚ. Sektor ošípaných sa totiž podieľa na celkovom výkone európskeho agrosektora 8,5 percentami, tvorí však až polovicu produkcie mäsa v EÚ.

EK zdôraznila, že kľúčový je dlhodobý manažment populácie diviačej zveri a úzka spolupráca a koordinácia medzi veterinármi, farmármi a poľovníkmi. Avšak „skokové“ výskyty AMO v Českej republike v roku 2017 a v Belgicku v roku 2018 poukazujú, že členské štáty nesmú podceňovať ani šírenie ľudským faktorom. 

30. 01. 2019 

Ministerstvo dopravy pomáha mestám inšpirovať sa z dobrých projektov

Pozitívne príklady, ktoré pomohli mestám zlepšiť dopravu, parkovanie alebo rozvoj územia, to sú hlavné témy seminára CityChangers, ktorý dnes ministerstvo dopravy zorganizovalo pre slovenské mestá a obce.  Jeho cieľom je pomôcť samosprávam inšpirovať sa z týchto príkladov a naštartovať vzájomnú spoluprácu pri ich realizácií. 

„Nemá zmysel vymýšľať niečo, čo už bolo vymyslené aj na Slovensku musíme využívať osvedčené riešenia, ktoré fungujú,“ hovorí minister dopravy Arpád Érsek. Nosnou témou  seminára sú príklady realizácie konkrétnych opatrení v prospech zlepšenia kvality života v českých mestách od tajomníka Asociácie miest pre cyklistiku, českého národného cyklokoordinátora Jardu Martínka.

Okrem hlavného mesta Bratislava, ktorá na seminár poskytla aj priestory, sa na ňom zúčastňujú napríklad aj zástupcovia samosprávy z Galanty, Trenčína, Lučenca, či Nitry. Zámerom ministerstva je pokračovať v podobných aktivitách a čo najviac podporiť výmenu pozitívnych skúseností predovšetkým v rámci mestskej mobility.

30. 01. 2019 

Ministerstvo dopravy na trati Bratislava - Komárno čaká na poschodové vozne

Ministerstvo dopravy intenzívne rieši situáciu na frekventovanej železničnej trati BA – Komárno. Nedostatočná kapacita vlakov komplikuje cestujúcim každodenné dochádzanie do hlavného mesta. Minister dopravy Arpád Érsek požiadal spoločnosť RegioJet, aby na trať v rannej špičke zabezpečila poschodové vozne. Takýto typ vozňov zabezpečí, že sa kapacita na sedenie zvýši o desiatky nových miest. Rezort dopravy je zároveň pripravený byť nápomocný a urýchliť proces schválenia licencie týchto vlakov, aby mohli byť nasadené na trať už v najbližších týždňoch. 

„Situáciu na tejto trati intenzívne riešime aj s ohľadom na zhoršujúcu sa  dopravnú situáciu v Bratislave, ktorej musíme čeliť. Vyzval som súkromného dopravcu, aby na trati zabezpečil poschodové vozne. Iba tak vieme zásadným spôsobom zvýšiť kapacitu a môžeme odviezť viac cestujúcich ako doteraz. Sme pripravení urýchliť proces nevyhnutného schválenia takýchto vozňov na Dopravnom úrade, aby mohli jazdiť čo najskôr“ povedal minister dopravy A. Érsek.

Na trhu sú dostupné pochodové vozne nemeckej výroby, pričom kapacita jedného je 120 miest na sedenie, čo je o 32 viac ako v inom bežnom vozni. Len pri trojvozňovej súprave by sa tak zvýšil počet sedadiel o 96 miest. Ministerstvo dopravy zároveň očakáva od spoločnosti RegioJet, ktorá dopravu na trati BA – Komárno prevádzkuje, aj podrobnosti k radeniu týchto vlakov v rannej špičke a v neposlednom rade cenovú ponuku. Za posledných päť rokov sa počet cestujúcich na trati BA - Komárno takmer zdvojnásobil. Situáciu na trati zároveň komplikuje fakt, že ide o jednokoľajnú trať a pridanie ďalšieho ranného posilového vlaku z dôvodu ich hustého vedenia dnes nie je možné.

Ministerstvo dopravy pracuje na ďalších, finančne aj časovo rýchlo vykonateľných opatreniach, ktoré by zlepšili priepustnosť na trati a znamenali tak viac odvezených ľudí.  

30. 01. 2019 

OZNAM O 15. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

V stredu 20. marca sa uskutoční 15. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Riadiaci orgán pre OP EVS bude členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, predkladať na schválenie upravený štatút a rokovací poriadok MV, prezentovať vybrané príklady dobrej praxe a tiež predstaví akčné plány prijímateľov národných projektov na rok 2019. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

30. 01. 2019 

Oznam k výzve na rekonštrukciu komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 bolo zverejnené oznámenie, ktorého hlavným obsahom je informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva a výpisu registra trestov.

30. 01. 2019 

Oznam k výzve na rekonštrukciu komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 bolo zverejnené oznámenie, ktorého hlavným obsahom je informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva a výpisu registra trestov.

30. 01. 2019 

Výsledky roku 2018 boli lepšie než sa plánovalo

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne nižšie o 160,2 mil. eur (-26,7 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 33,9 mil. eur (-4,0 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmov vo výške 6,3 mil. eur, pri kapitálových príjmoch vo výške 0,5 mil. eur. K poklesu došlo u administratívnych poplatkoch vo výške 12,5 mil. eur. Úrokové príjmy zaznamenali medziročný pokles o 20,6 mil. eur. Príjmy z prenájmu boli naopak vyššie o 3,0 mil. eur. V súlade s novelou zákona o rozpočtových pravidlách došlo k zmene zaznamenania grantov, ktoré sa od 1.1.2018 prijímajú a realizujú priamo zo samostatných účtov. Týmto dochádza k medziročnému zníženiu príjmov z grantov a transferov o 10,6 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 32,0 mil. eur (-2,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 649,8 mil. eur (+45,4 %), s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 114,3 mil. eur (+56,5 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 97,2 mil. eur (+15,3 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 308,9 mil. eur (-74,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 808,6 mil. eur (+7,1 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.12.2018
% plnenia ŠR
v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 13 982 810 15 381 013 110,0% 109,8%
Daňové príjmy 11 152 446 11 361 518 11 966 204 105,3% 107,3%
EÚ príjmy 1 422 488 1 378 419 2 169 725 157,4% 152,5%
Dividendy 599 085 430 509 438 905 102,0% 73,3%
 z toho:  štátny rozpočet 599 068 430 499 438 895 102,0% 73,3%
               MH Manažment, a. s. 17 10 10 100,0% 58,8%
Ostatné príjmy 840 110 812 364 806 179 99,2% 96,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 15 955 715 16 563 255 103,8% 108,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 1 151 189 1 134 592 98,6% 97,3%
EÚ výdavky 1 432 124 1 378 419 2 081 909 151,0% 145,4%
Spolufinancovanie 202 319 220 617 316 601 143,5% 156,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 768 122 731 424 95,2% 115,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 255 392 106 413 41,7% 25,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 383 752 12 181 976 12 192 316 100,1% 107,1%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -1 972 905 -1 182 242 59,9% 96,9%
 

 

30. 01. 2019 

Výsledky roku 2018 boli lepšie než sa plánovalo

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne nižšie o 160,2 mil. eur (-26,7 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 33,9 mil. eur (-4,0 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmov vo výške 6,3 mil. eur, pri kapitálových príjmoch vo výške 0,5 mil. eur. K poklesu došlo u administratívnych poplatkoch vo výške 12,5 mil. eur. Úrokové príjmy zaznamenali medziročný pokles o 20,6 mil. eur. Príjmy z prenájmu boli naopak vyššie o 3,0 mil. eur. V súlade s novelou zákona o rozpočtových pravidlách došlo k zmene zaznamenania grantov, ktoré sa od 1.1.2018 prijímajú a realizujú priamo zo samostatných účtov. Týmto dochádza k medziročnému zníženiu príjmov z grantov a transferov o 10,6 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 32,0 mil. eur (-2,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 649,8 mil. eur (+45,4 %), s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 114,3 mil. eur (+56,5 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 97,2 mil. eur (+15,3 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 308,9 mil. eur (-74,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 808,6 mil. eur (+7,1 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.12.2018
% plnenia ŠR
v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 13 982 810 15 381 013 110,0% 109,8%
Daňové príjmy 11 152 446 11 361 518 11 966 204 105,3% 107,3%
EÚ príjmy 1 422 488 1 378 419 2 169 725 157,4% 152,5%
Dividendy 599 085 430 509 438 905 102,0% 73,3%
 z toho:  štátny rozpočet 599 068 430 499 438 895 102,0% 73,3%
               MH Manažment, a. s. 17 10 10 100,0% 58,8%
Ostatné príjmy 840 110 812 364 806 179 99,2% 96,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 15 955 715 16 563 255 103,8% 108,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 1 151 189 1 134 592 98,6% 97,3%
EÚ výdavky 1 432 124 1 378 419 2 081 909 151,0% 145,4%
Spolufinancovanie 202 319 220 617 316 601 143,5% 156,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 768 122 731 424 95,2% 115,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 255 392 106 413 41,7% 25,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 383 752 12 181 976 12 192 316 100,1% 107,1%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -1 972 905 -1 182 242 59,9% 96,9%
 

 

30. 01. 2019 

Čerpanie ŠF a KF k 31.12.2018

30. 01. 2019 

ÚHP: Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou

Vo verejných politikách na Slovensku je veľký priestor pre účinnejšiu pomoc skupinám obyvateľov, ktoré sa ocitajú na okraji spoločnosti. Vyplýva to z priebežnej správy revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Tá sa zameriava na chudobné deti a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, dve skupiny, ktoré čelia najväčšiemu riziku sociálneho vylúčenia. Priebežná správa sa sústredí na  existujúce nástroje v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, sociálnych politík a zdravia, pričom záverečná správa má ambíciu navrhnúť konkrétne opatrenia na zlepšenie situácie.

Na sociálne začleňovanie bolo v roku 2017 vynaložených 436 miliónov eur, čo predstavuje 0,51 % HDP a 1,27 % celkových verejných výdavkov. Zhruba 85 % z toho išlo na politiky trhu práce a sociálne politiky a 14 % na vzdelávanie. Z eurofondov a spolufinancovania sme pokryli 29 % výdavkov na sociálne začleňovanie. Hoci je u nás podiel ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením pod priemerom EÚ, deti rodičov s nízkym vzdelaním a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít sú ohrození viac ako rovnaké skupiny v iných krajinách EÚ.

„Najväčšiu pozornosť si zasluhuje obmedzený prístup sociálne znevýhodnených detí k štandardnému vzdelávaniu. Vyčleňovanie znevýhodnených žiakov prispieva k ich horším výsledkom, obmedzuje možnosti pokračovať vo vzdelávaní a tým rozširuje rady nezamestnaných a sociálne odkázaných osôb v budúcnosti. Vyčleňovanie často sprevádzajú výrazne vyššie výdavky na žiaka, takže ide o veľmi zlú hodnotu za peniaze,“ hovorí Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze, ktorý revíziu pripravil v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky. Sociálne znevýhodnené deti vo veku 3 až 5 rokov majú menej ako polovičnú účasť na vzdelávaní v materských školách v porovnaní s ich rovesníkmi. Revízia tiež potvrdzuje vyčleňovanie sociálne znevýhodnených žiakov, a obzvlášť rómskych žiakov, do špeciálnych škôl, kde majú zastúpenie až 55%, ale aj priestorové vyčleňovanie v rámci bežného vzdelávania, či nadmerné opakovanie ročníka.

Zlepšiť prístup k efektívnej pomoci pre sociálne znevýhodnené skupiny je potrebné aj v rámci aktívnych opatrení trhu práce. Najchudobnejší uchádzači o zamestnanie sú aktivovaní najmä aktivačnými prácami, ktoré nezvyšujú v dostatočnej miere šance na zamestnanie sa na otvorenom trhu práce. Účasť na efektívnejších nástrojoch pomoci je u nich troj- až päťnásobne nižšia ako u ostatných uchádzačov.

Prekážkou pri integrácii sociálne znevýhodnených ľudí môže byť aj ich zlý zdravotný stav v porovnaní so zvyškom populácie. Ten sa prejavuje o 7 rokov nižšou očakávanou dĺžkou života a až trojnásobne vyššou dojčenskou úmrtnosťou. Medzi významné dôvody tohto stavu patrí finančná záťaž spojená napríklad s doplatkami za lieky, ako aj vzdialenosť od najbližšieho zdravotníckeho zariadenia v niektorých obciach Slovenska.

Priebežná správa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením popisuje aktuálny stav v prípade dvoch skupín. Záverečná správa prinesie návrh konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie a zároveň sa bude podrobnejšie venovať ďalším ohrozeným skupinám, vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením, neúplných rodín s deťmi a ľudí bez domova.

Link na správu: https://www.finance.gov.sk/files/archiv/5/ReviziavydavkovnaohrozeneskupinyFINAL.pdf

30. 01. 2019 

Nulové emisie sú budúcnosťou automobilového priemyslu

Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír sa počas svojej pracovnej cesty v Južnej Kórei stretol s vrcholnými predstaviteľmi spoločnosti Hyundai Motor Group – materská firma Kia Motors Corporation – vo vývojom centre Namyang. Hlavnou témou diskusií bolo strategické smerovanie automobilky v oblasti výroby áut s nulovými emisiami (tzv. zero emission cars - ZEC) a zapojenia Slovenska do celkovej stratégie. 

Obe strany sa zhodli na potrebe zintenzívnenia spolupráce v oblasti vedy a výskumu, mobility ako aj samotnej digitalizácie výroby. „Náš záujem sústrediť sa na vyššiu pridanú hodnotu je prirodzeným krokom. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti našej ekonomiky je logické podporovať aktivity smerujúce do inovácií a výskumu moderných technológií, ktoré radikálne menia automobilový priemysel. Keď sa bude dariť našim automobilkám, bude sa aj nám,“ povedal po stretnutí Peter Kažimír.

Skvalitňovanie existujúcej a budovania novej infraštruktúry, investície do vedy a výskumu, užšia spolupráca so školami, či  start-up komunitou sústrediacou sa práve na inovácie v automobilovom priemysle sú nástroje, ktoré obe strany vnímajú ako potrebné.

V automobilovom priemysle prebieha revolúcia spôsobená zrýchľujúcou sa robotizáciou výroby. S tým súvisí rast dopytu po autách na alternatívny pohon, ale aj zmena správania sa koncových užívateľov. Tá je viditeľná v rastúcom záujme o car-sharing, či car-pooling, čo vytvára tlak na automobilky, aby tieto trendy zohľadnili vo svojich plánoch.

Slovensko-kórejský dialóg na túto tému bude pokračovať aj v najbližších mesiacoch.       

Kia Motors Corp., ktorá má v súčasnosti svoje vývojárske a dizajnové centrá v Južnej Kórei, Spojených štátoch amerických, Japonsku a v nemeckom Frankfurte, ročne vynakladá 6 percent svojho obratu práve na výskum a vývoj. Slovensko tu vidí potenciál v rozvoji talentu v oblasti produktového dizajnu.

30. 01. 2019 

Prípravy na Ministerské zasadnutie Rady OECD v plnom prúde

Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír pokračuje v pracovnej návšteve Kórejskej republiky. V Soule sa minister stretol so svojím kórejským kolegom podpredsedom vlády a ministrom financií Hong Nam – ki, aby sa spoločne venovali príprave zasadnutia Rady OECD, ktoré sa bude konať v máji v Paríži. Slovensko je po prvýkrát v histórii predsedníckou krajinou tejto organizácie a vybralo si Kórejskú republiku a Kanadu ako svojich podpredsedov.

Témou slovenského predsedníctva je využitie potenciálu digitalizácie a moderných technológií pre udržateľný rast ekonomiky. Obaja ministri počas stretnutia ocenili doterajšie prípravy zasadnutia Rady OECD. „Táto návšteva je dôkazom, že naše krajiny sú odhodlané zabezpečiť úspešné predsedníctvo v OECD, ktoré má za cieľ poukázať na potenciál, riziká a socioekonomické zmeny spojené s digitalizáciou svetovej ekonomiky“, uviedol minister financií P. Kažimír.

Slovensko si Kórejskú republiku vybralo za jednu z dvoch podpredsedníckych krajín z viacerých dôvodov. Kórejská republika patrí medzi najvýznamnejších zahraničných investorov na Slovensku, je členom skupiny G20 a zároveň patrí medzi svetových digitálnych lídrov, čo korešponduje s témou nášho predsedníctva.

Slovensko je na druhej strane pre Kórejskú republiku 4. najvýznamnejším exportným trhom v EÚ a celkovo už do výroby v SR investovalo približne 100 juhokórejských firiem, najmä do automobilového a elektrotechnického odvetvia. Najväčším kórejským investorom v SR je Kia Motors Corp. nasledovaná Samsung Electronics. 

Pracovná cesta podpredsedu vlády P. Kažimíra bude pokračovať v Kanade stretnutím s predstaviteľmi kanadskej vlády, vrátane ministra pre diverzifikáciu medzinárodného obchodu Jamesom Gordonom Carrom. Ďalším krokom príprav na májové Ministerské zasadnutie Rady OECD bude už na budúci týždeň návšteva generálneho tajomníka OECD Angela Gurriu na Slovensku. Začiatkom apríla sa v Bratislave následne stretnú veľvyslanci všetkých členských krajín OECD a v máji slovenské predsedníctvo vyvrcholí ministerským zasadnutím v Paríži.

30. 01. 2019 

Štátny tajomník prijal zástupkyne Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Budapešti

Dňa 24. januára 2019 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák privítal delegáciu z regionálnej kancelárie pre strednú Európu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) z Budapešti v zastúpení pani Yolandy Ditewig, zodpovednej za regionálnu politiku a pani Olivery Vukotic, zodpovednej za regionálnu integráciu za prítomnosti zástupcov Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Predmetom rokovania bolo zabezpečenie vzdelávania detí osôb žiadajúcich o azyl a utečencov a ich integrácia do systému vzdelávania na Slovensku.
     Zástupkyne UNHCR predstavili zámery ich pôsobenia v predmetnej téme v deviatich krajinách Európy a projekt výučby o utečencoch pre vekové kategórie 6-9 a 9-12 rokov. Štátny tajomník poďakoval za preklad učebných materiálov do slovenského jazyka. Rovnako priblížil delegácii vysokého komisára systém poskytovania vzdelávania pre žiakov základných a stredných škôl prichádzajúcich zo zahraničia na Slovensko.
     Výstupom spoločného stretnutia MŠVVŠ SR, MV SR a UNHCR je dohoda o spoločnej realizácii vzdelávania lektorov z radov pedagógov tých škôl, ktoré navštevujú žiaci z rodín utečencov a žiadateľov o azyl s využitím medzinárodných skúseností pilotovania takéhoto typu školenia v iných krajinách (Belgicko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika).

30. 01. 2019 

Rezort školstva začal spoluprácu s OECD na vytvorení Národnej stratégie zručností

Zručnosti potrebné pre budúci trh práce v kontexte Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV) boli dnes okrem iného témou podujatia s názvom Skills Strategy Seminar: Slovak Republic. Ide o prvé z radu konzultačných podujatí, ktoré pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcovia OECD s cieľom čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie nastaviť Národnú stratégiu zručností pre Slovensko v súlade s cieľmi NPRVaV.
       Seminár viedli ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, za OECD riaditeľka Centra pre zručnosti Monserrat Gomendio a OECD Team Leader Andrew Bell. Európsku komisiu reprezentoval Michael Morass, zástupca vedúceho oddelenia pre Česko, Poľsko a Slovensko v rámci Generálneho riaditeľstva EK pre oblasť zamestnanosti, sociálnych vecí a inklúzie. Pozvaní boli aj ďalší zástupcovia rezortov školstva, práce, hospodárstva, vnútra a sociálnych partnerov.
     „Som veľmi rada, že pri realizovaní nášho Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s takou významnou medzinárodnou organizáciou, ako je OECD a že tu môžeme privítať ich zástupcov, ktorí nám prišli pomôcť v tom, aby sme spolu s nimi vypracovali našu Národnú stratégiu zručností pre Slovensko. Budeme diskutovať o tom, ako zlepšiť kurikulum pre deti v školách, ako zlepšiť ich zručnosti, a tým zlepšiť výsledky aj v medzinárodných testovaniach PISA, aj ako pomôcť Slovensku, aby sa rozvíjal systém celoživotného vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.
      „V úvodnej fáze spolupráce sa potrebujeme bližšie oboznámiť so systémom vzdelávania na Slovensku, aby sme boli schopní identifikovať prioritné ciele a potom mohli navrhnúť efektívne riešenia s využitím skúseností z ďalších členských štátov OECD,“ priblížila Monserrat Gomendio, ktorá na seminári predstavila OECD stratégiu zručností s prihliadnutím na riziká, ktoré na Slovensku spôsobujú svetové trendy, ako sú automatizácia výroby či digitalizácia.

30. 01. 2019 

Zdravotne postihnutí ocenili dlhodobú spoluprácu s MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si rukami štátneho tajomníka Branislava Ondruša prevzalo cenu „Zlaté srdce,“ ktorú mu udelil tanečný klub Danube. Tento špeciálny klub spája deti s mentálnym postihnutím so zdravými deťmi. Spolu sa učia tancovať spoločenské tance či už ako duo alebo v kombinovaných pároch.
 

MPSVR SR a tanečný klub Danube spolupracujú už dlhých 15 rokov, za ktoré sa im podarilo zlepšiť život nejednému mentálne postihnutému dieťaťu, naučiť ho tancovať a dať mu do života novú nádej. Okrem toho je TK Danube partnerom celoslovenskej organizácie Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. 

Projekt spoločných tancov odbúrava bariéry medzi deťmi, podporuje prvok rovnosti a ukazuje všetkým ostatným, že život s mentálnym postihnutím nie je hanbou, ale výzvou na zlepšovanie samého seba, v čom je samozrejme potrebná pomoc aj zdravých detí. O tom, že sa im to darí svedčí celý rad úspechov nie len na domácich, ale aj na medzinárodných tanečných súťažiach.

30. 01. 2019 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu oslavuje 55 rokov

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím oslavuje 55 rokov od svojho založenia. Malý krok, ktorý znamenal jeho zriadenie, stal sa veľkým krokom pre oblasť pôsobenia inštitútu. Začiatky určite neboli ľahké a bolo treba boriť sa s problémami organizačnými, odbornými aj ekonomickými. Ale aj s problémom myslenia a zmýšľania ľudí.
 

Aj v súčasnosti vzdelaní ľudia vnímajú náš Inštitút ako ústav pre mrzáčikov. Je to aj tým, že mnohí ľudia majú vžité isté stereotypy, ktoré sa ťažko podarí zmeniť. Osobne si myslím, že to títo ľudia nehovoria so zlým úmyslom, iba sa nevedia vyjadriť inak, teda vecne správne. 

Dlhé roky boli ľudia so zdravotným postihnutím na okraji spoločnosti. Chcelo sa tým manifestovať, že naša spoločnosť je zdravá. V skutočnosti však bola chorá. Chorá bola v tom, že bola ochudobnená o myšlienky a schopnosti, ktorými títo ľudia disponujú. Ako vidieť, Inštitút tak prežil svoje vnútorné boje, zápasy, ale vždy sa ho podarilo udržať, a to vďaka práci a jej výsledkom, za ktorými stáli vždy konkrétni ľudia. Takže každý, kto prispel svojou rukou k dielu, má na tomto jubileu svoju zásluhu. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v našom Inštitúte a nie sú už medzi nami. 

Pri ďalšom rozvoji nášho inštitútu a zabezpečovaní jeho činnosti bude i naďalej mojou prioritou snaha o uplatňovanie moderných trendov komplexnej rehabilitácie v praxi. Za týmto predsavzatím vysloveným niekoľkými slovami sa skrýva rozsiahly proces, ktorým budem prispievať k rozvoju komplexnej rehabilitácie na Slovensku, k vybudovaniu medzinárodného odborného uznania pre Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a významným cieľom má byť najmä aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností. Zmyslom týchto aktivít má byť ďalšie rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov z postihnutia. Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti je tak isto rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb našich klientov, ich príprava na plnohodnotný život, integráciu a uplatnenie v práci a v spoločnosti. 

Komplexná rehabilitácia musí smerovať k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie prijatie novej životnej situácie. Musím konštatovať, že ešte nie je úplne známa v celom rozsahu, nie je moc ponúkaná, realizovaná a neuskutočňuje sa v časovej následnosti. Príčina asi spočíva v nedostatočnej informovanosti samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Našou víziou musí byť odvaha meniť veci. Meniť veci k lepšiemu, pretože každý človek, a najmä tí so zdravotným postihnutím, si zaslúžia kvalitnejší prístup k službám, informáciám. Mnohým ochoreniam či úrazom sa nedá predchádzať, ale ak sa už stali, tak vďaka komplexnej rehabilitácie či neraz aj dobrému slovu sa rany dokážu zaceliť. A hoci po nich zostávajú jazvy, tak aj tie môžu časom vyblednúť a zaradiť sa k spomienkam. 

Verím, že aj vďaka nášmu Inštitútu tých spomienok zostáva viac pozitívnych ako negatívnych. Ľudskosť, ktorú odovzdávame ďalej, nech pomôže každému, kto má pre ňu otvorené srdce. A či sa ho postihnutie týka priamo alebo nepriamo, nech dokážeme všetci spolu, zdraví i hendikepovaní, čo najviac odstraňovať to, čo nás rozdeľuje i oddeľuje. Len spoločnými silami dokážeme pohnúť hoci aj celým svetom, nech našim potomkom odovzdáme krajiny bez bariér. Bez bariér fyzických i psychických. V jednote je potenciál k úspechu. 

Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

30. 01. 2019 

Príspevky ministerstva na sociálne služby opäť vzrástli

Poskytovatelia všetkých druhov sociálnych služieb dostávajú podľa stupňa odkázanosti každý mesiac na každé miesto finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výška finančného príspevku je odlišná pre ambulantnú a pobytovú sociálnu službu a určuje ju každoročne nariadením vláda Slovenskej republiky. Od januára 2019 tak opäť vzrástli príspevky na sociálne služby o desiatky eur mesačne na každého odkázaného občana.
 

Navyše od januára minulého roka je účinná novela zákona o sociálnych službách. V rámci nej sme vytvorili nový mechanizmus financovania zo strany štátu, na základe čoho sa výrazne zvýšilo financovanie sociálnych služieb. Došlo k medziročnému nárastu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na oblasť sociálnych služieb zo sumy cca 88 miliónov eur v roku 2017 na cca 140 miliónov eur v tomto roku.  
Zároveň sme zákonom zabezpečili, že všetky tieto peniaze musia byť použité výlučne na mzdy a odvody. Poskytovatelia sociálnych služieb teda majú a aj budú mať priestor na to, aby rástli mzdy opatrovateľom a opatrovateľkám, ale aj všetkým pracovníkom v oblasti sociálnych služieb. „Aj týmto spôsobom vytvárame tlak na to, aby zamestnanci v sociálnych službách, v zariadeniach či už ambulantných alebo pobytových vrátane opatrovateľov a opatrovateliek dostali vyššie mzdy,“ prízvukuje minister Ján Richter. 

Počas pôsobenia ministra Richtera došlo k historicky najvýraznejšiemu finančnému posilneniu sociálnych služieb – od roku 2012 vzrástlo toto financovanie viac ako 5-násobne. Pre rok 2020 predpokladáme ďalšie výrazné navýšenie finančných prostriedkov pre túto oblasť. 

Treba však zdôrazniť, že financovanie sociálnych služieb je viaczdrojové. Príjmy sú zložené z úhrad od prijímateľov, teda klientov sociálnych služieb, z rozpočtu, resp. príspevku samosprávy, finančného príspevku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj napríklad z úhrad ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia. V neposlednom rade môžu byť súčasťou financovania aj dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z MPSVR SR, sponzorské finančné prostriedky a dary na základe darovacej zmluvy, v prípade neverejných poskytovateľov aj 2% dane fyzických alebo právnických osôb a pod. 

Vývoj výšky finančných príspevkov z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 2018 - 2019: 

Pobytová sociálna služba: 

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby  na rok 2018 
(mesiac/miesto) 

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby  na rok 2019 
(mesiac/miesto) 

II. stupeň 

87 eur 

96 eur 

III. stupeň 

195,75 eura 

216 eur 

IV. stupeň 

261 eur 

288 eur 

V. stupeň 

369,75 eura 

408 eur 

VI. stupeň 

456,75 eura 

504 eur 

 

Ambulantná sociálna služba: 

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby  na rok 2018 
(mesiac/miesto) 

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby  na rok 2019 
(mesiac/miesto) 

II. stupeň 

43,50 eura 

64 eur 

III. stupeň 

97,88 eura 

144 eur 

IV. stupeň 

130,50 eura 

192 eur 

V. stupeň 

184,88 eura 

272 eur 

VI. stupeň 

228,38 eura 

336 eur

 

30. 01. 2019 

Predseda vlády navštívil ministerstvo

Predseda vlády Peter Pellegrini oceňuje efektivitu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pri príprave opatrení v prospech ľudí. Uviedol to po skončení pracovnej návštevy na ministerstve. Zároveň vyzval ministra Jána Richtera, aby sa rezort v tomto roku zameral najmä na podporu rodín s malými deťmi, seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo a zrealizovalo podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho v posledných rokoch množstvo opatrení, ktoré mali výraznejšie podčiarknuť sociálno-demokratický charakter súčasnej vlády. „Síce preferujem, aby sme budovali moderný dynamicky sa rozvíjajúci štát, ten ďalší prívlastok, ktorý Slovenská republika musí mať je, že je to aj štát sociálny. Že je to štát, ktorý sa vie postarať o chorých, o ľudí v núdzi, o seniorov aj o rodiny s deťmi,“ povedal premiér Peter Pellegrini. 

Predseda vlády počas stretnutia upozornil, že štát bude čeliť nepriaznivému demografickému vývoju a bude rásť počet ľudí v dôchodkovom veku. Očakáva preto, že rezort práce upriami pozornosť na posilnenie rodinnej politiky, ako aj na starostlivosť o seniorov. „Máme na stole riešenie, a to predĺžiť počet týždňov, za ktoré je možné poberať materskú. Ale chceme hovoriť aj o tom, či zvýšiť alebo akým spôsobom narábať s rodičovským príspevkom," avizoval Peter Pellegrini. 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predsedu vlády informoval a uistil, že rezort bude aj v tomto roku pokračovať v takých opatreniach, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne rodín s malými deťmi, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím aj seniorov. „Chceme rovnako pristupovať ku každej jednej sociálnej skupine. Našou úlohou je pomáhať aj mladým rodinám, aby mohli pripraviť do života svoje deti a zároveň, aby sme sa vedeli postarať aj o tých, ktorí si svoje odrobili, a dôležité je aj nezabudnúť na tých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu z dôvodu ťažkého postihnutia alebo iných okolností," povedal Ján Richter. S premiérom sa zhodli aj na potrebe zmeny prístupu k ľuďom, ktorí žiadajú o príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. „Ak v druhostupňovom odvolaní mení Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie úradu práce niekde v regióne, tak je zrejme potrebné hovoriť s kolegami na úradoch práce, aby postupne menili ten prístup k ľuďom a videli v nich tých, ktorí naozaj pomoc potrebujú,“ dodal minister.

30. 01. 2019 

Nezamestnanosť sa v roku 2018 znížila v priemere o 1,76 p. b

Počet ľudí bez práce sa znížil aj na konci minulého roka. Z evidencie úradov práce ubudlo v decembri 2018 viac ako 2 000 osôb a celková nezamestnanosť dosiahla na Slovensku 6,19 %. Medziročne sa počet nezamestnaných znížil až o 25 781. Menej je aj ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc štátu.
 

Evidovaná miera nezamestnanosti sa na konci roka 2018 dostala na úroveň 5,04 %, čo je oproti novembru 2018 pokles o 0,05 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali 169 802 záujemcov o zamestnanie, z nich bolo pripravených nastúpiť ihneď do práce 138 198. „Mal som osobnú túžbu, aby sme mieru evidovanej nezamestnanosti v decembri začínali číslom štyri. Vývoj bol však iný a je to pre nás výzva, aby sme sa v roku 2019 dostali podľa možností čo najviac pod hranicu 5 %,“ hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za minulý rok 5,42 %, čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o 1,64 p. b. Pri celkovej nezamestnanosti je to zníženie o 1,76 p. b. 

V roku 2018 sa znížili počty nezamestnaných vo všetkých znevýhodnených kategóriách. Mladých do 29 rokov ubudlo takmer 8-tisíc, starších nad 50 rokov 5 580. Najviac však na trh práce prichádzali dlhodobo nezamestnaní. „Minulý rok sme začali intenzívnejšie pracovať práve s touto kategóriou. Smerovali sme k nim viaceré projekty na podporu zamestnávania, pripravili sme aj novú legislatívu na zvýšenie záujmu o sociálne podnikanie, ktorá sa naplno prejaví v tomto roku. No už v tom minulom sme dosiahli veľmi dobré výsledky, keď sa počet dlhodobo nezamestnaných znížil o 23,45 %, čo je o 20 361 osôb. Takmer o štvrtinu sa znížil aj počet ľudí, ktorí sú bez práce dlhšie ako 4 roky,“ vyratúva minister. 

Za výsledkami stoja aj konkrétne aktivity úradov práce. Tie okrem iného v minulom roku po dohode so zamestnávateľmi pripravili takmer 5 670 výberových konaní na 87 894 voľných pracovných miest. Zúčastnilo sa na nich 51 029 uchádzačov o zamestnanie, pričom do práce ich bolo prijatých 3 760. V evidencii stále zostáva 169 802 ľudí, ktorí chcú a môžu pracovať a hľadajú si zamestnanie. Z nich takmer tritisíc nemá ukončené základné vzdelanie, viac ako 10-tisíc ukončilo len základné vzdelanie, 20 344 má stredné vzdelanie a 6 065 má prvý, resp. druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. „V tejto situácii je nevyhnutné, aby úrady práce využívali a pripravovali národné projekty na rekvalifikáciu, získanie praxe u zamestnávateľa, zapracovanie u zamestnávateľa a podobne, aby sa títo ľudia zamestnali,“ hovorí Ján Richter. 

Pozitívny vývoj na trhu práce sa premieta aj do postupného znižovania počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Kým v roku 2017 ju poberalo mesačne priemerne 87 727 ľudí, v roku 2018 to bolo 72 024. „Títo ľudia sa v drvivej miere zamestnali a vďaka príjmu z práce stratili nárok na túto pomoc. Bezpochyby k tomu prispelo naše opatrenie z roku 2015, tzv. súbeh pomoci v hmotnej núdzi, mzdy a osobitného príspevku, ktoré motivovalo nájsť si prácu aj za nižšiu mzdu takmer 47-tisíc dlhodobo nezamestnaných,“ informuje minister Richter. 

Aj v roku 2019 bude ministerstvo pokračovať v príprave opatrení, ktoré zvýšia motiváciu ľudí hľadať si prácu či zlepšia ich kvalifikáciu. „Prioritne máme záujem napĺňať hlavne akčné plány najmenej rozvinutých okresov, zameriame sa na pomoc pri zriaďovaní sociálnych podnikov a ich podporu, zintenzívnime prípravu na štvrtú priemyselnú revolúciu a budeme naďalej regulovať príchod pracovníkov z tretích krajín, aby mali šancu zamestnať sa v prvom rade naši nezamestnaní,“ uzatvára minister Ján Richter.

30. 01. 2019 

Ďalšie peniaze pre deti v náhradných rodinách

Nový rok priniesol významné zmeny aj vo finančnej podpore náhradných rodín. Od 1. januára sa významne posilňuje podpora náhradnej starostlivosti o deti ich blízkymi, ale napríklad aj o deti v pestúnskej starostlivosti. Túto výraznú „injekciu“ na zlepšenie starostlivosti o deti pokladáme za ďalší pozitívny krok rezortu práce v rámci pomoci a podpory rodinám.
 

Ako uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter „naším cieľom bolo zvýšiť záujem o náhradnú osobnú starostlivosť, a zároveň zlepšiť jej finančnú podporu opakovaným príspevkom dieťaťu. Mimoriadne si náhradných rodičov vážim, pretože s láskou sa starajú o to najcennejšie, čo máme – naše deti, a to v prípadoch, keď biologickí rodičia zlyhávajú.“ 

Od januára sa tak v rámci schválených noviel zákonov súvisiacich s novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (1.4.2018) upravujú sumy opakovaného príspevku dieťaťu diferencovane podľa veku dieťaťa na úroveň úhrady výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine. Výška opakovaného príspevku na dieťa vo veku do 10 rokov je 2-násobok životného minima dieťaťa, čo predstavuje 187,30 eura. Na dieťa vo veku od 10 do 15 rokov veku sa príspevok zvyšuje na 2,3-násobok životného minima dieťaťa, teda 215,40 eura a na dieťa nad 15 rokov veku 2,5-násobok životného minima dieťaťa, teda 234,10 eura. „V porovnaní s minulým rokom pôjde o výrazný nárast, pretože dovtedy bola výška príspevku jednotná, a to 142,98 eura na každé dieťa v náhradnej rodinnej starostlivosti. Pri deťoch napríklad nad 15 rokov ide o zvýšenie cca 90 eur,“ konštatuje minister. 

Potešiteľné je, že sa rozšíril aj okruh oprávnených osôb na opakovaný príspevok pre náhradného rodiča o náhradných rodičov, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a nie sú príbuzným v priamom rade. Tým sa poskytuje opakovaný príspevok vo výške 1,95-násobku sumy, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 182,60 eura. Do minulého roka naň nárok nemali. 

Pozitívnych príkladov je však viac. Od 1.1.2019 napríklad náhradná rodina s jedným dieťaťom vo veku 8 rokov dostane viac ako 416 eur, čo predstavuje zvýšenie oproti minulému roku o 46 eur. V pestúnskej rodine s troma deťmi (4, 11 a 16 rokov)sa zvýši príjem na vyše 1 089 eur z predchádzajúcich 875,75 eura. A rodiny so 4 deťmi v súrodeneckom vzťahu (4,6,11 a 16 rokov) budú mať viac o takmer 259 eur, čiže celkovo 1322,94 eura. Ak je navyše dieťa ŤZP má nárok aj na kompenzácie podľa postihnutia a posúdenia v zmysle zákona. 

„Osobná, obetavá starostlivosť náhradných rodičov, ich zanietenosť a láska sú nenahraditeľné. A je mojím eminentným záujmom podporovať aj naďalej náhradné rodiny, ktoré na seba prevzali zodpovednosť za starostlivosť o tieto deti,“ zdôrazňuje minister v súvislosti so spomínanou finančnou pomocou.

30. 01. 2019 

Projekty na pomoc sociálne vylúčeným skupinám budú pokračovať

Končiace sa národné projekty Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I. potvrdili, že táto forma pomoci sociálne vylúčeným skupinám je veľmi prospešná. Projekty sú efektívnym nástrojom na podporu sociálneho začleňovania sa do spoločnosti, na zvyšovanie zamestnateľnosti vylúčených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, a to v dlhodobom meradle. Rezort práce preto chce v týchto aktivitách pokračovať aj naďalej.
 

Implementačná agentúra MPSVR SR národným projektom Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorý sa realizuje od roku 2016, aktuálne podporuje 98 poskytovateľov vybraných sociálnych služieb, ktorí prostredníctvom 289 pracovníkov na vysokej odbornej úrovni pomáhajú 36 003 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. 

V rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach I., ktorý funguje rovnako už od roku 2016, je aktuálne zapojených 233 subjektov a realizuje sa v 234 obciach, resp. mestách. Ku koncu novembra 2018 z projektu profitovalo až 47 174 klientov, s ktorými intenzívne pracovali terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci. V roku 2017 bolo zverejnené aj oznámenie o možnosti zapojenia sa do projektu pre organizácie, ktoré sa systematicky venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova vo vybraných mestách SR. Na základe toho sa už štyri subjekty zameriavajú najmä na prácu s ľuďmi bez domova. 

Oba aktuálne projekty - Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a Terénna sociálna práca v obciach I sa v tomto roku končia. Rezort práce však chce pozitívne výsledky a získané skúsenosti využiť na podporu ďalšieho nárastu kvality poskytovaných služieb, a to v pokračujúcich národných projektoch. Plánujeme aj naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme dopomohli k ich smerovaniu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu. V spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje má ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ambíciu zabezpečiť kontinuálne pokračovanie týchto úspešných projektov.

30. 01. 2019 

Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP (ďalej len „SO“), týmto v nadväznosti aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7 informujú žiadateľov, že sa mení lehota na vydanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní.

RO a SO zabezpečia vydanie rozhodnutí pri všetky ŽoNFP, ktoré boli predmetom schvaľovacieho procesu najneskôr v lehote 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa, keďže dňom odoslania žiadosti na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadateľovi sa plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia prerušuje. Prerušená lehota plynie ďalej dňom doručenia chýbajúcich náležitostí RO, resp. SO. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa ďalej nezapočítava lehota na overenie podmienky poskytnutia príspevku Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie („EIA“) zo strany koordinátora EIA.

30. 01. 2019 

Modernizácia spracovania hrozna a výroby vína

Krátky popis
Cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti VÍNO MRVA & STANKO, a. s. a zabezpečiť jej udržateľný rozvoj do budúcnosti, prostredníctvom investícií do modernizácie spracovania hrozna a výroby vína.
Tento hlavný cieľ konečný prijímateľ naplnil nasledujúcimi čiastkovými cieľmi:

 1. Zvýšením kvality výrobného procesu
 2. Zvýšením pridanej hodnoty
 3. Zvýšením tržieb z predaja vlastných výrobkov
 4. Zlepšením postavenia na trhu s vínom
 5.  Znížením nezamestnanosti v regióne

Jedným z cieľov spoločnosti je zabezpečiť efektívnu a konkurencieschopnú výrobu bielych, ružových a červených vín. Spoločnosť eviduje dlhoročný zvýšený dopyt po svojich vínach, avšak cieľom nie je zvýšenie produkcie (v súčasnosti približne 400 000 fliaš ročne) ale udržanie, resp. ďalšie zvýšenie kvality vyrábaných vín.

30. 01. 2019 

Informácia o zverejnení nového oznamu k výzve na Komunitné centrá

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 bolo zverejnené oznámenie, ktorého hlavným obsahom je informácia k zjednodušeniu povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva. 

30. 01. 2019 

Úrad vlády SR: Tretia výzva v Dunajskom nadnárodnom programe oficiálne otvorená

Spoločný sekretariát programu Interreg - Dunajský nadnárodný program vyhlásil včera, v pondelok 28. januára 2019 3. výzvu na predkladanie návrhov na projekty.

Výzva bude otvorená do 8. marca 2019 do 14:00 hodiny. Tretia výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre špecifické ciele 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 a 4.1 a je obmedzená na niektoré témy pre ostatné špecifické ciele. Celková alokácia výzvy je vo výške cca 59 340 000 eur.

Všetky relevantné informácie o výzve sú zverejnené na oficiálnej stránke programu na: http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565 883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf a http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-fo r-proposals.​
  

30. 01. 2019 

Poslanci TSK odobrili financovanie cyklotrasy z N. Mesta nad Váhom do Trenčína

Vážska cyklomagistrála spájajúca Žilinský a Trnavský samosprávny kraj naprieč Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) sa predĺži o 21 kilometrov v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok schválilo v pondelok na svojom zasadnutí Zastupiteľstvo TSK. Stavba by sa mala začať už na jeseň tohto roku.

Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, úsek cyklotrasy nadviaže na už vybudovaný 14-kilometrový úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. Celkové predpokladané náklady na projekt Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v TSK sú takmer 4,4 milióna eur. Výška nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu je takmer 4,2 milióna eur, päťpercentné spolufinancovanie kraja bude 219.850 eur.

„Je to prvýkrát, kedy žiadame v rámci 100-kilometrovej Vážskej cyklomagistrály peniaze z eurofondov. Ak všetko pôjde bez problémov, mali by sme mať tento rok projekt schválený a obstaraný,“ skonštatoval Baška s tým, že úsek by mal byť dokončený na budúci rok.

Úsek  cyklotrasy medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom povedie najmä popri Biskupickom kanáli po obslužnej komunikácii Slovenského vodohospodárskeho podniku. Začiatok je v Novom Meste nad Váhom, trasa bude prechádzať po korune inundačnej hrádze s podjazdom pod mostom cesty II/515. Po celej ostatnej dĺžke trasa povedie v päte ochrannej hrádze Biskupického kanála, pri Trenčianskych Bohuslaviciach prejde na druhú stranu kanála až po katastrálne územie Trenčianske Biskupice. Vodnú elektráreň Opatovce bude obchádzať obslužnou komunikáciou s odklonom od hrádze kanála.

Kraj by chcel podľa predsedu ešte v tomto roku podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na ďalší úsek cyklotrasy z Považskej Bystrice po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom.

30. 01. 2019 

Informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Banskej Bystrici

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Termín a miesto konania: 14. februára 2019 (štvrtok) / Banská Bystrica Mestský úrad Banská Bystrica, veľká sieň, 1. poschodie Československej armády 26, Banská Bystrica.

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

30. 01. 2019 

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21). 

 

Termín a miesto konania:

14. februára 2019 / Banská Bystrica

15. februára 2019 / Košice

21. februára 2019 / Trnava

 

30. 01. 2019 

Informačný seminár k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle v Trnave

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, ktorý sa uskutoční dňa 21. februára 2019 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

30. 01. 2019 

Na slávnostnom otvorení v Brezne prisľúbili dokonalý šampionát

Brezno 26. januára (TASR) - Na breznianskom Námestí Milana Rastislava Štefánika v sobotu slávnostne otvorili majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone. Dovedna by sa mal v Osrblí predstaviť rekordný počet účastníkov zo 42 krajín.

Od nedele bude v nasledujúcom týždni na osrblianskych tratiach v akcii okolo 500 mladých biatlonistov, ktorí zabojujú o 16 medailových kolekcií. Na slávnostnom otvorení mohli návštevníci v sobotnom večere obdivovať aj "mapping" projekciu s 3D obrazmi i efektný ohňostroj. Medzi hosťami nechýbal predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý svojou prítomnosť a príhovorom podporil úspešnosť podujatia.

Prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Tomáš Fusko opísal náročnosť podujatia cez široký záber jednotlivých kategórií: "Zvládnuť štyri vekové kategórie nie je jednoduché a čakajú na nás nabité dni plné zážitkov. Neprivítame síce top hviezdy svetového biatlonu, ale verím, že z niektorých účastníkov vyrastú časom veľkí biatlonisti."

Predseda organizačného výboru Ivor Lehoťan nepochybuje, že slovenský biatlon sa ukáže v najlepšom svetle a na šampionát sa bude spomínať aj cez dokonalú prácu organizátorov: "Samotný areál sme vyšperkovali do maximálnej miery, s kulisou, akú Osrblie ešte nemalo. Rekordná účasť dokazuje, akým fenoménom sa svetový biatlon stal a akým dynamickým spôsobom sa rozvíja."

Už v nedeľu sa budú udeľovať dve medailové kolekcie, ako prvým od 11.00 h kadetom a kadetkám vo vytrvalostných pretekoch.

30. 01. 2019 

Oznámenie čísla bankových účtov

Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na platbu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko:

  

SKLÁDKA ODPADOV:  IBAN SK48 8180 0000 0070 0061 9294

ODKALISKO:             IBAN SK85 8180 0000 0070 0061 9307

 

Povinnosť odvádzať poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko vyplýva prevádzkovateľom skládky odpadov alebo odkaliska zo zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Pri odvádzaní poplatku za uloženie odpadov na príslušný bankový účet Environmentálneho fondu upozorňujeme na potrebu identifikácie príslušného poplatku v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

 

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska sú povinní odviesť poplatok za uloženie odpadov Environmentálnemu fondu do 60 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko, pričom odvod poplatkov sa vzťahuje k odpadu uloženému na skládku odpadov alebo odkalisko v dátume od 01.01.2019.

07. 01. 2019 

Výzva na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe vyhlásená

inisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo 27. decembra 2018 dopytovo orientovanú výzvu určenú pre vysoké školy pod názvom „Vysoká škola pre prax“ s alokáciou 15 mil. eur (zdroj ESF). Pre vysoké školy v menej rozvinutých regiónoch je určených 13 500 000 eur a 1 500 000 eur je určených pre vysoké školy v Bratislavskom samosprávnom kraji ako viac rozvinutého regiónu.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR považuje potrebu prepojenia vzdelávania s trhom práce za dôležitú a práve túto oblasť výzva podporuje. Cieľom výzvy je podpora prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe, a to prostredníctvom podpory tvorby resp. inovácie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov. Okrem podpory profesijne orientovaných bakalárskych programov môžu žiadatelia prostredníctvom projektov v rámci tejto výzvy podporovať aj manažérske/podnikateľské, inovačné a riešiteľské schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania.
     Táto výzva je určená pre cieľovú skupinu študentov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokých škôl.
     Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok sú všetky verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Dátumy hodnotiacich kôl budú zverejnené spolu s vyhlásenou výzvou na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.
     Minimálna výška žiadosti o príspevok je 100 001 eur, maximálna 300 000 eur. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít nie je stanovená, maximálna dĺžka je 24 mesiacov.

07. 01. 2019 

Rezort školstva má oddnes tretieho štátneho tajomníka

 Bývalý úspešný športový strelec a olympijský medailista Jozef Gönci sa dnes ujal funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do jeho pôsobnosti bude patriť oblasť športu.
     „Tretieho štátneho tajomníka v rezorte vnímam ako vítanú posilu. Agenda ministerstva je veľmi rozsiahla a šport bol neprávom často v istom úzadí. Teraz sa nám otvárajú nové možnosti na efektívnu podporu tejto oblasti v celej jej šírke od amatérskeho a školského športu až po profesionálny šport a reprezentáciu,“ zhodnotila ministerka Martina Lubyová.
     Jozef Gönci sa už počas reprezentačnej kariéry angažoval v športovom hnutí ako predseda komisie športovcov Slovenského olympijského výboru (SOV). V roku 2016 bol zvolený za člena výkonného výboru SOV a stal sa viceprezidentom SOV. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport ho vymenovala vláda SR 12. decembra 2018.

07. 01. 2019 

Domáca zabíjačka podlieha pravidlám, ľahostajní chovatelia hazardujú so zdravím

Drobnochovatelia, ktorí vlastnia čo i len jedno prasiatko, sa po novom musia zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe SR (RVPS). Nie je to však jediná povinnosť, ktorá sa viaže k domácemu chovu ošípaných. Zákon pamätá aj na domáce zakáľačky. Jeho porušovaním chovatelia riskujú nielen pokuty, ale najmä zdravotné problémy.

 • Domáca zakáľačka je spojená s ohlasovacou povinnosťou
 • Ošípané nesmú byť vystavené trvalej bolesti a utrpeniu
 • Porušovaním zákona chovatelia riskujú pokuty a aj zdravotné problémy

Tak ako vo veľkochovoch, aj v domácich podmienkach zviera nesmie byť pred porazením vystavené utrpeniu, strachu a trvalej bolesti. K usmrteniu musí dôjsť citlivým spôsobom. Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu a podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri domácej zabíjačke, upravuje Zákon o veterinárnej starostlivosti. Chovateľom ošípaných ukladá povinnosť ohlásiť zabíjačku miestne príslušnej RVPS (telefonicky, mailom, písomne, faxom) aspoň jeden pracovný deň vopred do 15:00 h. RVPS preveruje, či ošípané nie je nakazené svalovcom (trichinelózou), ktorý môže u ľudí vyvolať vážne zdravotné komplikácie. Testovanie vzoriek sa vykonáva v okresoch na základe vyhodnotenia rizika – pozitívnych nálezov u divo žijúcej zveri za príslušný kalendárny rok. Náklady na laboratórne testy vzoriek ošípaných v týchto okresoch sú hradené štátom. Ostatní chovatelia si ich môžu dať spraviť dobrovoľne na vlastné náklady.

Najväčšie riziko striehne v tradične vyrábanej domácej klobáse, ktorá je zaúdená studeným dymom. Takto tepelne neopracovaný produkt je živnou pôdou pre svalovca. Pôvodcu nákazlivého ochorenia spoľahlivo zlikviduje tepelná úprava alebo zmrazenie zabíjačkových produktov.

Vzorky určené na testovanie odoberá samotný chovateľ, a to z bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti vo veľkosti lieskového orecha. Každú zabalí samostatne do mikroténového vrecúška alebo nepremokavého materiálu a uloží ich do chladničky (nie mrazničky). K vzorkám priloží chovateľ vypísaný sprievodný list. Takto ich doručí na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS.

Zákon explicitne neukladá, na akom mieste sa má domáca zabíjačka uskutočniť. Či už ide o dvor, záhradu alebo miestnosti hospodárskeho dvora. Túto činnosť vykonávajú profesne prevažne mäsiari  a ojedinele si domácu zabíjačku robia sami chovatelia. Aby sa zabránilo týraniu zvieraťa, ošípané musia byť pred vykrvením omráčené, teda zbavené vedomia.

Produkty domácej zabíjačky, teda mäso a orgány, sú určené len na súkromnú domácu spotrebu a nemožno ich ponúkať na predaj. Vylúčené sú aj z verejných podujatí typu „Zabíjačkové slávnosti“, kde sa môže predávať alebo ponúkať iba mäso a vnútornosti pochádzajúce zo schváleného bitúnku, resp. z rozrábkarne.

Za porušenie zákona hrozí pokuta vo výške 400 až 1 000 eur. S peňažnou sankciou musia počítať aj v prípade, ak domácu zabíjačku neohlásia najmenej jeden pracovný deň vopred miestne príslušnej RVPS a tiež v prípade nedodržania požiadaviek pohody zvierat a požiadaviek na sústreďovanie a neškodné odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov.

Chovatelia ošípaných už rokmi účinnosti tohto zákona pochopili, že nie je namierený proti nim a v žiadnom prípade nemá za cieľ obmedziť domáce zabíjačky. Práve naopak, ide o účinné opatrenia, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pred nebezpečnou nákazou z domácich zabíjačkových produktov.

07. 01. 2019 

Rooseveltovu nemocnicu čaká obnova za 100 mil. eur

Vláda pravdepodobne už v januári rozhodne o masívnej rekonštrukcii Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá má presiahnuť objem viac než 100 miliónov eur. Vyhlásil to v pondelok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý prišiel do banskobystrickej nemocnice pozdraviť lekárov, sestry a zdravotnícky personál slúžiaci na urgente počas Štedrého dňa.

Rooseveltova nemocnica je spádová pre celý Banskobystrický kraj a podľa predsedu vlády si kraj zaslúži, aby mal špičkovú nemocnicu v takej kvalite, ako treba, a verí, že rekonštrukcia ju posunie na top úroveň v rámci slovenského zdravotníctva.
"Minulý týždeň sme rozhodli o výstavbe novej nemocnice v Martine a ja sa budem snažiť urobiť všetko pre to, aby sme sa konečne vyrovnali aj so skeletom nemocnice Rázsochy v Bratislave, aby sme tam čo najskôr začali klepať základný kameň najmodernejšej štátnej nemocnice. To sú priority, ktoré pred nami stoja, a myslím, že naše zdravotníctvo a občania si to zaslúžia," konštatoval Pellegrini.

Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková označila verejné vyhlásenie premiéra o komplexnej rekonštrukcii ich nemocnice za najkrajší darček, ktorý mohli dostať.

"Ak to vyjde, na prelome januára a februára môžeme vyhlásiť veľké verejné obstarávanie. Je to komplexná rekonštrukcia, ktorá počíta s obvodovým plášťom, strechami, výmenou okien, tepelným hospodárstvom vrátane klimatizácie. Komfort pacienta pôjde niekde úplne inde. Zvýši sa sociálny štandard, kde pri viacerých izbách bude samostatné sociálne zariadenie, pacienti budú mať k dispozícii aj jednotky. Celková logistika sa zmení tak, ako je to štandard pri novostavaných nemocniciach. Všetky procesy okolo akútneho pacienta budú hneď k dispozícii a ich efektivita sa výrazne zvýši v prospech zdravotnej starostlivosti," priblížila Lapuníková. Zároveň poďakovala za ďalšie darčeky, ktoré predseda vlády priniesol personálu ich zdravotníckeho zariadenia. Doniesol im kávovary, aby si mohli spríjemniť službu. Jeden putoval aj leteckým záchranárom.

"Lekárom, sestrám, zdravotníckemu personálu v nemocniciach, ale i všetkým hasičom, policajtom a ostatným pracovníkom, ktorí počas Štedrého dňa slúžia, patrí veľká vďaka za to, čo pre nás robia," zdôraznil Pellegrini.

Na otázku TASR, ako trávi vianočné sviatky, reagoval: "Veľmi pokojne, na Králikoch v kopcoch, je tam pekne zasnežená príroda. Bude štandardná večera, cez deň len tak striedmo, keďže by sa patrilo držať nejaký pôst. Prišiel som na urgent s darčekmi spolovice ako predseda vlády, ale aj ako pacient, mám nejaké problémy s krížami, tak dúfam, že si domov odnesiem nejaký liek, aby som Štedrý deň strávil bezbolestne."
Návšteva Rooseveltovej nemocnice bola jeho poslednou pondelňajšou aktivitou a teší sa, že si v pokoji vychutná niekoľko dní voľna, ak sa nič závažné nestane. 

07. 01. 2019 

Na Slovensku už 10 rokov platíme eurom

Prijatie eura je pre Slovensko úspešným príbehom, na ktorý môžeme byť právom hrdí. Bol to jeden z najdôležitejsích krokov v ekonomickom živote našej krajiny, ktorý sa nepochybne odráža aj na zvyšovaní kvality života našich občanov a podnikateľského prostredia našich firiem. Chcem oceniť spoločenskú dohodu na prijatie tohto dôležitého rozhodnutia a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pochopili nielen jeho ekonomický, ale aj medzinárodnopolitický význam, pretože zo dňa na deň sme sa ocitli za jedným stolom s najvyspelejšími ekonomikami Európy a máme tak podstatne väčší vplyv na formovanie hlbšej integrácie Euróspskej únie. Euro nám tiež dáva dôležitú konkurenčnú výhodu v rámci nášho regiónu," vyhlásil pri príležitosti 10. výročia prijatia novej meny predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Na spoločnej tlačovej konferencii s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom hneď v úvode nového roku informovali o dobrých ekonomických výsledkoch našej krajiny, pretože Slovensko v roku 2018 hospodárilo lepšie, ako bol predpoklad. Deficit k 31. decembru 2018 totiž dosiahol úroveň 1,182 miliardy eur, čo je o 791 miliónov eur menej oproti odhadom v štátnom rozpočte.

07. 01. 2019 

Výzva k nomináciám na rezortné vyznamenania za rok 2018

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter opäť ocení zamestnancov rezortu alebo významné osobnosti, ktoré svojím aktívnym pôsobením výrazne prispeli k rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky v Slovenskej republike. Návrhy na nominácie prijíma MPSVR SR do 14. januára 2019.
 

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní. 

Výzvou oslovujeme inštitúcie a organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti, ale aj širokú verejnosť na predkladanie nominácií na vyznamenanie 

Podnet na udelenie vyznamenania podľa Zásad MPSVR SR má obsahovať: 

 • základné osobné údaje navrhovanej osoby na udelenie vyznamenania a jej životopis, 
 • stručné odôvodnenie podnetu. 


Ak máte vedomosť o ľuďoch, ktorých práca v sociálnej oblasti dosahuje vysokú spoločenskú hodnotu, zasluhujúcu jej morálne ocenenie, pošlite nám konkrétne návrhy  do 14. januára 2019 

 • písomne na adresu ministerstva – tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8; 816 43 Bratislava 
 • e-mailom na adresu  okv@employment.gov.sk . 


Pri udeľovaní rezortných vyznamenaní postupuje ustanovená komisia podľa Zásad udeľovania vyznamenaní MPSVR SR. Táto aktivita sa stala dôstojným spôsobom morálneho oceňovania a zviditeľňovania spoločensky potrebnej a dôležitej práce. 

Zásady udeľovania vyznamenaní MPSVR SR 
Formulár návrhu na udelenie vyznamenania

07. 01. 2019 

Čo pripravuje MPSVR SR v roku 2019?

Aj v tomto roku pokračuje rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v príprave opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu životnej úrovne rodín s malými deťmi, seniorov či občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich opatrovateľov. Nepoľavíme ani v aktívnej politike zamestnanosti, aby sme dostali na trh práce čo najviac nezamestnaných.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už pripravilo návrh na zvýšenie vianočného príspevku na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne, a teda na maximálne 200 eur. Zároveň by sa mala zvýšiť horná hranica nároku na príspevok z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúceho roka. Návrh predloží na rokovanie vlády v apríli. „Chceme tak ešte viac pomôcť seniorom s nižšími penziami vo vianočnom období, ktoré so sebou prináša vyššiu finančnú záťaž. Zároveň ideme vytvoriť základné podmienky a predpoklady, aby sa postupne mohol zaviesť takzvaný trinásty dôchodok,“ informuje minister Ján Richter. 

V rodinnej politike uvažuje ministerstvo o predĺžení obdobia poberania materského alebo o razantnejšom zvýšení rodičovského príspevku. „Ak sa nepodarí presadiť obidve opatrenia, budem sa prikláňať k razantnejšiemu zvýšeniu rodičovského príspevku. Moja predstava je, že by sa mohol zvýšiť o sto eur, pretože skok pri prechode z materského na rodičovský príspevok je priepastný,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Rodinám s budúcimi prvákmi chce štát pomôcť príspevkom vo výške 100 eur na nákup základných školských potrieb pri nástupe do základnej školy. „Je to približne 55-tisíc žiakov, ktorí pravidelne nastupujú do prvého ročníka. My už takúto dotáciu poskytujeme na školské potreby deťom z rodín v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú alebo základnú školu,” približuje minister Richter. Ďalšia pomoc bude smerovať k rodičom, ktorým partneri neplatia výživné na deti. Od neplatičov by ho mal vymáhať štát, čo rodiča odbremení od komplikovaných právnych sporov. 

Rezort chce aj v tomto roku pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, aby sa o nich mohli doma starať ich blízki. Po poslednej legislatívnej úprave je možné príspevky na opatrovanie každoročne upraviť nariadením vlády. „Chceme, aby títo ľudia mali za opatrovanie príjem vo výške čistej minimálnej mzdy, pretože si to bezpochyby zaslúžia. Po minuloročnom zvýšení príspevku o 120 eur na 369,36 eura by sa mohol zvýšiť o ďalších necelých 61 eur na úroveň 430,35 eura, čo je súčasná čistá minimálna mzda,“ približuje plány minister. 

Pokračovať budeme aj v aktívnej práci s nezamestnanými, aby sme im pomohli čo najskôr nájsť si zamestnanie. Zvýšenú pozornosť budeme venovať podpore sociálnej ekonomiky, vďaka ktorej môžu dostať šancu zamestnať sa ľudia, ktorí sú bez práce viac ako rok.

07. 01. 2019 

Zmeny v roku 2019 pre zamestnancov, rodiny a seniorov

Vyššia minimálna mzda a príplatky za prácu v neštandardnom čase, úprava dávok pomoci v hmotnej núdzi, obedy zadarmo aj súbežné poberanie materského matkou i otcom. Aj to sú zmeny, ktoré so sebou prináša rok 2019. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich, rodín aj seniorov.
 

Tak ako po minulé roky, aj tento raz došlo k výraznejšiemu rastu minimálnej mzdy. Od 1. januára 2019 vzrástla o 40 eur na 520 eur, čo v čistom predstavuje 430,35 eura. Hodinová mzda je na úrovni 2,989 eura. „Stále nemôžeme byť celkom spokojní so mzdami na Slovensku, preto je potrebné výraznejšie zvyšovať minimálnu mzdu a tak tlačiť aj na rast miezd vo všeobecnosti. To je v podstate jediný nástroj vlády, ktorým môže ovplyvňovať platy v súkromnej sfére, ak sa na raste nedohodnú zamestnávatelia s odborármi,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že sa týmto zároveň rozširujú nožnice medzi tými, ktorí nepracujú a poberajú sociálne dávky, a tými, čo pracujú za minimálnu mzdu. „Aj tá najnižšia mzda musí byť motivačná. Na Slovensku sa musí oplatiť pracovať,“ dopĺňa. 

Na výplatách si v tomto roku nájdu viac aj zamestnanci, ktorí pracujú v neštandardnom čase. O prvé zvýšenie príplatkov za prácu v noci a počas víkendu sa postarala vyššia minimálna mzda. Od 1. mája 2019 sa zvýšia opäť. Mzdové zvýhodnenie za nočnú zmenu bude predstavovať 40 % minimálnej hodinovej mzdy za každú odpracovanú hodinu, čo je 1,20 eura. Za prácu v sobotu dostanú zamestnanci príplatok vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy, čiže 1,49 eura navyše za hodinu. Ak pôjdu do práce v nedeľu, budú mať nárok na 100 % minimálnej hodinovej mzdy, čo predstavuje plus 2,99 eura ku každej hodine. 

Prínosom pre rodiny sú bezpochyby bezplatné obedy pre ich deti. Od 1. januára hradí štát obedy všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Od 1. septembra 2019 bude aj žiakom základných škôl. Pri dvoch školopovinných deťoch tak môže rodina ušetriť ročne približne 500 eur. Zároveň sa od prvého januára zvýšili aj rodinné dávky, napr. rodičovský príspevok stúpol na 220,70 eura, prídavok na dieťa je 24,34 eura. „Bol by som rád, ak by sa nám podarilo v tomto roku dohodnúť v koalícii radikálnejšie zvýšenie rodičovského, možno aj o sto eur. V mnohých prípadoch totiž musia rodičom pri starostlivosti o deti finančne vypomáhať aj starí rodičia. Taktiež je veľký skok pri prechode z materskej dávky na rodičovský príspevok,“ prezrádza minister Richter. 

Zmeny nastali aj pri poberaní materskej dávky. Od 1. januára ju môžu čerpať obaja rodičia naraz, každý však na iné dieťa. Matka, ktorá poberá materské na mladšie dieťa, sa tak môže dohodnúť s otcom, že prevezme do starostlivosti staršieho súrodenca a ostane s ním na rodičovskej dovolenke. Upravil sa aj výpočet materského pri reťazových pôrodoch. Po novom sa tak poistenkyni počíta materské z príjmu, ktorý by mala pri začatí poberania ďalšieho materského, a nie z tzv. z minimálneho vymeriavacieho základu tak ako doteraz. Ide o prípady, keď sa v období rozhodujúcom na výpočet dávky pri ďalšom dieťati vyskytlo aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá súvisí s tehotenstvom. Pri reťazových pôrodoch tak už nesmie byť výška materského nižšia ako pri prvom dieťati. 

Seniorov aj tento rok čaká valorizácia penzií. Dôchodky sa zvýšia buď o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku alebo o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre dôchodcu výhodnejšie. O zvýšenie nebude potrebné žiadať, poberatelia dostanú písomné rozhodnutie. 

Viac financií pôjde v tomto roku aj do sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pošle ich poskytovateľom o 42 miliónov eur viac ako v roku 2018. Od 1. januára 2019 sa totiž valorizujú jednotlivé príspevky na klientov. Pri najťažšom VI. stupni odkázanosti pôjde pri pobytovom zariadení pre seniorov o sumu 504 eur na osobu na mesiac, čo je zvýšenie o 47,25 eura. „V tomto roku dáme viac peňazí aj na ambulantné sociálne služby, pretože chceme, aby ľudia mohli čo najdlhšie zostať vo svojom rodinnom prostredí. Takýmto zariadeniam zvýšime príspevok až o 17 % a bude predstavovať takmer 67% zo sumy určenej pre pobytové zariadenia“ informuje minister Ján Richter. 

Štát zvýši aj podporu ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc. Ak poslanci NR SR schvália a prezident podpíše novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, sumy niektorých dávok sa od 1. marca 2019 zvýšia o 5 %. Základná dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca vzrastie zo 61,60 eura na 64,70 eura mesačne, aktivačný príspevok stúpne na 66,20 eura, zvýši sa aj ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa. Posilní sa tiež motivácia poberateľov dávok nájsť a udržať si zamestnanie. Ak si nájdu zamestnanie s platom najmenej vo výške minimálnej mzdy, budú mať nárok na dvojnásobný aktivačný príspevok - 132,40 eura.

07. 01. 2019 

Rok 2018 v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tomto roku zrealizovalo sériu opatrení, vďaka ktorým sa zlepšil a zjednodušil život rodinám s malými deťmi, opatrovateľom príbuzných, nízkopríjmovým zamestnancom či dôchodcom. Zároveň sa viac kládol akcent na podporu tých, ktorí prejavili úprimný záujem pracovať.
 

V prvom rade sú to opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti, ktoré ministerstvo vždy prispôsobuje aktuálnej situácii na trhu práce. V súčasnosti trh trápi najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj nezáujem nezamestnaných prijímať prácu napr. pre nízku mzdu. Aj preto sme v tomto roku prijali ďalšie opatrenia, ktorými ešte viac zvyšujeme záujem najmä dlhodobo nezamestnaných hľadať si prácu aj za nižšiu mzdu, aby sa im oplatilo viac pracovať ako poberať sociálne dávky. Je to napríklad zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá vzrástla o rekordných 45 eur na sumu 480 eur, a od mája aj zvýšenie príplatkov za prácu v noci a vo sviatok a zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu. Sústredili sme sa aj na podporu mobility, aby mali ľudia, ktorí chcú pracovať hoci aj v inom meste či kraji, zjednodušené podmienky. „Taktiež sme od mája zákonom nastavili jasné pravidlá pre fungovanie a podporu sociálnych podnikov, aby nebolo možné zneužívať toto podnikanie na vlastné obohatenie. Sledovali sme jasný cieľ – dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných ľudí,“ vyratúva minister Ján Richter. 

Situácia na trhu práce je nesmierne priaznivá. To však prinieslo so sebou aj ďalší fenomén – spomínaný nedostatok pracovnej sily. Slovensko preto prijalo historicky prvý dokument, ktorý rieši problém s nedostatkom pracovnej sily pod názvom Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR. Ide o zrýchlenie a zjednodušenie podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, avšak len v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5%. 

„Treba zdôrazniť fakt, že rok 2018 bol aj rokom historicky najnižšej nezamestnanosti – miera tej evidovanej poklesla v novembri na 5,09 %. Ide o historicky najpriaznivejšie čísla v štatistike nezamestnanosti v Slovenska,“ akcentuje Ján Richter. 

Veľkú pozornosť sme v tomto roku venovali aj seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc. Historicky sme od júla zvýšili príspevok na opatrovanie, a to až o 120 eur. Rovnako tak sme razantne zvýšili príspevok pre opatrovateľov v dôchodkovom veku až o takmer 100 eur. Zlepšili sme podmienky i pre osobných asistentov. „Som veľmi hrdý na to, že sa nám podarilo v relatívne krátkom čase prijať právnu normu, ktorou opäť výraznou mierou prispejeme ku kvalitnejšiemu životu ťažko zdravotne postihnutých,“ hodnotí túto prelomovú novelu minister Ján Richter. 

Sociálne služby sú ďalšou oblasťou, na ktorú sme sa tento rok zamerali, aby sme prispeli ku kvalite ich poskytovania. Od januára totiž nastala zmena výrazná zmena v ich financovaní, a síce podľa stupňa odkázanosti. Príspevok pri najvyššom, šiestom stupni porástol až o takmer 140 eur. Celkovo sme tak finančne prispeli na rozvoj sociálnych služieb sumou cca 150 miliónov eur. Navyše po dvoch úspešných projektoch od leta pokračujeme v projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorým plánujeme podporiť minimálne 2 800 pracovných miest opatrovateľov. 

Pri dôchodcoch sme sa v tomto roku sústredili najmä na zvyšovanie penzií. Tie aj v roku 2018 vzrástli minimálne o 2%. Od januára sa nám navyše podarilo odstrániť vyše 13 ročné krivdy pri starodôchodoch. Seniori, ktorých sa to týka, tak majú v priemere dôchodky vyššie až o 50 eur. Teší nás, že aj v roku 2018 sme zachovali vyplácanie vianočného príspevku a príplatku k nemu, pričom sa zvýšila horná hranica nároku na vianočné až na 572,40 eura. Týmto krokom sa počet poberateľov oproti minulému roku zvýšil o približne 20 000. Tí, ktorých dôchodok nepresiahol výšku 410,14 eura, dostali aj jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Najvyšší vianočný príspevok tak opäť predstavoval 100 eur. „Obdobie vianočných sviatkov je spojené s vyššími finančnými výdavkami, čo má osobitný dopad na nízkopríjmových poberateľov dôchodku. Tí si naďalej zaslúžia našu pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka tomuto príspevku. Zvyšovanie kvality života staršej generácie je jednou z významných sociálnych výziev, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády,“ konštatuje Ján Richter. 

Mimoriadne dôležitou je sféra ochrany slabších rodín a detí, a tou je sociálnoprávna ochrana. V tomto roku sme prijali prelomové zmeny schválením zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Získali sme podporu a ocenenie odbornej i laickej verejnosti. „Zámerom bolo najmä to, aby deti viac zotrvávali v rodinnom prostredí, ako aj to, aby sa do neho vrátili v prípade ich vyňatia. Poskytli sme nové možnosti ako viac riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať s rodičmi v oblasti rodičovských zručností,“ zdôrazňuje minister. Zároveň sme vytvorili podmienky pre rozvoj ambulantných a terénnych foriem odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou či zlepšili podmienky pre výkon opatrení pre deti pobytovou formou na základe dohody so zákonným zástupcom.

20. 11. 2018 

Matečná: Sebestačnosť vo výrobe cukru si musíme zachovať, ide o strategickú surovinu

Ministri poľnohospodárstva členských krajín dnes na svojom zasadnutí rokovali aj o situácii na trhu s cukrom. Klesajúce ceny cukru a jeho dovoz z krajín mimo Európskej únie ohrozuje sebestačnosť Slovenska i pestovateľov cukrovej repy na Slovensku.

 • Cukor je najlacnejší za 11 rokov
 • Nelegálne podpory exportovaného cukru do EÚ
 • Dlhodobo nízke ceny môžu odradiť slovenských pestovateľov a spôsobiť závislosť Slovenska od dovozu zo zahraničia

„Slovensko si musí sebestačnosť vo výrobe cukru zachovať, je to strategická surovina. Požiadala som preto Európsku komisiu, aby zasiahla na úrovni Svetovej obchodnej organizácie (WTO) voči niektorým veľkým producentom cukru ako napríklad Indii. Je nevyhnutné, aby sme sebestačnosť slovenského i európskeho trhu aktívne chránili voči poskytovaniu exportných podpôr, ktoré sú v rozpore s pravidlami WTO a deformujú trh s cukrom. Nadmerná produkcia cukru na export v týchto krajinách okrem toho spôsobuje vážne environmentálne problémy,“ uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Slovensko dokáže pokryť domácu spotrebu cukru vlastnou produkciou, čo vzhľadom na situáciu v iných krajinách nie je samozrejmosťou.

Európsky cukrovarnícky sektor sa dlhodobo nevie vysporiadať s aktuálnou prebytkovou situáciou a nízkymi cenami cukru vo svete a v EÚ. Cena cukru klesá od zrušenia kvót v októbri 2017 a dlhodobo je pod hranicou referenčného prahu 404 eur/t. Nízke ceny cukru a od nich odvíjajúce sa nákupné ceny cukrovej repy môžu odradiť pestovateľov od pestovania cukrovej repy, čo ohrozí zachovanie produkcie repného cukru vo viacerých členských štátoch EÚ. Na Slovensku je v súčasnosti 195 pestovateľov cukrovej repy, priemerná výmera je 100 ha.

Produkcia cukrovej repy na cukor v EÚ naopak stúpla v hospodárskom roku 2017/2018 na 142 miliónov ton, čo je najviac za 15 rokov. Vyrobenej z nej bolo 21,1 miliónov ton cukru, teda medziročne o 26 % viac. Nadmerná produkcia cukru vytvára tlak na svetové ceny, ktoré klesli z 540 eur/t v októbri 2016 na 274 eur/t v auguste 2018 a teda na najnižšiu úroveň za 11 rokov. Svetová cena cukru sa v lete hýbala okolo 284 eur/t. Predpokladá sa, že produkcia cukru v EÚ v aktuálnom hospodárskom roku 2018/2019 poklesne o 1,9 milióna ton. Ceny cukru v únii však aj napriek tomu zostanú nízke práve v dôsledku veľkých svetových zásob.

20. 11. 2018 

Investujeme do rekonštrukcie a nových služieb Múzea vo Svätom Antone 3,2 milióna eur

Desiatky tisíc návštevníkov si každoročne nájdu cestu do Múzea vo Svätom Antone, vlaňajší ročník bol rekordný. Klenot medzi slovenskými poľovníckymi kaštieľmi čaká v najbližších mesiacoch rekonštrukcia. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) reaguje na požiadavky verejnosti a presúva viac ako tri milióny eur na úpravu vnútorných a vonkajších priestorov. Pribudne kaviareň, mobilné javisko, osvetlenie či sociálne zariadenia.

 • MPRV SR dá 3,2 milióna eur na rekonštrukciu Múzea vo Svätom Antone
 • Rekonštrukcia suterénu s aspektom na zachovanie pôvodného stavu
 • Pribudne kaviareň a chýbajúce sociálne zariadenia
 • Múzeum vlani navštívilo rekordných 47 822 turistov

„Múzeum vo Svätom Antone je vďaka svojej jedinečnosti právom pamiatkou národného významu. Štát má povinnosť urobiť všetko pre to, aby si svoje jedinečné kultúrne dedičstvo zachovával a zveľaďoval. Do jeho rekonštrukcie a rozšírenia služieb pre návštevníkov preto investujeme 3,2 milióna eur,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka Gabriela Matečná. „Udržiavať historické pamiatky nie je lacná záležitosť. Múzeum sa síce každoročne teší mimoriadnemu záujmu verejnosti, no rekonštrukcia vybraných priestorov je žiaduca a finančne nákladná. Rekonštruovať budeme preto vnútorné i vonkajšie priestory. Poľovnícky kaštieľ patrí medzi skutočné skvosty svojho druhu v strednej Európe,“ dodala G. Matečná.

„Každoročne k nám zavítajú tisíce návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Chodia k nám Američania, Japonci či turisti z Afriky obdivujúci jedinečnosť umelecko-historických zbierok, hlavne pôvodného kaštieľskeho mobiliáru a atraktivitu celoslovenskej poľovníckej expozície, v prepojení so svetom cez panovnícku dynastiu Koháry-Coburg. Aby múzeum mohlo rozvíjať aj naďalej svoje aktivity a darilo sa mu prilákať viac našich i zahraničných turistov, je veľmi potrebná investícia na rozšírenie kvalitných služieb. Sme vďační pani ministerke, že sa agrorezort rozhodol investovať do úpravy nádvoria kaštieľa, využitia atraktívnych pivničných priestorov, vybudovania štýlovej kaviarničky i potrebnej  čističky. Verím, že plánovanou rekonštrukciou ešte viac prispejeme k spokojnosti našich návštevníkov, ako aj šíreniu nášho dobrého mena,“ povedal Marián Číž, riaditeľ Múzea vo Svätom Antone.

Múzeum patrí do zriaďovateľskej kompetencie MPRV SR, ktoré si plne uvedomuje dôležitosť zachovania vzácneho kultúrneho a prírodného dedičstva pre budúce generácie a jeho prezentácie pred svetom. Cieľom rekonštrukcie je zároveň vytvoriť vhodné reprezentatívne priestory, ktoré poskytnú rôzne možnosti využitia. Vznikne tak možnosť realizovať v múzeu aj odborné konferencie či výchovno-vzdelávaciu činnosť.

20. 11. 2018 

Ministri odmietajú indexáciu prídavkov

Ministri a štátni tajomníci rezortov práce a sociálnych vecí krajín V4 rokovali 15. novembra 2018 v Bratislave o vysoko aktuálnej téme indexácie rodinných prídavkov v Európskej únii. Stretnutie mimoriadne zvolal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ako reakciu na prijatú rakúsku legislatívnu úpravu. Tá od 1. januára 2019 zavádza indexáciu prídavkov na deti občanov krajín EÚ, ktorí pracujú v Rakúsku, ale ich deti žijú mimo tejto krajiny. Podľa krajín V4, ako aj Slovinska, Litvy a Bulharska, je zákon v rozpore s právom EÚ a s princípom rovnakého zaobchádzania.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ministerka zodpovedná za politiku rodiny a mládeže Maďarska Katalin Novák, štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Českej republiky Petr Hůrka a štátny tajomník ministerstva pre rodinu, prácu a sociálnu politiku Poľska Stanislaw Szwed podpísali na stretnutí list ministrov V4 adresovaný európskej komisárke pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Pripojili sa k nim aj ministri Slovinska, Litvy a Bulharska. Komisárku žiadajú o preskúmanie rakúskeho zákona, ktorý zavádza indexáciu prídavkov na deti. „Pokiaľ mobilní pracovníci náležite platia všetky príspevky a dane, majú pre seba a svoje rodiny nárok na rovnaké dávky bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. Akékoľvek iné zaobchádzanie s pracovníkmi a ich rodinami je nielen v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania, ale taktiež vytvára „občanov dvoch kategórii“ vychádzajúc z miesta ich pobytu,“ priblížil spoločné stanovisko slovenský minister Ján Richter. 

Napriek tomu, že spomínaných sedem krajín plne rešpektuje právo každého členského štátu prijímať národnú legislatívu v sociálnej oblasti, ministri sú presvedčení, že povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii musia byť dodržiavané. V spoločnom liste preto vyzývajú Európsku komisiu, aby čo najskôr dôkladne preskúmala kompatibilitu nového rakúskeho zákona zavádzajúceho indexáciu rodinných prídavkov na deti žijúce mimo územia Rakúska s európskym právom. Podľa nich je tento zákon v jasnom rozpore s európskym právom a môže vytvoriť nebezpečný precedens pre iné členské štáty. „Indexácia rodinných dávok bude mať v drvivej väčšine prípadov negatívny dopad na situáciu mobilných pracovníkov a ich rodiny a zároveň odradí pracovníkov od voľného pohybu. V praxi iba prehĺbi existujúce rozdiely v Únii, čo je v rozpore s jedným z našich spoločných cieľov,“ doplnil Ján Richter.

20. 11. 2018 

Slovensko má záujem o sídlo nového úradu Európskej únie

Ak Európska komisia schváli zriadenie Európskeho orgánu práce, Slovenská republika sa bude uchádzať o jeho sídlo. Podporu našej kandidatúry už ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi avizovali rezortní kolegovia z krajín V4 na stretnutí v Bratislave. Nový úrad môže zlepšiť cezhraničnú spoluprácu pri pracovnej mobilite, zvýšiť informovanosť verejnosti a účinnejšie riešiť spory medzi vnútroštátnymi inštitúciami.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny víta iniciatívu Európskej komisie zriadiť úrad, ktorý bude informovať ľudí aj zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach pri pracovnej cezhraničnej mobilite. Zároveň zlepší výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré riešia sociálne zabezpečenie či kontrolu práce. „Slovensko nie je len štát, ktorého občania pracujú v iných štátoch Európskej únie, ale rovnako aj k nám chodia pracovníci zo zahraničia. Považujem za potrebné venovať zvýšenú pozornosť pracovnej mobilite a zabráneniu sociálneho a mzdového dampingu. Rovnako je nevyhnutné zintenzívniť spoluprácu národných orgánov inšpekcie práce či sociálneho alebo zdravotného poistenia, aby nebolo možné vysielať ľudí pracovať „načierno“ tak, ako to bohužiaľ robia niektoré pracovné agentúry,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

O návrhu nariadenia na zriadenie Európskeho orgánu práce v súčasnosti rokuje na úrovni EÚ pracovná skupina pre sociálne otázky a poradná skupina zriadená na tento účel. Otvorené sú otázky sociálneho zabezpečenia, mediácie a spoločných inšpekcií. Ak sa nakoniec na zriadení úradu krajiny dohodnú, Slovensko je pripravené uchádzať sa o jeho sídlo v Bratislave. Podporu mu na stretnutí ministrov práce a sociálnych vecí v novembri vyjadrili Česko, Poľsko a Maďarsko. „Hoci každá krajina má svoje výhrady a pripomienky k tomuto nariadeniu, v prípade našej kandidatúry nás podporia, čo ma veľmi teší. Slovensko je jedinou krajinou eurozóny bez európskej agentúry či inštitúcie, čo môže byť naša výhoda,“ dodáva Ján Richter. Podporu tejto myšlienke vyjadrilo aj Estónsko, za zaujímavého kandidáta na sídlo agentúry považujú našu krajinu i Francúzsko, Nemecko, Portugalsko.

20. 11. 2018 

Pokles nezamestnanosti pokračuje

V októbri odišlo z evidencie ľudí bez práce takmer 5 000 osôb. Evidovaná miera nezamestnanosti sa znížila o 0,15 percentuálneho bodu na 5,23 %. Poklesla aj celková miera, a to na 6,35 %. Medziročne sa počet nezamestnaných znížil o viac ako 26-tisíc ľudí. V evidencii naďalej zostáva veľa takých, ktorí nepracovali viac ako rok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto prichádza s ďalšími projektmi na podporu tejto znevýhodnenej skupiny.
 

Úrady práce evidovali na konci októbra 174 171 uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo do práce pripravených ihneď nastúpiť 143 339. Oproti septembru tak ide o ďalší pokles. „Pozitívny trend ubúdania počtu nezamestnaných a pribúdania pracujúcich pokračuje. Vďaka patrí nielen zamestnávateľom, ale aj úradom práce, ktoré s nezamestnanými pracujú a pripravujú ich pre potreby zamestnávateľov cez rôzne projekty,“ hodnotí situáciu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že v októbri pribudlo približne štyritisíc nových pracovných miest a okolo päťtisíc pracovných úväzkov na dohodu. 

Viac ako 105-tisíc nezamestnaných je evidovaných menej ako rok. Ďalších približne 68 700 je bez práce dlhodobo. Ich počty však každomesačne klesajú. Iba v októbri odišlo z evidencie 1 889 ľudí, ktorí nepracovali viac ako rok. Za dva roky to bolo takmer 74-tisíc, od roku 2013 viac ako 144-tisíc. Výrazne ubúda aj evidovaných dlhšie ako štyri roky. „Úsilie zamerané na dlhodobo nezamestnaných pokračuje a prináša veľmi konkrétny efekt. Napomáhajú k tomu aj viaceré opatrenia v súvislosti s motiváciou pracovať aj za minimálnu mzdu, ale aj projektové riešenia. Dá sa povedať, že všetko zlé je na niečo dobré. Ak by trh práce nečelil nedostatku pracovníkov, možno by títo ťažšie zamestnateľní ľudia nedostali príležitosť,“ hovorí minister. 

Aj napriek pozitívnym výsledkom politiky zamestnanosti je naďalej potrebné pokračovať v intenzívnej práci so znevýhodnenými nezamestnanými. „Je potrebná užšia spolupráca so zamestnávateľmi. Je potrebné robiť individuálne projekty pre jednotlivé firmy, a to najmä v oblastiach, kde je vyššia nezamestnanosť a kde žije viac Rómov," približuje plány ministerstva Ján Richter. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny preto pripravilo so Železiarňami Podbrezová pilotný regionálny projekt „Šanca pre všetkých“. Zameraný bude na zapracovanie a zamestnanie 50 uchádzačov o prácu z marginalizovaných rómskych skupín, ktorí sú evidovaní na úrade práce v Brezne. „Vybraní zamestnanci budú zaradení do školiaceho strediska, kde si pod vedením mentora obnovia pracovné návyky a získajú potrebné zručnosti na výkon práce na konkrétnych pozíciách. Prvé tri mesiace im bude platiť celú mzdu zamestnávateľ. Ak sa osvedčia, dostanú pracovnú zmluvu a ďalších 12 mesiacov bude Ústredie práce financovať 50 % nákladov na týchto zamestnancov,“ dopĺňa generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Minister práce verí, že o takýto projekt prejavia v budúcnosti záujem aj ďalší zamestnávatelia.

20. 11. 2018 

Antibyrokratický portál OverSi.gov.sk aktívne využíva niekoľko tisícok zamestnancov ministerstva vnútra

Antibyrokratický portál OverSi.gov.sk je po  necelých dvoch mesiacoch od jeho spustenia hodnotený zo strany laickej aj odbornej verejnosti pozitívne. Za september a október 2018 úrady získali cez portál OverSi.gov.sk viac ako 23-tisíc výpisov z obchodného registra a listov vlastníctva v hodnote 139.281 eur. V prvej etape portál zabezpečil podporu hlavne zamestnancom MV SR.

Účelom portálu OverSi.gov.sk je pomoc úradom pri získavaní výpisov, ktoré podľa zákona proti byrokracii už nemôžu pýtať od občanov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zveril jeho realizáciu spoločnosti DXC Technology.

Zákon proti byrokracii vstúpil do platnosti 1. septembra a portál začal od tohto dňa šetriť čas a peniaze občanom aj podnikateľom, ktorí už nemusia prácne zháňať a dokladovať potvrdenia a výpisy, ale priamo na jednom mieste vybavia, čo potrebujú. Projekt OverSi.gov.sk získal Cenu ITAPA 2018. V praxi to znamená, že úradníci majú zákonnú povinnosť sami si získať niektoré potvrdenia či výpisy vydané inými štátnymi úradmi a nezaťažovať touto
povinnosťou občanov.

Od začiatku septembra 2018 už nemusia občania ani podnikatelia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra, ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. "Začali sme tým, že portál OverSi zabezpečil podporu viac ako 5000 pracovníkom v rámci Ministerstva vnútra SR. Od 1. januára 2019 sa občania odbremenia od povinnosti dokladovať výpis a odpis z registra trestov a následne v ďalších etapách bude portál OverSi sprístupnený ďalším útvarom, ktoré sú súčasťou Ministerstva vnútra SR a slúžia občanom," povedal generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo.

Počas ani nie dvojmesačnej účinnosti novej legislatívy pri vybavovaní záležitostí na klientskych centrách a ostatných pracoviskách v gescii MV SR na správnych poplatkoch občania ušetrili najmenej 60-tisíc eur

Zamestnanci poskytujúci služby v klientskych centrách zriadených ministerstvom vnútra prostredníctvom antibyrokratického portálu oversi.gov.sk takto získali takmer 3500 výpisov z listov vlastníctva, čím
občanom ušetrili vyše 27-tisíc eur na správnych poplatkoch. Ďalších takmer 30-tisíc eur občanom ušetrili pri výpisoch z registra právnických osôb – od 1. septembra 2018 si ich cez portál oversi.gov.sk úradníci sami získali v 6500 prípadoch. Nezanedbateľná je aj časová úspora, keďže občania už nemusia obiehať iné úrady so žiadosťami o vydanie potrebných výpisov.

Projekt vytvára podmienky na zapojenie všetkých organizácií verejnej správy cez rôzne typy sietí. Prístup je možný pomocou bežného webového prehliadača cez zabezpečenú sieť Govnet alebo cez internetový uzol do siete Govnet. Týmto spôsobom je možné pripojiť ľubovoľnú organizáciu štátnej a verejnej správy. Využíva sa cloudové riešenie, je nasadené v rámci vládneho cloudu Ministerstva vnútra SR. Dodávateľská spoločnosť na dennej báze vykonáva dôležité aktualizácie a monitoring, aby táto služba fungovala plynule.
Na ďalšom rozvoji a možnostiach využitia portálu sa ešte stále pracuje. Portál OverSi.gov.sk by mal umožniť aj získavanie potvrdenia o návšteve školy či výpisov z pohľadávok voči štátu (sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní). Projekt by mal priniesť aj výrazné zníženie objemu tlače papierových výpisov a teda bude mať tiež priaznivý enviromentálny prínos. 

20. 11. 2018 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách - usmernenie MV SR

Ministerstvo vnútra pre obce a mestá pripravilo aktualizovaný metodický návod pre zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí v komunálnych voľbách zvolených obecných zastupiteľstiev. Úlohou ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  je okrem iného vytvoriť podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov, zriadiť obecnú radu, komisie či určiť plat starostu. Podrobnosti v priloženom dokumente.

20. 11. 2018 

Usmernenie č. 1 k 28. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 13. novembra 2018  Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 (ďalej len „28. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na informačné aktivity (ďalej len „Usmernenie“).

 

Cieľom Usmernenia je najmä:

 • spresnenie dôvodov uzavretia výzvy a zmeny definícií pre predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov a nedostatočný dopyt zo strany žiadateľov;
 • úprava termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola – Usmernením sa 5. hodnotiace kolo, ktoré malo byť uzavreté 15.01.2019 skracuje a termín jeho uzavretia sa stanovuje na 31.12.2018;
 • aktualizácia výzvy na základe zmien vyplývajúcich zo Systému riadenia EŠIF, verzia 7;
 • spresnenie a formálna úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (PPP);
 • vypustenie nerelevantných PPP,
 • realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.
 • aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnou verziou vzoru CKO č. 15;

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

20. 11. 2018 

Granty EHP a Nórska budú na Slovensku opäť po ruke

Granty EHP a Nórska sú dnes značkou, ktorá nachádza v spoločenskom vedomí svoje stabilné miesto, a možno ich označiť ako úspešný príbeh podporujúci zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu, čo je, mimochodom,  aj výstižné celoeurópske motto grantov pre programové obdobie 2016-2021,“ povedal na dnešnej Otváracej konferencii Grantov EHP a Nórska 2016 – 2021 Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.

V súčasnosti ide na Slovensku v poradí už o tretie obdobie Grantov EHP a Nórska, v ktorom je alokovaných cca 113 miliónov eur, čo je približne  o 30 viac ako v predchádzajúcom období (2009 – 2014), v ktorom sa podarilo realizovať cca 200 zmysluplných projektov.  Štátny rozpočet SR sa na financovaní programov podieľa 15 percentami.
 
Memorandá o porozumenímedzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom  podpísali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vtedajšia ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik Aspakerová koncom novembra 2016 v Bratislave, v priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR. Podpisom memoránd  bola odštartovaná aj príprava ôsmich programov podporených v tomto programovom období, ako aj programových dohôd ako kľúčových dokumentov pre implementáciu grantov v Slovenskej republike.
 
Na dnešnej konferencii došlo tiež k podpisu dvoch programových dohôd pre programy, v ktorých vystupuje Úrad vlády SR ako ich správca, teda inštitúcia zodpovedná za implementáciu jednotlivých programov. Ide o tieto programy: 
 
1.     Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci Finančného mechanizmu EHP
2.     Domáce a rodovo podmienené násilie(9 mil. eur)– implementácia v rámci Nórskeho finančného mechanizmu.
 
Programové dohody podpísali: za oba finančné mechanizmy, tzn.  za Nórsko, Island a Lichtenštajnsko J. E. Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR: “Po podpise dohôd pristúpi správca týchto programov, ktorým je Úrad vlády SR, k príprave a k zverejneniu prvých výziev. Predpokladáme, že sa tak môže stať už v priebehu prvého polroka 2019.“
 
Súčasťou otváracej konferencie bolo okrem aktuálnych informácií od správcov jednotlivých programov aj vyhlásenie výsledkov súťaže o slogan nového programového obdobia, ktorá bola zrealizovaná na fb stránke „Granty EHP a Nórska na Slovensku“.
 
Informácie týkajúce sa nového programového obdobia čerpania Grantov EHP a Nórska sú zverejnené na webových sídlach:  www.eeagrants.skwww.norwaygrants.sk.
 

Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.skwww.norwaygrants.sk

 

Programové obdobie 2009-2014 v kocke
 
-        Alokované finančné prostriedky – 80 miliónov eur. Implementácia priniesla viac ako 200 úspešných projektov.
-        V rámci programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha (implementoval ÚV SR) vzniklo minimálne 17 „zelených“ a „modrých“ opatrení v Bratislave a vo Zvolene, bolo podporených 61 projektov tzv. modrých škôl či 3 veľké protipovodňové projekty.
-        Program SK07 Zelené inovácie v priemysle (implementoval ÚV SR) priniesol 4 nové logistické centrá na výrobu bioenergie, bolo podporených 11 výrobcov za účelom zvýšenia produkcie poľnohospodárskej biomasy či vyvinutých/implementovaných 13 nových environmentálnych technológii.
-        Z programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva (implementoval ÚV SR) možno spomenúť minimálne 20 obnovených pamiatok, 210 vykonaných pamiatkových kontrol (Pro Monumenta) či 24 vzniknutých bilaterálnych partnerstiev.
-        Program SK08 Cezhraničná spolupráca  (implementoval ÚV SR) priniesol vznik takmer 180 partnerstiev medzi inštitúciami v SR, Ukrajine či Nórsku, bolo zmodernizovaných a renovovaných viac ako 5 000 m2 oblastí okolo štátnej hranice s Ukrajinou a viac ako 30 000 účastníkov participovalo na cezhraničných podujatiach.
-        Nemenej významné výsledky zaznamenal program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie  (implementoval ÚV SR), kde bolo vytvorených minimálne 80 nových rodinných miest,  uskutočnilo sa viac ako 5 300 konzultácií s obeťami násilia a bolo vyškolených takmer 700 profesionálov v tejto oblasti.
-        V rámci programu SK04 Sociálna inklúzia  (implementoval ÚV SR) bol vytvorený akreditovaný študijný program inovatívneho vzdelávania, ktorý absolvovalo 45 pedagógov a program podporil 17 základných a stredných škôl s vlastnými inkluzívnymi aktivitami.
-        Významné výsledky zaznamenal aj SK06 Štipendijný program EHP (implementovala SAIA, n. o.), v rámci ktorého bolo zrealizovaných 55 podujatí stredných a vysokých škôl na Slovensku a v donorských štátoch, vzniklo 63 nových učebných pomôcok a metód a 824 účastníkov sa zúčastnilo na mobilite v partnerskej krajine.
-        Implementácia tiež priniesla 53 rôznych bilaterálnych aktivít podporených v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni (implementoval ÚV SR).
 
Podrobnejšie informácie o implementácii programového obdobia 2009-2014 sú sumarizované aj v brožúre zverejnenej na: https://www.eeagrants.sk/1664-sk/brozura-grantov-ehp-a-norska-2009-2014/.
 
Programové obdobie 2016-2021  v kocke
 
-        Alokované finančné prostriedky  – 113 mil. eur
-        Implementácia štyroch programov bola zverená Úradu vlády SR v pozícii správcu programu. Ide o programy:
PROGRAM: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca (17,5 mil. eur) – implementácia v rámci FM EHP,
PROGRAM: Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť(8,5 mil. eur) – implementácia v rámci FM EHP,
PROGRAM: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (15 mil. eur) – implementácia v rámci NFM,
PROGRAM: Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. eur) – implementácia v rámci NFM.
 
-        Ďalšie tri programy a fond sú implementované inými inštitúciami ako Úrad vlády SR. Ide konkrétne o:
 
PROGRAM: Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania (20 mil. eur) – Správca programu: Výskumná agentúra (implementácia v rámci oboch mechanizmov – FM EHP a NFM),
PROGRAM: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (16 mil. eur) – Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR (implementácia v rámci oboch mechanizmov – FM EHP a NFM),
FOND pre aktívne občianstvo (9 mil. eur) – Správca fondu: Konzorcium troch nadácií - Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej nadácie,
PROGRAM: Sociálny dialóg a dôstojná práca(582 tis. eur) – Správca programu: Innovation Norway.
 

20. 11. 2018 

CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019

Pre naplnenie zámeru využiť sľubné výsledky aktuálne implementovaných a už financovaných 85 projektov v rámci programu  Interreg CENTRAL EUROPE rozhodlo 9 programových krajín na svojom stretnutí dňa 2. októbra 2018 v meste Erfurt v Nemecku o vyhlásení experimentálnej, tzv. kapitalizačnej  výzvy na predkladanie projektov. Táto výnimočná výzva by mala byť vyhlásená na jar v roku 2019 a záujemcom budú poskytnuté všetky zostávajúce finančné prostriedky zo zdrojov ERDF v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
 
Úspešné projekty by tak mohli dosiahnuť lepšiu udržateľnosť svojich výsledkov, plánovať,  rozvíjať a implementovať nové aktivity na regionálnej a miestnej úrovni, podporovať skvalitňovanie jestvujúcich alebo tvorbu nových politík a budovať či zveľaďovať nadnárodné partnerstvá. 
 
Výzva taktiež nabáda k užšej koordinácii s inými nástrojmi EÚ, ako je napríklad program Horizont 2020.
 
Podrobné informácie o výzve a presné dátumy jej spustenia a ukončenia budú prerokované na nasledujúcom stretnutí  programových krajín v polovici januára 2019. Úrad vlády SR bude o podrobnostiach verejnosť informovať. 

20. 11. 2018 

Úrad vlády SR spúšťa registráciu na Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu

V utorok 15. januára 2019 sa v Bratislave, v Hoteli Bôrik, uskutoční Informačný deň k pripravovanej 3. výzve Dunajského nadnárodného programu, ako aj Tematický seminár venovaný jednej z prioritných oblastí pripravovanej výzvyna tému: Správa vecí verejných.
 
Cieľom je poskytnúť žiadateľom všetky potrebné informácie, aby sa mohli úspešne uchádzať o podporu svojich projektov. Je to dobrá príležitosť spojiť všetky zainteresované strany a poskytnúť tak príležitosť na spoluprácu, vytvorenie potenciálnych partnerstiev, na zvýšenie vedomostí o programe, ako aj  na získanie nových informácií o tejto výzve. Podujatie sa uskutoční čiastočne v slovenčine a v angličtinezúčastniť sa ho môžu maximálne dvaja zástupcovia z tej istej organizácie.
 
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adresehttp://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/3rd-call-thematic-events/governanceskinfoday .
 
Viac informácií na webochwww.danube.vlada.gov.skalebo na  http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/22/54fb54565883a3136d372c4539c7dae36f0728eb.pdf.

20. 11. 2018 

NASES s novým vedením

Od dnes je poverený riadením Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Peter Ďurica. P. Ďurica pôsobil v dozornej rade NASES-u a ako človek s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov pracoval aj ako poradca pre strategické projekty na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Dôvodom zmeny vo vedení organizácieje najmä zdynamizovanie aktivít a činností v kľúčových projektoch, ktoré má agentúra vo svojej kompetencii.
 

20. 11. 2018 

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoj

Úrad vlády SR vyhlásil dňa 7. novembra 2018 na svojom webovom sídle: www.vlada.gov.sk//regionalny-rozvoj/  druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Táto výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2018 vrátane informačných, koordinačných a podporných aktivít. Oprávnené sú projekty z okresov, pre ktoré ku dňu 18. júna 2018 nebol spracovaný akčný plán a pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017 alebo v roku 2018. Zameranie výzvy súvisí aj so zaradením ďalších dvoch okresov – Michalovce a Stropkov – do zoznamu najmenej rozvinutých okresov dňa 19. októbra 2018.
 
Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 129 625 eur. Dotáciu je možné poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods.1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
 
Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR: www.vlada.gov.sk//regionalny-rozvoj/. Termín podania žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť do 21. novembra 2018 buď do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie dotácie – Podpora regionálneho rozvoja“ alebo poštou na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, alebo osobne do podateľne Úradu vlády SR taktiež s uvedeným označením.   Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu výzva2018-2@vlada.gov.sk. Uvedená adresa slúži potenciálnym žiadateľom aj na zasielanie otázok súvisiacich s výzvou.
 
15. 11. 2018 

Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk  zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Výzva nadväzuje na výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9, ktorá bola vyhlásená dňa 27.07.2018 a uzatvorená dňa 08.10.2018.

Hlavným zameraním výzvy je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti deti materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 14 045 798 EUR (zdroj EÚ).

15. 11. 2018 

Výhody statusu najmenej rozvinutého okresu aj pre okresy Stropkov a Michalovce

V súlade so Zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení boli dňa 19. októbra 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, medzi najmenej rozvinuté okresy zaradené aj okres Michalovce a okres Stropkov. Aj v týchto okresoch miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie. Počet najmenej rozvinutých okresov sa tak rozšíril na 20.

Aj pre tieto okresy budú najneskôr do 9 mesiacov odo dňa zápisu predložené vláde SR na schválenie akčné plány – na základe nich sa aktéri regionálneho rozvoja okresov budú môcť  svojimi projektmi uchádzať o regionálny príspevok a využívať ďalšie možnosti, ktoré štát vytvoril pre dynamickejší rozvoj všetkých najmenej rozvinutých okresov (špeciálne výzvy rezortov na nenávratný finančný príspevok z EŠIF, zvýhodnenia týchto okresov pri čerpani regionálnej investičnej pomoci a pod.).

15. 11. 2018 

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad vlády SR vyhlásil dňa 7. novembra 2018 na svojom webovom sídle: www.vlada.gov.sk//regionalny-rozvoj/  druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Táto výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2018 vrátane informačných, koordinačných a podporných aktivít. Oprávnené sú projekty z okresov, pre ktoré ku dňu 18. júna 2018 nebol spracovaný akčný plán a pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017 alebo v roku 2018. Zameranie výzvy súvisí aj so zaradením ďalších dvoch okresov – Michalovce a Stropkov – do zoznamu najmenej rozvinutých okresov dňa 19. októbra 2018.
 
Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 129 625 eur. Dotáciu je možné poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods.1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR: www.vlada.gov.sk//regionalny-rozvoj/. Termín podania žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť do 21. novembra 2018 buď do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie dotácie – Podpora regionálneho rozvoja“ alebo poštou na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, alebo osobne do podateľne Úradu vlády SR taktiež s uvedeným označením.   Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu výzva2018-2@vlada.gov.sk. Uvedená adresa slúži potenciálnym žiadateľom aj na zasielanie otázok súvisiacich s výzvou.

13. 11. 2018 

Výška minimálnej mzdy v roku 2019 bude 520 eur

Minulý týždeň som podpísal nariadenie vlády, ktorým sa zvyšuje minimálna mzda na úroveň 520 eur. Aj týmto krokom pokračujeme v razantnom navyšovaní minimálnej mzdy a naším cieľom je, aby táto dosiahla v budúcnosti aspoň 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Na druhej strane si ako predseda vlády želám, aby za minimálnu mzdu pracovalo na Slovensku čoraz menej ľudí,“ vyhlásil premiér Peter Pellegrini.

Oproti roku 2018, kedy bola minimálna mzda na úrovni 480 eur, dôjde k jej nárastu o 40 eur. Minimálna mzda tak po prvýkrát prekročí hranicu 500 eur. Keďže slovenskej ekonomike sa darí, vláda by chcela pokračovať v rokovaní so sociálnymi partnermi o zvyšovaní minimálnej mzdy aj v budúcnosti. 

13. 11. 2018 

P. Pellegrini: Na Slovensku máme firmy, ktoré môžu byť pre Azerbajdžan zaujímavé

Baku/Bratislava 13. novembra (TASR) - Ambíciou slovenskej vlády je vytvoriť priestor pre domácich podnikateľov, aby mohli preniknúť na trhy Kazachstanu a Azerbajdžanu. Obe krajiny sú totiž pre Slovensko z hľadiska investícií zaujímavé. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je od pondelka (12.11.) na oficiálnej návšteve Azerbajdžanu a následne sa presunie do Kazachstanu.

"Je pre nás veľkou prioritou vytvoriť priestor pre slovenské firmy a otvoriť im priestor na tieto zaujímavé trhy. Obe krajiny sú pre Slovensko, pre Európu ako takú, zaujímavé z hľadiska diverzifikácie energetických zdrojov. Aj to budú témy, ktoré budú rezonovať na našich spoločných rokovaniach," avizoval premiér.

V utorok ho čaká bohatý program. Dopoludnia položí vence k hrobu bývalého prezidenta Hejdara Alijeva a jeho manželky, ako aj pri chráme Večného ohňa. Následne sa zúčastní na otvorení biznis fóra, na ktorom budú prítomní aj slovenskí podnikatelia. Popoludní bude Pellegrini rokovať s premiérom Novruzom Mammadovom.

Podľa Pellegriniho Slovensko môže azerbajdžanským investorom veľa ponúknuť. "Na Slovensku pôsobia inovatívne firmy, ktoré môžu byť veľmi zaujímavé pre ťažobný priemysel. Máme firmy aj v oblasti biomedicíny, nanotechnológií či zbrojárskeho priemyslu," konštatoval Pellegrini. Ako príklad uviedol slovenskú firmu, ktorá testuje plazmové vŕtanie do veľkých hĺbok.

Slovenský minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) potvrdil, že slovenské firmy majú záujem investovať v tejto ázijskej krajine. "Aj podľa zloženia podnikateľskej delegácie vnímam, že o tieto krajiny, akými sú Azerbajdžan a Kazachstan, je na našom trhu veľký záujem. Preto veľký počet podnikateľov zaujala výzva SARIA a zúčastnili sa na delegácii," myslí si Žiga.

Priestor na rozvoj spolupráce vidí vo viacerých odvetviach. "Od železníc cez poľnohospodárstvo, vedu a výskum, ide o všetky možné oblasti. Úlohou nás, politikov je otvárať dvere, a toto sú krajiny, kde sú bilaterálne vzťahy medzi vládnymi predstaviteľmi potrebné na to, aby firmy na týchto trhoch dostali priestor," myslí si Žiga.

Minister potvrdil aj aktivity investorov z týchto dvoch ázijských krajín na Slovensku. "Zachytil som, že kazašské firmy sú účastníkmi tendrov na Slovensku. Takže pravdepodobne či už náš, alebo aj ten európsky trh je pre kazašské a azerbajdžanské firmy zaujímavý. Myslím si, že keď spĺňajú nároky Európskej únie, tak im nekladieme žiadne prekážky, aby mali aj obchodné záujmy na našom trhu," dodal Žiga.

13. 11. 2018 

Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla otvoril medzinárodné podujatie venované zelenému hospodárstvu

Slovensko ako historicky prvá krajina strednej Európy hostí zasadnutie pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) GREEN Action Programme. Jej podpredsedom a členom byra je štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla

Výmena skúseností pri zavádzaní ekonomických a sociálnych reforiem s dôrazom na ochranu životného prostredia. V Bratislave dnes odštartovalo významné medzinárodné dvojdňové podujatie, na ktorom bude približne stovka odborníkov z celého sveta diskutovať a hľadať riešenia ako podporovať v krajinách východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie zelené hospodárstvo založené na racionálnom využívaní prírodných zdrojov. Podujatie organizuje Ministerstvo životného prostredia SR spoločne s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Ide v poradí o 25. výročné stretnutie procesu, ktorý bol spustený začiatkom deväťdesiatych rokov vtedajšou Českou a Slovenskou federatívnou republikou.

Bratislavské stretnutie sa bude venovať prioritne dvom témam – udržateľnému energetickému sektoru a zelenému financovaniu. V obidvoch prípadoch pôjde o panelovú diskusiu na vysokej úrovni. Hlavnými rečníkmi budú podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Ševčovič a podpredseda Európskej investičnej banky Vazil Hudák. Aktívnymi účastníkmi diskusie bude tiež výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN Oľga Algayerová a riaditeľ direktoriátu OECD pre životné prostredie Rodolfo Lacy.

Súčasťou stretnutia bude diskusia na expertnej úrovni k investíciám do udržateľnej infraštruktúryintegrovanému vodnému hospodárstvuobehovému hospodárstvu. Posledným prerokovaným bodom bude zhodnotenie výsledkov a implementácia programu práce a rozpočtu na roky 2017-2018 a diskusia k návrhu na najbližšie roky 2019 a 2020.

Podujatia sa zúčastňujú vysokí predstavitelia envirorezortov východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie, členských krajín OECD ale aj medzinárodných organizácií ako Európska komisia, Európska investičná banka, Európska hospodárska komisia OSN (UNECE), Direktoriát OECD pre životné prostredie, Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska investičná a rozvojová banka (EBRD) či súkromný sektor.

Zelené hospodárstvo je také fungovanie hospodárstva, ktoré zabezpečuje ekonomický rast a rozvoj spoločnosti pri čo najefektívnejšom využívaní prírodných energetických a materiálnych zdrojov. Zároveň predstavuje alternatívu na zmenu. Rast príjmov a zamestnanosti je v ňom zabezpečovaný investíciami, ktoré znižujú emisie uhlíka, celkové znečistenie ovzdušia a vody, zvyšujú efektívnejšie využívanie energie a surovinových zdrojov, zabraňujú strate biodiverzity a ekosystémových služieb, je ohľaduplné k prírodným zdrojom a pozná ich hodnotu

GREEN Action Task Force je platformou pre dialóg a výmenu (transformačných) skúseností s aplikáciou (zavádzaním) princípov zeleného hospodárstva do praxe (do procesu ekonomických, sociálnych a inštitucionálnych reforiem) v krajinách regiónu východnej Európy, Kaukazu a strednej Ázie.

13. 11. 2018 

Lex Žitný ostrov zakáže ťažbu štrku, ak by ohrozovala podzemné vody

Podozrenia z nelegálnej ťažby štrku len podčiarkujú význam historicky prvého zákona na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí

Aktuálne medializovaná téma ohľadom údajne nelegálnej ťažby štrku na Žitnom ostrov je ďalším príkladom, aký významný posun pri ochrane najvzácnejších vodohospodárskych oblastí priniesol Lex Žitný ostrov.

Práve ten problematiku ťažby v súvislosti s kvalitou podzemných vôd rieši viac ako striktne: „v chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom, či iným spôsobom, ktoré by odkrývali podzemné vody“. Pričom štrk patrí medzi nevyhradené nerasty.

Práve vďaka zákonu sa súčasný stav zásadne a systémovo zmení. O to viac rezort životného prostredia mrzí, že pani poslankyňa Anna Zemanová nepodporila svojim hlasom zákaz ťažby v chránených vodohospodárskych územiach, ktorý by mohol poškodiť stav podzemných vôd.

Čo sa týka konkrétnych medializovaných podozrení. Podľa zverejnených informácií sa situáciou na popud starostov zaoberala polícia. V obci Tomášov už pred časom začala preverovať situáciu aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, no v súvislosti s odpadovou legislatívou. Z rovnakého dôvodu sa zaoberala aj ďalšou lokalitou a na základe zistení vec posunula na políciu. V jednom i druhom prípade nebudeme šetrenie komentovať, kým sa neuzavrie.

Minister životného prostredia už minulý týždeň vyhlásil, že ministerstvo robí konkrétne kroky na zefektívnenie dohľadu nad dodržiavaním envirolegislatívy - či už prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo v spolupráci s políciou. Okrem iného avizoval aj kontroly rozhodnutí vydaných na okresných úradoch, pri ktorých môžu panovať podozrenia.

13. 11. 2018 

Ministerstvo životného prostredia podporí výmenu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách

Od 29. októbra sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Alokácia predmetnej výzvy je 30 mil. EUR z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje cca 33,5 mil. EUR. Do kategórie oprávnených žiadateľov patria subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy.

Oprávnené aktivity sú zamerané na:
a) náhradu spaľovacích zriadení za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
b) modernizáciu vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia

Podmienky:
· Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania, ovládanie prostredníctvom vzdialených prístupov na internet).
· Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, pričom energetická efektívnosť je definovaná v zákone o energetickej efektívnosti.
· Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru vyžitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti projektu.
· Verejná budova je budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy, t.j. je subjektom verejnej správy.
· Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky. 
· V prípade projektov zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný plyn sú oprávneným územím výlučne oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia ako sú definované v zákone o ovzduší.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídlewww.op-kzp.sk.

13. 11. 2018 

László Sólymos: Sme rozhodnutí zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Po spoplatnení ľahkých plastových tašiek a zvýšení poplatkov za skládkovanie envirorezort odštartoval práce na zavedení zálohovania PET fliaš a plechoviek od nápojov. Ročne sa totiž na slovenský trh uvedie približne miliarda PET fliaš. Po zavedení zálohovania sa vyzbiera viac ako 90 percent z tohto objemu a výrazne sa tak zníži množstvo PET fliaš v uliciach a prírode. Zálohovanie si vyžiada odhadované vstupné investície približne na úrovni 80 miliónov eur. Naopak prinesie úspory pri čistení ulíc a prírody od PET fliaš a plechoviek, zníži náklady na skládkovanie a vytvorí odhadom 300 pracovných pozícií.

„Zavedenie zálohovania má svoje plusy i mínusy. Mínusy sú vyčísliteľné. Naopak plusy pre životné prostredie a pre náš každodenný život sú nevyčísliteľnej hodnoty. Práve preto sme sa rozhodli zálohovanie na Slovensku zaviesť,“ vyhlásil dnes podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

V súčasnosti je na ministerstve životného prostredia založená interná pracovná skupina, ktorej hlavnou prioritou je zavedenie zálohovania a minister už začal rokovania s reťazcami a dotknutými výrobcami.  
„Dnes zálohovanie funguje v ôsmich krajinách Európskej únie. V rámci strednej Európy, vrátane Rakúska, zavedené nie je. Chceme aby Slovensko bolo prvou krajinou v regióne, ktorá zálohovanie zavedie do praxe,“ pokračuje László Sólymos. Podľa jeho slov je o to náročnejšie nastaviť efektívny systém, ktorý dokáže presunúť PET fľaše z riek, lesov a ulíc tam kam patria - do recyklačných zariadení.

Rozhodnutiu zaviesť zálohovanie na Slovensku predchádzala analýza Inštitútu environmentálnej politiky. Štátni analytici študovali dopady zálohovania v krajinách, v ktorých už systém vratných PET fliaš a plechoviek funguje. Ich výsledky boli overované aj z nezávislého externého prostredia. Na základe výsledkov analýzy možno odhadnúť vstupné investície do systému a zároveň určiť množstvo vyzbieraných PET fliaš.

„Zavedenie zálohovania si bude vyžadovať vstupné investície približne na úrovni 80 miliónov eur. Pričom najväčšiu časť predstavujú náklady na nákup a servis strojov, ktoré budú prijímať plechovky a plastové fľaše,“ podotýka Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálne politiky. Podľa jeho slov však množstvo vyzbieraných PET presiahne 90 % z počtu, ktorý je uvedený na trh. V súčasnosti sa darí vyzbierať približne 60 percent. Rozdiel by sa podľa Martina Haluša zmestil na Námestie slobody v Bratislave, tak, že by sa naplnilo do výšky 22 metrov.

http://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/skutocna-cena-zalohy.html

13. 11. 2018 

Do evidencie prišli čerství absolventi

Do evidencie ľudí bez práce pribudli v septembri tisícky čerstvých absolventov stredných škôl. Aj napriek tomu sa evidovaná miera nezamestnanosti znížila o 0,04 percentuálneho bodu a dosiahla 5,38 %. Poklesla aj celková miera, a to o 0,01 percentuálneho bodu na aktuálnych 6,52 %. V porovnaní so septembrom minulého roka je to zníženie o 1,07 %. Pozitívnou správou je ďalšie zníženie počtu ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok, a nárast voľných pracovných miest na viac ako 84-tisíc.
 

V septembri bolo do práce pripravených ihneď nastúpiť 147 803 osôb a celkovo evidovali úrady 179 123 uchádzačov o zamestnanie. Medzi nezamestnaných sa zaradili tisícky čerstvých absolventov stredných škôl. V školskom roku 2017/2018 podľa predbežných údajov ukončilo stredné vzdelanie 52 518. „Na úradoch práce sa zaevidovalo 5 888, čo predstavuje 11,2 % zo všetkých čerstvých absolventov. Pred rokom to bolo 14,3 % a v roku 2016 sa ich nahlásilo až 17 %. Je veľmi pozitívne, že v posledných rokoch ubúda počet absolventov stredných škôl, ktorí končia na úradoch práce," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Zo stredných škôl mierili v septembri na úrady práce najmä absolventi ekonomiky a organizácie, obchodu a služieb, elektrotechniky, strojárstva, ale aj gymnazisti. Stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie z nich dosiahlo 90 %. „Zdalo by sa, že odborné vzdelanie, po ktorom volá väčšina zamestnávateľov, by malo byť dostatočným na to, aby si absolvent našiel zamestnanie. Ak však skončí na úrade práce, môže to znamenať, že jeho vzdelanie nespĺňa požiadavky zamestnávateľa alebo predstavy o výške platu nie sú v súlade s ponukou,“ približuje situáciu Ján Richter. Úrady práce budú absolventom ponúkať dostupné nástroje, aby si čo najskôr našli uplatnenie. 

Podobne pracujeme aj s absolventmi vysokých škôl. Kým na konci júna ich úrady evidovali 7 506, po troch mesiacoch z nich zostalo v evidencii 3 484, čo znamená pokles o 54 %. „Úrady túto skupinu podrobne analyzujú a usilujú sa im pri veľmi individuálnom prístupe pomáhať dostať sa na trh práce. Viac ako 1 300 z nich už má prísľub od zamestnávateľa, že nastúpia do práce do dvoch mesiacov. Ďalšie stovky sa ďalej dovzdelávajú a 923 je zaradených hlavne na absolventskú prax, keďže podľa zamestnávateľov nemajú dostatočné praktické skúsenosti,“ vysvetľuje minister. Dodáva, že v septembri nahlásili na úradoch zamestnávatelia najvyšší počet voľných pracovných miest a úrady práce majú dostatok nástrojov pre mladých ľudí, aby ich dokázali aktivizovať a dostať ich do zamestnania.

13. 11. 2018 

Budúcnosť práce a vzdelávania

Budúcnosť práce a vzdelávania vo štvrtej priemyselnej revolúcii a náhrada pracovnej sily robotmi otvárajú mnohé príležitosti na rozvoj a inovácie. Prinášajú však aj hrozby, ktoré môžu postretnúť Slovensko, ak nebudú prijaté účinné opatrenia najmä v oblasti rozvoja nových zručností pracovnej sily. Smart Career bola kľúčovou témou medzinárodnej odbornej konferencie a prezentačného veľtrhu firiem Slovakia Tech forum 2018 so zameraním na digitalizáciu, robotizáciu, vedu, výskum a inovácie na trhu práce. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 8. a 9. novembra v Košiciach.
 

Predstavitelia profesijných organizácií, zástupcovia zamestnávateľov a vysokých a stredných škôl jednoznačne potvrdili význam prognózovania potrieb trhu práce podľa zamestnaní a vyhodnocovania uplatnenia absolventov za účelom prijímania účinných stratégií rozvoja ľudského kapitálu. Predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský upozornil na alarmujúci stav nízkej uplatniteľnosti absolventov škôl vo vyštudovanom odbore a zároveň nízky záujem mladých ľudí o štúdium technických odborov vzdelania. Opieral sa o najnovšie výsledky projektu Prognózy vývoja na trhu práce. 

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš uviedol, že rezort práce prináša v rámci národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce relevantné dáta o dopyte a ponuke na trhu práce v päť ročnom horizonte a zároveň detailne vyhodnocuje uplatniteľnosť absolventov našich škôl nielen z hľadiska ich nezamestnanosti, ale i porovnaním vykonávaného zamestnania a vyštudovaného odboru vzdelania. Koncom roka plánuje rezort predstaviť internetovú platformu na prezentáciu týchto dát v jednotlivých krajských mestách Slovenska. 

Všetci zúčastnení sa zhodli na nutnej okamžitej komplexnej reforme systému celoživotného vzdelávania tak, aby sme ešte dokázali reagovať na potreby štvrtej priemyselnej revolúcie a nezaostali sme za krajinami V4, ale i zvyškom Európy.

13. 11. 2018 

Ročné zúčtovanie v sociálnom poistení

Spravodlivejšie odvodové zaťaženie práce, zníženie administratívnej záťaže podnikateľských subjektov a poistencov, ale aj vyššie príjmy štátu prinesie ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Týmto významným krokom plní rezort práce svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazal. Ročné zúčtovanie bude znamenať predovšetkým zreálnenie platieb poistného na sociálne poistenie, nakoľko každý, teda zamestnanec i zamestnávateľ zaplatí z príjmov, ktoré naozaj dosiahol alebo poskytol.
 

Zúčtovanie sa bude vykonávať za zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a za zamestnávateľa. Výnimkou budú len dobrovoľne poistené osoby, štát, ktorý platí poistné za svojich poistencov, napr. tých, ktorí sa starajú o deti do šesť rokov, o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov či osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, osobní asistenti a Sociálna poisťovňa, ktorá platí poistné za poberateľov úrazovej renty. Za týchto poistencov sa ročné zúčtovanie nevykoná. 

Podľa schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa ročné zúčtovanie bude týkať platenia poistného na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistenie v nezamestnanosti, ako aj poistného do rezervného fondu solidarity. Tie budú platené a odvádzané preddavkovo. Vzhľadom na osobitný charakter úrazového a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nad nimi nevykoná. 

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre zamestnanca a zamestnávateľa na platenie preddavkov na poistnom sa zruší a nahradí sa maximálnym ročným vymeriavacím základom. Ten sa bude uplatňovať na zamestnávateľa a zamestnanca pri platení preddavkov ako aj pri ročnom zúčtovaní. Platenie preddavkov na poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa sa zastaví zaplatením preddavkov na poistnom zo sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu počas kalendárneho roka, v ktorom je zamestnanec povinne poistený. Maximálny ročný vymeriavací základ sa bude uplatňovať aj na SZČO pri ročnom zúčtovaní. Maximálny ročný vymeriavací základ sa pomerne zníži v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok a pre SZČO aj v prípadoch, keď má vylúčenú povinnosť platiť poistné. „Podobne ako je zdravotné poistenie realizované pár rokov takýmto spôsobom, bude realizované aj sociálne poistenie s tým, že sa budú platiť vždy preddavky mesačne a potom na konci roka sa zúčtujú a buď sa doplatí do Sociálnej poisťovne, alebo naopak vráti peniaze Sociálna poisťovňa podľa toho, aký bude skutočný stav. Dôležité je, že zúčtovanie bude mať vplyv len na tie subjekty, ktoré v súčasnosti majú reálne v ročnom meradle rozdielne príjmy, ako z ktorých odviedli poistné na mesačnej báze, “ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Ak sa po ročnom zúčtovaní sociálnych odvodov zmení vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa vypočítala dôchodok, nemocenské alebo dávku poistenia v nezamestnanosti, sumu poisťovňa určí zo zmeneného vymeriavacieho základu. Výšku vyplácanej dávky poisťovňa zmení od bežnej splátky. Ak sa suma dávky zníži, poistenec nebude mať povinnosť vrátiť rozdiel v sume dávky vyplatenej za obdobie do vykonania jej zmeny. V prípadoch, ak sa suma dávky zvýši, Sociálna poisťovňa doplatí poistencovi rozdiel v sume dávky vyplatenej za obdobie do vykonania jej zmeny. 

Súčasná platná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov, aj dôchodcovia pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, bude zachovaná v podobe odvodovo odpočítateľnej položky (OOP). Tá sa bude uplatňovať tak u zamestnanca, ako aj u zamestnávateľa. Študent – dohodár a dôchodca – dohodár bude dôchodkovo poistený počas celého trvania dohody bez ohľadu na to, či si uplatní alebo neuplatní OOP v sume max. 200 eur mesačne. V rovnakom čase si môže študent – dohodár a dôchodca – dohodár uplatniť OOP len z jednej dohody. Ak si dohodári OOP v priebehu kalendárneho roka uplatnili OOP, ale nie v plnej výške (200 eur za každý kalendárny mesiac trvania dôchodkového poistenia z dohody v kalendárnom roku), tak im bude suma OOP uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania, ak nepožiadajú o výnimku z uvedeného postupu. Sociálna poisťovňa bude viesť evidenciu uplatňovaných výnimiek a bude oznamovať zamestnávateľovi nemožnosť uplatnenia výnimky, ak je už uplatnená v rovnakom čase pri inej dohode. 

„Treba zdôrazniť aj tú skutočnosť, že pre SZČO sa zachová súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia. Podnikatelia však budú platiť preddavky na poistnom, a tie potom budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platili preddavky na poistnom,“ upozorňuje minister Richter. 

Poistné na sociálne poistenie sa začne platiť preddavkovo za obdobie od januára 2022. Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov sa zavedie od roku 2022. Bude ho vykonávať Sociálna poisťovňa každoročne do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa robí ročné zúčtovanie. Prvýkrát sa tak stane v roku 2023 za rok 2022. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, poisťovňa ročné zúčtovanie odvodov vykoná do 31. októbra daného roka.

13. 11. 2018 

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 02.10.2018 v zmysle § 2 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „NV SR č. 75/2015 Z. z.) požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) o stanovisko k uplatneniu výberových kritérií pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO) vo vzťahu k disponibilným finančným prostriedkom. MPRV SR vo svojej odpovedi uviedlo, že pre žiadosti podané v roku 2018 na  AEKO nie je potrebné uplatniť výberové kritériá.

Vzhľadom na uvedené platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2018 predložili žiadosť o zaradenie do AEKO, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia (ďalej len „oznámenie“).

Podmienkou na zaradenie do AEKO je v zmysle § 2 NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Platobná agentúra zároveň v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok pre rozšírenie záväzku AEKO.

Podmienkou na rozšírenie záväzku AEKO je v súlade s § 2 a § 2a NV SR č. 75/2015 Z. z. predloženie podpísaného záväzného vyhlásenia oprávnenou osobou, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

Formuláre záväzného vyhlásenia sú pre veľký rozsah podmienok rozdelené osobitne pre operácie integrovaná produkcia a pre ostatné operácie a sú prílohou tohto oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA. Príslušné formuláre nie je prípustné nijako upravovať a je ich potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA, ktoré je uvedené v písomnom oznámení, v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Záverom upozorňujeme žiadateľov o rozšírenie záväzku na zmenu niektorých pravidiel poskytovania podpory na AEKO vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 72/2018 Z. z. z 26. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 75/2015 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Záväzné vyhlásenie žiadateľa AEKO IP 2018

Záväzné vyhlásenie žiadateľa AEKO ostatné operácie 2018

13. 11. 2018 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.6

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa,verzia 4.6, platnú od 30. 10. 2018.

Aktualizáciou došlo k doplneniu: kap. 4.3.3 Žiadosť o platbu; kap.4.3.5.4 Pravidlá financovania projektov, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania na základe aktualizácie Systému finančného riadenia v.2.1; kap. 4.5.1.3 Významnejšia zmena projektu v časti „Zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu. Úprava príloh: 4.3.5.2  Výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov NP; nová Príloha 4.3.15 – Súhlas so spracúvaním osobných údajov (odporúčaný vzor); zrušenie Prílohy č.4.5.2 Čestné vyhlásenie o vykonaní VO.

13. 11. 2018 

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-vyhlaseni-45-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 29. 10. 2018 bola zverejnená 45. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

45. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 30 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na náhradu spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Výzva je vyhlásená ako otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia príslušného kola výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov.

V prípade, ak dopyt predložených ŽoNFP dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, riadiaci orgán bezodkladne zverejní túto informáciu na svojom webovom sídle  www.op-kzp.sk. Súčasťou tejto informácie je aj upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy, pričom informácia je zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy.

Oprávnení žiadatelia i ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo výzve.

Vychádzajúc zo skúseností v rámci predchádzajúcich výziev na predkladanie ŽoNFP upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“ alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.

13. 11. 2018 

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 8. novembra 2018 vydalo Príručku k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5 (ďalej len “Príručka”).

Znenie Príručky nájdete v časti Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci.

13. 11. 2018 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 5

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo aktualizáciu Harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018.

Viac informácií nájdete v časti “Harmonogram výziev”

25. 09. 2018 

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ ZEFEKTÍVNENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zefektívnenie činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), znižovanie nákladov na súdne konania, optimalizácia organizácie práce Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNS SR) a implementácia inovatívnych riešení aj to prinesie národný projekt „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“. 

Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie transparentnosti justície sú základnými cieľmi národného projektu. Počas jeho implementácie sa vybudujú a posilnia odborné a analytické kapacity NS SR, zrealizuje sa procesno-organizačný audit, zavedú sa štandardizované postupy a metodiky a zavedie sa funkčný systém zberu údajov pre zabezpečenie analytickej podpory rozhodovacej činnosti sudcov NS SR.


Analytické centrá sú zaužívanou a uznávanou súčasťou súdnych inštitúcií v európskom právnom prostredí (napr. na Najvyššom súde Českej republiky vzniklo Oddelenie analytiky a komparatívneho práva už v roku 2005), ako aj nadnárodných súdnych inštitúcií, akými sú Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor Európskej únie. Vybudovaním a následnou činnosťou analytického oddelenia NS SR dôjde k zefektívneniu interných procesov rozhodovania NS SR. „Zvýšenie miery vyriešenia prípadov, skvalitnenie súdnych rozhodnutí a výkon súdnej moci s komplexnou pridanou hodnotou pre občana, najmä v podobe skrátenia doby súdneho konania sú základné predpoklady pre kvalitné, transparentné a nezávislé fungovanie Najvyššieho súdu, ako vrcholného orgánu všeobecného súdnictva v Slovenskej republike,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková. Projekt je predpokladom vytvorenia uceleného, rýchlo a efektívne pracujúceho analytického centra s kvalitnými výsledkami práce, ktoré bude uznávané nielen sudcami Najvyššieho súdu SR, ale aj ostatnou odbornou a širokou verejnosťou.

Predpokladom prístupu k spravodlivosti je dobrá informovanosť občanov o rôznych aspektoch justičného systému. Poskytovanie relevantných informácií prispieva k podpore transparentnosti a pochopeniu justičného systému. Zámerom realizácie projektu je proaktívne poskytovanie kvalitných informácií zo strany NS SR o rozhodovacej činnosti a dianí na NS SR, a to tak odbornej, ako aj laickej verejnosti.

Súčasťou projektu je vykonanie procesno-organizačného auditu, ktorého účelom bude identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich z pohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a detailné procesné mapy činností KNS SR ako gestora národného projektu. Ide o zadefinovanie podpory efektívneho riadenia ľudských zdrojov, oblastí vzdelávania zamestnancov KNS SR, zadefinovanie tvorby metodiky a politiky riadenia ľudských zdrojov v rámci KNS SR, kompetenčných matíc na jednotlivé pracovné pozície administratívneho a podporného personálu, systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, nástrojov na podporu riadenia. Vďaka tejto reforme sa skvalitní pracovné prostredie, zvýši sa efektivita práce zamestnancov KNS a aplikujú sa moderné pracovné postupy.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky evidovala k 1. januáru 2018 78 sudcov, 160 štátnych zamestnancov a 19 zamestnancov vo verejnom záujme. Celková dĺžka realizácie národného projektu je nastavená na 36 mesiacov a Európsky sociálny fond podporí cez operačný program Efektívna verejná správa národný projekt čiastkou 2,2 milióna eur.

25. 09. 2018 

Čerpanie peňazí EÚ k 31. augustu dosiahlo 15,59 %

Z finančných prostriedkov Európskej únie na roky 2014 až 2020 sa do konca augusta využilo 2,411 mld . eur z celkovej alokovanej sumy 15,466 mld. eur BRATISLAVA 16. septembra (SITA) - Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. augusta tohto roka v desiatich z dvanástich programov 2,411 mld. eur. Predstavuje to 15,59 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,466 mld. eur. Oproti koncu júla čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 71,74 mil. eur a miera o 0,47 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V porovnaní s koncom minulého roka využívanie zdrojov EÚ vzrástlo o 663,07 mil. eur a podiel o 4,31 p. b.
 
Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo v závere augusta 495,18 mil. eur, čo je 19,04 % z alokácie 2,6 mld. eur.
Medzimesačne to predstavuje rast o 12,24 mil. eur, resp. o 0,48 p. b.
Oproti záveru predošlého roka národné spolufinancovanie vzrástlo o
123,92 mil. eur, alebo o 4,77 p. b.
 
Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu augusta 33,02 %
(514,98 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 27,34 % (43,49 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 22,55 % (890,74 mil. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 20,97 % (8,26 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 19,20 % (425,64 mil. eur z 2,217 mld. eur).
 
OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 9,85 % (308,99 mil.
eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 5,88 % (16,38 mil.
eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
5,23 % (90,94 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 5,06 %
(111,46 mil. eur z 2,204 mld. eur) a OP Rybné hospodárstvo 0,07 % (10,38 tis. eur z 15,79 mil. eur). V zvyšných dvoch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky. Ide o programy Interreg SR - ČR (alokácia zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur).
 
Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,364 mld. eur k 31. decembru 2018. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31. augustu je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške ešte 584,74 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2018 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.
 
Objem platných výziev, resp. vyzvaní v prípade zdrojov EÚ koncom augusta dosiahol 13,898 mld. eur (90,10 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 6,783 mld. eur (43,86 % z alokácie). Program INTERACT III má z peňazí EÚ zakontrahovaných 100 % z alokácie (39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 57,86 % (1,283 mld. eur), Program rozvoja vidieka 57,16 % (891,46 mil. eur), OP Technická pomoc 52,27 % (83,15 mil. eur), Interreg SR - ČR 50,93 % (45,91 mil. eur), Interreg SR - Rakúsko 45,76 % (34,73 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 44,06 % (1,383 mld. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 42,48 % (1,678 mld.
eur), OP Efektívna verejná správa 38,9 % (108,32 mil. eur), IROP 31,95 %
(555,61 mil. eur), OP Výskum a inovácie 30,90 % (681,11 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 3,55 % (559,75 tis. eur).

Zdroj: SITA

25. 09. 2018 

Eugen valcuje eufondy.sk – za jeden mesiac viac ako milión návštev

Sympatický Eugen putuje Slovenskom a  stáva sa užívateľom úspešných eurofondových projektov. Jednoduchý, ale chytľavý motív veľkej televíznej, rozhlasovej a online kampane EUGEN, ktorú Úrad vlády SR spustil 13. augusta 2018, spôsobil za posledný mesiac rekordnú návštevnosť webového sídla eufondy.sk – stránka eviduje viac ako 1 200 000 návštev a 94 900 unikátnych IP adries.
 
Cieľom kampane je propagovať u verejnosti existujúce oblasti podpory EÚ v Slovenskej republike z EŠIF, zrýchlenie čerpania eurofondov na základe vyhlásených výziev,  mobilizácia potenciálnych prijímateľov eurofondov na predkladanie svojich projektov v rámci aktuálneho programového obdobia, ako aj komunikácia významu a dôležitosti eurofondov pre rozvoj našej krajiny či získavanie informácií prostredníctvom webu www.eufondy.sk.

25. 09. 2018 

Richard Raši začal s kontrolami plnenia Akčného plánu, navštívi všetky riadiace orgány

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu  Richard Raši dnes na ministerstve hospodárstva odštartoval sériu kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov. Skontroluje aj zazmluvňovanie, vypisovanie výziev a čerpanie. 
 
Vicepremiér Richard Raši v nasledujúcich týždňoch navštívi jednotlivé ministerstvá, aby zistil ako pokračujú v plnení akčného plánu, ktorý výrazne napomáha pri zjednodušovaní  implementácie eurofondov.
 
„Budeme kontrolovať čerpanie eurofondov a napĺňanie akčného plánu, zavádzame aj uplatňovanie čo najtransparentnejšieho prístupu do celého procesu. Plnenie akčného plánu sme najskôr urobili na administratívno - expertnej úrovni u nás na úrade a príslušných riadiacich orgánoch a sprostredkovateľských orgánoch,“ vyjadril sa Richard Raši. Dodal tiež, že akčný plán je mechanizmom na zrýchlenie čerpania.
 
Vicepremiér dnes osobne vykonal kontrolu časti Operačného programu Výskum a inovácie, pre ktorý je ministerstvo hospodárstva sprostredkovateľským orgánom.
 
„Ministerstvo hospodárstva priebežne plní ukazovatele záväzného plánu OP VaI, ktoré sú v jeho gescii a realizuje všetky opatrenia pre efektívnu a plynulú implementáciu aktivít zameraných na podporu inovácií podnikateľského prostredia,“ povedal R. Raši. Zároveň dodal, že v zmysle pravidiel Európskej komisie je za kontrahovanie a čerpanie a vyhodnocovanie projektov je plne zodpovedný riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán a náš úrad mu je iba nápomocný.
 
Vicepremiér ocenil viaceré aktivity a opatrenia ministerstva hospodárstva. Medzi ne patrí aj zjednodušené vykazovanie výdavkov, vďaka ktorému podnikatelia nie sú povinní vykazovať nepriame (režijné) výdavky súvisiace s realizáciou projektu, ako napríklad cestovné náklady, telekomunikačné poplatky a energie. Ministerstvo hospodárstva ako prvý riadiaci orgán tiež zaviedlo možnosť elektronického predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Aby sa zvýšil počet elektronicky predložených žiadostí, rezort vytvoril inštruktážne video.
 
 
„Osobitne oceňujem najmä dve špeciálne výzvy z dielne ministerstva hospodárstva, zamerané na podporu malých a stredných podnikov z najmenej rozvinutých okresov. V rámci jednej výzvy vyčlenili 50 miliónov eur a v rámci druhej  10 miliónov eur. Ministerstvo hospodárstva tiež zvýhodňuje projekty predložené z najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom  bodového zvýhodnenia a  zvýšenej intenzity pomoci o 15 percent,“ dodal R. Raši.
 
25. 09. 2018 

Miestna samospráva bude vedieť reagovať na nové trendy, umožní to operačný program Efektívna verejná správa

Miestna územná samospráva prejde modernizáciou a bude tak vedieť reagovať na nové trendy. Umožní to národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý je financovaný cez operačný program Efektívna verejná správa. Z Európskeho sociálneho fondu je na projekt s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ vyčlenená suma 4 628 292,99. Medzi hlavné ciele projektu patrí napríklad zdieľanie úspešných príkladov dobrej praxe či systematická podpora spolupráce medzi obcami.

Ambíciou projektu je vytvoriť podmienky na postupné zavádzanie tzv. nového komunálneho manažmentu. „Ten bude reagovať na historický vývoj miestnej územnej samosprávy, súčasný stav a tiež bude pripravený reagovať na nové trendy s cieľom zvyšovať efektivitu výkonu agendy, zavádzať nástroje efektívneho rozhodovania a účelného riešenia lokálnych problémov,“ vysvetlila ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že projekt reflektuje na nové trendy. Ide napríklad o implementáciu tzv. zdieľanej samosprávy a nástrojov benchmarkingu do prostredia miestnej územnej samosprávy. Benchmarking je metóda založená na systematickom meraní ako aj porovnávaní vybraných ukazovateľov.

Zdieľanie úspešných a v inej samospráve zavedených riešení prispeje k následnému prijímaniu efektívnych rozhodnutí inými samosprávami, ktoré majú rovnaký problém. Minimalizuje sa tak riziko rozhodnutí s možnými negatívnymi následkami ako aj riziko neefektívnych rozhodnutí. Ďalším nástrojom sa posilní princíp dobrej správy, čo znamená prijímanie legálnych, legitímnych, efektívnych a transparentných rozhodnutí, pri ktorých sú vopred známe dopady. Súčasťou projektu bude včasná intervencia, ktorá zvýši informovanosť volených predstaviteľov a odborných zamestnancov v legislatívnej oblasti ako aj vo vzťahu k prijímaniu rozhodnutí. Tretím opatrením sa zvýši vzájomná spolupráca obcí. Znamená to, že napríklad zimná údržba či starostlivosť o zeleň by bola vzhľadom na ekonomické možnosti obcí na báze tzv. medziobecnej spolupráce efektívnejšia a pre každú samosprávu prínosnejšia. Podpora tejto spolupráce okrem iného prinesie schopnosť samospráv pripraviť sa na nové prístupy, ako sú napríklad vytváranie inteligentných komunít (tzv. smart communities), zdieľaná ekonomika či zdieľaná samospráva. Okrem iného bude tiež vytvorený nelegislatívny materiál, ktorý kvantifikuje reálnu situáciu na Slovensku, a teda zmapuje kľúčové originálne a prenesené kompetencie, podporí efektivitu výkonu originálnych kompetencií ako aj financovanie výkonu prenesených. Na základe týchto dát bude následne možné náš model porovnať s krajinami V4, čo určí, ktoré nástroje a zavedené riešenia by u nás prispeli k modernizácii samosprávy a k zvýšeniu jej efektivity.

Miestna územná samospráva sa na Slovensku dynamicky vyvíja od roku 1990, keď bola znovu obnovená. Odvtedy prešla niekoľkými vývojovými fázami či transformačnými procesmi. V súčasnosti je, vzhľadom na nové trendy, formujúce sa agendy a príležitosti v ďalšom rozvoji, relatívne stabilizovaná, čo umožňuje prijať opatrenia smerom k jej modernizácii. Národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska tak reaguje na aktuálny stav a komplexný pohľad na jej súčasný model. Výsledkom projektu bude vyššia kvalita odborného zázemia samosprávy, vytvorenie podmienok na zmenu súčasnej komunálnej legislatívy, ale aj zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti.

Obecný zákon z roku 1990 zrovnoprávnil všetky obce bez ohľadu na ich veľkosť, čo v praxi znamená, že tie isté úlohy plní 50-tisícové mesto, no tiež obec s menej ako 10 obyvateľmi. Disponovanie rovnakými originálnymi kompetenciami v každej samospráve tak nie je optimálne ani efektívne. Miestnu územnú samosprávu u nás tvorí 2 929 obcí, z ktorých 2 661 sú obce s menej ako tritisíc obyvateľmi. V takýchto obciach žije 38,7 percent populácie. Na druhej strane, v mestách nad 50-tisíc obyvateľov žije 22,4 percent populácie, pričom takýchto miest je u nás 11. Cieľom OP Efektívna verejná správa je prispieť k modernizácii samospráv aj prostredníctvom národného projektu ZMOSu.

25. 09. 2018 

Nový portál pomôže obciam zorientovať sa vo výzvach v oblasti smart riešení

 
K lepšej informovanosti o možnostiach miest a obcí zapojiť sa do jednotlivých výziev v oblasti smart riešení má prispieť nová webová platforma. O jej príprave informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši včera na Medzinárodnej konferencii Municipálna V4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu v Sielnici.

“Rozhodli sme sa, že urobíme webovú platformu, ktorá poskytne všetky nápady na zlepšovanie života v mestách a obciach. Teraz sú to smart alebo inteligentné riešenia, ale je to jednoducho všetko, čo zlepší a uľahčí život občanov v obci,” priblížil Raši s tým, že na jednom mieste tak nájdu všetko, čo sa pre dané mestá a obce poskytuje a nebudú musieť hľadať to, čo sa im hodí, cez 11 operačných programov a desiatky výziev.

Na stránke nájdu zároveň príklady dobrej praxe, teda konkrétne príklady inteligentných riešení niektorých slovenských či zahraničných miest. Zároveň aj formy financovania, teda informácie o tom, kto im vie pomôcť jednotlivé projekty kofinancovať, a podobne.

Do roku 2020 by mal byť spustený aj centrálny register výziev. Pôjde o webový portál, na ktorom budú zverejnené všetky výzvy všetkých programov a pre všetky oblasti života. Prínosom stránky má byť aktívne vyhľadávanie medzi výzvami prostredníctvom zadaných kritérií.

Zdroj: TASR, ÚPVII

 

25. 09. 2018 

Európska iniciatíva občanov: Komisia registruje iniciatívu „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“

Kolégium komisárov sa včera rozhodlo zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“.

Navrhovaná iniciatíva občanov požaduje uplatňovanie posilnených kontrol a prísnejších sankcií v členských štátoch, ktoré nie sú súčasťou Európskej prokuratúry, aby sa zabezpečila ochrana finančných záujmov Únie.

V rozhodnutí kolégia sa uvádza, že vyhlásenia o podpore by sa mali zbierať s vedomím, že podporujú návrhy, ktoré nerozlišujú medzi členskými štátmi výhradne na základe ich účasti alebo neúčasti v Európskej prokuratúre. Dôvodom je, že podľa zmlúv nesmú právne akty rozlišovať medzi členskými štátmi výhradne na základe toho, či sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci. Môžu tak však urobiť, ak na to existujú objektívne dôvody – napríklad ak existujú rôzne úrovne ochrany finančných záujmov Únie.

Rozhodnutie Komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu Komisia neanalyzuje jeho obsah.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 27. septembra 2018, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, a v oboch prípadoch je povinná uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu využívať tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby politiky od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa ustanovenia zmluvy vykonávajú.

Európska iniciatíva občanov musí byť najskôr formálne zaregistrovaná. Potom môže jej prostredníctvom jeden milión občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právny akt v oblastiach, v ktorých má právomoc tak urobiť.

Podľa podmienok prípustnosti, ktoré sú stanovené v nariadení o európskej iniciatíve občanov, navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca a nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Ďalšie informácie

Úplné znenie európskej iniciatívy občanov „Stop podvodom a zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ“ (aktívne od 27. septembra)

Ďalšie európske iniciatívy občanov, ktoré v súčasnosti zbierajú podpisy

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov

Fórum európskej iniciatívy občanov

 

25. 09. 2018 

Miestne občianske poriadkové služby v rámci integrácie MRK opäť zlepšia služby v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje dňa 31.8.2018 vyhlásilo dopytovo orientovanú výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Výzva svojím zameraním a obsahom nadväzuje resp. je pokračovaním úspešnej výzvy na poskytovanie MOPS vyhlásenej v roku 2017, na základe ktorej sa realizuje 148 projektov, v ktorých bolo vytvorených viac ako 830 pracovných miest.

Špecifickým cieľom výzvy je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít predovšetkým zapojením príslušníkov a obyvateľov MRK, zamestnancov štátnej správy a samosprávy pracujúcich s MRK.

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia sprostredkovateľského orgánu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce z Atlasu rómskych komunít 2013 s počtom minimálne 80 obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Alokácia výzvy je 22,3 milióna eur, obce ako žiadatelia musia mať zabezpečené spolufinancovanie vo výške 5%. Projekty môžu mať nastavenú dĺžku realizácie od 12 do 24 mesiacov.

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocný pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo zamestnať a nájsť uplatnenie pre toľkých ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v rámci predchádzajúcich výziev. Nakoľko sme zatraktívnili a zefektívnili podmienky poskytnutia príspevku, očakávame, že táto výzva bude úspešná“, vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková.

25. 09. 2018 

Seniori v Revúcej môžu vďaka eurofondom žiť dôstojných priestoroch zariadenia Cilka

Projekt realizovalo mesto Revúca za viac ako 1 300 000 eur z eurofondov  v období rokov 2010 – 2011 v rámci Regionálneho operačného programu Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Na budove vymenili okná aj strechu, budovu zateplili, zrekonštruovali rozvody kúrenia, vymenili podlahu, sociálne zariadenia, vybudovali bezbariérový výťah, izby nanovo zariadili.  Celý objekt je bezbariérový a vďaka rekonštrukcii sa zvýšila jeho  kapacita.
Otvorením tohto zariadenia sa skvalitní nielen pobyt našich klientov, ale aj pracovné prostredie pre našich zamestnancov. Zvykne sa hovoriť, že v živote robíme veľké veci. Ale nie, robíme malé veci s veľkou láskou. A tak vzniklo aj toto zariadenie,“ povedala pri odovzdávaní zrekonštruovanej Cilky vtedajšia starostka Revúcej Eva Cireňová.
 
Po rekonštrukcii je k dispozícii ubytovanie pre 18 imobilných osôb v rámci prízemia a pre 60 osôb schopných pohybu na prvom a druhom poschodí objektu. Na nové bývanie sa veľmi tešila aj  vtedy najstaršia obyvateľka zariadenia, 94-ročná Janka Sivičeková. "Veľmi je tu pekne, spokojná som," povedala babička.
Bezbariérový vstup a bezbariérovo riešená  celá budova umožňujú  bezproblémový pohyb klientov aj zamestnancov. V rámci prevádzky je poskytované stravovanie 4x denne, zdravotná a opatrovateľská starostlivosť a taktiež 2 x týždenne služby ošetrujúcej lekárky,  sociálna rehabilitácia a ďalšie služby ako upratovanie, pranie, žehlenie, nákupy  a  iné, podľa potrieb klientov. V Cilke je v súčasnosti  68 klientov, o pohodlie  ktorých sa starajú dve zdravotné sestry a 14 opatrovateliek. Priemerný vek klientov v zariadení bol 80 rokov. O opatrovateľské služby je veľký záujem, pretože zariadenie Cilka ja jediné svojho druhu v širokom okolí.
Mesto Revúca bolo aktívne v čerpaní eurofondov aj v ďalších rokoch -  v priebehu roka 2014 realizovalo  projekt Akadémia tretieho veku Revúca, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu, z operačného programu Vzdelávanie. Cieľom projektu bolo zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov so zameraním na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne a tiež zvýšenie miery ich sociálnej integrácie.
 
Prijímateľ: mesto Revúca
Operačný program:   Regionálny operačný program 
 
Opatrenie:  Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Cieľ projektu:  Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom celkovej obnovy budovy Zariadenia opatrovateľskej služby v Revúcej
Prínos projektu: zlepšenie stavebno-technického stavu objektu a jeho tepelných vlastností, jeho vybavenia a zariadenia a skvalitnenie poskytovania opatrovateľských služieb v regióne 
Rozpočet projektu:   1 372 096, 32 eur
Zdroje EÚ:  1 303 491,50 eur
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia projektu: 2010 – 2011
25. 09. 2018 

Vynovené zdravotné stredisko v Raslaviciach - pacienti nemusia za zdravotnou starostlivosťou cestovať

Pacienti  - obyvatelia Raslavíc, ale aj ďalších cca 15 obcí, majú k dispozícii vynovené, debarierizované priestory vybavené modernými diagnostickými prístrojmi a  novým vybavením pre zefektívnenie diagnostiky. Zakúpený USG prístroj prispel k zvýšeniu kvality lekárskej starostlivosti, takže pacienti už nemusia za vyšetrením vycestovať do najbližších miest, či už Bardejova alebo Prešova.  
zdrav1
Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky pre prácu lekárov. Existujú aj ďalšie snahy o rozšírenie pôsobenia lekárov špecialistov, ktorým je ponúkaná možnosť bezplatného využívania USG prístroja. V rámci projektu boli vytvorené aj priestory pre činnosť zdravotnej asistentky pre príslušníkov MRK, ktorú obec zamestnala v novembri 2014 a ktorá tieto priestory využíva.
 
V obci zaznamenali tiež zvýšený počet pacientov, hlavne v odborných ambulanciách. Celkovo bola zdravotná starostlivosť v zmodernizovanej infraštruktúre poskytnutá už 67 451 pacientom a bolo vykonaných 11 375 preventívnych prehliadok. Nemenej dôležitým je efekt zníženia energetickej náročnosti. Vďaka zatepleniu 1 502,63 m2 plochy zdravotného strediska došlo k úspore 411,76 GJ energie za rok. A napokon aj efekt estetický – zmodernizované zdravotné stredisko prispelo k skrášleniu jedného z centier obce Raslavice.
zdrav2
K realizácii projektu Rekonštrukcia zdravotného strediska obec pristúpila po takmer 30 rokoch fungovania zdravotného strediska, počas ktorých boli vykonávané len nevyhnutné. Starosta obce Anton Lamanec: „Podmienkou schválenia peňazí bolo aj to, aby nedošlo k zníženiu počtu lekárov, ktorí budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Momentálne tu ordinujú dvaja praktickí a dvaja detskí lekári, dvaja stomatológovia a okrem toho traja špecialisti, ktorí chodia do Raslavíc vo vyhradených dňoch. 
Realizácia projektu  v sebe zahŕňala najmä 3 hlavné činnosti:

 • Rekonštrukciu budovy;
 • Debarierizáciu budovy;
 • Zakúpenie vybavenia ambulancií.

 
Rekonštrukcia budovy spočívala najmä v zlepšení tepelno-technických vlastností - zateplená bola fasáda, strecha, vymenené boli okná a vchodové dvere. Popri riešení tepelno-technického stavu boli obnovené aj interiéry – vymenené boli podlahové krytiny, časť interiérových dverí, obnovené boli interiérové maľby a nátery.

Súčasťou debarierizácie bola realizácia 3 základných prvkov:
           1.vybudovaná bola nájazdová rampa do zdravotného strediska,
2.na schodisku bola osadená plošina pre jednoduchší prístup
imobilných pacientov na 2. nadzemné podlažie,
3.prebudované a debarierizované boli sociálne zariadenia.
 zdrav3
V rámci projektu bolo zakúpené zdravotnícke vybavenie ambulancií:

 •  
 • USG prístroj, ktorý majú možnosť využívať všetci lekári pôsobiaci v zdravotnom stredisku bezplatne,
 • 2 CRP prístroje,
 • 2 EKG prístroje,
 • 2 glukomery, 
 • 4 polohovateľné vyšetrovacie lôžka.

V obci okrem vynovenej budovy zdravotného strediska za pomoci eurofondov vybudovali novú kanalizáciu, čiastočne zrekonštruovali základnú školu a zrevitalizovali centrálnu zónu obce, súčasťou čoho bola aj oprava cesty na hlavnom ťahu medzi Bardejovom a Prešovom.
O prostriedky v  rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR z februára 2010 prejavilo záujem až 29 subjektov. Napokon sa realizovalo 10 projektov  - dve mestá, sedem obcí a jedna poliklinika si na projekty rekonštrukcie a modernizácie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti spoločne rozdelili takmer 6,26 mil. eur. Najviac finančných prostriedkov  na rekonštrukciu polikliniky získalo mesto Giraltovce, a to viac ako 1,550 mil. eur. Poliklinika Sabinov, n.o. dostala na svoju modernizáciu necelých 1,165 mil. eur. Na rekonštrukciu či modernizáciu zdravotných stredísk prispeli eurofondy aj v meste Podolínec a obciach: Muráň, Petrovany, Turňa nad Bodvou, Raslavice, Sačurov, Ľubotín a Markušovce.
 

Prijímateľ (názov a sídlo): obec Raslavice
Operačný program:  Operačný program Zdravotníctvo
Prioritná os:   2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie:  2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej  zdravotnej starostlivosti

Cieľ projektu: 
Prínos projektu:
Rozpočet projektu:   268 776 eur
Spolufinancovanie z rozpočtu: 13 438,80 eur
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia projektu: 2011 – 2012
 
Informácie aj na:  https://www.zzz.sk/clanok/9606-z-eurofondov-v-rastislavciach-obnovia-centrum-zdr-stredisko-a-vybuduju-kanalizaciu
http://www.opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/mapa-projektov/rekonstrukcia-zdravotneho-strediska-v-raslaviciach
https://www.dnes24.sk/eu-da-na-rekonstrukciu-ambulancii-v-sr-dalsich-6-mil-84489

25. 09. 2018 

Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve „Wifi pre Teba“

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Banskobystrickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu „Wifi pre Teba“ .

Termín: 2.október 2018 o 10:00 hod.

Miesto: Veľká sieň, 1.poschodie, Československej armády 26,  974 01 Banská Bystrica

Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 25. septembra 2018 na adrese ipc@banskabystrica.sk .

Pozvánka a program

25. 09. 2018 

Školenie v Nitre: „Systém ITMS 2014+ nástroj na správu eurofondov v SR“

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF NSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie Systém ITMS 2014+  nástroj na správu eurofondov v Slovenskej republike, ktoré je určené pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov nenávratných finančných príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Termín konania:              9. október 2018 (utorok) 
Miesto konania:              UKF v Nitre, Sieň Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na adresu: ipc@unsk.sk v termíne do 1.10.2018. Z jednej organizácie môže byť prihlásený jeden účastník, ktorý si prinesie pre prácu v systéme ITMS2014+ vlastný notebook. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka na školenie

Návratka

25. 09. 2018 

Kalkulačka na výpočet výšky príspevku na opatrovanie

Začiatkom leta uzrela svetlo sveta prelomová novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorej najvýznamnejšou zmenou je historický nárast príspevku na opatrovanie. Už v tomto roku to je mimoriadne razantné navýšenie pre opatrovateľov v produktívnom veku až o cca 120 eur, pre opatrovateľov v dôchodkovom veku až o cca 92 eur.
 

MPSVR SR sa však rozhodlo aj po praktickej stránke vyjsť v ústrety žiadateľom o opatrovateľský príspevok. Odborníci z Inštitútu sociálnej politiky ministerstva práce vytvorili kalkulačku na výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Jej zverejnením na web stránke MPSVR SR chceme zlepšiť informovanosť ľudí, ktorí sa, vzhľadom na životnú situáciu, starajú o ťažko postihnutého blízkeho. 

Kalkulačka umožňuje žiadateľom skontrolovanie nároku a nezáväzný výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Je potrebné zadať parametre - výšku príjmu, dôchodku, či je ťažko zdravotne postihnutá osoba nezaopatrené dieťa a pod. Kalkulačka následne vypočíta sumu príspevku. 

„Reálne zisťovanie nároku na priznanie a výšku príspevku na opatrovanie môže v praxi trvať niekoľko týždňov. Kalkulačka umožní nezáväzne vypočítať sumu príspevku prakticky okamžite po zadaní vstupných údajov,“ hodnotí generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová. 

Kalkulačka pre výpočet výšky príspevku na opatrovanie

25. 09. 2018 

Ľudí bez práce naďalej ubúda, voľných miest je dostatok

Z evidencie nezamestnaných odišlo v auguste takmer 2-tisíc ľudí. Celková miera nezamestnanosti sa tak znížila oproti júlu o 0,07 percentuálneho bodu a dosiahla 6,53 %. Poklesla aj evidovaná miera, a to o 0,05 percentuálneho bodu na 5,42 %. Zo 79 okresov dosiahlo až 48 evidovanú nezamestnanosť pod 5 %.
 

Úrady práce evidovali na konci augusta 179 343 uchádzačov o zamestnanie. Medzimesačne sa ich počet znížil o 1 979 osôb, medziročne o 30 575 ľudí. Z nich bolo ihneď pripravených nastúpiť do práce 148 935. „Približne 43 % je v evidencii do šiestich mesiacov, ďalších cca 17 % je evidovaných dlhšie ako pol rok, avšak menej ako rok. To je kategória ľudí, ktorí nedávno pracovali a mohli by si rýchlejšie nájsť zamestnanie, pretože majú skúsenosti," hodnotí vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Zvyšných 40 % evidovaných nepracovalo viac ako rok. „Pre nás je veľmi pozitívne, že každý mesiac ubúda dokonca extrémne dlhodobo nezamestnaných, čiže tých, čo nepracovali viac ako štyri roky. V auguste ich ubudlo 769, medziročne je ich však menej o takmer 12-tisíc,“ dopĺňa minister. 

K týmto pozitívnym výsledkom bezpochyby pomáhajú aj efektívne opatrenia politiky zamestnanosti, najmä projektové. Pre mladých, starších aj dlhodobo nezamestnaných naďalej realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny množstvo národných projektov, vďaka ktorým si môžu nezamestnaní zvýšiť svoje šance uplatniť sa na trhu práce alebo si nájsť priamo zamestnanie. „Chceme vytvoriť podmienky, aby každý, kto má záujem pracovať, si prácu našiel. Treba však otvorene povedať, že tu je aj skupina ľudí, a nie malá, ktorá záujem pracovať nemá. V prvom rade ich chceme motivovať a dosiahnuť, aby bol väčší rozdiel medzi tými, ktorí pracujú napr. za minimálnu mzdu, a tými, ktorí len poberajú sociálne dávky. Prijmeme však aj iné opatrenia, aby sa nezneužívala evidencia, napr. ak niekto bezdôvodne odmietne viackrát prácu, ktorá zodpovedá jeho kvalifikácii,“ vysvetľuje Ján Richter. 

Aj napriek množstvu ľudí bez práce hlásia zamestnávatelia mesiac čo mesiac desaťtisíce voľných pracovných miest a mnohé z nich nevedia obsadiť. V auguste ich na úradoch práce nahlásili takmer 82-tisíc, najviac v Bratislavskom kraji. Aj preto čoraz viac siahajú po zahraničnej pracovnej sile. Po nedávnom zjednodušení prijímania pracovníkov z tretích krajín na nedostatkové profesie v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti pod 5 % pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike. „Slovensko naďalej zostáva krajinou, ktorá bude regulovať prísun pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Neotvárame bezbreho hranice pre každého, kto má o náš trh záujem. Orgány, ktoré realizujú proces príchodu pracovníkov zo zahraničia, by mali konať rýchlejšie, aby sa naplnili voľné pracovné miesta investorov a tí nemuseli zo Slovenska odchádzať," informuje minister Ján Richter. Dodáva, že v súčasnosti na Slovensku pracuje takmer 62,5 tisíca cudzincov, z nich je 32 799 občanov EÚ a zvyšok sú občania z tretích krajín.

25. 09. 2018 

30. októbra neplatí zákaz maloobchodného predaja, nárok na príplatky však zostáva

Počas jednorazového štátneho sviatku, ktorý pri príležitosti stého výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Turčianskom Sv. Martine a s tým spojeného založenia ČSR schválila NR SR na 30. októbra 2018, nie je zakázaný maloobchodný predaj.
 

Zákaz sa minulý rok rozšíril novelou § 94, ods. 5 Zákonníka práce na všetky štátne sviatky a tie sú v Zákonníku práce výslovne vymenované. MPSVR SR pre tento mimoriadny sviatok do Zákonníka práce nezasahovalo. Platí však, že zamestnanci majú počas práce v tento deň nárok na mzdové zvýhodnenie za prácou v štátny sviatok vo výške 100% priemerného zárobku, a to na základe komplexu opatrení pre zvýšenie miezd zamestnancom k 1. máju 2018, ktoré mzdové zvýhodnenie zdvojnásobili.

25. 09. 2018 

Aktualizácia často kladených otázok k 30. výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizované znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30, ktoré sú zverejnené v časti FAQ Energetika.

25. 09. 2018 

Usmernenie č. 2 k 40. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 19. septembra 2018 Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 (ďalej len „40. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

 1. úprava a spresnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku;
 2. realizácia zmien súvisiacich s nadobudnutím účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii);
 3. úprava zrejmých nesprávností a vypustenie duplicitne uvádzaných informácií v dokumentácii výzvy;
 4. realizácia formálnych a upresňujúcich úprav v dokumentácii výzvy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.

 

Znenie Usmernenia a dokumenty dotknuté Usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.

25. 09. 2018 

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017

Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa PIF poskytuje hĺbkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov, ktoré používajú členské štáty na boj proti podvodom.

Predovšetkým boli prijaté dve hlavné legislatívne iniciatívy, ktoré zvýšia účinnosť a jednotu v Európskej únii v boji proti cezhraničným podvodom: Smernica na boj proti podvodom prostriedkami trestného práva a nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad verejného prokurátora (EPPO), posilnenou spoluprácou.

Popri týchto hlavných iniciatívach sa v roku 2017 prijali ďalšie opatrenia na posilnenie ochrany finančných záujmov EÚ. Členské štáty posilnili svoje národné systémy a postupy so zameraním na prevenciu a detekciu, napríklad prostredníctvom kampaní zameraných na verejnú mienku,  reorganizáciou národných útvarov pre boj proti podvodom, nasadením špecializovaných IT nástrojov, školeniami a cez spoločné operácie.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti „Kto sme – Správy“: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 10/2018: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2018/commission-adopts-annual-report-protection-eus-financial-interests_en

25. 09. 2018 

Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP, týmto v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. septembra 2018,  informujú žiadateľov, že v rámci konaní o žiadosti podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú povinní pri preukazovaní splnenia podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k: 

 1. majetkovo-právnemu vysporiadaniu predkladať výpisy z listov vlastníctva  (v elektronickej ani listinnej podobe)  a zároveň
 2. k právnej forme žiadateľa, resp. partnera predkladať výpisy z príslušných registrov, v ktorých sú daní žiadatelia, resp. partneri zapísaní (v elektronickej ani listinnej podobe

a to ani v prípadoch, že je tak v príslušných výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vrátane ich neoddeliteľných príloh, napr. Príručka pre žiadateľa) uvedené.

V nadväznosti na uvedené poskytovateľ (riadiaci orgán alebo sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP) nepožaduje predloženie výpisov z listov vlastníctva, resp. príslušných registrovs výnimkou situácií, kedy z technických dôvodov nie je možné zo strany poskytovateľa bezodkladne získať výpisy z príslušného informačného systému. V takomto prípade poskytovateľ dožiada dotknutého žiadateľa o predloženie príslušného výpisu. V prípade predloženia výpisu v listinnej podobe, tento nesmie byť (v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z.) starší ako 30 dní.

25. 09. 2018 

Program obnovy dediny pre rok 2019

Slovenská agentúra životného prostredia dňa 10.09.2018 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Všetky potrebné podklady vrátane vstupu 
do aplikácie, usmernenia a príloh sú dostupné na http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2019.

11. 09. 2018 

Do roku 2020 musíme zabrániť nespútanej klimatickej zmene, tvrdí šéf OSN

Generálny tajomník OSN António Guterres varoval, že svet je vystavený priamej existenčnej hrozbe a musí sa rýchlo zbaviť závislosti od fosílnych palív, aby zabránil nezadržateľnej klimatickej zmene.

Guterres označil túto krízu za naliehavú a vyzval vlády, aby prelomili paralýzu nečinnosti, pokým nebude neskoro, informovali agentúry AP a DPA.

„Klimatická zmena postupuje rýchlejšie než my,“ povedal v pondelok šéf svetovej organizácie v prejave v jej newyorskom sídle. „Musíme zabrzdiť smrtiace emisie skleníkových plynov a dávať impulz klimatickým opatreniam.“

 

 

Málokto koná

Guterres zdôraznil, že ľudia všade na svete zažívajú rekordné teploty, pričom extrémne vlny horúčav, lesné požiare, búrky a záplavy zanechávajú za sebou smrť a devastáciu.

Ako príklady spomenul indický štát Kérala, kde nedávno došlo k najhorším monzúnovým záplavám v Indii za celé desaťročia; takmer 3000 obetí vlaňajšieho hurikánu Maria na Portoriku; roztápajúci sa arktický ľad; rozsiahle lesné požiare; okysľovanie oceánov, ktoré ohrozuje potravové reťazce, a vysokú koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére, ohrozujúcu potravinovú bezpečnosť miliárd ľudí.

Guterres pripomenul, že vedci varujú pred globálnym otepľovaním už desaťročia, avšak príliš mnoho lídrov odmieta počúvať a príliš málo z nich koná.

Keď približne 190 krajín sveta podpísalo v roku 2015 parížsku klimatickú dohodu, zhodli sa na snahe udržať do roku 2100 nárast celosvetových teplôt pod hranicou dvoch stupňov Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie, ako aj na úsilí obmedziť tento nárast čo najbližšie k úrovni 1,5 stupňa Celzia.

„Tieto ciele boli to najmenej, aby sa zabránilo najhorším dôsledkom klimatickej zmeny,“ povedal Guterres. „Vedci nám však hovoria, že sme ďaleko od ich naplnenia,“ konštatoval s tým, že podľa štúdie OSN sú doterajšie záväzky signatárov parížskej dohody len tretinou z toho, čo je potrebné.

 
 

 

Katastrofálne dôsledky

„Musíme rýchlo ukončiť našu závislosť od fosílnych palív. Musíme ich nahradiť čistou energiou z vody, vetra a slnka. Musíme zastaviť odlesňovanie, obnoviť degradované lesy a zmeniť to, ako farmárčime,“ vyzval s tým, že alternatívou je temná a nebezpečná budúcnosť.

„Ak nezmeníme naše smerovanie do roku 2020, riskujeme, že premeškáme bod, v ktorom sa môžeme vyhnúť nezadržateľnej klimatickej zmene - s katastrofálnymi dôsledkami pre ľudí a všetky prírodné systémy, ktoré nás udržujú nažive,“ varoval.

„Od toho, ako sa postavíme ku klimatickej výzve, nezávisí nič menej než naša budúcnosť a osud ľudstva,“ vyhlásil Guterres.

Dodal, že s cieľom urobiť z klimatických opatrení prioritu medzinárodnej agendy zvolá na september 2019 klimatický summit svetových lídrov. Nabádať ich na zvýšenie aktivít bude aj na tohtoročnom Valnom zhromaždení OSN o dva týždne.

11. 09. 2018 

Kandidáti do komunálnych volieb majú posledný deň na podanie kandidačnej listiny

Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov či strany, ktoré ich navrhujú, majú posledný deň na podanie kandidačnej listiny pre novembrové komunálne voľby.
Voľby budú v sobotu 10. novembra, kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom hlasovania. Voľby budú stáť 8.890.458 eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra pôjde na voľby 7.465.708 eur, z rozpočtu Štatistického úradu SR 1 424 750 eur.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať.
Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.
Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.
Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.

 

11. 09. 2018 

Kritickú správu o Maďarsku v Európskom parlamente podporia aj rakúski poslanci

právu odsudzujúcu situáciu v Maďarsku, vypracovanú holandskou poslankyňou Európskeho parlamentu Judith Sargentiniovou z frakcie Zelených, podporia v stredajšom hlasovaní v Štrasburgu aj europoslanci z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). Vyplýva to z rozhovoru rakúskeho kancelára a predsedu ÖVP Sebastiana Kurza pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF.

Z rozhovoru vysielaného v pondelok večer citovalo internetové vydanie maďarského týždenníka Heti Világgazdaság (HVG), podľa ktorého síce šesť europoslancov z ÖVP - subjektu patriaceho do politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) s 218 poslancami - nie je veľa, avšak Kurzov rázny postoj musí byť pre maďarského premiéra nepríjemný.

V čase nástupu rakúskeho kancelára do funkcie totiž Orbán vnímal Kurza ako vážneho spojenca. Medzičasom však vysvitlo, že Kurz s Orbánom má podobné zmýšľanie iba v otázkach odmietania prisťahovalectva - v iných otázkach však už ani nie.

 

 

Postoj neprekvapil

V súvislosti so Sargentiniovej správou nie je postoj rakúskeho kancelára prekvapujúci, pretože hneď po svojom vymenovaní Kurz vytýkal Orbánovi stav demokracie v Maďarsku, pripomína HVG.

Predseda frakcie ÖVP v EP Othmar Karas zašiel podľa Heti Világgazdaságu ešte ďalej, keď vyhlásil, že ak väčšina poslancov EP v stredu schváli kritickú správu o Maďarsku, tak pozastavia členstvo vládnej strany Fidesz v EPP/EĽS.

Podľa predmetného dokumentu, ktorý schválil Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) 25. júna, v Maďarsku existuje jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušovania základných európskych hodnôt, a preto je opodstatnené začať proti tejto stredoeurópskej krajine konanie podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu.

 

11. 09. 2018 

Orbán označil kritiku EÚ voči Maďarsku za vykonštruovaný proces

Kritickú správu o situácii demokracie v Maďarsku, ktorú vypracovala holandská europoslankyňa Judith Sargentiniová z frakcie Zelených a v stredu bude o nej rozhodovať Európsky parlament, označil pred utorkovou plenárnou schôdzou EP predseda maďarskej vlády Viktor Orbán za vykonštruovaný proces s vopred pripraveným rozsudkom.

Podľa spravodajskej webovej stránky Menedzsment Fórum (mfor.hu) Orbán, ktorý osobne bude v rozprave k uvedenej správe obhajovať postoje Maďarska, pred plenárnou schôdzou EP v Štrasburgu zverejnil na Facebooku krátky videozáznam.

V ňom podľa mfor.hu namiesto toho, aby sa vyjadril ku kritizovanému stavu demokracie vo svojej krajine, dramatickým hlasom povedal, že v utorok popoludní sa väčšina poslancov EP, ktorá je zástancom prisťahovalectva v Európe, pripravuje na pomstu Maďarsku, pretože Maďari odmietajú, aby sa z ich krajiny stala krajina prisťahovalcov.

 

 

Obmedzené vystúpenie

„Úloha premiéra nie je ľahká, pretože rozsudok už sformulovali a rozprava bude teda iba vykonštruovaným procesom,“ konštatoval Orbán, ktorý vyjadril odhodlanie ochrániť Maďarsko a Maďarov pred nespravodlivým obviňovaním a klamstvami.

Menedzsment Fórum pripomína, že maďarský ministerský predseda bude mať v rozprave možnosť vystúpiť v časovom rámci siedmich minút.

Podľa predmetného dokumentu, ktorý schválil Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) 25. júna, v Maďarsku existuje jednoznačné nebezpečenstvo vážneho porušovania základných európskych hodnôt, a preto je opodstatnené začať proti tejto stredoeurópskej krajine konanie podľa článku č. 7 Zmluvy o EÚ pre vážne porušenie princípov právneho štátu.

11. 09. 2018 

Podporujeme vstup Rumunska do Schengenu i OECD, vylásil Pellegrini

Premiér Peter Pellegrini vyjadril Rumunsku podporu počas návštevy Bukurešti.

Slovensko plne podporuje vstup Rumunska do schengenského priestoru i Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Predseda vlády SR Peter Pellegrini to vyhlásil v utorok počas pracovnej návštevy v Bukurešti.

„Pre lepšiu ochranu Európskej únie je dôležité pokračovať v rozširovaní schengenského priestoru. Je žiaduce, aby sa hranice Schengenu posunuli čo najviac na juh. Preto Slovensko zastáva názor, že ak niekto podmienky na vstup do Schengenu splní a preukáže svoju pripravenosť po technickej stránke, mal by byť do schengenského priestoru zaradený,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou rumunskej vlády Vioricou Dancilaovou v Paláci víťazstva.

Pellegrini upozornil, že táto otázka by sa nemala zneužívať na politické ciele. „Považujem to za škodlivé pre bezpečnosť Únie,“ zdôraznil.

 

 

Spoločná história

Slovenský premiér rovnako plne podporil ambície Bukurešti na vstup do OECD. Bratislava podľa jeho slov tiež oceňuje aktívnu prípravu Rumunska na predsedníctvo v Rade EÚ v prvom polroku 2019 a je pripravená odovzdať Bukurešti svoje skúsenosti s ním. Urobí tak aj z pohľadu svojho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4). Premiér preto zaželal Dancilaovej veľa síl do príprav na predsedníctvo v EÚ, ktoré bude sprevádzané brexitom i voľbami do Európskeho parlamentu.

Svoju návštevu považuje Pellegrini za ďalšie potvrdenie priateľských a nadštandardných vzťahov s Rumunskom. „Zdieľame spoločnú históriu,“ pripomenul a dodal, že Rumunsko bolo prvou krajinou na svete, ktorá 18. decembra 1992 uznala samostatnú Slovenskú republiku. Pri tejto príležitosti ocenil taktiež postoj Rumunska k slovenskej minulosti.

Spomenul zásluhy rumunskej armády počas druhej svetovej vojny i neúčasť rumunských jednotiek na vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa v roku 1968.

Rumunsko je pre Slovensko podľa šéfa slovenskej vlády aj významným hospodárskym partnerom. Aktuálne sa nachádza na 11. mieste v hospodárskom exporte Slovenska a má stále rastúcu tendenciu. Vzájomná hospodárska výmena dosiahla v minulom roku hodnotu 2,74 miliardy eur, objasnil. Pellegrini v Rumunsku zopakoval odmietavý postoj Slovenska k výstavbe plynovodu Severný prúd 2 (Nordstream 2), na ktorého budovanie majú obe strany rovnaký názor.

Slovenské firmy v Rumunsku

Šéfka rumunskej vlády Dancilaová pripomenula takmer 700 slovenských firiem aktívne pôsobiacich v Rumunsku. Premiéri hovorili aj o prítomnosti početných komunít krajanov žijúcich na území oboch krajín.

Dancilaová pripomenula tému spoločného boja proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami. Osobitnú pozornosť venovali strategickým problémom v oblasti obrany, kde podčiarkli misie, na ktorých sa zúčastňujú rumunskí a slovenskí vojaci.

„Zhodli sme sa, že budeme podporovať vysokú úroveň medzivládnych vzťahov. A to na pozadí niektorých výnimočných historických momentov, ako sú 100. výročie vzniku oboch krajín, 25. výročie diplomatických vzťahov a 50. výročie od Pražskej jari,“ zhodnotila spoločné konzultácie so slovenským partnerom.

Dancilaová považuje za mimoriadne dôležité podpísanie protokolu o bilaterálnej spolupráci v oblasti inšpekcie práce. Je dôležitý najmä pre rumunských pracovníkov, ktorí sa angažujú na slovenskom pracovnom trhu. Prerokovali aj dohodu o spolupráci v oblasti školstva a kultúry, pretože so Slovenskom aktuálne spolupracuje 28 rumunských vysokých škôl.

Podpísali dokumenty o spolupráci

Spoločnej tlačovej konferencii predsedov vlád Slovenska a Rumunska predchádzalo plenárne rokovanie delegácií.

V Rumunsku zároveň zástupcovia oboch strán podpísali už zmienené programy spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a práce medzi ministerstvami školstva a práce SR a Rumunska na roky 2018-2020.

Pellegrini s delegáciou absolvuje v Bukurešti taktiež pracovný obed s premiérkou Dancilaovou, stretnutie s prezidentom Rumunska Klausom Iohannisom, predsedom Poslaneckej snemovne Liviom Dragneom a predsedom Senátu Calinom Popescom-Tariceanom.

V rámci oficiálnej návštevy Rumunska položí predseda vlády Pellegrini kyticu k buste Alexandra Dubčeka v parku pri kongresovej a koncertnej hale Sala Palatului v centre Bukurešti.

 

11. 09. 2018 

Premiér: Je dôležité, aby sme urobili všetko pre komfort slovenského pacienta

Do nemocníc prichádzajú prvé nové lôžka v rámci obnovy postelí. V bratislavskej nemocnici na Antolskej ulici odovzdali v pondelok 70 nových lôžok. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pri tejto príležitosti uviedol, že je dôležité "robiť všetko pre komfort slovenského pacienta, ktorý si po špičkovom zákroku zaslúži dobrú rekonvalescenciu". Do štátnych nemocníc má smerovať celkovo 8100 nových postelí.

"Sľúbili sme, že do našich nemocníc pribudne niekoľko tisíc nových postelí a obmeníme tak lôžka, ktoré majú často 20 - 30 rokov. Mnohé z nich už neposkytujú tie parametre, ktoré by poskytovať mali," vysvetlil premiér. Nové postele si už stihli vyskúšať pacienti aj sestry. Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) poslúži vyše 2300 postelí. Predseda vlády sa nazdáva, že "čoskoro budeme svedkami kvalitatívnej zmeny v slovenskom zdravotníctve".

Premiér tiež avizoval ďalšie veľké rekonštrukcie, ktoré čakajú zdravotníctvo. "Chystá sa rekonštrukcia Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá bude rekonštruovaná z eurofondov. Zo štátneho rozpočtu sa bude rekonštruovať výrazne univerzitná nemocnica v Banskej Bystrici, ružinovská nemocnica v objeme možno až 80 miliónov eur," informoval. Podľa jeho slov sú pripravené aj väčšie opatrenia, ako stratifikácia slovenských nemocníc.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) pripomenula, že k dispozícii budú štyri typy postelí. "Všetky postele, ktoré sú dovážané do našich nemocníc, už obsahujú tzv. antidekubitné matrace, teda tie, ktoré zabraňujú u pacientov vzniku preležanín. Slovenský pacient strávi hospitalizáciou v nemocnici v priemere osem a pol dňa, preto je kvalitná posteľ dôležitou súčasťou liečby," vysvetlila. Podľa Kalavskej plánuje MZ odovzdať postele, ktoré už doslúžili pacientom, do sociálnych organizácií, ktoré už o staré postele prejavili záujem.

"Nové lôžka našej nemocnici výrazne pomôžu. V mnohých prípadoch ide o obnovu postelí po dlhých rokoch. Je to pozitívna správa tak pre pacientov, ako aj zdravotníkov," uviedol Juraj Kovács, generálny riaditeľ UNB.

11. 09. 2018 

Predseda vlády SR Peter Pellegrini na oficiálnej návšteve Rumunska

  

 

 

 

V utorok 11. septembra 2018 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na oficiálnu návštevu Rumunska. V Bukurešti sa premiér stretne s rumunskou predsedníčkou vlády Vioricou Dancilovou, s  prezidentom Klausom Wernerom Iohannisom, s predsedom Poslaneckej snemovne Liviom Dragneom a s  predsedom Senátu Călinom Popescu-Tăriceanom.

Počas pracovného obeda budú  predsedovia vlád diskutovať o vzájomných slovensko – rumunských vzťahoch, bilaterálnej ekonomickej spolupráci, ale aj o aktuálnych otázkach európskej politiky a nadchádzajúcom samite EÚ.  

V rámci oficiálnej návštevy Rumunska položí predseda vlády kyticu k buste Alexandra Dubčeka v parku pri Sala Palatului v centre Bukurešti. Busta tohto slovenského politika a štátnika je umiestnená v bukureštskom parku od augusta 2016. 

Pracovný program predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Bukurešti (Rumunsko)

Utorok 11. septembra  2018

Údaje sú uvedené v miestnom čase +1 h oproti SR                     
10.00 h       Bukurešť, Victoria Palace 
                    príchod na Úrad vlády Rumunska
        uvítací ceremoniál          
                               
10.10 h       Bukurešť, Victoria Palace
oficiálne rokovanie s predsedníčkou vlády Vioricou Dancilovou                              
                
11.15 h       Bukurešť, Victoria Palace
                   vyhlásenie pre média
 
12.00 h       Bukurešť, Prezidentský palác Cotroceni
                   stretnutie s prezidentom Klausom Wernerom Iohannisom
 
13.00 h       Bukurešť, Prezidentský palác Cotroceni
        tlačová konferencia
                        
13.30 h       Bukurešť, Vila Lac
        oficiálny obed podávaný predsedníčkou vlády Vioricou
Dancilovou
                             
 
15.10 h       Bukurešť, Sala Palatului Parku
        položenie kytice k buste Alexandra Dubčeka
 
15.30 h       Bukurešť, Palác parlamentu
                   stretnutie s predsedom Poslaneckej snemovne Liviom Dragneom

                                    

16.05 h       Bukurešť, Palác parlamentu
       stretnutie s  predsedom Senátu Călinom Popescu-Tăriceanom

 

 

 

 

11. 09. 2018 

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov, ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Ciele Fondu malých projektov sú podrobne vysvetlené v dokumente Program spolupráce.

11. 09. 2018 

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

11. 09. 2018 

Najlepšie finančné zdravie a najnižší dlh zo všetkých VÚC má opäť Nitriansky samosprávny kraj

ajnižší dlh zo všetkých žúp má Nitriansky samosprávny kraj (13 %, resp. 33 € na obyvateľa). Náš kraj má podľa aktuálneho hodnotenia hospodárenia žúp, ktoré 5. septembra zverejnil nezávislý ekonomický inštitút INEKO, opätovne ako jediný zo všetkých VÚC výborné finančné zdravie, vyjadrené ukazovateľom +5,03, čo je ešte lepšie hodnotenie ako výsledok predchádzajúcej analýzy INEKO.

11. 09. 2018 

VÚC očami komunálu

Združenie miest a obcí Slovenska dnes spúšťa prieskum zameraný na vnímanie vyšších územných celkov primátormi miest a starostami obcí. Cieľom prieskumu je poznanie postojov predstaviteľov miestnej územnej samosprávy k činnosti krajskej samosprávy, a tiež vnímanie spolupráce a hodnotenie kooperácie medzi oboma úrovňami samosprávy.

V prieskume sa okrem iného sústredíme na to, ako často komunikujú mestá a obce s krajskou samosprávou, v ktorých konkrétnych oblastiach s ňou spolupracujú a akým spôsobom navzájom komunikujú. Sústredíme sa hodnotenie informovanosti o činnosti krajskej samosprávy vo vzťahu k jednotlivým regiónom. Respondentov sa budeme pýtať aj na to, ktoré súčasné kompetencie VÚC by podľa nich bolo vhodné presunúť na mestá a ktoré kompetencie v pôsobnosti krajskej samosprávy by, naopak, bolo potrebné viac posilniť získaním nových právomocí pre VÚC. Ďalšou z oblastí prieskumu bude poznanie postojov zástupcov miest a obcí k tomu, do akej miery ovplyvňuje činnosť krajských samospráv miestny regionálny rozvoj.

Prieskum bude realizovaný od 10. septembra do 14. októbra 2018 na reprezentatívnej vzorke miest a obci, ktorá reaguje na takmer 4 ročné skúsenosti starostov a primátorov s činnosťou vyšších územných celkov, v ktorých novembrovými regionálnymi voľbami prišlo k zmenám v rámci volených orgánov. Tak akceptujeme fakt dlhoročných skúseností primátorov a starostov, ako aj možnosť ich porovnania prístupu vtedajšej a novej politickej reprezentácie na úrovni vyšších územných celkov. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  

11. 09. 2018 

Európsky týždeň mobility prinesie vysokú zľavu vo vlakoch, autobusoch a vybranej MHD pre všetkých

Počas Európskeho týždňa mobility v termíne od 16. do 22. septembra budú môcť cestujúci získať vysokú zľavu vo vlakoch, v prímestskej autobusovej doprave a vo vybraných prevádzkach MHD na Slovensku. Ministerstvo dopravy spolu so ZSSK už minulý rok umožnilo počas Európskeho týždňa mobility cestovať vo vlakoch na celom Slovensku za polovičné cestovné. V tomto roku sa do kampane zapojili aj všetky vyššie územné celky, ktoré budú tiež garantovať vysoké zľavy v prímestských autobusoch. Z jednotlivých miest sa do kampane zapoja aj mestá Košice a Nitra, kde budú zľavy platiť aj v mestskej hromadnej doprave.

„Spoločne chceme presvedčiť ľudí, že verejná osobná doprava si zaslúži šancu. Pozývame preto všetkých cestujúcich, aby si  počas trvania kampane za zľavnené cestovné vyskúšali cestovanie vlakom alebo autobusmi či MHD a sami zhodnotili, či im tento spôsob dopravy nebude vyhovovať viac ako státie v zápchach,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Súčasný ročník Európskeho týždňa mobility je tematicky zameraný na kombinovanie a integráciu dopravy. Vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, kategórie Os a REX, vo všetkých autobusoch prímestskej autobusovej dopravy a v rámci MHD v Košiciach a Nitre majú plne platiaci cestujúci možnosť cestovať za zľavnené jednorazové cestovné lístky.

„Samosprávne kraje zabezpečili, že počas Európskeho týždňa mobility môžu ich obyvatelia i návštevníci cestovať prímestskými autobusmi so zľavou 50 percent. Budeme ďalej pracovať na tom, aby sa ľudia už nemuseli vracať späť do áut. Európsky týždeň mobility nám dáva príležitosť a priestor, aby sme obyvateľom našich krajov ponúkli alternatívu k ich dennodennému dochádzaniu za prácou autom. Využívanie autobusovej či vlakovej dopravy  je šetrnejšie k životnému prostrediu a v mnohých prípadoch je aj rýchlejšie, ako dochádzanie osobným vozidlom,“povedal trnavský župan a predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.

„Veríme, že cestujúci ocenia zľavy na cestovnom počas tohto jedného týždňa,“ povedal Ján Lunter, predseda samosprávneho kraja. „Zároveň treba povedať, že integrovaná doprava a kvalitnejšie cesty v našom kraji sú jednou z našich dlhodobých priorít nielen počas jedného týždňa, ale aj počas celého volebného obdobia,“ dodal.

V súčasnosti existuje pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva dopravy a vyšších územných celkov, ktorej cieľom je zatraktívniť verejnú osobnú prepravu.  Odborníci v rámci tejto platformy pracujú aj na harmonizácii verejnej dopravy prostredníctvom jednotných štandardov obslužnosti, štandardov vybavenosti zastávok, staníc a vozidiel, dispečingu, tarify a ostatných služieb týkajúcich sa prevádzky tak, aby mal cestujúci zabezpečený požadovaný komfort. Kampaňou počas Európskeho týždňa mobility sa podpora alternatívnym spôsobom dopravy nekončí. Rezort dopravy, samosprávne kraje a mestá budú spolupracovať aj na propagovaní pešej a mestskej cyklistickej dopravy.

11. 09. 2018 

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
11. 09. 2018 

Program obnovy dediny 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2019 je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Viac informácií nájdete TU.

 

 

05. 09. 2018 

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018- aktualizácia

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o podpore žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1 – Podpora elektromobility). Aktualizované zoznamy žiadostí o podporu na rok 2018 sú zverejnené v sekcii Prehľady, resp. formou odkazov v texte nižšie.

 

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu, spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Aktualizovaný zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu:

 

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2018, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v aktualizovanom zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu

 

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2018, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018.

 

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,

d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2018. Aktualizovaný zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu:

 

V prípade otázok či nejasností píšte na E-mail: podatelna@envirofond.sk

05. 09. 2018 

Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 - aktualizácia

V súvislosti s prijatím zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2018, bola vykonaná zmena zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) doplnením § 4 ods. 1 písm. ad), § 4 ods. 2 a § 4c.

Na základe vykonaných zmien zákona o fonde sa v zmysle § 4 ods. 2 zákona o fonde aktualizuje „Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018“, ktorú nájdete tu

05. 09. 2018 

Mestá a obce by si mali skontrolovať elektronickú schránku, nájdu v nej informácie o OverSi

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) oslovuje mestá a obce s informáciou o možnosti implementácie do portálu https://oversi.gov.sk/. Školenia k portálu OverSi už začali.

Začiatok septembra prinesie značné odbúranie byrokratickej záťaže občanov. Od 1. septembra si orgány verejnej moci výpisy z obchodného a živnostenského registra a listy vlastníctva vyhľadajú v Centrálnom systéme referenčných údajov alebo na novom portáli https://oversi.gov.sk/ z dielne ÚPVIIktorý  pomôže dodržiavať zákon proti byrokracii najmä menším orgánom verejnej moci.

„Prioritne musíme myslieť na malé mestá a obce, ktoré nie sú integrované do Centrálneho systému referenčných údajov, no rovnako musia dodržiavať zákon proti byrokracii, ako napríklad veľké  krajské mestá,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

„Z pohľadu miest a obcí je OverSi výborný nástroj, najmä pre tých zhruba 830 miest a obcí Slovenska, ktoré princíp Jedenkrát a dosť nemajú vyriešený prostredníctvom Informačného systému Dátové centrum obcí a miest  (DCOM) a ich dodávateľ informačného systému im to nezabezpečuje,“ povedal výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška a dodal, že v Informačnom systéme DCOM je momentálne približne 2100 obcí a miest.

„Mestá a obce mimo DCOM náš úrad oslovil prostredníctvom správ do elektronických schránok. V spolupráci so ZMOS sme si dali za cieľ, aby sa informácia o možnosti získavania výpisov z  OverSi dostala ku všetkým obciam a mestám na Slovensku a aj miestna územná samospráva mala tak vytvorené podmienky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona proti byrokracii,“ dodal Richard Raši.

Zamestnanci úradu vicepremiéra osobne navštívili približne 65 orgánov verejnej moci, ktorým odprezentovali možnosti bezplatného využívania OverSI a boli im tak nápomocní pri prípravách na uvedenie zákona proti byrokracii do praxe. Pre uľahčenie práce s portálom je pre garantov a používateľov portálu pripravená simulácia s úlohami a komentármi, ktorá je dostupná na internetovej stránke http://stopbyrokracii.sk/skoliace-materialy-a-prirucky/.

05. 09. 2018 

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku

 
Ministerstvo hospodárstva bude môcť využiť vyše 4,4 mil. eur z eurofondov na zlepšenie regulácií. Rezort získal nenávratný finančný príspevok na národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.
 
Základom pre reformu regulačných nariadení je už schválená Stratégia lepšej regulácie, ktorá zahŕňa predovšetkým zvyšovanie kvality prípravy legislatívnych i nelegislatívnych materiálov, posudzovanie vplyvov na vybrané oblasti, ako sú sociálne vplyvy či vplyvy na podnikateľské prostredie a hodnotenie účelnosti a efektívnosti už existujúcich regulácií.
 
Agenda lepšej regulácie je pritom podľa ministra hospodárstva Petra Žigu kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť podnikov a ich potenciál vytvárať nové pracovné miesta. "Naším cieľom nie je bezhlavo deregulovať, ale tvoriť reguláciu tak, aby bola účelná a efektívna. Na veľké množstvo rôznych povinností, obmedzení a nariadení, dopláca podnikateľské prostredie," hovorí minister.
 
Cieľom projektu je optimalizácia regulačného prostredia na Slovensku prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu.
Významnou súčasťou projektu je aj vzdelávanie zamestnancov štátnej správy a informovanie verejnosti o dôležitosti celej agendy lepšej regulácie a možnostiach zapojenia do jej procesov.
05. 09. 2018 

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku

 
Ministerstvo hospodárstva bude môcť využiť vyše 4,4 mil. eur z eurofondov na zlepšenie regulácií. Rezort získal nenávratný finančný príspevok na národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.
 
Základom pre reformu regulačných nariadení je už schválená Stratégia lepšej regulácie, ktorá zahŕňa predovšetkým zvyšovanie kvality prípravy legislatívnych i nelegislatívnych materiálov, posudzovanie vplyvov na vybrané oblasti, ako sú sociálne vplyvy či vplyvy na podnikateľské prostredie a hodnotenie účelnosti a efektívnosti už existujúcich regulácií.
 
Agenda lepšej regulácie je pritom podľa ministra hospodárstva Petra Žigu kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť podnikov a ich potenciál vytvárať nové pracovné miesta. "Naším cieľom nie je bezhlavo deregulovať, ale tvoriť reguláciu tak, aby bola účelná a efektívna. Na veľké množstvo rôznych povinností, obmedzení a nariadení, dopláca podnikateľské prostredie," hovorí minister.
 
Cieľom projektu je optimalizácia regulačného prostredia na Slovensku prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu.
Významnou súčasťou projektu je aj vzdelávanie zamestnancov štátnej správy a informovanie verejnosti o dôležitosti celej agendy lepšej regulácie a možnostiach zapojenia do jej procesov.
05. 09. 2018 

MZ SR skvalitňuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti

 
Aj v odľahlejších regiónoch Slovenska by pacienti v budúcnosti mali nájsť svojho lekára. Ministerstvo zdravotníctva mimo okresných a krajských miest plánuje umožniť vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré by na jednom mieste združovali všeobecných lekárov, pediatrov a špecialistov. Projekt bude financovaný z eurofondov a cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre ľudí aj v miestach, kde bolo doteraz náročnejšie získať lekárov a pacienti tak museli dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov. Ministerstvo zdravotníctva dnes zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
 
Dostupnejšia zdravotná starostlivosť v regiónoch 
 
Účelom výzvy je integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania spomínaných centier. Do výzvy za môžu zapojiť žiadatelia, ktorým bola k projektovému zámeru vydaná hodnotiaca správa. „Cieľom vybudovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti je, aby pacienti nemuseli  dochádzať za zdravotnou starostlivosťou do vzdialenejších regiónov a takisto integrácia všeobecných lekárov so špecialistami s možnosťou poskytovania sociálnych služieb na jednom mieste,“ uviedla ministerka zdravotníctva  Andrea Kalavská.
 
Dvojkolový proces výberu 
 
Pre realizáciu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje dvojkolový proces výberu prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových zámerov a následne prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Dnes sa zverejnila výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. „Zámerom dvojkolového procesu výberu je minimalizovanie administratívnej náročnosti, personálnych ako aj finančných výdavkov spojených s vypracovaním projektovej a technickej dokumentácie,“vysvetlila šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská. Pri uvedených projektoch nie je uplatňovaná schéma štátnej pomoci vzhľadom na to, že budú podporené len projekty s lokálnym vplyvom.
V prvom kole bolo predložených  61 projektových zámerov, z ktorých 2 projektové zámery boli vzaté späť samotnými žiadateľmi, pri 4 projektových zámeroch bolo zastavené konania a 55 projektovým zámerom bola vydaná hodnotiaca správa k projektovému zámeru.
„Objem finančných prostriedkov vyčlenených na vyhlásenú výzvu predstavuje 70 mil. eur, pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt bola stanovená na 700 tis. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,“ povedala ministerka zdravotníctva.
Finančná spoluúčasť prijímateľov na realizácii projektov predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov a príspevok zo štátneho rozpočtu tvorí 10 % z celkových oprávnených výdavkov.
 
Oprávnenými žiadateľmi o eurofondy môžu byť obce, VÚC, alebo nimi zriadené neziskové organizácie v spolupráci s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým bola v rámci výzvy na prekladanie projektových zámerov vydaná hodnotiaca správa k predloženému projektovému zámeru. 
 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 23. novembra 2018, kedy bude výzva uzavretá. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom Ministerstvo zdravotníctva  vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.
Výzva je zverejnená na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376.
 

 

05. 09. 2018 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 2.1

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.1 (ďalej aj „Systém“). Hlavným dôvodom aktualizácie Systému bolo špecifikovanie postupov jednotlivých subjektov v súvislosti s aplikovaním postupov v rámci prebiehajúcich skúmaní a zapracovanie zmien vyplývajúcich z úpravy legislatívy EÚ.
 
Systém nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky, t. j. 27. augusta 2018 a účinnosť dňa 1. septembra 2018. Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému do svojich vnútorných predpisov v termíne do 1. novembra 2018.


K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.1 dochádza z dôvodu:

 •  zapracovanie zmien vyplývajúcich z prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení

 • doplnenia a spresnenia ustanovení týkajúcich sa prebiehajúceho skúmania; 

 • opravy zjavných chýb v písaní;

 • úpravy príloh 1b, 1d a 1f v súvislosti s číselníkom neoprávnených výdavkov;

 • úpravy prílohy 10 v súvislosti so zmenami v možnostiach výberu v poliach „Typ veci“ a „Súd“.

 
Príloha:

05. 09. 2018 

EUinmyRegion 2018

Počas mája občania spoznajú stovky projektov financovaných EÚ v 27 krajinách v celej EÚ. Niektorí možno s prekvapením zistia, že jeden z projektov majú hneď pod nosom!

Kampaň „EÚ v mojom regióne“ navyše podporuje priame zapojenie občanov do komunikácie o EÚ a výsledkoch jej investícií na miestnej úrovni. Organizuje sa fotografická a blogová súťaž a kvíz o európskych regiónoch, aby sa občania mohli podeliť o svoje skúsenosti a príbehy súvisiace s projektmi financovanými EÚ a vyhrať zaujímavé ceny.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu uviedla: „Školy, nemocnice, moderná verejná doprava – politika súdržnosti zlepšuje bežný život vo vašom meste, vo vašom regióne. EÚ v mojom regióne vás zoznamuje s týmito projektmi, poskytuje vám možnosť povedať ostatným o jej úspechoch. Tak smelo do toho!“
 
Počas dní otvorených dverí projektov EÚ príjemcovia finančných prostriedkov EÚ v spolupráci s vyše 250 regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi privítajú tisícky občanov na mieste svojich projektov alebo podujatiach. Na interaktívnej mape môžu občania nájsť zúčastnené projekty vo svojom okolí.
 
Zámerom fotografickej súťaže (23. apríla – 31. augusta) je prilákať pozornosť k významným investíciám, ktoré sa vykonali v regiónoch Európy vďaka Európskej únii. Ak sa chcú občania zapojiť do súťaže, musia spraviť dve fotografie projektu spolufinancovaného EÚ: prvá má zobrazovať projekty (umelecká, tvorivá) a druhá detail plakety alebo tabule s informáciami o financovaní a vlajkou EÚ. Z 30 najlepších záberov sa vytvorí výstava fotografií, ktorá bude putovať po Európe.
Ďalším prvkom kampane je blogová súťaž, ktorá víta blogové články o projektoch spolufinancovaných EÚ v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ do 31. augusta. Traja výhercovia dostanú pozvánku, aby sa zúčastnili na trojtýždňovom individuálnom programe odbornej prípravy s plnou praxou o komunikáciách EÚ v Bruseli.
A napokon kvíz ako zábavný prvok kampane preskúša znalosti občanov o regiónoch EÚ a ich kultúre. Každé dva týždne sa vyberie výherca, ktorý dostane gurmánsky kôš plný európskych dobrôt.
 

05. 09. 2018 

Mesto Liptovský Hrádok získalo takmer pol milióna eur na cyklotrasu

Mesto Liptovský Hrádok získalo v uplynulých dňoch 485.000 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na výstavbu mestskej cyklotrasy. Radnica bude projekt spolufinancovať sumou 25.000 eur. Celkové náklady sa vyšplhajú na 510.000 eur, s realizáciou projektu sa začne v budúcom roku. Mesto informáciu zverejnilo na svojej oficiálnej webovej stránke.

„Dĺžka mestskej cyklotrasy bude 1,3 kilometra. Začína sa v bode na ulici Hradná/Cesta pri železnici, pokračuje po oboch stranách ulice Cesta pri železnici a končí pred spojnicou Športovej ulice/Cesta pri železnici. Na túto etapu sa bude napájať na jednom konci prvá a na druhom konci tretia etapa mestskej cyklotrasy. O tie má mesto záujem sa uchádzať v rámci ďalších výziev po nevyhnutnom vysporiadaní majetkových vzťahov na dotknutých pozemkoch,“ vysvetlila vedúca Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Zuzana Strapoňová.

Výstavba nového cyklochodníka je rozdelená na dva úseky. V tom prvom je popred radové garáže cyklochodník navrhnutý ako jednosmerný jednopruhový v šírke 1,25 metra. Od komunikácie bude oddelený zapusteným neskoseným cestným obrubníkom a na druhej strane skoseným obrubníkom. Výškové vedenie cyklochodníka tesne kopíruje niveletu vozovky miestnej komunikácie. Vozovka na cyklochodníku je navrhnutá ako asfaltobetónová s celkovou hrúbkou 500 milimetrov, keďže sa počíta s prejazdmi vozidiel k priľahlým garážam. Celková dĺžka prvého úseku cyklochodníka je 645 metrov s rozpočtovanými nákladmi vo výške 154.000 eur.

Cyklochodník riešený v rámci druhého úseku je smerovo vedený súbežne s komunikáciou a chodníkom pre peších. „Oddelený bude pásom betónovej dlažby v šírke 0,40 metra. Jestvujúca zeleň sa vybúra aj s obrubníkom, ako aj s existujúcim asfaltobetónovým, prípadne dláždeným chodníkom. Následne sa dobuduje nový jazdný pruh pre cyklistov a chodcov,“ vysvetlila Strapoňová.

Pôjde o jednosmerný jednopruhový cyklochodník v šírke 1,25 metra. Chodník pre peších je navrhnutý v šírke 1,5 – dva metre. Od komunikácie bude oddelený zeleným pásom. Vozovka na cyklochodníku je navrhnutá ako asfaltobetónová, jej hrúbka bude 340 milimetrov. Konštrukcia chodníka je navrhnutá z betónovej dlažby hrúbky 350 milimetrov. Celková dĺžka druhého úseku cyklochodníka s chodníkom je 661 metrov s rozpočtovanými nákladmi vo výške 257.000 eur.

Súčasťou projektu je aj doplnková cyklistická infraštruktúra v hodnote 73.000 eur. „Doplní sa 47 lavičiek, vybudujú sa dve plagátovacie plochy a dva stojany na bicykle s prístreškom. Pribudne aj 26 nádob na odpadky,“ doplnil primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.

V celkovej výške poskytnutej dotácie sú zahrnuté aj náklady za spracovanú projektovú dokumentáciu, zabezpečenie výkonu stavebného dozoru a zabezpečenie finančného a projektového manažmentu vo výške približne 25.000 eur.

05. 09. 2018 

V prešovskom kraji sa preinvestuje ďalších 600.000 eur v cestovnom ruchu a kultúre

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A ďalších 17 mikroprojektov. Sú realizované v partnerstve so združením Karpatský euroregión. V kraji sa preinvestuje viac ako 600.000 eur najmä na aktivity v cestovnom ruchu a kultúre. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Z celkovo schválených 33 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo podľa jej slov 13 projektov podpísaných ešte v máji tohto roku v spolupráci so združením Euroregión Tatry. Tri projekty sú v procese zazmluvnenia. Ďalších 17 sa teraz začína realizovať na území kraja a Podkarpatského vojvodstva vďaka partnerstvu so združením Karpatský euroregión. Hodnota spoločných projektových aktivít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja presahuje sumu 1,5 milióna eur, z toho na územie PSK ide vyše 603.000 eur.

 "Programy cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenska v minulom i aktuálnom programovacom období priniesli a stále prinášajú nášmu kraju mnoho benefitov. Realizujú sa veľké investičné akcie v doprave, infraštruktúre, cestovnom ruchu, vzdelávaní, ale aj nespočetné množstvo menších iniciatív, ktoré nechceme nijako podceňovať. Práve mikroprojekty, pri ktorých máme na starosti prípravu, schvaľovacie, hodnotiace i kontrolné procesy, sú toho príkladom," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Úspešnými žiadateľmi sú viaceré subjekty, predovšetkým mestá a obce, ale i organizácie z oblasti turizmu, občianske a neziskové organizácie. Mikroprojekty sú zamerané predovšetkým na inovatívne formy propagácie cezhraničného územia, e-produkty, vytvorenie mobilných aplikácií, vydávanie nových propagačných materiálov, ale i ďalšie mäkké aktivity najmä v cestovnom ruchu a kultúre.

Napríklad vo Svidníku vznikne peší chodník Via Reginae zameraný na duchovnú a psychickú obnovu, v Sabinove propagujú netradičným spôsobom oscarový film Obchod na korze i 120. výročie najstaršieho cyklistického klubu, v Medzilaborciach zrekonštruujú ťažké zbrane z druhej svetovej vojny vrátane tanku T-34. V okolí Sniny sa budú venovať deťom a mládeži formou prírodných kurzov a v Prešove vytvoria interaktívneho sprievodcu. Podporený bude aj turizmus týkajúci sa astronómie na Kolonici a v Roztokách či súčasná značka Karpatské nebo, ktorá verejnosti predstaví aj historické menej známe územie Vlčie hory.

"Tieto aktivity majú široký záber, zasahujú do najvzdialenejších kútov kraja. Projekty, ktoré sme podpísali, prinášajú veľa zaujímavých a atraktívnych produktov, ktoré život ľudí v pohraničí skvalitnia a obohatia. Som presvedčený, že je to významný príspevok  k zatraktívneniu celého regiónu," dodal Majerský.

PSK ako partner zodpovedný za implementáciu programu Fondu mikroprojektov manažuje v súčasnosti 80 mikroprojektov vrátane spomínaných 17 projektov. Aktuálne sa z prvej výzvy v kraji realizuje 47 investícií za takmer 1,5 milióna eur, v rámci druhej výzvy 33 projektov v hodnote 1,3 milióna eur.

05. 09. 2018 

Žiar nad Hronom začína s výstavbou cyklochodníka

Mesto Žiar nad Hronom začína s výstavbou cyklokomunikácie, ktorá bude prechádzať celým mestom až do priemyselného parku.

Chodník na Ulici M. Chrásteka bude v stredu uzavretý. Ďalšie práce budú pokračovať na Ulici Š. Moysesa popri banke až po námestie. Na tomto chodníku bude obmedzený pohyb chodcov. Potom budú práce pokračovať na Ulici Š. Moysesa od kaviarne Alfa až po Ulicu Hutníkov," informovalo v stredu mesto na svojej internetovej stránke s tým, že práce na projekte budú prebiehať predbežne do konca októbra.

Cyklochodník bude 3,65 kilometra dlhý, začínať sa bude na sídlisku Etapa a končiť v priemyselnom parku. Podľa zverejnenej zmluvy vybuduje cyklokomunikáciu za viac ako 420.000 eur firma Strabag. V rámci projektu opravia aj lávku cez Hron na Kortíne a otvorí sa ďalšia vrátnica do priemyselného parku. Pozdĺž celej cyklokomunikácie bude 103 stojanov na bicykle a dva uzamykateľné prístrešky.

Na vybudovanie cyklochodníka získalo mesto dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške takmer 594.000 eur. Cyklochodník má zvýšiť atraktivitu cyklodopravy v meste a podporiť zdravé dochádzanie miestnych ľudí do práce.

05. 09. 2018 

Úrad vlády SR opäť spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl

Študenti, ktorých baví zachytávať kamerou zaujímavé dianie či objekty svojím originálnym pohľadom aj spracovaním a ktorí si všímajú svoje okolie a jeho zmenu k lepšiemu vďaka eurofondom, majú šancu opäť ukázať svoj talent, ale aj vynovený región či školu,  kde žijú či študujú.
 
Úrad vlády SR vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie, vďaka ktorým sa opäť dozvieme o pekných projektoch, ktoré sa práve vďaka eurofondom mohli realizovať a zlepšiť tak kvalitu života v obci, meste či kraji.
 
Na víťazov čakajú zaujímavé ceny, akými sú tablet, externý harddisk či kvalitná HD kamera.
  

Práce, videospoty, spolu s vyplneným formulárom, ktorý je zverejnený na www.partnerskadohoda.gov.sk  je potrebné odoslať na adresu: Úrad vlády SR, odbor informovanosti a publicity, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, v termíne  do 15. októbra 2018. 
 
Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu  regiónu a mestu 2018. 
Práce bude hodnotiť odborná komisia podľa týchto kritérií:
 
• uchopenie témy

• tvorivosť

• originalita

• spracovanie

• inovatívnosť
 
Najlepšie práce budú zverejnené na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk/ a  www.youtube.com/
 
Milí študenti, neváhajte, a počas letných prázdninových výletov spojte príjemné s užitočným. Tešíme sa na vaše práce!
  

05. 09. 2018 

P. Pellegrini: Musíme predstaviť program zvýšenia nástupných platov pedagógov

V najbližšom období sa musí predstaviť program zvýšenia nástupných platov pedagógov. Uviedol to po otvorení školského roka na Základnej škole s materskou školou v Slovenskom Grobe (okres Pezinok) predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti so zvýšením atraktivity učiteľského povolania.

"Ukazuje sa, že plat skúseného pedagóga, ktorý je v školstve 20 či 30 rokov, je už relatívne na dobrej úrovni, minimálne v regiónoch Slovenska, ak nehovoríme o hlavnom meste. Zároveň sa však ukazuje, že nástupný plat je nízky a v Bratislave už pravdepodobne nedokáže prilákať nikoho šikovného, aby si za svoje povolanie zvolil profesiu učiteľa," povedal premiér. Podľa neho je to u mužov ešte zložitejšie.
Pellegrini pripomenul, že sa budú plošne zvyšovať platy pedagogických zamestnancov, ktoré od 1. januára 2019 porastú o desať percent, a o rok neskôr, teda od 1. januára 2020, o ďalších desať percent. Okrem toho je potrebné rozmýšľať "o efektívnom spôsobe navýšiť platy začínajúcich pedagógov". Pellegrini to považuje za kľúčové a v tejto súvislosti chce s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS) a ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) pracovať. "Lebo len tak presvedčíme mladých a šikovných ľudí, aby zostali pracovať v školstve," dodal premiér.

Starosta Slovenského Grobu Štefan Gašparovič poznamenal, že v miestnej základnej škole s nedostatkom učiteľov až taký problém nie je. "Ako obec vytvárame dobré podmienky či už pre žiakov, alebo učiteľov," povedal Gašparovič. Podľa riaditeľky základnej školy s materskou školou Anny Lalákovej za problémom s nedostatkom učiteľov najmä v Bratislave a v jej okolí sú platy. Podľa nej však stále chýbajú na základných školách najmä učitelia prvého stupňa, matematikári, ale aj vychovávatelia. "Do materskej školy sa nám ťažko zháňali učitelia, pretože ju neustále rozširujeme," dodala Laláková. 

05. 09. 2018 

Peter Pellegrini: Vážme si základný zákon štátu

Pred 26 rokmi poslanci parlamentu schválili základný zákon štátu - ústavu. Vážme si ju, bol to prvý štátotvorný krok národa, ktorému sa po tisícročiach postupne rodil jeho vlastný, nezávislý a demokratický štát.

Vnímajme ústavu ako náš základný právny i hodnotový rámec. Zároveň sa však nebojme siahnuť aj k zmenám, ak si ich raz doba vyžiada. Minulosť je mimoriadne dôležitá, aby sme sa z nej poučili a vážili si ju, ale nesmieme žiť len ňou. Inak by sme Slovensko nikdy neposunuli dopredu a o to nám predsa všetkým ide. Buďme čoraz modernejšou a lepšou krajinou pre život, ktorú si jej obyvatelia vážia a majú radi. A ústava nech nám naďalej pomáha zvládať úskalia, ktoré nás na ceste za lepším Slovenskom čakajú.

05. 09. 2018 

Bezplatnú WiFi na verejných priestranstvách môže mať väčšina obcí na Slovensku

Väčšina slovenských miest a obcí má možnosť získať pre svojich obyvateľov a návštevníkov bezplatný prístup na internet. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) im poskytne peniaze na zabezpečenie a technické vybavenie bezplatného internetu. Projekt WiFi pre Teba prinesie slovenským mestám a obciam po celom Slovensku bezplatné internetové zóny umiestnené na verejných priestranstvách. 

 

Pripojenie sa na internet je dnes nevyhnutnosťou. Bezplatná WiFi sieť uľahčí ľuďom život a prinesie obyvateľom Slovenska možnosť pripojiť sa pohodlne a rýchlo na internet. „Takisto umožní v malých obciach napríklad študentom, ktorí si nemôžu dovoliť platiť veľký dátový paušál, aby sa na verejných priestranstvách pripojili na internet so svojim mobilným telefónom či tabletom,“vysvetlil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši s tým, že im to pomôže vo veľa veciach, napríklad sa budú môcť pripraviť do školy. 

 

Hlavným cieľom projektu WiFi pre Teba je predovšetkým poskytnúť bezplatný internet obyvateľom a ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť pripojenie vo svojej domácnosti. „WiFi sieť ľudia nájdu v centrách komunitného života, ako sú námestia, parky, knižnice či múzeá. Peniaze získajú mestá a obce na technické vybavenie, a teda na nákup a inštaláciu WiFi routerov,“poznamenal vicepremiér. Internet bude slúžiť aj návštevníkom miest a obcí, ako je bežné v zahraničí, čo prispeje napríklad k rozvoju turizmu. 

 

V prvom rade je dôležité, aby mestá a obce zareagovali na vyhlásenú výzvu, cez ňu budú žiadať o financie na bezplatnú WiFi sieť. Peniaze poputujú z eurofondov – z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Bezplatný internet sa tak dostane k niekoľkým stovkám našich miest a obcí. Celkovo je na projekty vyčlenených z eurofondov 10 miliónov eur. Uzávierka prvého kola výzvy je indikatívne plánovaná na 13. novembra tohto roku. Výzva, do ktorej sa treba prihlásiť, je zverejnená na stránke www.vicepremier.gov.sk.Na bezplatnú WiFi môžu žiadatelia získať 15-tisíc eur. O finančnú podporu môžu  žiadať mestá a obce zo všetkých krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja. Žiadatelia však musia svoje projekty spolufinancovať, a to vo výške päť percent z celej sumy projektu, čo pri 15-tisícových dotáciách ale predstavuje maximálne 750 eur. Podmienkou je i to, že rýchlosť pripojenia na internet musí byť minimálne 30 MB/sekundu, platiť si ho musia obce. 

ÚPVII chce starostov a primátorov čo najmenej zaťažiť byrokraciou. Keď sa starosta prihlási pomocou svojho eID do systému ITMS, veľa údajov v žiadosti mu systém automaticky vyplní. „Po úplne prvýkrát je pre žiadateľov pripravený už vyplnený vzor žiadosti, ako aj súťažné podklady pre verejné obstarávanie vrátane technických parametrov, ktoré sa týkajú WiFi siete a prístupových bodov,“ uviedol Richard Raši. 

Spolu s výzvou úrad zverejnil aj vzorovú žiadosť o financie spolu s podrobnými inštrukciami, ako majú záujemcovia svoje žiadosti vypĺňať, aby neurobili chybu a k internetu pre svojich občanov sa dostali čo nahjľahšie. V prípade potreby im pomôžu aj Informačno-poradenské centrá, ktoré sú v každom krajskom meste. V nich sú k dispozícii vyškolení pracovníci, ktorí radi poradia a pomôžu. 

 

 

05. 09. 2018 

Informačný seminár

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre územie Košického a Trenčianskeho kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-2zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Účasťou na seminári môžete získať všetky potrebné informácie k efektívnej implementácii vašich projektov v rámci OP KŽP.

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA V KOŠICIACH:

19. september 2018 (streda) od 08:00 hod.
Budova Knižnice Jána Bocatia, Konferenčná miestnosť (1. posch.), Hviezdoslavova 5, Košice 

Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací formulár najneskôr do stredy 12. 09. 2018

Pozvánka s online prihlasovacím formulárom

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA V TRENČÍNE:

20. september 2018 (štvrtok) od 08:00 hod.
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Kongresová sála (1. posch.), K dolnej stanici 20 A, Trenčín

Prihlásiť sa môžete cez online prihlasovací formulár v pozvánke najneskôr do štvrtka 13. 09. 2018.

Pozvánka s online prihlasovacím formulárom

 

Všetci záujemcovia dostanú po vyplnení online formulára spätné potvrdenie účasti. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

V prípade nízkeho záujmu bude informačný seminár zrušený.

28. 08. 2018 

VYÚČTOVANIE DOTÁCIE !

 

 

28. 08. 2018 

Stretnutie sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s vyššími územnými celkami

Vo štvrtok 9. augusta 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja (SRR) v Banskej Bystrici pracovné stretnutie so zástupcami vyšších územných celkov (VÚC) za účasti zástupcov sekcie riadenia investícií (SRIN) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), aby spoločne diskutovali o pripravovanom strategickom dokumente „Vízia a Stratégia Slovenska do roku 2030“. Na základe rozhodnutia vlády SR bude jeho súčasťou Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030. Zástupcovia sekcie riadenia investícií predstavili šesť cieľov udržateľného rozvoja SR, ktoré schválila vláda SR v rámci návrhu národnej implementácie dokumentu Agenda 2030, ktoré budú súčasne aj cieľmi Stratégie Slovenska do roku 2030. SRR informovala zástupcov VÚC o záveroch analytickej časti, ktorou sa ukončila prvá fáza prípravy návrhu Stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenska do roku 2030. Hlavným bodom prezentácie bol návrh modelu viacstupňového strategického plánovania a manažmentu regionálneho rozvoja. K jednotlivým bodom programu stretnutia prebehla živá diskusia, v ktorej zazneli návrhy týkajúce sa potreby dlhodobého plánovania, vertikálnej a horizontálnej koordinácie pri tvorbe a realizácii strategických dokumentov, potreby viaczdrojového financovania oblasti regionálneho rozvoja tak zo strany štátu,ako aj nevyhnutnosti navýšenia súkromných zdrojov cez participatívne rozpočty a posilnenia úlohy samosprávnych krajov a ich plánovacích a implementačných nástrojov.   
 
Zástupcovia samosprávnych krajov boli vyzvaní na predkladanie podnetov v rámci prípravy dokumentu „Vízia a Stratégia Slovenska do roku 2030“, pri zohľadnení 6 schválených prioritných cieľov implementácie Agendy 2030 a návrhy k viacúrovňovému modelu strategického plánovania a manažmentu regionálneho rozvoja.
 
Prezentácie zo stretnutia si môžete stiahnúť TU.

28. 08. 2018 

V obci Rejdová budú za regionálny príspevok šiť kroje pre celý región

Úrad vlády SR poskytol regionálny príspevok v rámci podpory najmenej rozvinutým okresom vo výške 140 000 eur na vytvorenie obecného podniku obci Rejdová, zameranom na šitie krojov a jeho súčastí pre celý región. Miestne krajčírky budú zabezpečovať napríklad aj opravy krojov či výrobu darčekových predmetov s folklórnou tematikou.

Obec Rejdová je rázovitou gemerskou obcou s hlbokou tradíciou nielen v ľudovej architektúre, ale aj vo zvykoch, tradíciách, tancoch a speve či odeve. V obci už 45 rokov organizujú jedno z najvýznamnejších podujatí Košického samosprávneho kraja – Gemerský folklórny festival, v regióne aktívne funguje niekoľko desiatok folklórnych súborov či kolektívov.

Šitiu krojov sa viac ako 60 rokov venuje Zuzana Dovalovská, ktorá do svojho umenia zasvätí ďalšie zamestnankyne novovzniknutej dielne, celkovo tak vznikne päť pracovných miest. Remeselnícka dielňa bude mať sídlo v zrekonštruovanej bývalej turistickej ubytovni v miestnej základnej škole.

Zmluva s obcou Rejdová, ktorá za účelom zriadenia obecného podniku založila obchodnú spoločnosť so 100% účasťou obce, bola podpísaná v máji 2018. V roku 2018 získa obec regionálny príspevok vo výške 90 000 eur, v roku 2019 – získa 25 000 eur a v roku 2020 rovnako 25 000 eur.

Zriadením obecného podniku chce obec nielen uchovávať kultúrne hodnoty predkov, ale aj podporiť záujem o pomaly zanikajúce ľudové tradície, a najmä – znížiť mieru nezamestnanosti v obci.
 

28. 08. 2018 

Záplavy v mestách sú dôsledkom toho, že pribúda betón a mizne zeleň

Agrorezort upozorňuje, že včerajšie záplavy, ktoré postihli viacero slovenských miest, sú spôsobené najmä pribúdaním betónu na úkor zelene. V zastavaných územiach tiež chýba práca s dažďovou vodou, ktorá namiesto toho, aby ostávala v území, odchádza do kanalizácie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) podáva regiónom pomocnú ruku a na zelenú infraštruktúru vyčlenilo 33 miliónov eur.

„Zaplavené ulice, ale aj extrémne horúčavy sú dôsledkom nielen globálnej zmeny klímy, ale aj konkrétnej ľudskej činnosti v mestách. Ak chceme mať v mestách príjemné životné prostredie, je potrebné zastaviť úbytok zelene a premyslene budovať prvky zelenej infraštruktúry. Znamená to viac trávnikov a parkov, zelených striech, fontán, jazierok, nádrží či živých plotov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Agrorezort upozorňuje, že každá nová budova, nové parkovisko alebo nová asfaltová cesta znamená zväčšovanie plochy, ktorá odvádza vodu do kanalizácie a zvyšuje tiež prehrievanie mestského prostredia, ktoré nezriedka v lete dosahuje aj 50 stupňov.

Agrorezort ešte v apríli minulého roka v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vyhlásil výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora. Vyčlenených je 33,3 milióna eur.

Financie sú určené na desať oblastí. MPRV SR podporuje budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech i aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky. Veľký priestor sa venuje aj využitiu dažďovej vody, budovaniu dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a zavedeniu osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Týka sa to regiónov so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa. Dôležitými oblasťami, na ktoré možno žiadať financie, sú zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Peniaze možno žiadať aj na znižovanie hluku v mestách a na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka dosiaľ vyhodnotilo tri kolá výziev a schválilo 71 projektov za viac ako 22 miliónov eur. Mestá a obce prevažne žiadali financie na skrášľovanie verejných priestranstiev, revitalizáciu vnútroblokov a nové parky. Zostatok alokácie na túto výzvu do ďalšieho kola vyše šesť miliónov eur,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. Ministerstvo vyzýva mestá a obce, aby sa nespoliehali len na eurofondy, ale aby sa starostlivosť o zeleň a adaptácia na globálnu zmenu klímy stali trvalou súčasťou územného plánovania aj mestských stratégií.

28. 08. 2018 

Agrorezort dá poľnohospodárom v boji proti suchu 22 miliónov eur

Poľnohospodári môžu účinne a systematicky predchádzať škodám spôsobeným extrémnym suchom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu, ktorá ma farmárov povzbudiť k starostlivosti a budovaniu zavlažovacích systémov.

 • Nenávratný finančný príspevok na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zavlažovacích systémov
 • Systematický prístup k zavlažovacím systémom pomôže poľnohospodárom v boji proti klimatickým zmenám
 • Žiadatelia môžu získať celkovo 22 miliónov eur

„Prudké výkyvy počasia si aj tento rok vypýtali svoju daň od farmárov. Škody napáchané extrémnym suchom najviac postihli nepripravených. Nie je možné a ani udržateľné riešiť tieto problémy jednorazovými opatreniami. Preto sme vyhlásili výzvu zameranú na budovanie a modernizáciu zavlažovacích systémov, ktorá má motivovať farmárov predchádzať týmto škodám natrvalo,“ povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V eurofondovej výzve z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 je alokovaných až 22 miliónov eur. Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt je stanovená na 10-tisíc eur, maximálna na jeden milión eur. „Prostriedky je možné čerpať na výstavbu, rekonštrukciu a aj modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry. Podporené budú aj investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov,“ uviedol Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

„Našou snahou je pomôcť najmä menej rozvinutým regiónom, pre ktoré je vyčlenených 20 miliónov eur. Zvyšné 2 milióny eur sú určené pre Bratislavský kraj,“ spresnila Gabriela Matečná. O nenávratný finančný príspevok na zavlažovacie systémy sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Žiadateľ by mal pritom vykonávať činnosť v poľnohospodárstve najmenej dva roky pred vyhlásením výzvy alebo spĺňať kritériá mladého farmára.

Pôdohospodárska platobná agentúra pritom zverejnila výzvu so značným časovým predstihom, aby mali potenciálni žiadatelia dostatok času na prípravu svojich projektov. Uzávierka výzvy je naplánovaná na 15. novembra 2018.

28. 08. 2018 

Minister zavítal do letného tábora pre deti z detských domovov

 

Štvrtkové poludnie strávil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v letnom tábore v Račkovej doline s deťmi z detských domovov. Už po tretíkrát ho zorganizovalo Fórum riaditeľov detských domovov a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pod záštitou ministra. Na deti čakal bohatý program s množstvom aktivít.
 

Týždenný pobyt v slovenských horách s bohatým programom tento rok absolvovalo 63 detí, ktoré počas celého roka dosahovali mimoriadne študijné výsledky. Vyberali ich riaditelia detských domovov so svojimi kolegami, ktorí ich poznajú najlepšie. „Verím, že tieto deti budú dobrým vzorom aj pre ostatných a v budúcom roku tu stretnem ďalšie desiatky šikovných a úspešných domovákov. Budem rád, ak sa nám zároveň podarí usporiadať tábor pre viac detí, pretože si to bezpochyby zaslúžia,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

O deti vo veku od 7 do 17 rokov sa starali riaditelia a zamestnanci detských domovov spolu s pracovníkmi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. „Mám radosť, keď vidím, že deti si tento pobyt naozaj užívajú. Keď počas roka navštevujem detské domovy vidím, ako deti prirodzene túžia počas leta zmeniť prostredie. Je to pre nich veľmi dôležité,“ doplnil Ján Richter. 

Deti mali v tábore pestrý program. Navštívili napr. kontaktnú ZOO, zalietali si v bezváhovom stave, plavili sa loďou po Liptovskej Mare a skúsili aj rafting.

28. 08. 2018 

Aktualizácia Často kladených otázok k 32. a 33. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizované znenie Často kladených otázok k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33, ktoré sú zverejnené v rámci 32. výzvy33. výzvy, a zároveň v časti FAQ Odpady.

21. 08. 2018 

Nezamestnanosť medziročne klesla o 1,23 percentuálneho bodu

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku medziročne klesla až o 1,23 percentuálneho bodu. Oproti júnu tohto roku však mierne stúpla o 0,04 percentuálneho bodu na 5,47 %. Počet uchádzačov o zamestnanie aj napriek tomu klesol prakticky vo všetkých znevýhodnených kategóriách. Z evidencie ubudli mladí aj dlhodobo nezamestnaní.
 

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 150 268 uchádzačov o zamestnanie, ktorí mohli okamžite nastúpiť do pracovného pomeru. V porovnaní s júnom tohto roka ide o nárast o 541 ľudí. Medziročne však počet disponibilných uchádzačov klesol o 32 486 osôb. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci júla 181 322 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 152 osôb, v porovnaní s júlom vlaňajška je to menej o 34 173 ľudí. 

Aj napriek miernemu nárastu nezamestnanosti sa podarilo dostať na trh práce ďalšie stovky mladých a dlhodobo nezamestnaných. Mnohí evidovaní majú prísľub nástupu do zamestnania od septembra tohto roka. „Spomedzi čerstvých absolventov vysokých škôl sa v júli zamestnalo 1000 ľudí, naďalej zostáva v evidencii zhruba 7 500, ale aj podľa údajov Eurostatu sa 80 % čerstvých absolventov minulý rok podarilo zamestnať najneskôr v priebehu jesene, tak očakávame, že ani tento rok to nebude inak. Dokonca to môže byť lepšie, lebo situácia na trhu práce naznačuje, že tých voľných pracovných miest aj pre absolventov vysokých škôl je viac," hovorí štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. 

Ku koncu júla tohto roka bolo na úradoch práce nahlásených 82 496 voľných pracovných miest. Keďže nie na všetky vedia zamestnávatelia zohnať prac