Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

22. 10. 2020

Toto nesmiete zmeškať!

 • Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“
   
  Úlohou autorov bude individuálne a originálne spracovať svoje video, v ktorom predstavia to, čo sa s finančnou pomocou zo štrukturálnych fondov EÚ v ich meste a okolí uskutočnilo alebo zrealizovalo a ukážu nám, v čom je pre nás na Slovensku Európska únia prospešná.
   
  Ceny sú atraktívne:
   
  1. miesto: PS4 Playstation
  2. miesto: Lenovo TAB 10.1"
  3. miesto: A-DATA HD720 2,5" externý HDD 1TB USB 3.0
   
  Do súťaže sa môžu zapojiť aj "neštudenti", keďže pripravená je aj cena pre verejnosť za hlasovanie o víťazovi na sociálnych sieťach. Cena je rovnako lákavá - Lamax Beat Street Bluetooth reproduktor. Cenu verejnosti získa spot, ktorý dostane najviac lajkov na facebooku eufondy /@euuvsr/ a youtube eufondy.
   
  Termín uzávierky je 17. novembra 2020.
   
  Videá môžete posielať aj elektronicky. Štatút s prihláškou nájdete TU
   
  Milí študenti, neváhajte,  poobzerajte sa po svojom okolí a zapojte sa do súťaže!
   
   
  Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
  www.vlada.gov.sk
  www.eufondy.sk
Zobraziť
13. 10. 2020

Aby ľudia uvideli a pocítili každé euro z Plánu obnovy

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak spolu s predstaviteľmi hnutia Sme Rodina dnes predstavili návrh Plánu obnovy v hodnote 5, 8 mld. eur. Polovica z týchto peňazí bude využitá na reformy a na náklady spojené s ich realizáciou a druhá polovica na zelené investície.
 

„Sme presvedčení, že dva najväčšie problémy, ktoré Slovensko dnes má, sú vysoké daňové a odvodové zaťaženie, nestabilné dôchodky a obrovský investičný dlh. Náš návrh preto spočíva v tom, že sumu 5,8 mld. eur rozdelíme presne na polovicu medzi reformy a zelené investície,“ povedal minister Milan Krajniak. 

Jednou z priorít ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v návrhu Plánu obnovy je zníženie daňového a odvodového zaťaženia ako aj zníženie dane z príjmu o 1 %. Sociálne odvody by sa tak znížili z aktuálnych 34, 6 % na 28, 6%. „Je to zásadná vec, ktorá ovplyvní fungovanie každého jedného človeka v tomto štáte a každého jedného zamestnávateľa,“  povedal minister. 

Ďalšou prioritou ministra práce Milana Krajniaka je výstavba nových a moderných zariadení sociálnych služieb a poskytovanie kvalitnej sociálnej starostlivosti. V rámci predstaveného návrhu Plánu obnovy by sa postavilo 600 ambulantných zariadení, 275 komunitných sociálnych zariadení a 100 moderných a kvalitných pobytových zariadení sociálnych a zároveň zdravotníckych služieb. 

V rámci zelených investícii navrhuje hnutie Sme rodina obnoviť 8 moderných nemocníc a jednu novú postaviť, zmodernizovať regionálne železničné trate, zrekonštruovať 30 000 zelených rodinných domov, obnoviť 600 základných a stredných škôl, postaviť 3 nové univerzitné centrá a postaviť 975 nových moderných zariadení sociálnych služieb. 

Prioritami v rámci reforiem je daňovo-odvodová a dôchodková reforma, zmena stavebného zákona, zmena zákona o verejnom obstarávaní, reforma justície a reforma verejnej správy.  „Toto sú naše priority, ktoré si myslíme, že sa v najbližších rokoch dajú zrealizovať aj s pomocou peňazí z Plánu obnovy,“ dodal minister. 

Návrh Plánu obnovy predstavili dnes na Tlačovej konferencii predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda hnutia Sme Rodina Boris Kollár, podpredseda vlády Slovenskej republiky pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan Krajniak, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Zobraziť
13. 10. 2020

Výzva na predloženie žiadosti o kompenzáciu nákladov za rok 2019

zverejňuje Environmentálny fond s termínom doručenia žiadostí do 12. 11. 2020 pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie. Dôležité dokumenty nájdete tu...

Zobraziť
13. 10. 2020

Usmernenie č. 5 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k strednodobému hodnoteniu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Podrobné informácie nájdete TU.

Zobraziť
13. 10. 2020

Oznámenie k podpornému opatreniu Zelená nafta 2019+ v roku 2020

V rámci podporného opatrenia na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA. 54664 a na základe Žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnenie oznámenia o vypísaní 2. výzvy pre rok 2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu podľa schémy zo dňa 06. 10. 2020 a na základe schválenej Úpravy č. 1 Rozpisu limitov pri poskytované štátnej a minimálnej pomoci v roku 2020 bola vypísaná 2. Výzva na predkladanie žiadostí v termíne od 07. októbra 2020 do 13. októbra 2020. Výzva je určená pre oprávnených žiadateľov pre rok 2020, ktorí si v termíne od 17. augusta 2020 do 18. septembra 2020 nepodali žiadosť. 

Podrobné informácie nájdete TU.

Zobraziť
13. 10. 2020

Čerpanie ŠF a KF k 30.09.2020

 

Zobraziť
13. 10. 2020

Nový zákon o dotáciách dostal od vlády zelenú

Ministerstvo kultúry na vláde presadilo cestovnú mapu pomoci pre profesionálov v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP), ktorí najviac pocítili ekonomické dopady pandémie COVID-19.

Nový zákon o dotáciách umožní MK SR poskytovať finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je pandémia COVID-19. Zjednoduší a urýchli administratívne procesy ministerstva a uľahčí aj postup pre žiadateľov.

Ide o profesionálov v kultúre (z umeleckých, umelecko-remeselných, remeselných, technických a podporných profesií, ako aj profesií v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia), ktorí pracujú v odvetviach KKP ako SZČO alebo jednoosobové s.r.o.

„Nezačíname od nuly, my začíname z mínusu. Tridsať rokov sme na ministerstve nemali legislatívu, ktorá by umožňovala takúto dotačnú schému. Neexistoval ani zoznam osôb, ktoré vykonávajú tieto profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Preto dnes schválený dotačný zákon je kľúčom k tomu, aby sme dokázali riešiť nástojčivú situáciu v kultúre. Otvorili sa nám dvere k ďalšej pomoci predstaviteľom nezávislej kultúry v mimoriadnych situáciách,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Po diskusii s iniciatívami zastupujúcimi KKP ministerstvo intenzívne pracuje na vytvorení zoznamu povolaní a konkrétnych subjektov v kultúre a kreatívnom priemysle. Po jeho spustení, je dôležité, aby sa všetci, pre ktorých budú tieto dotácie určené, zaregistrovali. Na základe týchto informácií vie ministerstvo nasmerovať pomoc adresne a efektívne. Cieľom je skrátiť potrebný čas na úplné minimum a vyhnúť sa náročným administratívnym procesom.

V prvom kole pôjde o akútnu pomoc pre najzasiahnutejšiu časť KKP. Následne ministerstvo spustí pomoc aj pre malé divadlá či kultúrne centrá.

Vláda dnes schválila aj návrh na skrátené legislatívne konanie, zákon by mal byť účinný 1. novembra 2020.

Viac informácií vo videu z tlačového brífingu: FB MK SR - Vláda schválila zákon o poskytovaní dotácií

Zobraziť
13. 10. 2020

Výnimočné školy

 

Od svojho vzniku sa Nadácia ZSE snaží prispievať k zlepšovaniu procesu vzdelávania na Slovensku a v našej podpore chceme pokračovať. Podporujeme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.

Viac ako tristo projektov predložených v prvom ročníku grantového programu Výnimočné školy potvrdilo naše presvedčenie, že učitelia majú záujem a motiváciu spolupodieľať sa na zmenách vo vzdelávaní, a nečakajú na systematické zmeny či reformy.

V priebehu prvého ročníka sa vzdelávanie a vyučovanie vo výraznej miere presunulo do online prostredia. Aj v tejto situácii sme sa rozhodli využiť potenciál našich výnimočných učiteľov. Vďaka učebným materiálom, ktoré pripravili, sme spoločne vytvorili webovú stránku www.vynimocneskoly.sk so zaujímavým obsahom pre žiakov, rodičov aj učiteľov. Skúsenosti z prvého ročníka poznačeného celosvetovou pandémiou COVID-19 nás nielen nám potvrdili, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová.

V druhom ročníku programu chceme opäť nájsť učiteľov, ktorí chcú byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. V školskom roku 2020/2021 Nadácia ZSE prostredníctvom grantového programu Výnimočné školy znovu podporí pedagógov na slovenských školách, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak. Takých, pre ktorých sú žiaci partnermi do diskusie a nie len poslucháčmi.

Program Výnimočné školy je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl na celom Slovensku.

Cieľom programu je:

 • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
 • podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
 • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Na projekt je možné v programe získať podporu až do výšky 3 000 eur. V rámci programu môže byť z jednej školy predložený vždy len jeden projekt. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50 000 eur.

Ak váhate, či je váš nápad vhodný do programu, nezabudnite si pozorne prečítať podmienky a prípadné nejasnosti s nami neváhajte konzultovať na uvedených kontaktoch. Rovnako sa môžete inšpirovať video dokrútkami a rozhovormi s podporenými učiteľmi v predchádzajúcich ročníkoch.

Do programu sa môžete zapojiť predložením projektu prostredníctvom online formuláru do 20. 10. 2020.

Viac informácií nájdete tu.

 

Zobraziť
13. 10. 2020

Grantový program Nadácie VÚB pre Životné prostredie

Prerozdelíme 100-tisíc eur medzi nové Envirogranty

Nový grantový program Nadácie VÚB pre Životné prostredie

GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE VÚB PODPORÍ PROJEKTY MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ, KTORÉ SA INTENZÍVNE VENUJÚ PROBLÉMOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, NAVRHUJÚ PERSPEKTÍVNE STRATÉGIE A PRINÁŠAJÚ KONKRÉTNE ÚČINNÉ RIEŠENIA, VRÁTANE INOVATÍVNYCH AKTIVÍT A PRÍSTUPOV. CHCE POSKYTOVAŤ PODPORU SĽUBNÝM A POTREBNÝM KONCEPTOM V TEJTO OBLASTI A CHCE IM POMÔCŤ PRI ROZBEHU ALEBO ROZVOJI ICH SNAŽENIA.

Program podporí projekty v témach, ktoré majú zásadný vplyv na súčasný stav a budúci vývoj našej krajiny a spoločnosti:

 1. Ochrana biodiverzity

 2. Zelená ekonomika

1. Ochrana biodiverzity

Biodiverzita je našim prírodným kapitálom. Je existenčne dôležitá pre život ľudí, pretože poskytuje služby pre ekonomiku a spoločnosť. Úrodnosť pôdy a produkcia potravín, regulácia klímy, ochrana pred povodňami, to je len niekoľko hlavných funkcií, ktoré príroda nebude zabezpečovať, ak nebude dostatočne rôznorodá a stabilná. V súčasnej dobe sme však svedkami výraznej straty biodiverzity. Medzi hlavné príčiny tejto straty patria zmeny biotopov v dôsledku intenzívnych poľnohospodárskych postupov, výstavby, ťažby, nadmerného využívania lesov, oceánov, riek, jazier a pôdy, šírenia inváznych druhov, znečistenia prostredia a zmeny globálnej klímy.

Biodiverzita hrá kľúčovú úlohu v udržateľnosti nášho sveta a našich životov a jej trvalá strata je o to viac znepokojujúca.

Chceme, aby prírodné podmienky v ľudských sídlach aj v otvorenej krajine a v lesoch boli priaznivé nielen pre ľudí, ale aj pre iné formy života, od ktorých sme ako ľudia existenčne závislí.

Orientačné príklady z aktivít realizovaných na Slovensku v tejto oblasti:

Mestské včely – CEEV Živica sa venuje konceptu mestských včiel. Aktivity združenia sa zameriavajú na podporu biodiverzity na verejných mestských plochách, teda pestrosť flóry a fauny, podporujú prežitie hmyzu, najmä opeľovačov. Na rôznych plochách v mestskom prostredí nielen osádzajú včelstvá, ale aj menia prístup k údržbe mestskej zelene aj osadzovaním hmyzích hotelov.

Ochrana a podpora biodiverzity v priemyselných areáloch – Nadácia Ekopolis realizuje program pre ochranu a podporu biodiverzity v industrializovaných areáloch. Napr. v areáli ČOV Rakytovce bol v rokoch 2018-2019 vytvorený lesný biotop z druhov s prirodzeným výskytom vo Zvolenskej kotline, a to vysadením približne 250 stromov a krov, a povýsadbová starostlivosť o dreviny (zalievanie v čase sucha, kosenie bylín). Na území boli osadené vtáčie a netopierie búdky aj úkryty pre ďalšie živočíšne druhy s prirodzeným výskytom v lokalite. (jež, plch, rôzne druhy hmyzu, atď.). Vybudovaný bol vodný biotop – jazierko zásobované dažďovou vodou zo strechy budovy. Areál je doplnený informačnými tabľami. V areáli sa organizujú pravidelné exkurzie pre žiakov ZŠ a ŠS (200 žiakov ročne) a podujatie Deň biodiverzity pre ZŠ.

Ochrana pralesov – zachovanie pralesov a ich zvyškov má nenahraditeľný význam z hľadiska ochrany biodiverzity, vedeckého výskumu, ale aj z kultúrno-spoločenského pohľadu. Vďaka odborným a advokačným aktivitám Občianskeho združenia PRALES a WWF Slovensko bola dosiahnutá dohoda so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky o zabezpečení ochrany v doposiaľ nechránených slovenských pralesoch na rozlohe 2 230 ha. Zo strany štátneho podniku je to ústretový krok a výrazný príspevok k naplneniu záväzkov vyplývajúcich medzinárodných dohovorov.

2. Zelená ekonomika

V „zelenej ekonomike“ sú záujmy hospodárskeho rastu zodpovedne vyvážené so záujmami sociálnej spravodlivosti a so zodpovednosťou voči životnému prostrediu. Kľúčovú rolu pri tvorbe ekonomicky konkurencieschopných produktov zohrávajú síce podnikateľské subjekty, ale pri hľadaní životaschopných modelov udržateľného rozvoja zohrávajú dôležitú úlohu aj neziskové organizácie. Zelená ekonomika môže prinášať benefity a v odľahlých regiónoch napríklad vytvárať príjmy pre rôzne znevýhodnených ľudí.

Orientačné príklady z aktivít realizovaných na Slovensku v tejto oblasti:

Rozvoj prírodného turizmu

Prírodný turizmus (alebo ekoturizmus) je vhodným nástrojom pre ochranu území so zachovalou prírodou. Prirodzene vytvára podmienky pre rozvoj miestnych komunít a zachovanie ich tradícií a kultúry.

OZ VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita pôsobí v regióne Čierneho Balogu od roku 1997. Aj vďaka ich iniciatíve pri vytváraní partnerstva obce, Čiernohronskej železničky a Štátnych lesov SR dokáže región privítať 50 000 návštevníkov, ponúknuť im návštevu lesníckeho skanzenu a nájsť ubytovanie u stovky ubytovateľov a iné služby.

Nadácia AEVIS pre divokú prírodu – pracuje na ambicióznom koncepte rozvoja prírodne orientovaného turizmu v rozsiahlom regióne Východných Karpát. Práve ten by sa mal stať dôležitou súčasťou ekonomiky miestnych regiónov a mal by tiež priniesť ďalšie prostriedky na správu a rozširovanie chránených území.

Sociálne podnikanie s environmentálnym dosahom/ odpady

Združenie Sobi eco – využíva recyklovaný textil a plasty na výrobu hodnotných dizajnových produktov. Prispeva aj k zvyšovaniu povedomia o zodpovednej výrobe a spotrebe, a o obmedzených zdrojoch. Na produktoch spolupracuje s dizajnérmi a dizajnérkami, ako aj inými odborníkmi. Svojou činnosťou podporuje sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí na Slovensku - aktuálne spolupracuje s dvomi chránenými dielňami. Spolupracuje so školami a snaží sa o osvetu v rámci eko-sociálnych riešení. Vytvorili partnerstvo v rámci krajín Vyšehradskej štvorky a pripravujú aktivity pre študentov, ktorých zapájajú do dizajnérskych súťaží.

Centrum DORKA funguje ako útulok pre rodiny s ďeťmi a domov na polceste. DORKA BAGS je projekt transformácie rozvoja pracovných zručností v šijacej dielni. Ženy - matky, žijúce v sociálnych centrách Dorka na Slovensku, šijú tašky z odpadovej reklamnej banneroviny a dávajú jej tak druhú, ekologickú šancu a vkusné využitie. Vyrobená Dorka bag ukrýva nielen reklamný príbeh bannera, ale predovšetkým životný príbeh ženy v núdzi.

Nadácia VÚB rozdelí spolu 100 000 eur a podporí 5 – 10 projektov. Maximálna suma grantu je 12 000 eur, projekt nevyžaduje spolufinancovanie.

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkevné organizácie),
 • miestne samosprávy.

Oprávnené náklady:

 • personálne výdavky pracovníkov organizácie na prácu priamo súvisiacu s realizáciou projektu a v čase jeho trvania,
 • cestovné náklady pracovníkov organizácie priamo súvisiace s predloženým projektom, a v čase jeho trvania,
 • spotrebný materiál a technické zabezpečenie nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu,
 • služby tretích strán, priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 • náklady na komunikáciu projektu vo výške do 10 % z celkového rozpočtu.

Z grantu nie je možné hradiť:

 • režijné náklady (dlhodobé prenájmy, energie; mzdové a komunikačné náklady nesúvisiace priamo s predloženým projektom a v čase jeho trvania),
 • nákup nehnuteľnosti a pozemkov,
 • výdavky, ktoré sú hradené z iných zdrojov,
 • pokuty, náklady na súdne spory, úroky z dlhov, poplatky z omeškania, kurzové straty,
 • nadmerné alebo neuvážené výdavky,
 • občerstvenie a pitný režim, ceny do rôznych súťaží,
 • spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

Predloženie žiadosti o grant

Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.

Uzávierka prijímania žiadostí je 5. novembra 2020 do 23:59 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané osobne nebudú hodnotené.

Žiadosť o podporu musí obsahovať kompletne vyplnený formulár žiadosti o grant. Registračné doklady žiadateľa (nadačnú listinu, zriaďovaciu listinu, štatút, príp. stanovy, IČO, hlavičku z výpisu z účtu/resp. potvrdenie o vedení účtu) nie je potrebné predkladať. Budú vyžiadané dodatočne len od úspešných žiadateľov – prijímateľov grantu.

Hodnotiaci proces

Projekty bude hodnotiť odborná komisia. Ich návrh na pridelenie grantov vybraným projektom následne potvrdí Správna rada Nadácie VÚB.

Hodnotiace kritériá

Hodnotenie bude prebiehať na základe týchto kritérií:

Zverejnenie výsledkov hodnotenia

Výsledky budú zverejnené na webstránke https://www.nadaciavub.sk/ a víťazným organizáciám priamo oznámené cca 10. decembra 2020.

Proces poskytnutia grantu

Vybrané organizácie získajú od Nadácie VÚB finančné prostriedky na realizáciu svojich projektov formou grantu. Projekty sa budú realizovať v roku 2021.

Grantové zmluvy medzi Nadáciou VÚB a vybranými subjektmi budú uzavreté po schválení výsledkov odbornej komisie Správnou radou nadácie. Grant bude poskytnutý v jednej splátke. Po ukončení projektov sú organizácie povinné predložiť záverečnú správu o realizácii projektu a riadne finančné vyúčtovanie grantu.

 

Viac informácií nájdete tu.

Zobraziť
13. 10. 2020

ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia

To, ako bude vyzerať naša krajina o 20 rokov, záleží predovšetkým na novej smart generácii digitálne zručných ľudí, ktorí vyťažia z technológií maximum v prospech seba aj celej spoločnosti. V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sme sa rozhodli ešte viac podporiť a zlepšiť podmienky pre rozvoj detí inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesť aj učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na hodinách.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Tie môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné.

Na zabezpečenie sád micro:bitov a ich doplnkov do základných škôl a stredných škôl vyčlenil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis až 250 000 eur.

Kto môže žiadať o grant?

Základné a stredné školy (zriaďovateľom môže byť VÚC, okresný úrad, obec, mesto alebo cirkev) alebo občianske združenia pri školách. O grant nemôžu žiadať súkromné zariadenia.

Čo môžete získať?

Okrem grantu na zakúpenie sady micro:bitov získate:

 • možnosť zúčastniť sa workshopov a webinárov o tom, ako využívať micro:bity a čo všetko s nimi môžu vaši žiaci dokázať a naučiť sa;
 • metodiky a návody, ako využívať micro:bity a vyťažiť z nich maximum;
 • stanete sa súčasťou komunity inšpiratívnych učiteľov a nadšencov digitálneho vzdelávania;
 • možnosť súťažiť o zaujímavé ceny;
 • v neposlednom rade zapálených a inšpirovaných žiakov a žiačky pre rozvoj digitálnych zručností.

O aký grant môže škola žiadať?

Minimálna výška grantu je 500 EUR, maximálna suma grantu je 1000 EUR (v systéme Darca preto uveďte žiadanú sumu najviac 1000 EUR, nie viac).

Na čo môžete využiť grant?

Grant je možné využiť len na zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade, ktoré budú slúžiť na vzdelávacie účely.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

31. október 2020 (do 23:55)   uzávierka prijímania žiadostí o grant

november 2020 – zverejnenie výsledkov

november 2020 – máj 2021 – realizácia projektov

15. jún 2021 – zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Viac informácií nájdete tu.

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality

Výzvy