Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

7. 8. 2019

Minister Arpád Érsek vyhlásil prvú výzvu na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Dnes bola vyhlásená výzva na žiadosti o príspevok na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Od vyhlásenia výzvy majú záujemcovia mesiac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 8 000 eur. Žiadosti bude možné podávať elektronicky od 2. septembra 2019. V prvom kole môže príspevok získať 500 vlastníkov nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. V prípade zvýšeného záujmu občanov je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

„Týmto príspevkom chceme motivovať občanov, aby svoje rodinné domy stavali v štandarde zodpovedajúcom budovám s takmer nulovou potrebou energie. Je v záujme štátu a celej spoločnosti míňať na prevádzku budov čo najmenej energií. Verím, že o príspevok bude záujem“, povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Elektronický formulár žiadosti bude dostupný od 2. septembra 2019 na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti „Podanie žiadosti, Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie“. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019.

Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s podlahovou plochou do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie po 31. decembri 2014. Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť budov pre budovy s takmer nulovou potrebou energie. Všetky podmienky, ako aj návod na podávanie žiadostí verejnosť nájde na www.zatepluj.sk.

Výzva č. N1/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie (pdf, 193kB)

Zobraziť
7. 8. 2019

Minister dopravy Arpád Érsek rokoval s maďarským kolegom Lászlóom Mosóczim o rozvoji cestnej a železničnej dopravy

Ministri na pracovnom rokovaní hovorili o možnostiach obnovenia niektorých priamych železničných spojení medzi slovenskými a maďarskými mestami. Témou bol aj stav prípravy a výstavby mostov ponad Dunaj a Ipeľ. Ministri sa vzájomne informovali aj o stave prihraničných cestných projektov. 

„Naše vzťahy s Maďarskom, čo sa dopravnej infraštruktúry týka, sú roky na nadštandardnej úrovni. To však neznamená, že nie je čo zlepšovať. Maďarsko sľúbilo dokončenie diaľničného spojenia medzi Košicami a Miskolcom, spoločne staviame niekoľko cestných mostov cez hraničné rieky a potrebujeme viac priamych železničných spojení slovenských a maďarských miest, na tom teraz intenzívne pracujeme“ povedal po spoločnom rokovaní minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Priame železničné spojenie z Komáromu do Bratislavy, z Miskolca do Slovenského Nové Mesta a Košíc, či obnovenie trate zo Šiah do Drégelypalánku sú zatiaľ projektmi v rovine úvah, na ktorých majú začať pracovať expertné tímy.

V oblasti cestnej infraštruktúry si obe strany vymenili informácie o pripravovaných infraštruktúrnych projektoch cestných prepojení na spoločnej slovensko-maďarskej hranici. Ide napr. o cezhraničné prepojenie  rýchlostnej cesty R3 a maďarskej diaľnice M2 v Šahách, či o most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti, na ktorého stavbu by malo byť na jeseň vyhlásené verejné obstarávanie. Výsledkom rokovania je dohoda, že o plánoch na cestné prepojenia budú pravidelne rokovať expertné tímy.

Zobraziť
7. 8. 2019

Ministerstvo dopravy spúšťa prvú vlakovú súťaž na výber dopravcu na trati Žilina - Rajec

Rezort dopravy spúšťa dlho očakávanú liberalizáciu železničných tratí. Historicky prvou traťou, o ktorú môžu dopravcovia súťažiť v transparentnej súťaži, je 21 kilometrov dlhá regionálna trať Žilina – Rajec. Úspešný uchádzač bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať trať počas obdobia 10 rokov. Ministerstvo dopravy si od liberalizácie sľubuje zvýšenie konkurencieschopnosti na železniciach, a predovšetkým lepšie a kvalitnejšie služby pre cestujúcich. 

„Liberalizácia na našich železniciach je jednou z priorít, o ktoré som sa usiloval.  Chceme ľuďom priniesť možnosť výberu, dostatok kapacity a vyššiu kvalitu cestovania. Som veľmi rád, že dnes tento proces spúšťame a budem sa tešiť na kvalitné služby pre ľudí,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Oznámenie o zámere spustiť súťaž na trať Žilina – Rajec zverejnil rezort dopravy v súlade s pravidlami EK minimálne rok vopred v Európskom vestníku. Poskytol tak základnú informáciu pre potenciálnych záujemcov, aby sa mohli pripraviť. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je 30 dní od zverejnenia oznamu na stránke ministerstva dopravy.

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/liberalizacia-osobnej-zeleznicnej-dopravy/oznamenia-o-vyhlaseni-verejnej-sutaze/oznamenie-o-zacati-verejnej-sutaze)

Splnenie podmienok bude hodnotiť nezávislá komisia na ministerstve dopravy. Následne dopravcom, ktorí splnia právne, technické a odborné podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov, budú poskytnuté detailné súťažné podklady. Ich obsahom bude samotný rozsah vlakov na trati, cestovné poriadky či finančné podmienky. V prípade trate Žilina – Rajec je zámerom, aby dopravca začal obsluhu 21-kilometrovej  trate od februára 2020. Ministerstvo dopravy verí, že víťaz zatraktívni dopravu vlakmi a cestujúcich bude pribúdať.

Trať Žilina – Rajec je prvou z troch plánovaných tratí, ktoré budú ponúknuté do verejnej súťaže. Postupne budú nasledovať Bratislava – Komárno a Košice - Moldava nad Bodvou. Všetky patria z hľadiska každodenného cestovania k tratiam, ktoré majú potenciál do budúcnosti.  Skúsenosti z prvých súťaží chce štát využiť pri rozhodovaní o ďalšom postupe liberalizácie, teda akým smerom sa uberať a s akým balíkom tratí, s cieľom zabezpečiť kvalitnú a dostupnú železničnú dopravu na Slovensku.

Zobraziť
7. 8. 2019

Ministerstvo navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 580 eur

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zaslal tripartitným sociálnym partnerom návrh ministerstva na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020. Urobil tak po tom, čo sa sociálni partneri na jej výške nedohodli. Návrh prerokujú 19. augusta 2019 na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje minimálnu mzdu pre rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura/hod. Ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne. 

Pri určovaní sumy minimálnej mzdy bolo pre ministerstvo rozhodujúce, aby zabezpečila zamestnancovi a jeho rodine dôstojnú životnú úroveň. Výška čistej minimálnej mzdy by v súlade s Európskou sociálnou chartou mala dosahovať aspoň 60% z čistej priemernej mesačnej mzdy, najmenej však 50 %. V súčasnosti je tento podiel na úrovni 52,44 %. Prihliadali sme aj na makroekonomické ukazovatele, osobitne na nízku mieru nezamestnanosti a pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily v niektorých profesiách. Navrhovaná suma minimálnej mzdy zároveň reaguje na už dohodnutý trend rastu taríf zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zobraziť
7. 8. 2019

Kalkulačka pomáha pri výpočte opatrovateľského príspevku

Na webovej stránke ministerstva si môžu ľudia, ktorí uvažujú o opatrovaní blízkeho, jednoducho vypočítať orientačnú výšku príspevku na opatrovanie. Ešte predtým ako oň požiadajú na úrade práce tak bez čakania zistia, či naň majú nárok a v akej výške. Od 1. júla tohto roka už dosahuje príspevok na opatrovanie úroveň čistej minimálnej mzdy.
 

Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku je ďalšou pomocou rezortu pre ľudí, ktorí uvažujú, že budú svojho ťažko zdravotne postihnutého blízkeho opatrovať doma. Podľa platnej legislatívy ju spracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR. „Vďaka nej si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho,“ informuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. 

Tento praktický nástroj uľahčuje ľuďom orientáciu v zákonných ustanoveniach. Okrem výšky príspevku na opatrovanie si vedia overiť, či spĺňajú podmienky na jeho priznanie. „Medzi vstupnými údajmi sú napríklad údaje o opatrovateľovi, teda či poberá dôchodok, alebo má príjem zo zamestnania, v akej výške a koľko osôb opatruje. Rovnako je potrebné zadať aj informácie o opatrovanej osobe,“ opisuje generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová. Dodáva, že kalkulačka vypočíta iba orientačnú sumu, pretože nezohľadňuje úplne všetky životné a príjmové situácie. Pokrýva však zhruba 99 % všetkých prípadov. 

Kalkulačka je len súčasťou pomoci ministerstva ťažko zdravotne postihnutým. Rezort práce sa v posledných rokoch zameral najmä na zvyšovanie finančnej pomoci pre rodinných príslušníkov, ktorí doma opatrujú svojich chorých príbuzných. Za posledné tri roky sa zvýšil príspevok na opatrovanie postupne o takmer polovicu. „V roku 2016 bol tento príspevok pre opatrovateľa v produktívnom veku vo výške 220,52 eura, od 1. júla tohto roku už dosahuje výšku čistej minimálnej mzdy, čo je 430,35 eur mesačne. Presne polovicu z tohto príspevku dostávajú opatrovatelia v dôchodkovom veku. Zároveň sme v roku 2018 zdvojnásobili aj príspevok pre rodiča, ktorí sa stará o svoje ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Jeho výška je 100 eur a spolu s opatrovateľským príspevkom tak rodič dostane 530,35 eura,“ rekapituluje zmeny štátny tajomník Ondruš. Dodáva, že v dvoch krokoch sa zároveň zvýšila aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie z 2,76 eura na 4,18 eura. 

Kalkulačka príspevku na opatrovanie

Zobraziť
7. 8. 2019

Viac informácií o sociálnych službách zabezpečí nový systém

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje nový informačný systém sociálnych služieb. Vďaka nemu budú mať štát aj verejnosť viac informácií o poskytovaných službách, čo môže celý systém zefektívniť. Zároveň poskytovateľom ubudne administratíva.
 

V plne elektronickom informačnom systéme budú všetky dôležité údaje o poskytovaní sociálnych služieb na jednom mieste, aj tie, ktoré štát dnes nemá k dispozícii. Poskytovateľom sa zároveň zníži administratíva, budú vypĺňať iba jeden elektronický formulár, nebudú posielať informácie na rôzne inštitúcie, ako je tomu teraz. „Dnes musia zasielať rôzne údaje samosprávnym krajom, ktoré ich registrujú, Štatistickému úradu SR alebo ministerstvu, ktoré im poskytuje financie. Toto škrtneme a bude iba jeden formulár a jedno miesto, kde budú všetky tieto informácie,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. 

Poskytovateľom sa vďaka tejto novinke zjednoduší aj žiadanie finančných príspevkov z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. „Budú ho žiadať výlučne elektronicky a vďaka údajom, ktoré budú do systému priebežne zadávať, sa im formulár automaticky vyplní a oni už len skontrolujú, či je všetko v poriadku,“ približuje Ondruš. 

Informačný systém má prispieť aj ku kvalitnejšiemu plánovaniu rozvoja sociálnych služieb od miestnej, cez regionálnu až po národnú úroveň riadenia. Verejnosť, zriaďovatelia aj štát budú napr. vedieť aj to, koľko ľudí čaká na sociálnu službu a koľko je v zariadeniach voľných miest. „Dnes sa stáva, že si ľudia podávajú naraz viacero žiadostí do rôznych zariadení a nevieme presne povedať, koľko ich na túto službu naozaj čaká. Po novom sa budú žiadosti nahadzovať do tohto systému a ten vyhodnotí, koľko ľudí reálne čaká na umiestnenie do zariadenia,“ hovorí štátny tajomník. Štát tak uvidí, na koľko si samosprávy plnia svoju povinnosť zabezpečiť alebo poskytnúť občanovi sociálnu službu. 

O novele zákona o sociálnych službách, ktorá nový systém zavádza, bude rokovať parlament v druhom čítaní na septembrovej schôdzi NR SR. Po schválení by sa mal spustiť 1. januára 2021.

Zobraziť
7. 8. 2019

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu

Termín vyhlásenia:28.06.2019

Termín uzávierky:31.10.2019 (rozhodujúci je termín fyzického doručenia do podateľne EF, nie odoslania na poštovú prepravu

Spolufinancovanie:5 % 

Max. výška dotácie:200 000,- EUR

 

Forma pomoci:Nenávratná dotácia

 

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

·     Obec

·     Samosprávny kraj

·     Rozpočtová organizácia, príspevková organizácia

·     Občianske združenie

·      Záujmové združenie právnických osôb

·      Nadácia

·      Neinvestičný fond

·      Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby

OPRÁVNENÉ ČINNOSTI:

Podporované činnosti celé územie SR:

·     A1 Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných

·     zdrojov

·      A2 Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania

·     obnoviteľných zdrojov

·      A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom

·     adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

·      C4 Triedený zber komunálneho odpadu

·      C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

·     a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

·      C6 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

 

Podporované činnosti v najmenej rozvinutých okresoch:

·      BK2AP Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·      BK3AP Ochrana vodných zdrojov

·      BK4AP Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·     BK5AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

·      BV1AP Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské

·     kapacity

·      BV2AP Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

·      BV3AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

·      BV4AP Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených

·     zariadení

Podporované činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov:

·      BK1 Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

·      BK2 Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·      BK3 Ochrana vodných zdrojov

·      BK4 Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných

·     obyvateľov

·      BK5 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

·      BV1 Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

·      BV2 Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

·     BV3 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

·      BV4 Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených

zariadení

 

Zobraziť
18. 7. 2019

Envirofond

na webe Environmentálneho fondu bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity na rok 2019 a špecifikácie   činností podpory na rok 2020.

 

http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/V%C3%BDzva_BK_2019.pdf

Termín na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie je do 31. 07. 2019 (vrátane).

 

špecifikácia činností podpory na rok 2020:

http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/%C5%A0pecifik%C3%A1cia_EF_2020.pdf

Termín na predkladanie žiadostí je do 31.10.2019 (vrátane).

 

Zobraziť
18. 7. 2019

Sprievodca administratívnou finančnou kontrolou PRV 2014

PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Oznámenia k PRVSprievodcu administratívnou finančnou kontrolou pre projekty financované z PRV 2014 – 2020. 

Zobraziť
18. 7. 2019

Opatrovateľský príspevok dosiahol úroveň čistej minimálnej mzdy

Tento rok opäť potešíme opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o najbližších. Plníme tak prísľub, aby výška peňažného príspevku na opatrovanie dosiahla do roku 2020 úroveň čistej minimálnej mzdy. Nám sa to podarilo už v predstihu. Dnes nadobúda účinnosť nariadenie o zvýšení tohto príspevku
 

Oddnes je peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku 430,35 eur mesačne, teda v sume čistej minimálnej mzdy pre tento rok. 

V posledný májový deň vláda SR schválila nariadenie, ktorým sa zvýši peňažný príspevok na opatrovanie, ako aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie. Týmto opatrením ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na prijaté programové vyhlásenie vlády. V ňom sa kabinet zaviazal zvýšiť príspevok na opatrovanie a do roku 2020 sa priblížiť k výške čistej minimálnej mzdy, čo bolo aj ambíciou ministra Richtera. Tento termín sa dokonca podarilo o rok skrátiť. 

„Títo ľudia si to bezpochyby zaslúžia a zaslúžia si aj viac, pretože nikto nemôže poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím lepšiu starostlivosť ako jeho najbližší,“ konštatuje minister práce Ján Richter. Navyše verí, že i v budúcich rokoch kondícia verejných financií umožní do zvýšenia premietnuť aj silný rast minimálnej mzdy. 

V prípade opatrovateľa v produktívnom veku jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím má príspevok na opatrovanie stúpnuť o takmer 61 eur, opatrovatelia poberajúci dôchodkovú dávku si prilepšia o viac ako 30 eur. 

Zvýšenie by sa malo v tomto roku pozitívne dotknúť v priemere 33 730 opatrovateľov a 22 650 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.  

Zvýšila sa aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie zo sumy 3,82 eura na sumu 4,18 eura, , čo predstavuje v priemere viac o približne 50 eur mesačne.  

O tom, že sme urobili veľmi dobrý a prospešný krok svedčia aj pozitívne vyjadrenia zástupcov detí a dospelých s ŤZP, s ktorými navrhnuté opatrenia vždy konzultujeme a pripravujeme. 

Výška finančných príspevkov 

Kalkulačka pre výpočet príspevku na opatrovanie

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality

Výzvy

Deadline

Zobraziť ďalšie výzvy