Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

12. 10. 2022

Digitalizujeme Slovensko – vďaka najnovšej spolupráci s Mastercard a Globsec pomôžeme zlepšiť digitalizáciu v podnikaní aj v bežnom živote

MIRRI SR podpísalo memorandum s lídrom v digitálnych platobných riešeniach a organizáciou, ktorá sa venuje otázkam bezpečnosti 

Lepšie digitálne služby štátu pre občanov, ale i digitalizáciu malých a stredných podnikov a ďalšie inovácie prinesie spolupráca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) so spoločnosťou Mastercard a organizáciou Globsec. Mastercard patrí na Slovensku i vo svete k lídrom v digitálnych platobných riešeniach, mimovládna organizácia Globsec organizuje medzinárodné fóra k otázkam medzinárodnej bezpečnosti a je tiež organizátorom podujatia Tatra Summit.

 „Naším cieľom je prinášať občanom kvalitné a fungujúce digitálne služby štátu. Jedným z kľúčových predpokladov pre to je mať k dispozícii kvalitné aktuálne dáta. Memorandum o spolupráci nášho ministerstva s Mastercard a Globsec je základom pre budúcu spoluprácu, napríklad pri navrhovaní konkrétnych zlepšení elektronických služieb štátu. Vďaka analýzam dát z bezhotovostných transakcií používateľov platobných kariet v obchodoch a službách budeme môcť lepšie nastaviť fungovanie e-Governmentu, zavádzať riešenia pre inteligentné mestá,  lepšie cieliť podporu v regionálnom rozvoji a presnejšie zohľadniť potreby ľudí v regiónoch. Budeme tiež spolupracovať na rozvoji digitálnych zručnosti, predovšetkým učiteľov, seniorov a znevýhodnených skupín,“ povedala podpredsedníčka vlády a ministerka informatizácie Veronika Remišová počas Tatra Summitu na Štrbskom Plese, kde podpísala Memorandum o porozumení s Mastercard a Globsec.

Memorandum otvára dvere k spolupráci verejnej správy a uvedených spoločností na digitálnych a analytických témach v oblastiach digitalizácie malých a stredných podnikov, e-Governmentu, kybernetickej bezpečnosti, finančných inovácii a analýzy dát.

Memorandum je príkladom toho, ako sa má robiť digitalizácia štátu v prospech občanov a celej spoločnosti. Nášmu ministerstvu umožní spolupracovať so silným partnerom na zlepšovaní digitalizácie malých a stredných podnikov so zameraním na digitálne zručnosti podnikateľov a zamestnancov, aby sme tak zmiernili dopad automatizácie a robotizácie. Štátne IT musí prinášať ľuďom kvalitné a fungujúce digitálne služby hodné 21. storočia,“ dodala ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Globsec Tatra Summit 2022 sa koná od piatka 7. októbra do nedele 9. októbra na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Spája kľúčových vládnych a európskych predstaviteľov s poprednými odborníkmi v diskusiách o otázkach kritických pre budúcnosť Európy. Tohtoročný Tatra Summit sa zameriava na tri kľúčové témy: dopady hroziacej recesie na krajiny strednej a východnej Európy a ich menovú a fiškálnu politiku, energetickú bezpečnosť Európy po vojne na Ukrajine a inovácie, obchod a dodávateľské reťazce v regióne.

Zobraziť
12. 10. 2022

Odštartovali sme hackathon na boj s hoaxami a dezinformáciami – najlepšie nápady odmeníme

MIRRI SR pripravilo projekt financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý prostredníctvom série hackathonov pomôže digitalizovať Slovensko

Do boja s hoaxami a dezinformáciami nasadzujeme nové zbrane. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) odštartovalo dvojdňový hackathon zameraný na tento vážny problém. Digitálne riešenia na ňom hľadá vyše 10 tímov zložených z expertov aj nadšencov v oblasti IT a študentov. Tri najúspešnejšie tímy čaká finančná odmena.

„Nemôžeme si pred tým zatvárať oči – dezinformácie, hoaxy, klamstvá, polopravdy a nepriateľská propaganda sa stali pre našu spoločnosť každodennou realitou. Už pandémia naplno ukázala, aké môže byť nebezpečné, keď ľudia počúvajú konšpirátorov a nedôverujú faktom. Po barbarskom ruskom útoku na Ukrajinu šírenie hoaxov, dezinformácií a propagandy v službách štátu, ktorý aj Slovensko označil za nepriateľa, nabralo ešte viac na sile. Asi každý z nás má vo svojej blízkosti niekoho, kto má problém rozlišovať seriózne informácie od klamstiev a podľahol propagande. Je to smutný dôkaz, ako tento fenomén rozoštváva spoločnosť a vnáša do nej neistotu a chaos,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová na dnešnom otvorení hackathonu s názvom Hacknime dezinformácie.

„Pred toxickým obsahom, ktorý sa šíri v online priestore, musíme ľudí chrániť. Na ministerstve informatizácie sa dlhodobo venujeme aktivitám na podporu digitálnej gramotnosti a kritického myslenia. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo pripraviť toto inovatívne podujatie, ktoré do boja s hoaxami a dezinformáciami zapája ľudí z rôznych platforiem, ktorí neváhali podeliť sa o svoj čas, talent, skúsenosti a dobré nápady. Verím, že nás čaká 48 hodín produktívnej práce, ktorá prinesie zaujímavé riešenia,“ dodala ministerka.

Počas hackathonu bude viac ako 10 tímov zložených z IT nadšencov, vývojárov, startupistov a študentov hľadať digitálne riešenia na boj s dezinformáciami a na podporu digitálnej gramotnosti. Najúspešnejšie riešiteľské tímy čaká odmena, ktorá pre víťaza predstavuje sumu 3 000 eur, pre druhého v poradí 2 000 eur a pre tretieho 1 000 eur. Autorom najlepšieho nápadu zároveň MIRRI SR ponúkne diskusiu o možnostiach realizácie navrhnutého riešenia.

Na hackathone sa zúčastnia aj experti z oblasti kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie či mediálnej gramotnosti z univerzitného a mediálneho prostredia, zo štátnej správy aj z technologických spoločností. Počas akcie budú so svojimi skúsenosťami a know-how k dispozícii všetkým zúčastneným tímom.

„Slovensko má obrovské množstvo talentov, ľudský potenciál je jeden z najväčších kapitálov našej krajiny. Preto je dôležité dať im priestor a podporiť ich. Každý dobrý nápad, ktorý sa podarí zrealizovať, je krokom k lepšej, múdrejšej a bezpečnejšej spoločnosti. Veľmi si cením, že sa o svoje nadšenie, talent a skúsenosti chcú podeliť nielen členovia súťažných tímov, ale aj lektori a mentori, ktorí prijali pozvanie na hackathon. Je to dôkaz, že osud našej spoločnosti im nie je ľahostajný,“ dodala ministerka Remišová.

Podujatie sa skončí v sobotu podvečer, keď porota vyhodnotí jednotlivé projekty. Víťazné riešenia následne predstavia vicepremiérka Veronika Remišová spolu s predsedom vlády Eduardom Hegerom.

ČO JE HACKATHON?

 • Inovatívne podujatie, na ktorom v rámci intenzívnej spolupráce na špecifickom digitálnom riešení pracujú tímy softwérových nadšencov, programátorov, IT architektov a UX dizajnérov, testerov a kreatívcov v tzv. Šprinte, ktorý trvá zvyčajne 24 – 48 hodín. Cieľom je priniesť digitálne riešenia, ako zrealizovať rôzne spoločensky prínosné projekty.
 • MIRRI SR v porovnaní s inými organizátormi hackathonov plánuje podporiť aj samotnú implementáciu riešení.

Viac o podujatí nájdete na stránke: https://www.hacknime.to/

Zobraziť
12. 10. 2022

Európska komisia vyhlásila tretiu vlnu výziev na digitalizáciu hospodárstva a spoločnosti vo výške 174 miliónov eur

V rámci nového priamo riadeného programu Digitálna Európa, vyhlásila Európska komisia tretiu vlnu výziev na digitalizáciu ekonomiky a spoločnosti.

V rámci podnikov a inštitúcíe zo slovenského digitálneho sektora:

 • budú podporené celoeurópske veľkoškálové pilotné projekty pre služby založené na „cloud-to-edge“ technológiách. Pôjde najmä o edgeové/okrajové služby kybernetickej bezpečnosti a vysoko bezpečné lokálne edgeové/okrajové služby bežiace na zelených infraštruktúrach, ktoré umožňujú celoeurópsku federatívnu umelú inteligenciu. Zároveň bude poskytovaná mimoriadne bezpečná správa dát v súlade s etickými štandardmi, napríklad prostredníctvom škálovateľných služieb založených na blockchaine,
 • má byť podporené nasadzovanie spoločných európskych dátových priestorov pre mobilitu, pre priemyselnú výrobu, pre médiá a pre smart komunity. Vybudovaná má byť celoeurópska platforma pre umelú inteligenciu „na požiadanie“ („AI-on-demand“),
 • zároveň budú podporené pokročilé digitálne zručnosti prostredníctvom špecializovaných vzdelávacích programov alebo modulov v kľúčových oblastiach, a to umelá inteligencia, blockchain, cloud computing, kybernetická ochrana, dáta, rozšírená realita, internet vecí, mikroelektronika, fotonika, kvantum a robotika.

Vo väčšine prípadov bude podpora vo forme nenávratného finančného grantu. Európska komisia zároveň podporuje myšlienku, aby sa žiadatelia spájali do silných medzinárodných konzorcií, kedy majú väčšiu šancu uspieť. Okruh oprávnených subjektov je pomerne široko definovaný, zväčša bez ohľadu na právnu formu žiadateľa.

Prihlásiť sa a predkladať projekty je možné cez Funding&Tenders portal, ktorý zároveň slúži na vyhľadávanie partnerov na zostavovanie konzorcií.

Termín na predkladanie projektov je 24. január 2023.

Prípadné otázky môžete posielať na: programdigital@mirri.gov.sk .

Zároveň sa bude možné od 15. novembra 2022 prihlásiť na výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celkovom objeme 176,5 milióna eur TU.

Výzvy budú na témy:

 • kybernetická odolnosť, koordinácia a rozsahy kybernetickej bezpečnosti EÚ,
 • budovanie kapacít bezpečnostných operačných centier (SOC),
 • zabezpečenie strategických digitálnych infraštruktúr a technológií 5G,
 • zavádzanie inovatívnych riešení kybernetickej bezpečnosti,
 • nasadenie siete národných koordinačných centier s členskými štátmi,
 • podpora implementácie smernice NIS a národných stratégií kybernetickej bezpečnosti,
 • testovacie a certifikačné kapacity a schopnosti.

Termín na predkladanie projektov je 15. február 2023.

Zobraziť
12. 10. 2022

Spustili sme prvú výzvu Programu dunajského regiónu pre obdobie 2021-2027

Sme radi, že môžeme potenciálnym uchádzačom oznámiť, že prvé kolo prvej výzvy Programu dunajského regiónu v období 2021-2027 bola oficiálne spustená 29. septembra 2022 a potrvá do 21. novembra 2022. Uchádzači môžu predkladať svoje projektové návrhy vo všetkých prioritách a špecifických cieľoch okrem cieľa 4.1, ktorý je špecificky zameraný na podporu implementácie dunajskej stratégie. Na implementáciu projektov prvej výzvy je vyčlenených vyše 91 miliónov eur. V prvom kole výzvy žiadatelia predkladajú zjednodušené žiadosti v oblastiach, ako sú inovácie, obnoviteľné zdroje energie, adaptácia na zmenu klímy, ochrana životného prostredia, inkluzívne trhy práce a podobne. Úspešné projektové návrhy postúpia do druhého kola, v rámci ktorého sa budú predkladať už kompletné projektové žiadosti, čo sa očakáva v priebehu budúceho roka.

Bližšie informácie možno získať na stránkach Programu dunajského regiónu https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call.

Zobraziť
12. 10. 2022

Európska komisia nám schválila už druhý program cezhraničnej spolupráce – na spoločné projekty v pohraničí s Českou republikou pôjde 107 miliónov eur

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Česka už má svoj nový finančný rámec. Európska komisia schválila program Interreg Slovensko – Česko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-českom pohraničí. Úlohu riadiaceho orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prvé výzvy vyhlási začiatkom budúceho roka.

 „Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Práve na podporu dobrých susedských vzťahov a pomoc ľuďom žijúcim v pohraničí slúžia eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Po tom, ako Európska komisia pred pár dňami schválila program spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom, teraz pre nové programové obdobie schválila aj program spolupráce s Českou republikou a postupne budú schvaľované aj ďalšie programy. Pre Slovensko to znamená, že môžeme nabiehať na čerpanie nových eurofondov,” uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

„Program Interreg s Českou republikou má celkovú alokáciu takmer 107 miliónov eur a riadi ho naše ministerstvo. Práve tento program považujem za veľmi dôležitý. Máme spoločné problémy a musíme spojiť sily, aby sme ich aj spoločne riešili. Spomeňme si na tohtoročné leto – Slovensko aj Česko zažívali najväčšie sucho za niekoľko sto rokov a extrémnu vlnu horúčav. O tejto téme som hovorila aj s mojím rezortným kolegom, českým ministrom Ivanom Bartošom a dohodli sme sa, že prvé výzvy z programu Interreg Slovensko – Česko pôjdu práve do oblasti klímy, ochrany životného prostredia a prírody a prevencie rizika katastrof,” zdôraznila ministerka Remišová.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Českom:

 1. Životné prostredie
 2. Kultúra a cestovný ruch
 3. Inštitucionálna spolupráca
 4. Fond malých projektov, ktorý je zameraný na podporu partnerstiev a cezhraničných štruktúr, vrátane voľnočasových a záujmových aktivít

Na slovenskej strane program INTERREG SK – CZ zahŕňa územie Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja. Na českej strane patrí do programu Zlínsky, Moravskosliezky a Juhomoravský kraj.

Do cezhraničnej spolupráce Interreg SK – CZ sa v uplynulom programovom období  2014 – 2020 investovalo 106 miliónov eur a tieto zdroje išli na podporu 151 projektov. Vďaka tomu sa, okrem iného, zrekonštruovalo 115 pamiatok a vybudovalo a zmodernizovalo viac ako 157 kilometrov cyklociest.

Zobraziť
12. 10. 2022

Na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom pôjde 130 miliónov eur

Pomáhame zvyšovať kvalitu života v slovensko-poľských pohraničných regiónoch. Európska komisia schválila program Interreg VI-A Poľsko – Slovensko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Cezhraničná spolupráca Slovenska a Poľska v programoch Interreg tak už má svoj nový finančný rámec. Z rozpočtu programu vo výške takmer 130 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa podporia projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-poľskom pohraničí a prvé výzvy sa vyhlásia ešte do konca tohto roka. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

 „Dôležitým nástrojom na podporu regiónov sú tiež programy cezhraničnej spolupráce INTERREG. Program má na národnej úrovni na starosti práve MIRRI SR a som rada, že môžeme podporovať projekty, ktoré pomáhajú ľuďom, spájajú ich, zvyšujú kvalitu života v regiónoch,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

V porovnaní s predloženým programom bol rozpočet schváleného programu navýšený o približne pol milióna eur z prostriedkov programu spolupráce Poľsko – Rusko, ktorý sa neuskutoční. Zároveň by v nasledujúcich rokoch malo z programu Poľsko – Rusko pribudnúť do programu Poľsko – Slovensko (PL – SK) ďalších približne 2,7 milióna eur. Cieľom programu Interreg PL – SK je vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre jeho obyvateľov i návštevníkov.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom:

 1. životné prostredie,
 2. kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch,
 3. doprava a komunikácie,
 4. spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia.

„S Poľskom nás spája nielen spoločné prírodné bohatstvo národných parkov Vysoké Tatry a Poloniny, a teda i zodpovednosť za zachovanie týchto prírodných krás pre budúce generácie. Popri ochrane prírody chceme spoločnými silami lepšie chrániť aj kultúrne dedičstvo a vytvárať tiež vhodné dopravné podmienky pre rozvoj cezhraničného turizmu. Práve do týchto oblastí budeme investovať v nasledujúcich rokoch z programu Interreg,“ dodala ministerka Remišová.

V rámci životného prostredia sa bude podporovať hlavne adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík katastrof, ochrana prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach.

Územie, ktoré sa rozprestiera na oboch stranách Karpát, má rozlohu viac ako 39 000 km2. Do územia, ktorému je venovaný program Interreg PL – SK, patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves. Na poľskej strane ide o okresy Krosno, Przemyśl, Osvienčim, Bielsko, Pszczyna, Rzeszów, Myślenice a Nový Sacz.

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska investovalo spolu 170 miliónov eur, z toho išlo približne 81 miliónov eur na projekty na Slovensku. Spolu sa zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 91 väčších projektov a 436 mikroprojektov.

Zobraziť
23. 9. 2022

Pre jesenné spojené voľby sa otvorí spolu 6010 volebných miestností

Slovensko po prvý raz zažije spojené voľby. Voliči budú v jeden deň a v jednej volebnej miestnosti v sobotu 29. októbra 2022 voliť do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.

Na štvorročné volebné obdobie budú vyberať starostov, primátorov, županov a poslancov mestských, miestnych, obecných a župných zastupiteľstiev.

Voľby sa budú konať od 7:00 do 20:00 hod. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny. Spolu bude vytvorených 6 010 volebných okrskov. Fungovať bude 49 okresných volebných komisií a 8 obvodných volebných komisií.

Prvé zasadanie okrskových, okresných a obvodných volebných komisií sa uskutoční najneskôr do 5. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa nevykonajú v 5 obciach. Dôvodom je, že v týchto obciach nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby starostu obce. Ide o obce Ratkovo, Michalková, Brezovec, Pongrácovce a Jakušovce. Aj v týchto obciach však budú môcť ísť občania tento deň  k volebným urnám,  hlasovať budú môcť do orgánov samosprávnych krajov.

V ďalších 6 obciach nebudú občania voliť starostu, budú si vyberať len spomedzi kandidátov do obecného zastupiteľstva. Kandidátna listina pre voľby starostu obce nebola podaná v obciach: Domadice, Moškovec, Harakovce, Šarišské Bohdanovce, Starina a Dobroslava.

V 25 obciach kandiduje nižší počet  kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolený. 

Zobraziť
23. 9. 2022

Uvoľnili 30 miliónov eur pre regionálne školstvo na kompenzáciu zvýšených cien energií

Ministerstvo financií SR v pondelok rozpočtovým opatrením uvoľnilo 30 miliónov eur pre regionálne školstvo. Finančné prostriedky sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií.

Ministerstvo financií SR schválilo žiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na uvoľnenie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu. Suma 30 miliónov eur bola uvoľnená na základe kvantifikácie výdavkov jednotlivých škôl, ktorú si MF SR dodatočne vyžiadalo od príslušného rezortu. 

Časť prostriedkov bude poskytnutých vo forme dotácie na prenesený výkon štátnej správy obciam a časť VÚC. 

Zobraziť
23. 9. 2022

OP KŽP: Oznam o plánovanom uzavretí a o posune termínu posledného hodnotiaceho kola 58. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 58. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov uzavrie 31. októbra 2022 túto výzvu.

Po tomto termíne nebude možné v rámci výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zároveň rezort životného prostredia pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 58. výzvy zo 17.10.2022 na 31.10.2022 a to s cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru na spracovanie pripravovaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a optimalizácie procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zobraziť
23. 9. 2022

Zasadala správna rada Fondu na podporu športu

V poradí 33. zasadnutia správnej rady Fondu na podporu športu sa zúčastnil aj jej člen, predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor mesta Liptovský Hrádok Branislav Tréger.

„Prerokovali sme všetky bodky programu. Individuálne sme riešili niektoré sporné záležitosti i chyby, ktoré sa vyskytli v žiadostiach v rámci výzvy o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby (2021/003). Venovali sme aj aktuálnemu stavu v rámci dvoch výziev, ktoré boli vyhlásené  na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry (2020/001 a 2021/004),“ informoval Branislav Tréger, ktorý považuje za dôležité, aby sa všetky projekty, ktoré finančne podporil Fond na podporu športu, realizovali. 

Na zasadnutí, ktoré sa v utorok 20. septembra 2022 konalo v Bratislave, sa hovorilo aj o podpore športových klubov kvôli energetickej kríze a členovia správnej rady sa venovali aj viacerým bodom týkajúcich sa činnosti Fondu na podporu športu.

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality