Prihlásiť
 

Vytvárame moderný a rozvinutý región.

Vítam Vás na webovej stránke Regionálnej rozvojovej agentúry Novozámocko.
Poskytujeme komplexný servis v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov pre verejný a súkromný sektor, spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá. Naše služby a starostlivosť je tu pre Vás od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektu. Staráme sa o rozvoj obcí, pretože len silné obce tvoria rozvinutý región.

Ing. Peter Pénzeš, riaditeľ agentúry

Aktuality

7. 9. 2019

POD usmernenie

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K ZÁVEREČNÉMU VYHODNOTENIU

 

 Príloha č. 2 Zmluvy: Záverečné vyhodnotenie POD 2019

 Doklad č. 7: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k nedočerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie

 Usmernenie pre príjemcov dotácie POD 2019

 Logá POD a Environmentálneho fondu

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE K UZATVORENIU ZMLUVY

 

 Doklad č. 3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k zabezpečeniu najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov

 Doklad č. 4: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou

 Doklad č. 5: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k výberu dodávateľa

 Doklad č. 6: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa dotácie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH

 Doklad č. 7: Určenie kontaktnej osoby pre projekt

 Súhlas so spracovaním osobných údajov

 Doklad č. 13: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2019 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

 Usmernenie pre žiadateľov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019 k čerpaniu poskytnutej podpory

 Zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2019

Zobraziť
7. 9. 2019

Počas Slovenského dňa kroja sa dozvieme, ktorá obec získa titul Dedina roka 2019

 

Názov víťaznej obce jubilejného 10. ročníka súťaže Dedina roka 2019, nad ktorým prevzal záštitu  minister životného prostredia SR László Sólymos, sa dozvieme v sobotu popoludní po 16.30 hod. počas sprievodného podujatia Radvanského jarmoku – Slovenský deň kroja. Spojenie slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže s  podujatím venovaným milovníkom tradícií a  slovenského folklóru nie je náhodné, pretože pri posudzovaní prihlásených obcí sa kladie dôraz nielen na ich komplexný rozvoj v prospech ich obyvateľov, ale aj na to ako zachovávajú čaro vidieka a tradície predkov.

O titul Dedina roka 2019 sa  v 10. ročníku súťaže uchádzalo 23 obcí zo šiestich krajov Slovenska: Beluj, Bodzianske Lúky, Bolešov, Čirč, Dohňany, Dolný Vadičov, Domaňovce, Dvory nad Žitavou, Hrabušice, Hronsek, Jesenské, Krivany, Lúky, Matiašovce, Papradno, Pobedim, Podhorie, Raslavice, Stebník, Svätý Anton, Tvrdošovce, Víťaz a Zemplínska Nová Ves.

Charakter kritérií a hodnotenie národnej súťaže Dedina roka sa niesol v duchu motta európskej súťaže, ktoré súťažiace obce vyzvalo, aby hľadali  „miestne odpovede na globálne výzvy“. Víťaz národného kola súťaže má totiž v nasledujúcom roku možnosť zabojovať o  Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.  Národná hodnotiaca komisia prihliada pri hodnotení obcí na komplexnosť ich rozvoja, najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanievytváranie podmienok pre rozvoj podnikaniaracionálne využívanie prírodných zdrojovvzhľad obcístarostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvoschopnosť vytvárania partnerstievvyužitie možností cestovného ruchuatraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu.  

Okrem prestížneho ocenenia Dediny roka udeľuje hodnotiaca komisia obciam ocenenia aj v jednotlivých oblastiach hodnotenia: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ a  Dedina ako záhrada.

 

Zobraziť
7. 9. 2019

Celý severný obchvat Prešova bude v plnom profile

Posledný mesiac bol mimoriadne dôležitý pre budúcnosť Prešova. Po tom, ako sa na konci júla naštartovala výstavba prvej etapy severného obchvatu mesta a ako v polovičke augusta schválila Európska komisia financovanie juhozápadného obchvatu, nastal v cestnej infraštruktúre ďalší posun. Vláda na základe podnetu ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka schválila výstavbu druhej časti rýchlostnej cesty R4 v plnom profile. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa bude môcť začať súťaž na zhotoviteľa už v prvej polovici budúceho roka. 

 

„Dlhodobo presadzujem trvalo udržateľné riešenia, ktoré nebude treba o pár rokov znova prestavovať. A dlhodobo som aj za to, aby sa táto cesta stavala v plnom profile a preto som rád, že vláda schválila výstavbu R4 v Prešove v plnom profile. Poľsko aj Maďarsko na tomto medzinárodnom ťahu masívne investujú a Slovensko si nemôže dovoliť byť úzkym miestom na tejto ceste, predovšetkým kvôli ľuďom, ktorí sú už dnes neprimerane zaťažovaní kamiónovou dopravou,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 

Druhá etapa obchvatu tak plynulo nadviaže na nedávno rozostavanú prvú etapu obchvatu mesta, ktorý sa tiež stavia v plnom profile. Tento úsek prešiel náročným posudzovaním. Výsledky CBA analýzy jednoznačne potvrdili prínos realizácie stavby v plnom profile. Ak by vláda nerozhodla o výstavbe v plnom profile, ktorý je už prakticky pripravený, celá súťaž by sa zdržala o niekoľko rokov, keďže by bolo potrebné znova získavať príslušné povolenia. Súťaž na zhotoviteľa sa očakáva na prelome jari a leta 2020.

 

Až výstavba oboch etáp severného obchvatu Prešova definitívne vyrieši problém s tranzitnou dopravou v meste, na ktorého cestách je v niektorých úsekoch až 35-tisíc áut denne. Problémom je hlavne ťažká tranzitná doprava z Poľska smerom na Maďarsko, ktorá prechádza priamo samotným mestom.

 

Úsek rýchlostnej cesty R4 Prešov severný obchvat druhá etapa bude mať po svojom dokončení 10,2 kilometra a jeho súčasťou bude aj 1,8 kilometra dlhý tunel Okruhliak. Celkový náklad na jeho výstavbu pred spustením súťaže sa odhaduje na úrovni 263 miliónov eur a ak pôjde všetko podľa plánov, tak rýchlostná cesta by mala byť dokončená v roku 2024

 

 

Zobraziť
7. 9. 2019

Za tri dni prišlo takmer 330 žiadostí o príspevok na nový rodinný dom

O príspevok vo výške 8000 eur na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je veľký záujem. Od 2. septembra 2019, kedy sa spustilo elektronické podávanie žiadostí do dnešného rána, ich prišlo 328. V prvom kole novozavedenej výzvy je Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravené poskytnúť príspevok 500 záujemcom. 

,,Teší ma, že hneď počas prvého dňa prišlo 299 elektronických žiadostí o príspevok na dom s takmer nulovou potrebou energie. To potvrdilo náš predpoklad, že ľudia budú mať záujem o tento typ podpory na znižovanie energetickej náročnosti ich novostavieb, a že ide o krok správnym smerom. Zároveň treba povedať, že sa občania o príspevok zaujímajú, odkedy sme ho začiatkom roka prvýkrát ohlásili a na výzvu už boli pripravení,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR.

Záujemcovia majú stále šancu získať príspevok zaevidovaním žiadosti o poskytnutie príspevku prostredníctvom elektronického formulára žiadosti. V prípade zvýšeného záujmu občanov o príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je ministerstvo pripravené vyhlásiť aj ďalšiu výzvu ešte v roku 2019.

Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie príspevku je dostupný na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti „Podanie žiadosti, Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie“. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019 alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí.

Všetky podmienky na získanie príspevku verejnosť nájde na www.zatepluj.sk v časti Nové rodinné domy.

Zobraziť
7. 9. 2019

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2019/2020 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2019/2020. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 30. 09. 2019. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Organizácia trhu / Školské programy / Školské mlieko a Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Aktuálne výzvy

 
Zobraziť
7. 9. 2019

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 32/PRV/2018

Zobraziť
7. 9. 2019

Evidovaná nezamestnanosť sa nezmenila, pomôžu ďalšie projekty

Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli nezmenila a zostala na úrovni 4,97 %. Celková miera mierne vzrástla o 0,03 percentuálneho bodu na 6,07 %. Opäť pribudli stovky voľných pracovných miest a úrady práce budú na ne intenzívne hľadať vhodných kandidátov z radov nezamestnaných. A to aj prostredníctvom nových projektov.
 

V júli evidovali úrady práce celkovo 167 357 uchádzačov o zamestnanie, 136 973 z nich bolo pripravených ihneď nastúpiť do pracovného pomeru. Medziročne ide o pokles o takmer 14-tisíc nezamestnaných. „Júl tohto roka, keď sme udržali rovnakú mieru nezamestnanosti ako minulý mesiac, je úplne porovnateľný s júlom 2018 a júlom 2017. Tento vývoj zatiaľ nepotvrdzuje signály o tom, že nastáva kríza, aj keď ten ekonomický vrchol je už za nami. Našim cieľom je preto do konca tohto roka udržať súčasný vývoj nezamestnanosti,“ hodnotí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Za najväčšie pozitívum uplynulého mesiaca považuje, že z evidencie odišlo 743 dlhodobo evidovaných nezamestnaných. 

Priaznivú situáciu pre ľudí bez práce dokazuje aj ďalší nárast pracovných miest. V júli ich pribudlo 446 a celkovo tak zamestnávatelia nahlásili úradom 93 866 voľných pozícií. Najviac ich je v Bratislavskom, v Trnavskom a v Nitrianskom kraji. „Pri ich obsadzovaní sa často stretávame s nezáujmom zamestnávateľov prijať rodičov menších detí, najmä matky, alebo osamelých rodičov, ktorí sa sami starajú o deti. Na strane samotných uchádzačov o zamestnanie býva zase častou prekážkou prijať ponúkané pracovné miesto starostlivosť o starších príbuzných,“ opisuje skúsenosti úradov práce Ján Richter. 

Ministerstvo práce preto pripravilo nový národný projekt, ktorý sa zameriava na podporu zamestnávania práve tejto cieľovej skupiny. „Chceme pomôcť matkám a otcom menších detí a nezamestnaným, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, aby si našli flexibilné zamestnanie a mohli pracovať a zároveň sa starať o rodinu. Zamestnávateľ, ktorý pre takéhoto evidovaného vytvorí pracovné miesto, napríklad na kratší pracovný čas alebo mu ponúkne prácu z domu, získa príspevok na jeho mzdu až do výšky 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny práce,“ približuje nový projekt minister. Dodáva, že pracovné miesto bude štát podporovať 12 mesiacov a projekt sa začne realizovať v druhej polovici septembra. 

Ďalším projektom, ktorý spustí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny od začiatku septembra, podporíme vytváranie pracovných miest v školských jedálňach. „Úrady práce už teraz veľmi intenzívne spolupracujú so zriaďovateľmi škôl, aby boli vybraní uchádzači pripravení nastúpiť od začiatku školského roku. Aktuálne evidujeme záujem o 1 320 zamestnancov do jedální, doteraz sa nám podarilo vybrať 1 055 budúcich zamestnancov z radov nezamestnaných, a to buď na výberových konaniach, alebo si ich vybrali priamo zamestnávatelia,“ približuje minister práce. Dodáva, že najťažšie sa požadované miesta obsadzujú v Bratislave, v Prešove, v Trebišove a v Piešťanoch. Naopak, napríklad v Žiline, v Námestove, v Dunajskej Strede či v Nitre sa požadované pozície podarilo obsadiť.

Zobraziť
7. 9. 2019

Aj tento rok obnovujú pamiatky nezamestnaní

iac ako 560 nezamestnaných pomáha v tomto roku obnovovať 33 národných pamiatok. Umožňuje im to spoločný projekt s Ministerstvom kultúry SR. Vďaka nemu pomáhame nielen ľuďom bez práce získať cenné pracovné skúsenosti, ale zachraňujeme naše kultúrne dedičstvo a podporujeme cestovný ruch.
 

V tomto roku sa do projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ prihlásilo viac ako 500 evidovaných nezamestnaných. Takmer polovica vykonáva pomocné práce, zvyšní sú odborní pracovníci. „Hlavný cieľ nie je, aby sme tu získali trvalú pracovnú silu, ale aby sme z evidovaných nezamestnaných poskytli vhodnú pracovnú silu, ktorá splní to očakávanie a cieľ, a ktorá by sa následne vedela zamestnať v praktickom živote," hodnotí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

Od roku 2011 sa do projektu zapojilo celkovo viac ako 4 200 evidovaných nezamestnaných, ktorí pomohli zveľadiť desiatky kultúrnych pamiatok. Na ich zamestnávanie poskytuje finančné prostriedky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny z Európskeho sociálneho fondu. „Z pohľadu ministerstva práce oceňujem, že viacerí evidovaní nezamestnaní tu dostali príležitosť a šancu, a viacerí sa tej šance chopili a následne našli trvalé uplatnenie na trhu práce," vyzdvihol pozitívne výsledky projektu minister. 

Výber subjektov, ktoré môžu požiadať o príspevky na zamestnanie evidovaných nezamestnaných, má na starosti Ministerstve kultúry SR. „Záchrana historického dedičstva je pre mňa jednou z priorít, o čom svedčí aj fakt, že v tomto roku sme finančné prostriedky na revitalizáciu takýchto objektov zo sumy 6,6 milióna eur zvýšili na 12 miliónov eur," informuje ministerka kultúry Ľubica Laššáková. 

Podľa podpredsedu združenia Zachráňme hrady Petra Hercega možno vďaka projektu na Slovensku sledovať veľké pokroky. „Je to skokové zlepšenie, ktoré na lokalitách vidieť. Návštevníci hradov môžu sami vidieť, ako sa za posledných desať až 15 rokov ruiny zmenili. Na niektorých hradoch sa už dokonca podarilo dokončiť niektoré objekty,“ opisuje Peter Herceg.

Zobraziť
7. 9. 2019

Informačný seminár národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ v Žiline

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno- poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorého  zámerom je podporiť vznik a dostupnosť opatrovateľskej služby v obciach do 1 000 obyvateľov.

Termín a miesto konania: 12.september 2019 (štvrtok), o 10:00 hod. Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Účasť na seminári je bezplatná. V prípade záujmu zúčastniť sa tohto seminára, prosím vyplňte priložený prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz TU.

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť.

Zobraziť
7. 9. 2019

Informačný seminár pre prijímateľov výzvy "Podpora pracovných miest" v Prešove

mplementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešovského samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať  na informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - Podpora pracovných miest.

 

Termín konania: štvrtok 12.9.2019, od 9:30 hod

Miesto konania : Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, veľká zasadačka II. Poschodie

 

Prihlásiť na seminár je možné prostredníctvom on-line formulára. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.

Pozvánka a program.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Zobraziť

Zobraziť ďalšie aktuality