Prihlásiť
 

Obce regiónu

Obec Starosta obce E-mail
Andovce Mária Czuczor ocuandovce@konfer.sk
Bajtava Jozef Struhár oubajtava@stonline.sk
Bánov Helena Juríková  oubanov@banov.sk
Bardoňovo Tibor Černák starosta@obecbardonovo.sk
Belá Michal Varga matus.krajci@gmail.com
Bešeňov Gabriel Timoranský obec.besenov@stonline.sk
Bíňa Eva Čakváriová obecbina@obecbina.sk
Branovo Vladimír Demo obecbranovo@nextra.sk
Bruty Alexander Hubač oubruty@stonline.sk
Čechy Jozef Baranovič ocu@obeccechy.sk
Černík Ľudovít Kuťka obec.cernik@datagate.sk
Dedinka Viera Belanová belanova@dedinka.sk
Dolný Ohaj Ivan Solár starosta@obecdolnyohaj.sk
Dubník Jozef Ostrodický starosta@obec-dubnik.sk
Dvory n.Žitavou Jozef Kálazi starosta@dvory.sk
Gbelce Gabriel Mihálik starosta@gbelce.sk
Hul František Golha starosta@hul.sk
Chľaba Henrieta Kosznovszka chlaba@atlas.sk
Jasová Miroslav Habara starostajasova@panelnet.sk
Jatov Jozef Dubovský j.dubovsky@centrum.sk
Kamenica n.Hronom Ján Elzer obec@kamenicanadhronom.sk
Kamenín Ladislav Benefi kamenin@parkany.sk
Kamenný most Ladislav Magát magat@parkany.sk
Kmeťovo Pavol Toman starosta@obeckmetovo.sk
Kolta Ida Krnčanová, ocu@kolta.sk
Komjatice Peter Hlavatý starosta@komjatice.sk
Komoča Valéria Lukácsová komoca@azet.sk
Leľa Alexander Mezei ocu.lela@mail.t-com.sk
Lipová Tatiana Olvecká obecnyurad.lipova@zoznam.sk
Ľubá Imrich Göz obecluba@mail.t-com.sk
Malá n.Hronom Rita Pásztorová oumala@viapvt.sk
Malé Kosihy Anna Molnárová malekosihy@poiplie.sk
Maňa Igor Sádovský starosta@obecmana.sk
Michal n.Žitavou Helena Nagyová ou.michal@gmail.com
Mojzesovo Jozef Čunderlík starosta.mojzesovo@mail.t-com.sk
Mužla Károly Drapák starosta@muzla.sk
Nána Zuzana Matušková starosta.ounana@stonline.sk
Nová Vieska Róbert Kis obec@novavieska.sk
Nové Zámky  Gejza Pischinger primator@novezamky.sk
Obid Tibor Nagy starosta@obid.sk
Palárikovo Bernard Roštecký starosta@obecpalarikovo.sk
Pavlová Mónika Górová obec.pavlova@zoznam.sk
Podhájska  Vladimír Bakoš starosta@obecpodhajska.sk
Pozba Zlatica Valentová ocupozba@nextra.sk
Radava Marián Chrenko radava@stonline.sk
Rastislavice Peter Bekéni ou.rastislavice@stonline.sk
Rubáň Štěpánka Zacharová obecruban@gmail.com
Semerovo Imrich Hrabovský obec.semerovo@stonline.sk
Sikenička Katarína Grófová ousikenicka@parkany.sk
Salka Ján Józsa obecsalka@stonline.sk
Strekov Ján Téglás obec.strekov@stonline.sk
Svodín  Attila Szász svodin@svodin.sk
Šarkan Beata Székelyová ou.sarkan@stonline.sk
Štúrovo Ján Oravec sekretariat@sturovo.sk
Šurany Imrich Várady msu@surany.sk
Trávnica  Emil Ivan travnica@post.sk
Tvrdošovce Marián Tóth starosta@tvrdosovce.sk
Úľany n.Žitavou Juraj Ostrožlík ocu@ulanynadzitavou.sk
Veľké Lovce Libor Kráľ obecnyurad@velkelovce.sk
Veľký Kýr  Miroslav Dojčan starosta@velkykyr.eu
Vlkas Imrich Slovák vlkas@stonline.sk
Zemné János Bób ouzemne@zemnet.sk