Prihlásiť
 

Poslanie

RRA NOVOZÁMOCKO prináša informácie a dynamiku do regionálneho rozvoja Novozámockého okresu.

Vízia

Stať sa uznávanou regionálnou rozvojovou agentúrou novozámockého okresu, ktorá pomáha miestnym aktérom regionálneho rozvoja zvýšiť mieru informovanosti a využívania dostupných domácich a zahraničných finančných mechanizmov a tým zvýšiť mieru hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu.