Prihlásiť
 

Výzva: Nová výzva s kódom KaHR-21DM-1402

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1402 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. 

 

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-21DM-1402

 

Bližšie informácie nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.mhsr.sk/10979-menu/143781s

 

Viac informácií o výzve: