Prihlásiť
 

Výzva: Programy pre mládež na roky 2014 – 2020

Je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2015 - 2017.

Výzva je zverejnená na web stránke IUVENTY v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 / Výzvy a formuláre, alebo klikajte tu

 

 

Viac informácií o výzve: