Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín.

V rámci výzvy sa jedná o žiadosti týkajúce sa Propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a v tretích krajinách v roku 2015.

Viac informácií o výzve: