Prihlásiť
 

Výzva: Výzvy pre Štipendijný program EHP Slovensko

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV-V-01  v rámci opatrenia: Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Výzva je dostupná << TU >>

 

Viac informácií o výzve: