Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o FP - Fond mikroprojektov

Trenčiansky samosprávny kraj ako Správca Fondu mikroprojektov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu mikroprojektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Platnosť výzvy je od 1.12.2014, 14,00 hod. do 20.1.2015, 14,00 hod.

Viac informácií o výzve: www.tsk.sk/hlavna-stranka/regionalny-rozvoj/strukturalne-fondy-v-obdobi-2007-2013/cezhranicna-spolupraca-srcr/fond-mikroprojektov.html?page_id=9715