Prihlásiť
 

Výzva: Súťaž- progresívne, cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už od roku 1998 každoročne organizuje súťaž Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorej 17. ročník bol vypísaný v januári 2014 a jeho predmetom sú bytové budovy dokončené a skolaudované  na území  Slovenskej republiky v priebehu roka 2014.

Súťaž je vypísaná v nasledovných kategóriách:

· bytové domy s úsporným riešením bytov,

·rodinné domy,

·formy bývania odlišného štandardu,

·obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných  riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.

Prihláška do súťaže, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese:http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=153974.

Bližšie informácie Vám poskytne odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na číslach: 02/594 94 623, 02/594 94 726, prípadne elektronicky na adrese: eva.suraniova@mindop.sk.

Viac informácií o výzve: www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=153974

Kontakt

eva.suraniova@mindop.sk