Prihlásiť
 

Výzva: Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 8. február 2013 do 14:00 hod. V súvislosti s vyhlásením výzvy vstúpila do platnosti nová verzia Príručky pre žiadateľa - verzia 3.1, ktorú nájdete v časti Programová dokumentácia.

Viac informácií o výzve: www.sk-cz.eu/sk/aktualne-vyzvy/&id=26&page=1