Prihlásiť
 

Výzva: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016

Bližšie informácie nájdete na stránke: Dotácie 2016.

V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. 

program

termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Obnovme si svoj dom / Národný cintorín

v Martine

10. november 2015

Kultúra znevýhodnených skupín

10. november 2015

Kultúrne poukazy

30. jún 2016

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia.

Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Viac informácií o výzve: