Prihlásiť
 

Výzva: Výzvy PRV

Oznámenie č. 70 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/26)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.7. . „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb“

Viac info: http://www.apa.sk/index.php?start&navID=422 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámenie č. 69 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/25)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.2B.  „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.2B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“

Viac info: http://www.apa.sk/index.php?navID=421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámenie č. 68 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/24)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.2A..„Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“

Viac info: http://www.apa.sk/index.php?navID=420
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámenie č. 67 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/23)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 4 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“

Viac info: http://www.apa.sk/index.php?navID=419


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámenie č. 66 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/22)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 2 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“ časť: LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Viac info: http://www.apa.sk/index.php?navID=418

Viac informácií o výzve: