Prihlásiť
 

Výzva: Harmonogram výziev MŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že dňa 15.12.2012 zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2013 v členení podľa prioritných osí. Harmonogram nájdete v časti  ”

Viac informácií o výzve: www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/