Prihlásiť
 

Výzva: VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona VÝZVU 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016
 
Bližšie info na:
 
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/
 

Viac informácií o výzve: