Prihlásiť
 

Výzva: NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.

Uzávierka predkladania projektov: 28. január 2016  

Viac informácií

Viac informácií o výzve: