Prihlásiť
 

Výzva: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2013 pre operačný program Výskum a vývoj. V budúcom roku ASFEU plánuje vyhlásiť 2 dopytovo-orientované výzvy s celkovým indikatívnym objemom finančných prostriedkov 33 miliónov EUR. Informácie týkajúce sa opatrení, plánovaných termínov vyhlásenia a uzávierok výziev nájdete v tomto dokumente.
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 pre OPVaV

Viac informácií o výzve: