Prihlásiť
 

Výzva: Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/4.2.1/02 - Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

iadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie  Prílohy

Viac informácií o výzve: