Prihlásiť
 

Výzva: Informácia o otvorení výzvy

21-01-2016

Medzinárodné konzorcium pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie (ERA-NET SusAn), ktorého členom je aj MPRV SR, vyhlasuje 1. spoločnú spolufinancovanú výzvu na podávanie návrhov medzinárodných výskumných projektov v oblasti SusAn.Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Viac informácií o výzve: