Prihlásiť
 

Výzva: Výzva č. 19/PRV/2016 na Opatrenie 4, podopatrenie 4.1, oblasť Zavlažovanie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 4  Výzvu č. 19/PRV/2016 na Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetkupodopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť Zavlažovanie vrátane všetkých jej príloh.

Viac informácií o výzve: