Prihlásiť
 

Výzva: Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie na rok 2013

Výzva - Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci organ pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo aktualizovaný dokument „Indikatívny harmonogram výziev v rámci opatrenia 2.2 operačného programu Vzdelávanie na rok 2013" pre dopytovo orientované projekty (SORO – MZ SR).

Bližšie informácie môžete nájsť tu.

 

Viac informácií o výzve: www.minedu.sk/planovany-harmonogram-vyziev-na-rok-2013-ministerstvo-zdravotnictva-sr/