Prihlásiť
 

Výzva: Zatvorená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre schválené návrhy vlajkových projektov

Dňa 15. apríla 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko vyhlásená zatvorená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre schválené návrhy vlajkových projektov.

Výzva sa týka prvej a tretej prioritnej osi programu.

Podrobné informácie sa nachádzajú v časti Výzvy - Výzva na predkladanie žiadostí.

Zdroj: STS PL-SK

 

 

Viac informácií o výzve: