Prihlásiť
 

Výzva: OP ZaSI: Podpora vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov (ÚPSVaR)

Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na svojej webovej stránke Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest.

Predmetné oznámenia ako i podmienky poskytnutia pomoci je možné nájsť na stránkach:

 


Viac tu: http://eurofondy.webnode.sk/news/op-zasi-podpora-vytvarania-novych-pracovnych-miest-pre-uchadzacov-o-zamestnanie-do-29-rokov-upsvar-/

 

Viac informácií o výzve: