Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo 20. júna 2016 otvorenú výzvu  /SK 2016 AMIF SC1.1/ na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výzvy je 300 000€. Žiadosti o grant je možné predkladať do 4. augusta 2016.

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

Cieľovou skupinou výzvy sú napríklad  žiadatelia o azyl umiestnení v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR, ako aj  žiadatelia o azyl s povoleným pobytom mimo azylového zariadenia.

Ministerstvo vnútra ako obvykle zorganizuje pre žiadateľov o grant  informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 29. júna 2016 o 10. hod. v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.

 

• Stiahnite si dokumenty k výzve: SK 2016 AMIF SC1.1 (2,9 MB) 
  

 

Viac informácií o výzve: