Prihlásiť
 

Výzva: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013 operačný program Výskum a vývoj

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj aktualizovalo "Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013 operačný program Výskum a vývoj" pre dopytovo orientované projekty (SORO - ASFEU).

Zdroj: MŠVVaŠ SR

 

Viac informácií o výzve: Harmonogram môžete nájsť tu.