Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy Európskej komisie (LIFE)

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy Európskej komisie (LIFE), ktorú zverejnila Európska komisia dňa 19. mája 2016. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby so sídlom v členskom štáte EÚ. Žiadosti o grant sa podávajú elektronicky prostredníctvom nástroja e-Proposal. Podrobnejšie informácie a podklady k predmetnej výzve sú zverejnené na stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Funkciu národného kontaktného  miesta v Slovenskej republike zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR. V prípade otázok kontaktujte zástupcov ministerstva na tel. čísle 0906 314 262 a 0906 314 260 alebo elektronicky na adrese:

karin.ocenasova@enviro.gov.sk a jana.dzurnakova@enviro.gov.sk

Harmonogram výzvy EK na predkladanie žiadostí o grant v roku 2016 je nasledujúci:

Tradičné projekty

Oblasť

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

Podprogram „Ochrana klímy“

Prioritné oblasti: zmierňovanie zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy a správa a informovanie v oblasti klímy

19. máj 2016

07. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Podprogram „Životné prostredie“

Prioritná oblasť: životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov (ENV)

19. máj 2016

12. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Prioritná oblasť: príroda a biodiverzita (NAT)

19. máj 2016

15. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Prioritná oblasť: správa a informovanie v oblasti životného prostredia (GIE)

19. máj 2016

15. september 2016 do 16:00 Bruselského času

 

Projekty technickej pomoci

(pre  podprogram „Životné prostredie“ a  podprogram „Ochrana klímy“)

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

19. máj 2016

15. september 2016 do 16:00 Bruselského času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravné projekty

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

19. máj 2016

20. september 2016 do 16:00 Bruselského času

 

 

 

 

 

Integrované projekty

 

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

1. Fáza – concept note

19. máj 2016

26. september 2016 do 16:00 Bruselského času

2. Fáza – kompletná žiadosť o grant

19. máj 2016

12. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Podprogram „Životné prostredie“

19. máj 2016

15. marec 2017 (indikatívny časový plán)

Podprogram „Ochrana klímy“

19. máj 2016

15. apríl 2017 (indikatívny časový plán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o výzve: