Prihlásiť
 

Výzva: Zverejnená výzva DS 2016

 Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike. Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 07. 2016, dátum ukončenia výzvy je 30. 09. 2016.

 

Viac informácií o výzve: