Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko

Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 10. 2016.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • spoluprácu mladých výskumníkov,
  • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
  • organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,
  • podporu prednáškových cyklov vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/ v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je www.scholarships.at.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať.

Zdroj: SAIA

 

Viac informácií o výzve: