Prihlásiť
 

Výzva: Program E-Talent očakáva projekty do 4. novembra 2016

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.

Uzávierka predkladania žiadostí
4.novembra 2016 do 24:00 (piatok)

Suma určená na prerozdelenie
25 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.

Zdroj: Nadácia Tatra banky

 

Viac informácií o výzve: