Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na výber odborných hodnotiteľov - OPLZ-OH-PO6-2016-2

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok - OPLZ-OH-PO6-2016-2

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. september 2016
Dátum uzavretia výzvy: 11. október 2016

Výzva na výber odborných hodnotiteľov (PDF, 463 kB)


 

Viac informácií o výzve: