Prihlásiť
 

Výzva: Výskumná agentúra vyhlásila výzvy na fázované projekty

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.10.2016  dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, a to Výzvu na predkladanie ŽoNFP na  fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 a Výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región s kódomOPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

Podrobné informácie k výzvam nájdete v časti:

 

Viac informácií o výzve: