Prihlásiť
 

Výzva: Výzva č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia

 Dňa 19.10.2016 vyhlásil FPu. Výzvu č. 2/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z fondu pre programy:
1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,
1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií,
1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,
4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže - neprofesionálne umenie,
4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.
 
Viac informácií nájdete na priloženom linku: http://www.fpu.sk/vyzvy-2017/252-vyzva-c-2-2017.


Zdroj: FPu

Viac informácií o výzve: